Dawno nie miałem takiej sytuacji, w której nie mogłem się zdecydować jakie wydarzenie ze sfery oświaty, który stało się „tematem tygodnia”  mam wybrać  do felietonowego skomentowania. Oto etapy mojej procedury decyzyjnej:

 

W pierwszym odruchu pomyślałem, ze bezsprzecznie takim „przebojem tygodnia” była fala komentarzy polityków opozycji i mediów „nierządowych” wokół podziału, dokonanego  przez ministra Czarnka owych 40 milionów, przyznanych w ramach tzw. konkursu pod nazwą „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”. Ale już po pobieżnym przeglądzie dostępnych mi źródeł nie miałem wątpliwości, że chyba nie ma nikogo, kto jest choć w niewielkim stopniu zainteresowany edukacją, kto by nie wiedział o tej – nie waham się tak to określić – aferze, o której naczytał się i nasłuchał aż do przesytu…

 

Cóż ja mógłbym „w tym temacie” napisać odkrywczego, czego już nie zrobili inni przede mną? Przeto wykreśliłem temat „willa plus” i szukałem dalej.

 

Następnym „kandydatem” była informacja, ze minister Czarnek czeka na opinię Rady Dzieci i Młodzieży RP w sprawie używania przez uczniów na teranie szkoły smart fonów. Jako że właśnie wczoraj (4 lutego 2023 r.) Owa Rada na swoim fanpage poinformowała”

 

Rekomendacje Rady Dzieci i Młodzieży RP na temat korzystania z telefonów w szkole.

 

Wnioski oparliśmy na wynikach ankiety oraz dyskusjach z koleżankami i kolegami podczas ogólnopolskich konsultacji.

 

Panu Ministrowi Przemysławowi Czarnkowi rekomendujemy między innymi:

 

[…] Rekomendacje dla szkół podstawowych:

 

Telefon i inne elektroniczne urządzenia mobilne w szkole podstawowej tylko do użytku w celach edukacyjnych i do kontaktu z rodzicami za zgodą nauczyciela

 

Rekomendacje dla szkól ponadpodstawowych:

 

Możliwość korzystania z elektronicznych urządzeń mobilnych w celach edukacyjnych podczas lekcji za zgodą nauczyciela.

 

O zasadach używania telefonu podczas przerw decyduje dyrektor, rada rodziców i samorząd uczniowski.

Cała lista rekomendacji dostępna jest na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.  [ TUTAJ]

 

 

I gdybym dalej drążył problem, to zamiast felietonu napisałbym esej o pracy RDiM   …

 

Więc i ten temat odrzuciłem.

 

To może o kolejnym spotkaniu przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych z kierownictwem MEiN? No nie, o czym tam można napisać ciekawego, czego by już na temat tej „liturgii pozorowanej konsultacji władzy z obywatelami”  nie było wiadomo, i to od dawna?

 

To może o kolejnym już spotkaniu w Senacie RP z cyklu „Gadka Senacka” – tym razem na temat „Rzetelna edukacja seksualna” ?

 

Temat owej debaty jest mi bliski, o czym wiedzą Ci, którzy czytali moje eseje wspomnieniowe – mam na myśli te  z nich  –  zobacz  TUTAJ

 

Po zapoznaniu się na stronie Senatu RP z tekstem ’Rzetelna edukacja seksualna’ tematem kolejnej debaty młodzieżowej w Senacie”, a zwłaszcza po przeczytaniu tego jej  fragmentu: „Uczniowie wymieniali się swoimi doświadczeniami z prowadzonych zajęć. Opowiadali, że częściej było więcej żartów niż poważnych rozmów. Panelistka Katarzyna Banasik-Marszałek powiedziała, że śmiech podczas zajęć nie jest objawem niedojrzałości a pokonywaniem pewnych barier. Zdaniem Katarzyny Banasik-Marszałek potrzeba jest zmiana myślenia osób dorosłych, weryfikacja osób prowadzących zajęcia czy zmiana ich kształtu.” – miałem jedną, mało optymistyczną refleksję:

 

Porównując, znane mi z osobistego doświadczenia, treści przekazywane uczniom oraz poziom tych zajęć – tych z przed 35-u lat, z relacjami i ocenami jakie o współczesnych zajęciach z przysposobienia do życia w rodzinie wystawili im współcześni młodzi ludzie podczas owej „Gadki Senackiej” mogę mieć tylko jedno zdanie:

 

Przez owych 35 lat wiedza naukowa o seksualności człowieka i problemach młodzieży w okresie dojrzewania bardzo się wzbogaciła, to nie ma to żadnego przełożenia na jakość edukacji seksualnej w polskich szkołach. A nie ma  – co jest bezdyskusyjne – z jednego wyłącznie powodu: zacofanie mentalnego i ideowych przesłanek ludzi oz rządzącej partii, odpowiedzialnych za program i dobór kadrowy do prowadzenia tych zajęć.

 

Wniosek końcowy:

 

PiS musi odejść!!!

