Trudno pisać dziś „felietonowo” – w dzień tak brzemienny w skutki naszych – poważnych i rozważnych – wyborów, już dokonanych, albo zamierzonych wkrótce po lekturze – myślę o tych, którzy czytają mnie jeszcze teraz, w niedzielę.

 

Aby nie być sądzonym za za łamanie ciszy wyborczej pozwolę sobie jedynie na zacytowanie fragmentu z lansowanego wczoraj na stronie OE tekstu o myśleniu krytycznym – jako moje „memento” przed wyjściem do lokalu wyborczego:

 

Dzięki myśleniu krytycznemu ludzie […] potrafią:

 

>analizować, tworzyć hipotezy, oceniać,
>rozpoznawać emocje swoje i innych osób,
>tworzyć logiczne powiązania,
>myśleć o konsekwencjach,
>sprawdzać fakty,
>odróżniać fakty od opinii,
>przetwarzać informacje,
>kwestionować oczywistości i własne założenia.

 

Jako ze w Polsce od pewnego czasu właściwie każdy temat może być uznany za „polityczny” np. krytykowanie zmian w systemie sądownictwa, czy okrzyki „Konstytucja!”, nie odważę się dziś na snucie rozważań, czy nazwiska Marka Suskiego – szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów i Mirosława Suskiego – dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego to „przypadkowa zbieżność”, czy może jednak…

 

 

Pozostaje mi zakończyć dzisiejszy felieton apelem-plakatem:

 

 

Włodzisław KuzitowiczFoto:www.image.freepik.com

 

Na stronie „RZECZPOSPOLITEJ” znaleźliśmy zamieszczony dziś artykuł: „Wynagrodzenia nauczycieli: MEN zmienia zasady liczenia średnich płac”, który powinien zainteresować nie tylko dyrektorów i księgowych szkół, przedszkoli i pozostałych placówek oświatowo-wychowawczych. Oto jego najważniejsze fragmenty:

 

Obowiązujące przepisy zakładają, że podczas wyliczania średniego wynagrodzenia za pracę nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego uwzględnia się dwa etapy: dla kwoty bazowej obowiązującej od stycznia do końca sierpnia oraz od września do grudnia. […]

 

Według skierowanego do konsultacji projektu rozporządzenia kwota bazowa za cztery pierwsze miesiące tego roku wynosi 2752,92 zł, a za pozostałe – 2900,20 zł.

 

 

Cały artykuł „Wynagrodzenia nauczycieli: MEN zmienia zasady liczenia średnich płac”    –    TUTAJ

 

 

Źródło:www.rp.pl18 października portal „Juniorowo” zamieścił artykuł redakcyjny, zatytułowany „Myślenie krytyczne – jedna z najważniejszych umiejętności, jakich powinniśmy uczyć dzieci”. Zawiera on kompendium wiedzy o tej ważnej kompetencji współczesnego człowieka, ale także informację o przygotowywanym Kongresie Myślenia Krytycznego – TOC, który odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

 

Foto: www.juniorowo.pl

 

 

Oto fragmenty tej publikacji i link do tekstu źródłowego:

 

[…] Za praojca myślenia krytycznego uważa się Sokratesa, któremu przypisywane są słynne słowa „Wiem, że nic nie wiem”. Deklarował on tym samym, że jest jedynie poszukiwaczem prawdy i kładł nacisk na sam proces dochodzenia do niej. W swoich przechadzkach po ulicach i dyskusjach z przypadkowymi ludźmi wcielał się w rolę „prostaczka”, który od swojego rozmówcy pozornie oczekuje porad i pomocy w poszukiwaniu prawdy. To miało mu pomóc wskazywać ludziom błędy w ich myśleniu i w wydobywać z nich prawdziwą, ukrytą wiedzę. Jego słynne pytania, które rozmówców często irytowały i zbijały z tropu, wskazywały też, że często nasza wiedza jest złudzeniem, że wydaje nam się, że coś wiemy, gdy tymczasem nasze przekonania zbudowane są na wątłych podstawach niepewnych informacji z niewiadomych źródeł. Sokrates miałby sporo pracy w naszej erze zalewu informacji.

 

Myślenie krytyczne to jedna z najważniejszych umiejętności XXI wieku, a rozwój tej umiejętności jest kluczowym elementem przygotowującym dziecko do dorosłego życia.

 

Dzięki myśleniu krytycznemu ludzie uczą się i potrafią:

>analizować, tworzyć hipotezy, oceniać,
>rozpoznawać emocje swoje i innych osób,
>tworzyć logiczne powiązania,
>myśleć o konsekwencjach,
>sprawdzać fakty,
>odróżniać fakty od opinii,
>przetwarzać informacje,
>kwestionować oczywistości i własne założenia.

