Archiwum kategorii 'Wywiady'

Dzisiaj rano, po godzinie 8-ej, w programie Poranek Radia TOK FM, redaktor Jan Wróbel rozmawiał z minister Anną Zalewską. W opinii „Obserwatorium Edukacji” właśnie to wystąpienie szefowej MEN (bo nie zawsze audycja ta miała charakter klasycznego wywiadu; w bardzo wielu momentach redaktor Wróbel nie mógł dojść do głosu – minister Zalewska go „zagadywała”), zasługuje na miano „wydarzenia dnia” w obszarze edukacji. Oto jak zatytułowali redaktorzy portalu Portal Opinii Radia TOK FM.PL  informację o tej audycji: „Dramat polskiej edukacji: zamknięcie w czasami bezsensownych projektach europejskich„.

 

Zalewska

Foto:www.google.pl

 

 

Poniżej można znaleźć tam taki tekst:

 

Jak zachwala min. Anna Zalewska, dobrą zmianę w polskiej edukacji gwarantują: „czteroletnie liceum z porządną maturą, szkolnictwo zawodowe reagujące na potrzeby rynku pracy i nauczanie wczesnoszkolne, gdzie pracować będą najlepsi”. – A tam matematyka a nie zatrważający wynik badań, że ponad 50 proc. nauczycieli klas 1-3 dzieli przez zero. Chcemy wzmocnić doskonalenie zawodowe nauczycieli, bo nowych nie będziemy mieć – mówiła szefowa MEN w TOK FM.

 

Matematyka, na którą – jak podkreślała min. Anna Zalewska – „obudowana będzie szachami, programowaniem”. Zmiany w systemie edukacji mają też zakończyć „dramat polskiej edukacji”. – Że została zamknięta w czasami bezsensownych projektach europejskich – oceniła minister edukacji w „Poranku Radia TOK FM”.

 

Całą audycję można odsłuchać na tej stronie, klikając odpowiednie pole w ramce:

 

Czytaj dalej »Wywiad z laureatkami Złotego Medalu BESA

zdobytego w październiku 2013 r. na Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie n. Menem

za najlepszy zestaw podręczników do nauczania zintegrowanego „TROPICIELE”

 

Rozmowę przeprowadził Włodzisław Kuzitowicz z „Obserwatorium Edukacji” w SP Nr.182 w Łodzi, w której pracowali autorzy podręcznika. W spotkaniu uczestniczyły: Agnieszka Banasiak – wicedyrektor SP Nr 182, Agnieszka Burdzińska, Jolanta Dymarska – nauczycielki z SP Nr 182 w Łodzi oraz Agnieszka Kamińska – aktualnie pracująca w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 w Łodzi i Beata Nadarzyńska – obecnie w SP Nr 202 w Łodzi.*)

 

Włodzisław Kuzitowicz: Kto i kiedy wpadł na pomysł, aby zamiast wybierać z istniejącej na rynku oferty napisać własny podręcznik?

Jolanta Dymarska: Wiele lat temu, kiedy reforma obniżenia wieku szkolnego wchodziła do szkół, pojawiła się luka. Gdy w klasach pierwszych znalazły się jednocześnie dzieci sześciu- i siedmioletnie, na rynku zabrakło takiego pakietu, który byłby skierowany właśnie do takich zróżnicowanych wiekowo odbiorców. I wtedy zrodził się pomysł aby tę lukę wypełnić. Narodziła się pierwsza koncepcja takiego pakietu, wspierającego sześcio- i siedmiolatki. Oczywiście on ewoluował i w końcu, po kilku latach mamy pakiet, który – choć się tym czasie trzykrotnie zmieniał – gdy przyszedł ten czas, przyjął swą obecną postać.

Beata Nadarzyńska: Tak właśnie było. Mamy podręcznik, z którego będziemy chcieli uczyć. Nauczyciele, którzy dołączali do naszego zespołu, to po prostu praktycy. To ludzie, którzy ciągle szukali, którzy nigdy nie stanęli w miejscu, którym ciągle było mało.

