Pierwsze dni tego tygodnia dostarczyły tyle ważkich tematów z obszaru „wielkiej polityki oświatowej”, że nie zmieściły się informacje o wartych upowszechnienia inicjatywach lokalnych. Przeto nadrabiamy zaległości i dziś dajemy pierwszeństwo relacji o zakończonym w poniedziałek cyklu wakacyjnych spotkań warsztatowych, które z inicjatywy Fundacji „Błękitnia” – realizatora projektu „To tu, to tam. Plenerowy punkt warsztatowy dla dzieci” – odbywały się w podłódzkiej wsi Imielnik Stary. Zapowiadaliśmy te działania w informacji z 25 czerwca, zatytułowanej „Wakacyjna oferta dla młodych rękodzielników”.

 

 

Na przekór niepewnej pogodzie – pierwsze zajęcia, zgodnie z planem, odbyły się w sobotę 9 lipca. Punktualnie o 10.00 grupa dzieciaków z Imielnika Starego i okolicznych miejscowości  rozpoczęła wspólną „podróż” po regionie i jego dziedzictwie kulturowym. Punktem wyjścia stała się etnograficzna opowieść o wycinankach, wzornictwie i tradycjach zdobniczych regionu. Kolorowych farb nie brakowało, szeleścił papier, szczękały nożyczki a efekt tych zmagań z materią można  zobaczyć na zdjęciach:

 

1

 

2

 

4

 

Czytaj dalej »Także dzisiaj, gdy opublikowano List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty, „Gazeta Wyborcza” zamieściła artykuł autorstwa Justyny Sucheckiej i Krzysztofa Łakwy, zatytułowany „Nie będzie szkół powszechnych, a reforma może się opóźnić”.

 

Znajduje się tam informacja, która została potwierdzona w liście pani minister, że zrezygnowano z przedwojennej nazwy „szkoły powszechne”  i że będą tworzone ośmioletnie szkoły podstawowe. Jednak jest tam także fragment, który w swym liście do pracowników oświaty minister Zalewska nie potwierdziła:

 

Z ustaleń „Wyborczej” wynika też, że tzw. reforma może się przesunąć o rok. Wówczas zaczęłaby się w roku 2018, a nie jak chciał PiS w 2017. Oznaczałoby to, że obecni szóstoklasiści poszliby jeszcze w 2017 r. do gimnazjów (jako ostatni).

 

Dalej można tam przeczytać wypowiedzi Przemysława Krzyżanowskiego – wiceprezydenta Koszalina, odpowiedzialnego za edukację w Związku Miast Polskich, prezesa ZNP Sławomira Broniarza i anonimowego autora podręczników do matematyki. Artykuł kończą takie trzy  informacje:

 

 

Przeciw likwidacji gimnazjów jest 72 proc. samorządów zrzeszonych w Związku Miast Polskich.

 

Założenia MEN krytykuje też Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, które zrzesza ok. 5 tys. dyrektorów, liderów i urzędników oświatowych.

 

Pod petycją ZNP w „obronie polskiej szkoły” podpisało się 13 tys. osób. Wcześniej związek zebrał 250 tys. podpisów w obronie gimnazjów.

 

 

Cały artykuł  –  TUTAJ

 

 

Źródło:www.wyborcza.plW związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2016/207 minister Anna Zalewska skierowała dziś list do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty. Przedstawiła w nim najważniejsze kierunki zmian, które – jak to wcześniej zapowiadała – będą zaprezentowane w postaci projektów aktów prawnych w połowie września. Zwróciła się w nim także do jego adresatów z apelem o  aktywne włączenia się do prac nad ostatecznymi rozwiązaniami dotyczącymi systemu edukacji.

 

Zalewska

Foto: www.google.pl

 

 

Oto obszerne fragmenty tego pisma:

 

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty

 

[…] Wśród najważniejszych decyzji porządkujących system edukacji, które będą realizowane od nowego roku szkolnego 2016/2017 wymienić można m.in.: zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków, likwidację sprawdzianu dla szóstoklasistów, możliwość niezależnego odwoływania się od wyników egzaminów maturalnych, usunięcie restrykcyjnego rozporządzenia dotyczącego sklepików szkolnych czy ujednolicenie terminów organizacji roku szkolnego.