 

 

Włodzisław Kuzitowicz

 Dzisiejsza oferta na sobotnią lekturę pochodzi z portalu <MĄDRA OCHRONA MNIEJSZE RYZYKO. Strefa Specjalisty>. To tam znaleźliśmy obszerne opracowanie na bardzo ważny temat: Jak pomóc outsiderowi odnaleźć się w grupie?” Jego autorką jest Aleksandra Karasowskapsycholog, licencjonowany trener PTP, konsultant Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Poniżej zamieszczamy obszerne fragmenty tego tekstu i link do jego pełnej wersji:

 

 

Jak pomóc outsiderowi odnaleźć się w grupie?

 

W każdej klasie może zdarzyć się dziecko, które, z racji swoich specyficznych trudności, popada często w konflikty z rówieśnikami. Sprzyja temu zazwyczaj niedojrzałość emocjonalna, niski poziom umiejętności społecznych, nadmierna impulsywność. Takie dziecko zwykle potrzebuje wsparcia dorosłych w budowaniu swojej pozycji w grupie. Pozostawione bez pomocy, uruchamia strategie adaptacyjne, które mogą mu przynosić chwilowe korzyści, ale w perspektywie czasu, wpływają destrukcyjnie na jego relacje z innymi.

 

Jak sobie radzi outsider?

 

[…] Obserwacja zachowań dzieci, które mają niską pozycję w grupie pokazuje, że stosują one kilka typowych strategii radzenia sobie w tej sytuacji.

 

STRATEGIE OUTSIDERA (Dumbach, 2003)

 

-Przyjmuje postawę nieufności, podejrzliwości; jest nadmiernie wyczulony na sposób traktowania go; czasami posuwa się do agresji wobec innych lub okazuje im pogardę.

 

-Robi z siebie błazna, rozśmieszając innych swoim kosztem.

 

-Kreuje się na kogoś innego, lepszego: chwali się markowymi ubraniami, modnymi gadżetami, osiągnięciami; opowiada historie (prawdziwe lub zmyślone), które mają wzbudzić uznanie lub zainteresowanie jego osobą.

 

-Chroni się w orbicie kogoś silniejszego, próbując zbudować z nim koalicję (np. z nauczycielem, z rodzicem).

 

-Ucieka od trudnych dla siebie sytuacji poprzez: wagary, choroby, wycofywanie się do wewnętrznego świata.

 

-Nadmiernie stara się i kontroluje siebie, co powoduje, że jego zachowanie jest nienaturalne. Zbyt silne napięcie mięśni prowadzi do niezdarności, a bycie pomocnym, usłużnym – wywołuje wrażenie przymilania się i podlizywania.

 

Każda z opisanych strategii ma służyć podniesieniu własnej pozycji w grupie. Jednak w efekcie pogarsza sytuację dziecka, przyczyniając się do jego odrzucenia. Działa tu mechanizm błędnego koła: im bardziej dziecko próbuje coś zmienić, tym bardziej się pogrąża w oczach innych. Jest więc jasne, że samo nie wybrnie z tej sytuacji. Wychowawca, który chce powstrzymać ten destrukcyjny proces, powinien działać w dwóch kierunkach: podjąć pracę z samym dzieckiem a także z klasą. Zmiana jest bowiem procesem dwustronnym: outsider musi porzucić swoje dawne strategie i w nowy sposób szukać miejsca w grupie, a grupa musi się na niego otworzyć i go przyjąć.

 

Jaką funkcję pełnią zasady?

 

Jednym z działań, jakie musi podjąć każdy wychowawca, jest wprowadzenie od samego początku odpowiednich zasad funkcjonowania w grupie. Mają one służyć budowaniu dobrego klimatu, przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom, np. odrzuceniu, stygmatyzacji, agresji. Zasady powinny wskazać dopuszczalne sposoby zachowania w określonych, trudnych sytuacjach. Powstrzymywanie się od robienia rzeczy niewłaściwych to bowiem za mało, aby zbudować przyjazną atmosferę. Konieczne jest również promowanie zachowań konstruktywnych, wartościowych społecznie. […]

 

Czytaj dalej » Foto:www.facebook.com

 

Włodzimierz Czarzasty – współprzewodniczący „Nowej Lewicy” – podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Lublinie

 

 

Na portalu <dziennik.pl> zamieszczono dzisiaj (3 lutego 2023 r.) tekst, z którego można dowiedzieć się o planach Nowej Lewicy wobec ministra Czarnka. Oto fragmenty tego tekstu:

 

 

Wotum nieufności dla Czarnka? Tego chce Lewica

 

Przemyślmy i przedyskutujmy kwestię postawienia i zgłoszenia wotum nieufności w stosunku do ministra edukacji Przemysława Czarnka” – powiedział w piątek w Lublinie wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

 

Czarzasty na konferencji prasowej w Lublinie powiedział, że zgłoszenie przez opozycję wniosku o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka jest „sprawą bardzo rozsądnie uzasadnioną”. Zwracamy się oficjalnie do naszych partnerów na opozycji: przemyślmy i przedyskutujmy kwestię postawienia i zgłoszenia wotum nieufności w stosunku do ministra Czarnka – powiedział wicemarszałek sejmu.