 

Myślenie krytyczne w edukacji

Celem edukacji jest przygotowanie ucznia do świadomego i odpowiedzialnego życia w dorosłym świecie, dlatego rozwój umiejętności krytycznego myślenia powinien być jednym z głównych zadań dzisiejszej szkoły. Najbardziej znane narzędzia do rozwoju krytycznego myślenia u dzieci i młodzieży to narzędzia TOC (Theory of Constraints). Ich autor Eliyahu M. Goldratt był edukatorem, autorem książek, fizykiem, filozofem i liderem biznesu, ale przede wszystkim był „myślicielem, który skłaniał innych do myślenia”. […]

 

Proste narzędzia, które uczą myśleć

 

 

Czytaj dalej » 

Pierwszego dnia, zakończonych właśnie, dwudniowych prac V Kongresu „Edukacja i Rozwój” * odbyła się gala ogłoszenia wyników tegorocznych konkursów na Superdyrektora Przedszkola i Superdyrektora Szkoły roku 2018.

 

Kongres, podczas którego ogłaszane są wyniki tych konkursów, od 2014 roku organizuje Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska wraz z redakcją czasopism „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kardy oświatowej” i „Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły”. Tegoroczna edycja została zorganizowana (już po raz trzeci) w Centrum Olimpijskim w Warszawie i przebiegała pod hasłem „Wspólnie zmieniamy edukację„.

 

Foto:www.prawo.pl/oswiata/

 

Zwycięzcy i laureaci obu konkursów podczas uroczystej gali

 

 

A oto wyniki obu konkursów na Superdyrektorów, będących efektem dwuetapowej eliminacji z licznego grona nadesłanych zgłoszeń **. Najpierw, po długich obradach, jury Konkursu pod przewodnictwem dr Danuty Elsner nominowało do tego tytułu 12 osób (dwie osoby z grona dyrektorów przedszkoli i 10 osób kierujących szkołami).  Z tego grona kapituła konkursu pod przewodnictwem dr hab. Małgorzaty Żytko wyłoniła zwycięzców. Zostali nimi:

 

W kategorii Super Dyrektor Przedszkola

 

Jolanta Mrówczyńska – dyrektor Przedszkola nr 14 „Muzyczna Kraina” w Inowrocławiu

 

W kategorii Super Dyrektor Szkoły

 

Ewa Szczerba – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim

 

 

Więcej informacji o wynikach obu konkursów w informacji „Wybrano Super Dyrektorów 2018” na stronie organizatora – firmy Wplters Kluwer    –    TUTAJ

 

 

*Program V Kongresu „Edukacja i Rozwój”:

 

Dzień pierwszy – 18 października   –   TUTAJ

Dzień drugi – 19 października   –   TUTAJ

 

 

**Regulamin Konkursu na Superdyrektora Przedszkola i Superdyrektora Szkoły    –    TUTAJ

 

 

Źródło:www.prawo.pl/oswiata/

  

 

Na stronie portalu Edukacja,Internet,Dialog znaleźliśmy komunikat o ogłoszeniu III edycji konkursu im. Joanny Kubiak „Nauczyciel – Mediator”. Z wiarą, że wśród naszych czytelników i ich znajomych – nauczycieli wdrażających inne niż „pruskie” podejście do roli nauczyciela, zamieszczamy fragmenty tej informacji, link do jego pełnej treści i linki na stronę organizatora:

 

18 października, w Międzynarodowy Dzień Mediacji Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Fundacja Przyjaciółka ogłosiły III edycję konkursu im. Joanny Kubiak „Nauczyciel-Mediator”. Organizatorzy zapraszają nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół, a także uczniów do nominowania nauczycieli, którzy w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą poszukują niestandardowych rozwiązań, stosując m.in. mediacje i inne formy rozwiązywania i zapobiegania konfliktom.

 

Uważam ten Konkurs za bardzo ważny. W dzisiejszym świecie i w codziennym życiu szkoły konflikty są bardzo częste. Nauczyciel, który sam umie je rozwiązywać i potrafi nauczyć tego innych, jest bardzo potrzebny. Warto pokazywać tych, którzy to potrafią, żeby inspirowali innych mówi prof. Jacek Pyżalski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

 

Czytaj dalej »
Foto:www.kuratorium.lodz.pl

 

Środa, 17 października, Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej

 

 

Pomni zeszłorocznych doświadczeń w kontaktach z ŁKO w sprawie udostępnienia list imiennych dyrektorów szkół i nauczycieli, wyróżnionych i nagrodzonych z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w tym roku uznaliśmy, że panu kuratorowi Wierzchowskiemu nie zależy na upowszechnieniu w środowisku oświatowym osób, które – w jego ocenie – zasłużyły na takie uznanie ich pracy.