 

Dodatkowo od 1 września br. zlikwidowany został obowiązek realizacji tzw. „godzin karcianych” w dotychczasowej formule. Po zmianie oferta zajęć dodatkowych będzie lepiej dostosowana do faktycznych potrzeb uczniów. Jednocześnie nauczyciele nie będą już dodatkowo rejestrowali i wskazywali tych godzin w prowadzonej szkolnej dokumentacji. Działania te mają na celu ograniczenie biurokracji w szkole i rejestrowanie tylko tych zajęć, które wprost wynikają z przepisów prawa oświatowego.[…]

 

W trosce o stworzenie jak najlepszych warunków dla dzieci sześcioletnich, podjęłam działania zmierzające do wzmocnienia finansowego od stycznia 2017 r. organizacji wychowania przedszkolnego dzieci sześcioletnich. Planuję znaczny wzrost kwot przekazywanych z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wsparcie wychowania przedszkolnego dzieci sześcioletnich. […]

 

Czytaj dalej »Wczoraj (22 sierpnia) odbyło się spotkanie minister Anny Zalewskiej z Prezydium Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wycho- wania NSZZ „Solidarność”.

 

SONY DSC

Foto: www.solidarnosc.org.pl

 

Oto fragmenty komunikatu, jaki o tym spotkaniu zamieszczono na stronie SKOiW:

 

Minister Anna Zalewska przedstawiła propozycje niektórych rozwiązań reformy ustroju szkolnego:

– wygaszane gimnazja mają być przekształcane w okresie pięciu lat – albo w ośmioletnie szkoły podstawowe albo w czteroletnie licea,

– zmniejszeniu ulegną obwody szkolne i liczebność uczniów w oddziałach klasowych, – sieć szkół ma być uzgadniana z kuratorami oświaty.

 

Członkowie Prezydium wyrazili obawę o utratę miejsc pracy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Przedstawili kilka propozycji elementów osłonowych, m.in. przywrócenie prawa do przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę i wydłużenie stanu nieczynnego.

 

Czytaj dalej »306182

Foto: www.jasnagora.com

Sala o. Kordeckiego. Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich

 

 

W piątek 19 sierpnia, w Częstochowie, odbyło się  spotkanie ponad 200 dyrektorów szkół katolickich. Kierownictwo MEN reprezentował tam wiceminister Maciej Kopeć. Oto fragment informacji, jaką o tym wydarzeniu  zamieszczono dziś na stronie MEN:

 

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji przedstawił główne założenia kierunków zmian proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej po zakończeniu ogólnopolskiej debaty o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Podczas dyskusji Maciej Kopeć odpowiadał również na pytania dyrektorów dotyczące przebiegu reformy i harmonogramu jej wprowadzania. […]

 

Źródło:www.men.gov.pl

 

 

 

Ilustrowaną zdjęciami informację o tym spotkaniu zamieściło także Biuro prasowe Jasna Góra. Oto jej fragmenty:

 

Czytaj dalej »Zabierając się za pisanie tego felietonu miałem zamiar podjąć polemikę z którymś z ostatnio zamieszczanych przez różne media opinii i stanowisk licznych mniej lub bardziej znanych osób, którzy dzielą się (pytani lub nie) swoimi przemyśleniami na temat zapowiedzianej w Toruniu przez minister Zalewską reformy edukacji.

 

Najbliżej mi było do zanalizowania wywiadu, jakiego udzieliła była minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska Cezaremu Michalskiemu z „Krytyki Politycznej”. Tyle tylko, że jest to już „nieświeży towar” (wywiad z 12 lipca br.) i po dwukrotnym przeczytaniu tego materiału doszedłem do wniosku, że nie ma co zajmować czas – sobie i Czytelnikom – poglądami osoby, po której trudno oczekiwać obiektywizmu.