 

Argumentując ewentualne złożenie wniosku o wotum nieufności posłanka Lewicy Beata Maciejewska nawiązała do przyznania pieniędzy dla organizacji pozarządowych na zakup nieruchomości w konkursie MEiN Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania„. Będziemy apelowali do całej opozycji, żeby wniosek o wotum nieufności złożyć dlatego, że minister Czarnek daje nam do tego kolejne powody – powiedziała Maciejewska. […]

 

Szef MEiN Przemysław Czarnek pytany we wtorek przez dziennikarzy, jakie były kryteria przyznawania pieniędzy dla organizacji na zakup nieruchomości w konkursie odparł: Państwo wystawiacie się na śmieszność. 40 mln zł na 42 organizacje, średnio po kilkaset tysięcy złotych dla organizacji, które przedstawiły znakomite projekty edukacyjne, które zostały wyłonione na podstawie przepisów prawa i dających prawo ministrowi edukacji do zorganizowania takiego programu. Podstawowym kryterium było: nie dajemy pieniędzy lewakom i komunistom, bo to jest sprzeczne z konstytucją – dodał Czarnek.

 

 

W czwartek premier Mateusz Morawiecki zapytany o 40 mln zł, które minister edukacji miał przekazać na siedziby organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją odpowiedział, że „zamierza podziękować ministrowi Czarnkowi za to, że stara się według bardzo jasnych, transparentnych i obowiązujących wszystkich kryteriów wspomagać różne organizacje pozarządowe”. […]

 

 

 

Cały tekst „Wotum nieufności dla Czarnka? Tego chce Lewica”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.wiadomosci.dziennik.pl/

 Wczoraj (2 lutego 2023 r.) na stronie MEiN zamieszczono ilustrowaną zdjęciami informację o wizycie ministra Czarnka w jednej z obdarowanych w ramach programu „Inwestycje w oświacie” szkół. Oto ten tekst:

 

Foto: www.szkolnictwo.pl

 

Minister Edukacji i Nauki odwiedził Katolicką Szkołę Podstawową im. ks. Piotra Skargi w Warszawie. Podczas wizyty szef MEiN wręczył symboliczny czek na kwotę 700 tys., którą placówka pozyskała w ramach programu „Inwestycje w oświacie”.

 

W ramach trzeciego rozstrzygnięcia w programie „Inwestycje w oświacie” Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Skargi w Warszawie otrzymała 700 tys. zł na fotowoltaikę wraz z konstrukcją, prace elektryczne, oprawy oświetleniowe w technologii LED oraz klimatyzację serwerowni i dwóch pracowni komputerowych. Jak podkreślał Minister Edukacji i Nauki, środki te pozwolą na poprawę warunków nauczania.

 

Po to żeby warunki, w których będziecie się uczyć były jeszcze lepsze, żebyście się uczyli w jeszcze bardziej ekologicznym otoczeniu i żebyście przez to mogli zdobywać wiedzę jeszcze bardziej efektywnie – mówił minister.

 

Szef MEiN przypomniał, że ponad 100 tys. młodych ludzi uczy się w szkołach prowadzonych przez podmioty niesamorządowe. Uczniowie tych placówek powinni mieć zapewnione takie same warunki do zdobywania wiedzy jak uczniowie ze szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Jesteście tak samo pełnoprawnymi uczniami szkół polskich, obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i macie prawo do takich samych warunków do nauki – mówił minister.

 

Minister Przemysław Czarnek pogratulował też założycielowi placowki odwagi i determinacji w tworzeniu szkoły: – Tak się robi wielkie rzeczy. Jak człowiek wie, że ma robić wielką rzecz, to bez względu na konsekwencje po prostu ją podejmuje – dodał.

 

„Inwestycje w oświacie” – wsparcie szkół niesamorządowych

 

W ramach programu organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia mogły pozyskać środki na rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym  na: budowę, dostosowanie, remont obiektu lub jego wyposażenie. Dzięki programowi „Inwestycje w oświacie” uczniowie szkół niepublicznych będą mieć lepsze warunki do nauki.

 

Kwotę 100 mln zł rozdysponowano w trzech rozstrzygnięciach. W ramach pierwszego z nich 58 beneficjentom przyznano 60 mln zł. W drugim 52 wnioskodawcom przyznano 31 mln zł, a w trzecim – 21 beneficjentom przyznano 9 mln zł.

 

Foto: www.szkolnictwo.pl

 

Budynek w którym mieści się SP im. ks. Piotra Skargi przy ul  Bema 73/75 w Warszawie

 

O Katolickiej Szkole Podstawowej im. ks. Piotra Skargi w Warszawie

 

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Piotra Skargi została założona w 2002 r. i weszła w skład Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Ks. Piotra Skargi istniejącego od 1997 r. Placówka prowadzi także oddziały przedszkole.

 

W szkole w 17 oddziałach uczy się 319 uczniów. Wychowanie oparte jest na wartościach katolickich i nauczaniu św. Jana Pawła II. W szkole realizowany jest autorski program wychowawczy „Wychowanie w wartościach”, w którym biorą udział dzieci, rodzice, wychowawcy i wszyscy pracownicy szkoły. Szkoła oferuje fundusz stypendialny: stypendium naukowe i stypendium socjalne.

