Foto: www.gov.pl/web/edukacja

 

W czwartek, 19 września br. w MEN odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej do spraw odbiurokratyzowania pracy szkoły. To efekt sierpniowych ustaleń pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych w ramach prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

 

 

Czwartkowym rozmowom z udziałem przedstawicieli związków zawodowych i kuratorów oświaty z Lublina, Katowic i Gorzowa Wielkopolskiego oraz dyrektorów szkół przewodniczył Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć.

 

Przypomnijmy, że zmniejszanie uciążliwości pracy związanej z nadmiarem dokumentacji szkolnej, było jednym z punktów kwietniowego porozumienia pomiędzy stroną rządową a Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. W porozumieniu zawarto ustalenia dotyczące m.in.: zniesienia obowiązku przygotowywania przez szkołę dokumentów na potrzeby ewaluacji, zniesienia obowiązku rozliczania się z godzinowej realizacji nowej podstawy programowej oraz likwidacji wymogu przygotowywania przez nauczycieli tzw. rozkładów materiału i planów wynikowych.

 

Podczas czwartkowej dyskusji rozmawiano również o raporcie przedstawionym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, który dotyczył badania poziomu biurokracji w szkole.

 

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć podkreślił, że MEN stara się zmniejszyć tzw. papierologię w szkołach. Podziękował przedstawicielom obu związków zawodowych za przedstawione propozycje i diagnozę dotyczącą wytwarzania zbędnej dokumentacji w szkołach.

 

Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że w szkołach i placówkach powstaje dużo zbędnych dokumentów, które są obciążeniem w codziennej pracy nauczyciela czy dyrektora.

 

Czytaj dalej »Foto: biennalewarszawa.pl

 

Prof. dr hab. Maria Mendel – kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, inicjatorka i liderka Polskiej Sieci Badawczej „Rodzice w Edukacji”.

 

 

Wczoraj na portalu EDUNEWS.PL zamieszczono obszerny tekst Marcina Polaka, zatytułowany „O zaangażowaniu rodziców w edukację”. Jest to relacja z odbytej w Gdańsku 12. Konferencji Europejskiej Sieci Badawczej „Rodzice w Edukacji” (ERNAPE). Jej tematem było zaangażowanie rodziców rozumiane jako moc, która rozwija dzieci, szkoły i społeczeństwa.

 

Oto obszerne fragmenty tego artykułu i link do jego pełnej wersji:

 

[…] Przez trzy dni w salach Europejskiego Centrum Solidarności i Uniwersytetu Gdańskiego miało miejsce łącznie 96 wystąpień i prezentacji, w których uczestniczyli badacze edukacji z całego świata. Sieć europejska, działająca od roku 1993, skupia wiele sieci lokalnych, w tym m.in. Polską Sieć Badawczą „Rodzice w Edukacji”, którą kieruje prof. Maria Mendel z Uniwersytetu Gdańskiego. A konferencja, którą zorganizowano zalicza się do najważniejszych spotkań naukowych poświęconych roli rodziców w edukacji.

 

Spotykamy się, aby porozmawiać o zaangażowaniu rodziców w procesach edukacyjnych. Jest ono bardzo znaczące i na pewno warte badania. Tematem konferencji ERNAPE w tym roku jest zaangażowanie rodziców rozumiane jako moc, która zmienia dzieci, szkoły i społeczeństwa.” – mówiła prof. Maria Mendel otwierając konferencję. „Ta moc tkwi w każdym z rodziców, w każdej grupie rodziców, w każdej ich społeczności, bez względu na ich status, zawód czy pochodzenie. Przejawia się w chęci pomagania w rozwoju swoim dzieciom, ale także czymś więcej – uczeniu zgodnego życia w społeczeństwie, uczeniu demokracji.