 

A że za oknem iście jesienna plucha wywołująca stany depresyjne, muszę zadać sobie temat, który na tyle mnie zdenerwuje, że podniesie mi ciśnienie… Myślę, że efekt taki osiągnę, biorąc „na warsztat” najnowszy pomysł posła Jerzego Gosiewskiego (zbieżność nazwisk przypadkowa):

 

Jerzy Gosiewski, poseł PiS z okręgu olsztyńskiego, chce poddać lustracji wszystkich pracowników oświaty i edu- kacji. Ci, którzy jej nie przejdą, mają być wyrzuceni z pracy. Poseł mówi, że w ten sposób chce bronić dzieci i mło- dzież przed fałszywym nauczaniem historii i przekazywaniem im złych wzorców postępowania.                        [Źródło: www.natemat.pl]

 

Czytaj dalej »19 sierpnia      Znamy terminy egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w 2017 roku

Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2017 roku.

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się w czwartek, 4 maja o godz.9:00, na poziomie rozszerzonym – o godz.14:00. Dzień później (piątek, 5 maja) maturzyści zmagać się będą z zadaniami z matematyki na poziomie podstawowym.

 

Źródło:www.men.gov.pl
19 sierpnia    Prezydent podpisał – zmiany dot. zniżek dla uczniów będą później

Przesunięcie o rok – czyli do 1 stycznia 2018 r. – wejścia w życie części nowych przepisów dotyczących ulg ustawowych, m.in. dla uczniów i studentów w transporcie drogowym, zakłada podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o transporcie publicznym.

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

Tekst ustawy  –  TUTAJ

 parlamentarny

 

Włodzimierz Kaleta, na portalu  Parlamentarny.PL, opublikował artykuł o długim tytule: „Reforma szkolnictwa, zmiany: Nowa podstawa programowa, likwidacja przedmiotów. Co jeszcze zmieni się w oświacie?” Można zapoznać się z tym tekstem także na stronie PORTAL SAMORZĄDOWY.PL.

 

Oto lead  tej publikacji:

 

• Będą zmiany w przygotowywanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformie szkolnictwa.

• Wbrew zapowiedziom nie będzie w podstawówkach nauczania wczesnoszkolnego w klasach I- IV oraz „niby gimnazjalnego” w klasach V–VIII.

• Nastąpią również zmiany w podstawach programowych. Zlikwidowana będzie przyroda, a historia będzie bez Wiedzy o Społeczeństwie (WOS).

 

 

Dalej można przeczytać, że w MEN wciąż trudno się dowiedzieć, jaki zmiany znajdą się w nowej ustawie o systemie oświaty. Podobno ministerialni urzędnicy zamiast informować – doradzają, aby poczekać do połowy września na gotowy dokument. Jednak redakcja portalu (sejmowego – sic!) chwali się, że właśnie zdobyła już niektóre szczegóły ustawy, zakładającej likwidację gimnazjów. Oto fragment tych „sensacyjnych” owoców edukacyjnego dziennikarstwa śledczego:

 

[…] okazuje się, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie będzie w podstawówkach nauczania wczesnoszkolnego w klasach I- IV* oraz niby gimnazjalnego w klasach V–VIII.

 

Szkoła powszechna będzie ośmioklasowa i nie będzie możliwości prowadzenia odrębnych szkół ograniczonych do klas I–IV lub V–VIII – zapowiedziała minister Anna Zalewska podczas spotkania z dyrektorami placówek niepublicznych.[…] Tym samym ostatecznie zamknęła furtkę dla samodzielnych gimnazjów. Od 2017 r. trzeba będzie łączyć je z dotychczasowymi szkołami podstawowymi. Minister zapowiedziała również, że nie ma mowy o łączeniu gimnazjów, które funkcjonują samodzielnie (jest ich ok. 3 tys. czyli 40 proc. wszystkich).[…]

 