 

 

Plik wideo z wystąpieniem ministra Przemysława Czernka w Katolickiej Szkole Podstawowej

im. Ks. Piotra Skargi * – TUTAJ

 

 

 

Źródło:  www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

 

*Uwierzcie nam – naprawdę warto to obejrzeć i wysłuchać !W 2023 roku „Walentynki” przypadają we wtorek – 14 lutego. W szkołach ponadpodstawowych, które mają już za sobą ferie zimowe nauczyciele-wychowawcy klas mogą stanąć przed dylematem: organizować „coś” z klasą z tej okazji, czy nie? Jeśli tak, to jak?

 

Oto podpowiedź z portalu „SUPERBELFRZY RP”, autorstwa Zyty Czechowskiej:

 

 

Zadania i ćwiczenia z sercem

 

Wielu z nas zastanawia się nad tym, czy akcentować w szkole walentynki. Niektórzy podchodzą do tematu entuzjastycznie, inni krytykują, uznając, że to całkowicie zbyteczny temat.

 

Każdy ma prawo do swojej opinii. Moja jest taka, że szkoła nie funkcjonuje w izolacji. Do szkoły przychodzą uczniowie, którzy z tematem spotykają się w swoich domach i w przestrzeniach publicznych. Często dopytują, chcą organizować takie wydarzenia w szkole, przynoszą upominki dla swoich koleżanek i kolegów.

 

Dlatego warto ten czas wykorzystać do rozwijania kompetencji emocjonalno- społecznych, do naturalnego, spontanicznego i niekreowanego TUS- Treningu Umiejętności Społecznych. Podczas walentynek nie musimy rozmawiać tylko i wyłącznie o miłości, chociaż to bardzo ważny i piękny temat, ale o szacunku do innych osób, empatii, wdzięczności, sympatii, przyjaźni i koleżeństwa.

 

W tym obszarze mieści się mnóstwo zagadnień, emocji i postaw, które mogą stać się motywem  walentynkowych obchodów. Wszystkie te elementy są składowymi zajęć, w ramach których możemy rozwijać kompetencje emocjonalno- społeczne. Możemy integrować uczniów, stwarzać przestrzeń do rozwijania relacji itd.

 

To bardzo dobry moment do włączania uczniów, w szkolne inicjatywy, w tym także uczniów ze SPE.

 

 

Więcej na temat ćwiczeń na blogu TUTAJ

 

 

Propozycja walentynkowych aktywności:

 

1.Chmura wyrazowa ze skojarzeniami z miłością i przyjaźnią. Taką chmurę możecie wygenerować na stronie TUTAJ

 

 

2.Komiks z dialogiem o miłości. Proponujemy wykonanie takiego komiksu na stronie Canva, albo np. w aplikacji TonnyTool.

 

3.Znaczek z symbolem walentynek. Kreatywne działanie uczniów, które można zwizualizować na jakieś wirtualnej tablicy. Znaczek można spersonalizować imieniem sympatii. Znaczki wykonacie na stronie Remixer- TUTAJ.

 

4.Tańczące serce. Proponujemy kreatywną aktywność, przygotowanie animacji w bezpłatnej aplikacji na podstawie rysunku. Instrukcję jak wykonać taką animację prezentujemy TUTAJ

 

Czytaj dalej »Foto: www.www.radiomaryja.pl

 

Przemysław Czarnek w Telewizji TRWAM

 

Dzisiaj (2 lutego 2023 r.) na portalu „Serwis Samorządowy PAP” zamieszczony został tekst, który swoim tytułem zwrócił naszą uwagę i spowodował, że postanowiliśmy nie tylko zamieścić jego fragmenty, ale poszerzyć zawartą tam wiadomość o dodatkowe informacje . Oto ten, okrojony, tekst z portalu PAP:

 

 

Czarnek: Rada Dzieci i Młodzieży przedstawi rekomendacje w sprawie ewentualnego zakazu używania telefonów w szkołach

 

[…]

 

Minister edukacji i nauki był wieczorem gościem w programie „Polski punkt widzenia” na antenie Telewizji Trwam. Został zapytany m.in. o to, czy dopuszcza wprowadzenie w Polsce stosowanego już w wielu krajach zakazu używania przez dzieci telefonów komórkowych w szkołach.

 

Ja już kilka miesięcy temu – na początku kadencji nowej Rady Dzieci i Młodzieży, działającej przy MEiN i skupiającej uczniów i studentów z całej Polski – poprosiłem dzieci szkolne i młodzież, żeby we własnym gronie skonsultowały we wszystkich województwach to, w jaki sposób podejść do tego zagadnienia” – powiedział szef MEiN.