 

Rodzice bywają w każdej szkole, ale w wielu szkołach nie są rzeczywiście obecni i aktywni. Dlaczego tak jest? Być może za mało jest woli współpracy (po obu stronach). Tymczasem, jak zauważył Piotr Kowalczuk, wiceprezydent Gdańska, rodzice mogą być w szkołach tymi osobami, które mogą zmieniać szkoły. Dlatego w szkołach wszystkie osoby zainteresowane edukacją powinny się spotykać i rozmawiać. […]

 

Uwolnić energię rodziców

W obszarze współpracy szkoły i rodziców warto czerpać z doświadczeń zagranicznych. W wielu krajach rozwinięto oryginalne metody współdziałania społeczności szkolnych, w których ważne miejsce zajmują zarówno nauczyciele, jak i uczniowie oraz ich rodzice/opiekunowie. Można z nich korzystać, gdyż stosunkowo łatwo dają się przenieść.

 

Czytaj dalej » 

Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi odbyło się Forum Kształcenia Zawodowego, którego współorganizatorami były Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli z siedzibami w Łodzi, Piotrkowie Tryb., Sieradzu, Skierniewicach i Zgierzu.

 

Wydarzenie przebiegło zgodnie z opublikowanym programem, z wyjątkiem – zapowiedzianej w nim – obecności Marszałka Województwa Łódzkiego – Grzegorza Schreibera. W jego imieniu „forum uznał za otwarte” – nie, jak należało się spodziewać, wicemarszałek Zbigniew Ziemba, któremu podlega, min. Departament Kultury i Edukacji – a pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, który sprawuje zwierzchność nad departamentami: Geodezji i Kartografii, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz departamentem Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

 

Pierwszą referentką była pani Emilia Maciejewska – naczelnik Wydziału Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN, która w trwającym 46 minut wystąpieniu, jak je zapowiedziała prowadząca Forum pani Halina Cyrulska – zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji UM Województwa Łódzkiego – obecnym uczestnikom tego spotkania „przybliżyła zmiany legislacyjne, jakie w ostatnim czasie dokonały się w obszarze szkolnictwa zawodowego”.

 

Biorąc pod uwagę, że słuchaczkami i słuchaczami byli dyrektorzy szkół zawodowych, a także kierownicy kształcenia praktycznego – Pani Naczelnik musiała uznać, że wyświetlanie kolejnych slajdów, gdzie zapisano wybrane artykuły Ustawy Prawo Oświatowe (które zaistniały tam w wyniku nowelizacji tejże ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku) będzie tym osobom przydatne.

 

Wybaczcie Szanowni Czytelnicy, ale nie będę tego wystąpienia streszczał…..

 

X           X           X

 

Więcej o wystąpieniach pozostałych mówców tego Forum, po opracowaniu bogatego materiału źródłowego, zamieścimy w pierwszych dniach przyszłego tygodnia.

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław KuzitowiczWczoraj na portalu JUNIOROWO.PL zamieszczono tekst Elżbiety Manthey, zatytułowany „Inna edukacja jest możliwa! – OSEA”. Jest to rozbudowana informacja o przygotowywanym na 28 i 29 września w Poznaniu VII Ogólnopolskim Spotkaniu Edukacji Alternatywnej. Oto jej obszerne fragmenty:

 

 

 

Coraz więcej osób – ekspertów, nauczycieli, rodziców – wyraża swój sprzeciw, krytykę, lub przynajmniej sceptycyzm wobec systemu edukacji i tradycyjnego modelu szkoły. Kryzys edukacji to nie tylko polski problem – na całym świecie rośnie świadomość palącej potrzeby zmian edukacyjnych. Ale czy to w ogóle możliwe, żeby edukacja wyglądała inaczej? Nie trochę inaczej, tylko zupełnie inaczej?

 

Możliwe. Udowadniają to edukatorzy i rodziny zaangażowane w nurt edukacji alternatywnej. Jest ich w Polsce i na świecie coraz więcej, a alternatywa dla tradycyjnej edukacji przybiera różnorodne formy. W alternatywnym nurcie mieści się edukacja demokratyczna, edukacja domowa, unschooling, szkoły i przedszkola leśne, pedagogika waldorfska, pedagogika przeżyć i wiele innych pomysłów na wspieranie rozwoju dzieci. Ich wspólnym mianownikiem jest szacunek dla dziecka i dbałość o to, by każde dziecko mogło rozwijać się i uczyć podążając za swoim potencjałem i możliwościami. […]

 

 

28 i 29 września 2019 entuzjaści i praktycy edukacji alternatywnej spotkają się w Poznaniu, by wymieniać się doświadczeniami i przemyśleniami. Ogólnopolskie Spotkanie Edukacji Alternatywnej (OSEA) to przestrzeń otwarta dla rodziców, edukatorów, nauczycieli, twórców alternatywnych placówek edukacyjnych oraz wszystkich tych, którzy wierzą, że inna edukacja jest możliwa. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o różnych aspektach alternatywy w edukacji – to spotkanie jest dla ciebie. Jeśli szukasz dla swoich dzieci edukacji innej niż ta pełna klasówek, ocen i presji – podczas OSEA zobaczysz wiele możliwości.