 

Dlatego w tym roku „Obserwatorium Edukacji” nie relacjonuje analogicznego do tamtego event’u sprzed roku (w tej samej Auli Różowej „paragrafu”) i poprzestajemy jedynie na zacytowaniu fragmentów informacji o tym wydarzeniu, jaka została dziś zamieszczona na kuratoryjnej stronie:

 

Kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski wręczył nauczycielom medale i nagrody. […] Uroczystość miała miejsce w Paragrafie. Największą aulę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zapełnili nauczyciele z Łodzi i województwa oraz goście, m.in. dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Suski, […]

 

Foto:www.kuratorium.lodz.pl

 

Mirosław Suski wręczył pedagogom Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę.

 

 

Czytaj dalej »Foto:www.juniorowo.pl

 

 

Dzisiaj proponujemy lekturę artykułu Małgorzaty Chojeckiej, trenerki Fundacji „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom”, zatytułowanego „Edukacja pozaformalna w praktyce – na czym polega i jak ją zorganizować”. Został on zamieszczony przed kilkoma dniami na portalu „Juniorowo”. Oto wybrane fragmenty i link do pełnej wersji tej publikacji:

 

 

Pojęcie edukacji pozaformalnej pojawia się coraz częściej w naszym kraju. Jego znaczenie jest jednak bardzo różnie rozumiane. Bywa kojarzone z kształceniem nieformalnym, uczeniem się przez całe życie, działaniami społecznymi. Jest tym wiele racji, ale nie cała. Myślę, że najlepiej przedstawić, o co tu chodzi na konkretnym przykładzie. A jest ku temu okazja, ponieważ właśnie powstały 4 wideo-tutoriale z ćwiczeniami, które mogą być inspiracją do zastosowania pozaformalnego podejścia do edukacji w pracy z młodzieżą. Zostały przygotowane w języku angielskim oraz języku migowym.

 

>The Bomb – www.youtube.com/watch?v=qLLYG4kkT3w

>Jumping Frogs –  www.youtube.com/watch?v=VJuD7vnxAL4&t=3s

>Zombie – www.youtube.com/watch?v=lPq7pAqR0Lw

>Dancing Chairs  – www.youtube.com/watch?v=r7N5IsiARmw

 

 

Do uczenia pozaformalnego można zastosować każdą zabawę, grę, praktyczne działanie, codzienne doświadczenie. Ważne, aby uczestnicy przystąpili do nich dobrowolnie, dlatego że są przekonani lub chcą spróbować, a nie z obowiązku. Aktywność może odbyć się na terenie szkoły lub poza nią, miejsce nie jest istotne. Edukacja pozaformalna nie może jednak być częścią sfomalizowanej edukacji – jej efektem nie będzie dyplom czy certyfikat, ale wiedza, umiejętności i postawy, które oczywiście mogą się przydać w szkole, w życiu społecznym lub na rynku pracy.

 

Facylitator i uczestnik zamiast nauczyciela i ucznia

 

 

Czytaj dalej »Wczoraj w Radiu Łódź można było wysłuchać, a później także przeczytać na jego stronie internetowej informację, zatytułowaną tam „Za dużo dzieci. Rodzice walczą o dodatkową klasę i pozostanie dyrektorki SP nr 198”.

 


Foto: www.radiolodz.pl

 

Siedziba Szkoły Podstawowej nr 198 – wejście do kompleksu budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

 

 

Zanim zacytujemy fragmenty tekstu ze strony „Radia Łódź” przypomnimy, że rzecz dotyczy „nowej-starej” podstawówki nr 198, czyli reaktywowania szkoły, która była pierwszym gospodarzem tych gmachów, a wygaszona w konsekwencji wdrożenia reformy gimnazjalnej. Jej powrót jest z kolei konsekwencją wygaszania działającego tam – od chwili utworzenia gimnazjów – PG nr 34, będącego częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Czajkowskiego na Widzewie-Wschodzie. I właśnie w zwolnione z tego powodu pomieszczenia szkolne wprowadziła się tam ta „nowa” podstawówka, nie stając się częścią tego zespołu.

 

Starsi czytelnicy zapewne pamiętają, że obiekty, w których działa ZSO nr 1, to gmachy, zbudowane tam w latach siedemdziesiątych ub.wieku właśnie dla nowo utworzonej wówczas Szkoły Podstawowej nr 198, do której po latach, decyzją Kuratora Oświaty z 1989 roku, dołączono XXXII LO, co dało początek Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 1.