 

Nie chcę być tym, który narzuca i tylko zakazuje, chcę być tym, który również słucha uczniów. Wiem, że konsultacje się odbyły i przyniosły oczywiste wnioski i odpowiedzi. Mogę zapowiedzieć, że jeszcze w tym tygodniu, bądź na początku przyszłego tygodnia, jak słyszałem, przedstawiciele Rady Dzieci i Młodzieży będą te rekomendacje publicznie na konferencji prasowej przedstawiali” – poinformował.[…]

 

 

 

Źródło: www.samorzad.pap.pl

 

 

x           x           x

 

 

A teraz owe dodatkowe informacje:

 

 

Zaczniemy od przypomnienia aktualnej sytuacji w owej Radzie Dzieci i Młodzieży przy ministrze. Aktualny  jej skład, po bardzo długo trwającej procedurze jej powołania, został ogłoszony Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2022 roku – zobacz  TUTAJ

 

Mało kto wie, że na przewodniczącą RDiM minister Czarnek (mając do wyboru z grona trójki zgłoszonych kandydatów) powołał Aleksandrę Horoszko. Ze strony „GAZETA KONGRESY”, gdzie 8 lutego 2022 roku zamieszczono tekst Nieoficjalnie: wiemy kto został nowym przewodniczącym Rady Dzieci i Młodzieżymożna się o niej dowiedzieć, że:

 

 „Aleksandra Horoszko, na co dzień uczennica II LO im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie, jako aktywistka młodzieżowa działa od dłuższego czasu. Członkinią RDiM jest już od IV kadencji. Ponadto w ostatnim czasie miała okazję sprawować funkcję parlamentarzystki podczas VI Posiedzenia Parlamentu Młodych RP. Działa również w projekcie edukacyjnym „Swoją Drogą” oraz „Nie przejść do historii”, który to jest realizowany w ramach Akademii Pileckiego.”

 

Ale my, szukając głębiej informacji o Aleksandrze Horoszka trafiliśmy na stronę „Gazety Olsztyńskiej”, która 13 lutego 2021 roku zamieściła  wywiad z Olą Horoszko, w którym można przeczytać takie słowa:

 

Jest pani wiceprzewodniczącą Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Jak pani dotarła do tego miejsca?

 

Zawsze miałam w sobie chęć działania, angażowałam się w wolontariat, pracę samorządu szkolnego i inne akcje, ale moja aktywność ograniczała się głównie do przestrzeni szkoły. Momentem przełomowym było możliwość wzięcia udziału w Sejmie Dzieci i Młodzieży. […] W radzie już drugi rok reprezentuję nasze województwo i staram się robić wszystko, aby głos młodzieży był słyszalny.[…]

 

 

Szukając dalej znaleźliśmy także taką informację:

 

 31 sierpnia, przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży podjął decyzję o odwołaniu wiceprzewodniczących Rady – Pauliny Nowak i Aleksandry Horoszko. Jednocześnie na funkcję wiceprzewodniczący powołani zostali Jadwiga Mizerska i Jan Zając. Byłe wiceprzewodniczące, znalazły się również wśród sygnatariuszy  wniosku o odwołanie Przewodniczącego.

Źródło:  www.gazetakongresy.pl/konflikt-w-radzie-dzieci-i-mlodziezy/

 

 

W tym samym materiale „Gazeta Kongresy”  informowała o konflikcie w RDiM:

 

W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego 1 września, przewodniczący Rady Jakub Lewandowski wziął udział w konferencji prasowej przed Ministerstwem, podczas której krytycznie odnosił się do sytuacji w polskiej oświacie, a także działań podejmowanych przez Ministra Przemysława Czarnka. […]

 

 

 

W tym samym dniu, na niecałą godzinę przed konferencją prasową z udziałem Przewodniczącego, grupa radnych złożyła wniosek o jego odwołanie z pełnionej funkcji:

 

Rada Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji i Nauki zawnioskowała o natychmiastowe odwołanie pana Jakuba Lewandowskiego z funkcji przewodniczącego RDIM. Wyrażamy głęboką dezaprobatę dla działań przewodniczącego. Przewodniczący nie reprezentuje woli większości w Radzie.”

 

 

Wniosek ten nie miał mocy prawnej, gdyż zgodnie z przyjętą wcześniej zasadą z(§ 6 ust. 1 pkt 2 zarządzenia #MEiN z 7.12.2020 r. w sprawie powołania RDiM zabrakło  poparcia co najmniej jeszcze jednego członka Rady (a nie zastępcy członka).

 

[Wszystkie  podane wyżej informacje pochodzą z „Gazeta Kongresy”]

 

 

Na zakończenie naszego śledztwa przywołamy jeszcze raz publikację z „Gazeta Kongresy”, zamieszczoną tam 8 lutego 2022:

 

Rozpoczyna się nowa kadencja Rady Dzieci i Młodzieży – 11 stycznia Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył powołania członkom VI kadencji Rady Dzieci i Młodzieży działającej przy MEiN. Dzięki naszym źródłom wiemy, iż w podczas ostatniego posiedzenia Rady w drodze głosowania wyłoniono 3 potencjalnych kandydatów do objęcia stanowiska przewodniczącego. Ostateczny wybór należał do samego ministra Czarnka, który z powyższej grupy wybrał i powołał nową przewodniczącą Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji i Nauki – Aleksandrę Horoszko, młodą aktywistkę z Olsztyna.