Agnieszka Burdzińska: Wszystkie jesteśmy nauczycielkami z wieloletnim doświadczeniem, wszystkie pracujemy teraz na tym podręczniku i cały czas nam się on podoba.

Agnieszka Kamińska: Wszyscy jesteśmy też od samego początku nastawieni na indywidualizację nauczania. Jeszcze zanim powstały rozporządzenia, które ją wprowadzały,   była ona dla nas zawsze na pierwszym miejscu, A brakowało takiego podręcznika, który pozwoliłby pracować z każdym uczniem: i ze zdolnym, i ze słabszym. Indywidualizacja nas nie zaskoczyła. To było dla nas zawsze priorytetem, zawsze pracowaliśmy z dzieckiem, dostosowując wszystko co było możliwe do tempa w jakim chce i może ono pracować,

  Czytaj dalej »Wywiad z Lidią Aparta, nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi,

laureatką II miejsca w konkursie „Innowacyjny Nauczyciel 2013”

 

       foto AnnaKoludo

                              Foto: Anna Koludo

Lidia Aparta z dyplomem konkursu „Innowacyjny Nauczyciel 2013”

 

 

Włodzisław Kuzitowicz, „Obserwatorium Edukacji”: Jest Pani laureatką II miejsca w konkursie „Innowacyjny Nauczyciel 2013 r.”. Na czym polegała innowacja Pani autorstwa, która zyskała takie uznanie jury tego konkursu?

 

Lidia Aparta: Uczestnictwo w konkursie Innowacyjny Nauczyciel 2013 polegało na przedstawieniu projektu (scenariusza) lekcji dowolnego przedmiotu lub zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Zgłoszona do konkursu praca, pt. „Od quizu do testu – zdobywamy wiadomości z BRD”, dotyczy zajęć pozalekcyjnych koła informatycznego. Innowacja polegała na przeprowadzeniu zajęć, podczas których uczniowie, bazując na wcześniej zdobytej wiedzy i doświadczeniu, przygotowali materiały edukacyjne z wychowania komunikacyjnego dla swoich młodszych kolegów.  W efekcie ich pracy powstał zbiór krzyżówek, quizów, puzzli i testów, wykonanych z wykorzystaniem aplikacji internetowej LearningApps. Ocenie konkursowej podlegała również strona internetowa mojego autorstwa, stworzona dla uczniów przygotowujących się do uzyskania karty rowerowej. Na stronie znajduje się m.in. Program BRD stanowiący kompendium wiedzy z bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla uczniów szkoły podstawowej.

  Czytaj dalej »Wywiad z Teresą Łęcką, dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 19

im. Karola Wojtyły w Łodzi.

 

Włodzisław Kuzitowicz, red. „Obserwatorium Edukacji”: Jednym z priorytetów władz Miasta Łodzi było przywrócenie właściwej rangi szkolnictwu zawodowemu i dążenie do zwiększenia rekrutacji absolwentów gimnazjów do klas pierwszych szkół zawodowych. Jednak nie wszędzie to się udało. Z posiadanych przez OE informacji wynika, że w kierowanym przez Panią zespole szkół to się powiodło. Jakimi sposobami udało się odbudować zawodowy profil tej szkoły?  

 

Teresa Łęcka, dyrektor ZSP Nr. 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi: Filozofia naszej szkoły polega na poszukiwaniu  systemowych rozwiązań dla jej rozwoju i zajęcia stosownego miejsca w systemie łódzkiej edukacji.  Sens naszych działań ukryty jest  w ludziach. To ludzie, którzy pracują w ZSP 19, którzy tu się uczą, posiadają duży  potencjał. Pozytywna energia, która w nich tkwi, a może także ta, która jest w murach naszej szkoły, szkoły  o 144 letniej historii, sprawiają, że po okresie kilkunastu lat regresu, powróciło kształcenie zawodowe. Obecnie ZSP 19  prowadzi kształcenie w dziewięciu  zawodach (informatyk, analityk, logistyk, spedytor, włókiennik, weterynarz, fotograf, fototechnik, t. włókienniczych wyrobów dekoracyjnych) skutecznie odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy.

Czytaj dalej »