Cały artykuł –  TUTAJ

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 

*Tylko laik, nie mający zielonego pojęcia o systemie szkolnym i  etapach kształcenia, mógł napisać takie zdanie.Sejm_1443678858

Nie wiedzieć czemu, dokładnie o godzinie 17:00 w świąteczny poniedziałek,15 sierpnia, na internetowej stronie „Gazety Prawnej” zamieszczono artykuł Karoliny Nowakowskiej, zatytułowany „Likwidacja gimnazjów: Czego wciąż nie wiemy o reformie oświaty?”. Za tym intrygującym pytaniem kryła się treść, którą wypełniły informacje z Sejmu:

 

Do MEN trafiła interpelacja poselska, w której padło 16 pytań dotyczących reformy oświaty. Konkretna odpowiedź padła na jedno, wymijające na kolejne dwa.

 

Cały artykuł  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl

 

 

Zobacz także, zamieszczony dzisiaj, artykuł: „Polska szkoła wraca do lat 90. Historia bez WOS, biologia i geografia zamiast przyrody”  –  TUTAJ

 

 

 

„Obserwatorium Edukacji”, wierne swym zasadom, proponuje Czytelnikom lekturę dokumentów źródłowych. Oto one:

 

 

Interpelacja nr 4847

do ministra edukacji narodowej

w sprawie zmian w systemie edukacji

 

Zgłaszający: Kinga Gajewska-Płochocka, Joanna Kluzik-Rostkowska

Data wpływu: 13-07-2016

 

Szanowna Pani Minister!

Założenia licznych zmian w systemie polskiej edukacji budzą zaniepokojenie zarówno ich skalą, jak i kierunkiem – wprost przeciwnym do wszystkich działań doskonalących system czynionych na przestrzeni wielu ostatnich lat nie tylko przez władze oświatowe, ale przede wszystkim praktyków – nauczycieli i pozostałych pracowników szkół.

 

W odniesieniu do proponowanych zmian warunkiem ich poprawnej oceny jest przedstawienie (już na obecnym etapie) ich konsekwencji we wszystkich obszarach działalności szkoły na poszczególnych poziomach kształcenia.

 

Niezbędne jest zatem uzyskanie odpowiedzi na pytania, które pozwolą doprecyzować przedstawione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierzenia i właściwie rozpoznać ich praktyczne skutki.

 

W związku z powyższym bardzo proszę o szczegółowe wypowiedzi na następujące pytania.

 

Czytaj dalej »Eolters Kluwer

Dzisiaj, na zaprzyjaźnionym portalu oswiata.abc.com , pojawiła się tak zatytułowana informacja: „Kierownik opery i jeździec wśród nowych zawodów do nauczania”. Jej autorzy (autorki?), powołując się, jako na źródło tej informacji na „Rzeczpospolitą”, napisali takie zdanie:

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje  uzupełnienie przepisów o dziesięć nowych zawodów, które mogą być nauczane w szkołach.

 

Smutne to, że tekst adresowany do czytelników, którzy kupują miesięcznik „Dyrektor Szkoły”, został tak nieprofesjo- nalnie zredagowany. Bo jak można było napisać to zacytowane zdanie, pisząc poniżej:

 

Jak pisze „Rzeczpospolita”, zmiany wynikają z projektu zmian w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, jaki resort rodziny rozesłał właśnie do konsultacji społecznych.

 

Po zmianach w przepisach pojawią się nowe zawody, takie jak: kierownik filharmonii/opery/operetki/orkiestry, kierownik zespołu pieśni i tańca/chóru, specjalista zarządzania dokumentacją, inspektor do spraw obrotu hurtowego lekami,… […]

 

Cały artykuł  –  TUTAJ

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

 

Sięgnijmy do źródła, czyli do „Rzeczpospolitej”, która choć okazała większą dbałość o poprawność merytoryczną swego, zatytułowanego „Nowe zawody” artykułu, to i ona nie ustrzegła się błędnego uogólnienia:

 

Czytaj dalej »