[Źródło: www.gazetakongresy.pl/]

 

 

I teraz nie możemy mieć cienia wątpliwości, że  Rada Dzieci i Młodzieży pod przewodnictwem TEJ PRZEWODNICZĄCEJ zrobi wszystko, co tylko minister nakaże….Jak zwykle w czwartki, także i dzisiaj (2 lutego 2023 r.) proponujemy tym z naszych czytelniczek i czytelników, którzy wczorajsze spotkanie w „Akademickim Zaciszu” przeoczyli, lub uniemożliwiły im jego oglądanie  inne obowiązki,  aby mogli to uczynić w dogodnej dla nich porze.

 

Temat wczorajszego spotkania :  „Przestrzeń w edukacji – edukacja w przestrzeni”. Jak zwykle – prof. Roman Leppert moderował wypowiedzi  trojga zaproszonych gości. Byli to :

 

Barbara Ostrowska – nauczycielka w Liceum Paderewski w Lublinie;

 

Marcin Polak – redaktor naczelny Edunews.pl

 

Marcin Zaród – nauczyciel języka angielskiego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Tarnowie.

 

 

Oto link do pliku z nagraniem debaty „Przestrzeń w edukacji – edukacja w przestrzeni” – TUTAJ

 

 

 Foto: www.istockphoto.com/pl/

 

 

Poszukując tekstu do lektury na dzisiejszy (2 lutego 2023 r.) poranek trafiliśmy na takowy na fb profilu Magdaleny Sierockiej – nauczycielki j. angielskiego w Szkole Podstawowej nr 236 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie.  Oto ten tekst – piękna alegoria ważnego aspektu w życiu ludzi – niezależnie od ich wieku:

 

Stado

 

Takie miejsce, gdzie czuję się dobrze. Bezpiecznie. Słyszą mnie i widzą z tym, z czym przychodzę. Nie muszę się zmieniać dla nich. Jakoś pasować w szczególny sposób. Mogę być inna, odmienna albo tylko trochę odmienna. I Stado powie: my chcemy twoją odmienność! Twoją perspektywę. Nie tylko chcemy – my jej potrzebujemy. Im różniejsze od nas masz pomysły i przekonania, tym nasze Stado bogatsze! Chodź i opowiedz nam swoją Historię.

Historia jest tym, co spaja Stado. Każda Historia każdego członka jest na wagę złota. To mądrość doświadczenia i emocji. Spotykamy się na kręgach i snujemy te Historie. Tak jak kiedyś to było. Mogę się przysłuchiwać tym historiom bez limitu, brać sobie z nich tyle, ile potrzebuję. Dopowiadać swoje wątki. Dzielić się moimi wątkami. Odważnie – wiem bowiem, że Stado je udźwignie. Będzie ich słuchać i brać z nich co chce. Nie muszę się wstydzić moich Historii. Tych o strachu i złości. Tych o marzeniach też! Bo żadne marzenie dla Stada nie jest głupie i zbyt odjechane. Kto wie, może ma szansę się spełnić?

 

To Stado zagarnia do siebie ludzi i konie. Czy wiemy jaki jest koń? Co mówi? Czy mogę się złościć na konia albo przy koniu? Czy mogę się bać? Czy przywództwo oznacza władzę absolutną nad końmi? Czy mogę jeździć na koniach tak, aby to służylo nie tylko mi ale także im? Czy wszystko co robię z koniem to warunkowanie? A może jeszcze jest za tym jakaś relacja, która nie wyklucza współpracy, jednocześnie odrzucając posłuszeństwo?

 

W Stadzie jest dużo Pytań. Pytanie to taki nasz motor do rozwoju. Jakie odpowiedzi ma Stado na Pytanie? A skąd wiemy, że to jest prawdziwe? Po czym poznajemy, że ktoś ma rację twierdząc coś o koniach? A może nie o rację chodzi? A o relację? Czym jest relacja? Czy może być dobra albo zła? Więcej Pytań to więcej rozwoju.

 

Stado to taka baza. Taka fundamentalna. Po co mi smaczki w kieszeni? Po co mi bat? Czy ja mam jakiś cel względem mojego konia? Coraz więcej pytań, które tworzą bazę, fundament, na którym mogę stać obiema nogami i być z końmi dalej tak, jak chcę. Niezależnie od tego czy skaczę przez przeszkody, spaceruję po lesie czy nie posiadam nawet siodła. Baza to baza – daje mi podparcie, siłę i równowagę.

 

To nawet Więcej niż Stado. Chodźcie po bazę, bezpieczeństwo, ludzi, konie, historie i pytania oraz ogromną dawkę wiedzy z różnych dziedzin. […]

 

 

 

Źródło: www.facebook.com/magdalena.sierocka.5

 

 Dzisiaj (1 lutego 20233 r.) w gmachu MEiN odbyła się kolejna runda rozmów nauczycielskich związków zawodowych z kierownictwem MEiN. Poniżej zamieszczamy dwie relacje z tego samego wydarzenia:

 

Z oficjalnej  strony MEiN

 

 

Spotkanie kierownictwa MEiN ze związkami zawodowymi

 

 

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Sekretarz Stanu w MEiN Dariusz Piontkowski spotkali się ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli w ramach zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Głównym tematem rozmów były wcześniejsze emerytury nauczycielskie, świadczenia kompensacyjne, ocena pracy oraz wynagrodzenia nauczycieli.