 

Cały problem, będący treścią informacji „Radia Łódź”, ma swoją historię i konteksty, których genezą jest konflikt między władzami samorządowymi Łodzi, a Łódzkim Kuratorem Oświaty. Oto ten materiał:

 

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 198 chcą dodatkowej klasy i pozostania dyrektor Ewy Wachowicz, która wytykała błędy urzędników przy rekrutacji szkół w całej Łodzi.

 

Dyrektorka zasłynęła krytyczną oceną działań łódzkich urzędników. Jej zdaniem popełnili oni błędy, do których nie chcą się przyznać. Efektem nieprawidłowości ma być przeludnienie w części pierwszych klas. – Zaczęłam mówić głośno o nieprawidłowościach w prowadzeniu rekrutacji do wszystkich szkół podstawowych w Łodzi. Jestem osobą niewygodną w tym momencie i mam takie wrażenie, że miasto, próbując odsunąć mnie od szkoły, chce to ukryć, zataićwyjaśnia Ewa Wachowicz.

 

Wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela przyznaje, że współpraca z dyrektorką nie układa się dobrze. Negatywnie ocenia także jej pracę dla szkoły. – Pani dyrektor nie wpisywała się w realizację polityki edukacyjnej miasta. Kwestia liczebności klas jest analizowana przez wydział edukacji. Tym kłopotem pewnie zajmie się nowy dyrektor SP nr 198 – tłumaczy wiceprezydent Łodzi.[…]

 

Więcej – posłuchaj na stronie Radia Łódź  –  TUTAJ

 

 

Czytaj dalej »Wczoraj na stronie portalu Edukacja, Internet, Dialog zamieszczono artykuł redakcyjny, informujący o obchodzonym dzisiaj Dniu Godności. Oto obszerne fragmenty tej „okolicznościowej” publikacji:

 

Foto: www.edukacjaidialog.pl

 

 

„Empatia wychodzi na dobre” – Dzień Godności w polskich szkołach pod znakiem empatii

 

 

17 października na całym świecie obchodzony jest Dzień Godności. W Polsce, za organizację tego wyjątkowego dnia odpowiada Fundacja Global Dignity Poland. Jej przedstawiciele spotkają się z uczniami, aby przeprowadzić warsztaty, poświęcone w tym roku tematowi empatii.

 

Każdego roku, w trzecią środę października, oczy i uszy uczniów na całym świecie skierowane są w stronę wolontariuszy, którzy odwiedzają szkoły, aby rozmawiać z młodzieżą na temat godności. To przedstawiciele Fundacji Global Dignity, międzynarodowej inicjatywy, propagującej ideę poszanowania godności jako fundamentalnego prawa człowieka.[…]

 

Pierwszym działaniem w Polsce w ramach Global Dignity była Lekcja Godności, przeprowadzona w 2009 roku w łódzkim gimnazjum. Zapoczątkowała ona cykl corocznych spotkań z dziećmi i młodzieżą, podczas których przedstawiciele Fundacji oraz nauczyciele rozmawiają z uczniami o tym, w jaki sposób traktujemy samych siebie i jak traktują nas inni.

 

Porozmawiajmy o empatii

 

 

Czytaj dalej »Foto: www.echodnia.eu/swietokrzyskie/

 

Premier Mateusz Morawiecki podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami Ostrowa Świętokrzyskiego.

 

Zaczniemy od cytatu z portalu D0Rzeczy:

 

Uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim mieli dostać piątki z historii, jeśli wezmą udział w partyjnym wiecu z udziałem premiera Mateusza Morawickiego.

 

O sprawie poinformowało lokalne Radio Ostrowiec. Rozgłośnię zaalarmowali sami uczniowie.

 

Tomasz Kwiatkowski, nauczyciel historii i społeczeństwa, a zarazem wicedyrektor liceum w Ostrowcu, tłumaczył w rozmowie z radiem, że nie pamięta, „czy to miały być piątki, czy jakiś inny sposób wyróżnienia”. – Być może miała być to ocena za aktywność, a nie za wiedzę – stwierdził.[…] Źródło: www.dorzeczy.pl ]

 

 

Choć całe zdarzenia miało miejsce w minioną sobotę, zdecydowaliśmy się do niego wrócić dzisiaj, pod wpływem obejrzanego wczorajszego programu „Kropka nad i”, w którym nawet tej klasy dziennikarka jak Monika Olejnik wykazała, że „wie, że gdzieś dzwonią, ale nie wie w którym kościele”. (Posłuchaj od 8’50” nagrania)

 

 

Dlatego uznaliśmy potrzebę „fachowego” uporządkowania tych informacji, a zaczniemy od źródłowego przedstawienia tego, co ujawniło Radio Ostrowiec, a która to wiadomość stała się kamykiem, uruchamiającym lawinę news’ów. Oto fragment tej wiadomości:

 

Czytaj dalej »