 

Wśród tematów poruszanych w pierwszej części spotkania znalazły się m.in. zgłoszone przez związki zawodowe propozycje zmiany rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli. Jak zaznaczył wiceminister Dariusz Piontkowski: – Część argumentów związków zawodowych i ich propozycji warto rozważyć i ewentualnie zmienić projekt rozporządzenia. Z częścią tych propozycji się nie zgadzamy, ale chcemy dalej rozmawiać, także w kontekście odbiurokratyzowanie pracy nauczycieli.

 

Dodał, że Ministerstwo jest gotowe do szerokich rozmów w celu przygotowania wykazu dokumentów, które są zobowiązani przygotować nauczyciele i dyrektorzy w trakcie swojej pracy, a z których można by zrezygnować – Postulat odbiurokratyzowanie przyjmujemy ze zrozumieniem – zapewnił wiceminister Piontkowski i zapewnił o dalszej współpracy w kierunku odbiurokratyzowania pracy nauczycieli.

 

Rozmowy dotyczyły również zmian w  rozporządzeniu o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

 

Jesteśmy w trakcie konsultacji i uzgodnień tego rozporządzenia. Ono umożliwi wypłacenie nauczycielom wynagrodzeń według nowych stawek uwzględniających wzrost wynagrodzenia o 7,8%. Projekt rozporządzenia jest tak naprawdę wynikiem przyjętej już przez sejm ustawy budżetowej i nie może on wyjść powyżej tej skali podwyżki, która została przyjęta w ustawie budżetowej – poinformował wiceminister.

 

Wiceminister Dariusz Piontkowski odniósł się także do kwestii powrotu do przepisów umożliwiających wprowadzenie wcześniejszej emerytury dla nauczycieli, która była przewidywana kiedyś w art. 88 Karty Nauczyciela i pozwalała na to by po 30 latach pracy, w tym 20 latach pracy przy tak zwanej tablicy można było ewentualnie skorzystać z wcześniejszego przejścia na emeryturę. Wiceminister zapowiedział dalsze rozmowy w tym temacie.

 

 

 

Źródło:  www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

 

x           x           x

 

 

Z oficjalnej  strony  ZG ZNP

 

 

Spotkanie w MEiN ws. płac, wcześniejszych emerytur i oceny pracy nauczycieli  

 

 

Wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński podczas konferencji prasowej po zakończeniu spotkania

 

 

1 lutego w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie grupy roboczej powołanej w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

 

ZNP reprezentował wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz członkowie ZG ZNP: Edyta Książek, Elżbieta Markowska, Adam Młynarski i Urszula Woźniak.

 

Celem spotkania było:

 

-uzgodnienie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy,

 

-zmiana przepisów w sprawie wcześniejszej emerytury dla nauczycieli,

 

-nowelizacja rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli.

 

 

Przedstawiciele ZNP przedstawili propozycję zwiększenia zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli od 1 styczna 2023 r. o 15 proc., a nie jak proponuje ministerstwo edukacji o 7,8 proc.

 

Przypominamy, że Związek Nauczycielstwa Polskiego podczas prac parlamentarnych nad ustawa budżetową złożył poprawkę zwiększająca kwotę bazową dla nauczycieli o 22,5 proc. w stosunku do kwoty proponowanej w ustawie budżetowej (poprawka ta została odrzucona przez Sejm), co skutkowałoby 15-procentowym wzrostem zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli. W tej sprawie brak jest porozumienia. Kierownictwo resortu podtrzymało rozwiązania przedstawione w projekcie rozporządzenia płacowego nauczycieli. ZNP w najbliższym czasie złoży – poprzez posłów – projekt zmian ustawowych, które pozwolą na zwiększenie wynagrodzenia od 1 lipca 2023 r. 

 

Przedstawiciele ZNP domagali się przywrócenia prawa do wcześniejszej emerytury i możliwości skorzystania z niej przez wszystkich nauczycieli spełniających warunki określone w art. 88 Karty Nauczyciela, a także obliczania tej emerytury na podstawie „starych” przepisów. Resort edukacji przedstawił jedynie bardzo ogólne założenia do dyskusji i zaproponował dalsze rozmowy. 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego ze zdumieniem i oburzeniem przyjął wycofanie się przez ministra Przemysława Czarnka z nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli. W projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli, który ZNP otrzymał przed rozmowami w ministerstwie, zlikwidowane zostały wartości punktowe i procentowe przy dokonywaniu oceny pracy.

Były to zmiany zgodne z postulatem ZNP i oczekiwaniami środowiska nauczycielskiego. Ich celem była eliminacja bezprawnych działań polegających na tworzeniu w niektórych szkołach i placówkach regulaminów i wskaźników oceniania.

 

To, co wydarzyło się podczas rozmów w sprawie przekazanego nam projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli uznajemy za farsę – komentuje wiceprezes ZG ZNP. Najpierw minister przesyła nam projekt rozporządzenia, a potem mówi, że to była „tylko” wersja robocza. 

 

Komentarz VIDEO po rozmowach można obejrzeć na facebookowym profilu ZNP (link poniżej)  –  TUTAJ

 

 

Źródło:  www.znp.edu.plScreen z filmowej relacji, ilustrującej materiał „Dotacje dla fundacji związanych z PiS.

‘Kuriozum’ i ‘uwłaszczenie’ kontra ‘kapitał, który umożliwia działanie’” [www.tvn24.pl]

 

Willa przy ul. Łowickiej na warszawskim Mokotowie, którą za uzyskane  5 mil. zł. zamierza kupić Fundacja „Polska Wielki Projekt”.

 

 

Wczoraj (1 stycznia 202 roku) na stronie TVN24 zamieszczony został tekst Justyny Sucheckiej i Piotra Szostaka pt. „Willa plus. Publiczne pieniądze dla organizacji bliskich PiS. Lista”. Mamy świadomość, że chyba nie ma nikogo z naszych czytelników, kto nie słyszałby o tej kolejnej aferze zawłaszczania publicznych pieniędzy przez „znajomych królika”, ale uznaliśmy że nie możemy – z powodu obowiązku kronikarskiego, jaki przyjęło na siebie „Obserwatorium Edukacji” – pominąć milczeniem tego bezczelnego rozdawnictwa milionów, pod pretekstem wspierania polskiej edukacji.

 

Oto najważniejsze fragmenty tej publikacji:

 

[…] Minister Przemysław Czarnek przeznaczył 40 milionów złotych na zakup lub remont nieruchomości w ramach konkursu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”.* Pieniądze przyznano na początku listopada 42 organizacjom. Dziś opisujemy 12 pozycji z tej puli, czyli te organizacje, które kupią lub wybudują od zera nieruchomości z publicznych pieniędzy.

 

To organizacje związane z politykami PiS, urzędnikami państwowymi, Kościołem katolickim, harcerstwem.

 

Nieruchomości trafią tylko do – jak tłumaczył Przemysław Czarnek 24 stycznia w rozmowie z Onetem – „znakomitych organizacji”. – Wszystko jest i będzie zgodnie z prawem – zapewniał minister edukacji i nauki. – A jednostki szkodliwe i lewackie żadnych pieniędzy z MEiN nie otrzymają.[…]

 

Konkurs  zakładał, że kwota dotacji powinna w całości pokryć zakup nieruchomości. Organizacje, które już dopięły wszystkie formalności i podpisały umowy zakupu nieruchomości, w całości wydały na ten cel dofinansowanie. W kilku przypadkach formalności związane z zawieraniem umów trwają.[…]

 

 

Poniżej zamieszczamy jedynie fragmenty tekstu, w których autorzy opisali jeden, najbardziej „wysokopłatny”, przykład tego „paralegalnego” rozdawnictwa „ swoim”:

 

 

Prezentowana willa o powierzchni 412 metrów kwadratowych to perła przedwojennego modernizmu, zaprojektowana przez Romualda Gutta, architekta m.in. gmachu Głównego Urzędu Statystycznego czy Muzeum Więzienia Pawiak. Nieruchomość przy ul. Łowickiej na warszawskim Mokotowie liczy 11 pokoi i otacza ją starannie skomponowany ogród będący dziełem Aliny Scholtz-Richert. [..]

Willa obecnie jest własnością Polskiego Holdingu Nieruchomości – spółki kontrolowanej przez Skarb Państwa i nadzorowanej przez ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Jak ustaliła Wirtualna Polska, już w 2014 r. PHN wyceniał nieruchomość na 6 milionów złotych. Teraz sprzedaje ją „okazyjnie” za 5,5 mln – mimo że od tego czasu nieruchomości w Warszawie zdrożały o ponad 50 procent.

 

Nieruchomość zamierza kupić założona m.in. przez Zdzisława Krasnodębskiego, europosła PiS, Fundacja Polska Wielki Projekt.** Organizuje ona konkurs dla „twórców prawych i sprawiedliwych”, w którym przyznawana jest nagroda im. Lecha Kaczyńskiego. MEiN przekaże fundacji na zakup lokalu 5 milionów złotych. […]

 

Fundacja zadeklarowała, że do 2030 roku będzie realizować w nieruchomości działalność opisaną we wniosku. Powstanie tu m.in. Dom Trójmorza – centrum edukacyjne, oświatowe i popularyzatorskie zajmujące się szerzeniem wiedzy, pogłębianiem świadomości oraz promowaniem, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, Polski oraz idei Trójmorza jako projektu będącego polską racją stanu. Później fundacja będzie mogła wykorzystać willę do dowolnych celów, a jeśli zechce – sprzedać ją. […]

 

 

 

Cały tekst „Willa plus. Publiczne pieniądze dla organizacji bliskich PiS. Lista” – TUTAJ

 

 

Źródło: www.tvn24.pl

 

 

 

*Wyniki konkursu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”. [Kliknij w obrazek, aby powiększyć]:

 

Źródło: file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Wyniki_konkursu.pdf

 

 

 

**Statut Fundacji „POLSKA WIELKI PROJEKT”  –  TUTAJ