 

OSEA to stały punkt na mapie ogólnopolskich wydarzeń związanych z edukacją alternatywną. Jest przestrzenią, w której uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, czerpią inspiracje, nawiązują współpracę i dyskutują w gronie entuzjastów alternatywnych ścieżek edukacyjnych. W tym roku spotkanie odbędzie się już po raz siódmy. Na bogaty i różnorodny program dwudniowego wydarzenia składają się wykłady, warsztaty, panele dyskusyjne i spotkania sieciujące. Prelekcje i warsztaty poprowadzą doświadczeni praktycy, którzy na co dzień wdrażają realne zmiany w edukacji.

 

                  Tegoroczna edycja OSEA będzie skoncentrowana wokół trzech głównych zagadnień:

 

>skuteczna i empatyczna komunikacja, pozwalająca budować dobre relacje w domu, w przedszkolu i w szkole;

 

>doświadczenia twórców miejsc nastawionych na naturalne potrzeby dzieci – będzie o edukacji leśnej, projektowaniu przestrzeni wspierającej holistyczny rozwój i różnych formach zabawy outdoorowej;

 

>doświadczenia osób wspierających dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dzieci z niepełnosprawnościami w edukacji alternatywnej.

 

 

Podczas dwóch intensywnych dni będzie można posłuchać wykładów i wziąć udział w warsztatach, wśród których znajdą się takie wątki jak: edukacja globalna, pedagogika przeżyć, nauka poprzez pracę, edukacja eksploracyjna, dziecko z zespołem Aspergera w szkole demokratycznej, edukacja w czasach klimatycznej niepewności, kompetencje XXI wieku w edukacji domowej, współczesna neurobiologia a metoda Montessori, leśne Przedszkole Montessori w praktyce. Uczestnicy OSEA będą też wspólnie zastanawiać się nad relacjami z nastolatkami (kiedy kończy się wychowanie?) i nad autorytetem – czym jest i skąd go brać? […]

 

Zobaczcie pełen harmonogram na stronie wydarzenia   –   TUTAJ

 

Organizatorem OSEA jest Stowarzyszenie Kolektyw Edukacyjny, które zajmuje się propagowaniem alternatywnych nurtów edukacyjnych i tworzeniem spersonalizowanej oferty edukacyjnej, opartej na demokratycznych wartościach. Prowadzi Przedszkole Domowo-Leśne i Wolną Szkołę „Na Bosaka”. […]

 

                                                           Zapraszamy na OSEA!

 

 

 

Cały tekst „Inna edukacja jest możliwa! – OSEA”    –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.juniorowo.plFoto: Tomasz Radzik[www.se.pl]

 

 

Realizując naszą deklarację dotyczącą publikowania w tygodniach poprzedzających wybory do Parlamentu programów głównych partii i bloków wyborczych, dotyczących ich wizji edukacji – prezentujemy pierwszy odcinek tego serialu. Zdecydowaliśmy się na kolejność odwrotną do miejsc, jakie te komitety zajmują w najnowszych sondażach poparcia.

 

Jako że pozycję „tego czwartego”, którego wynik pozwoliłby mu na wejście do Sejmu, zajmują – wymiennie – raz PSL+ Kukiz15, a raz Konfederacja WiN, dziś przedstawimy informacje o wizji edukacji, z jaką oba te bloki idą do wyborów.

 

 

Zaczniemy od oferty PSL:

 

 

 

Oto postulaty zmian, które obiecuje ta nieformalna koalicja, gdyby to ona rządziła:

 

>ograniczenie liczby uczniów w klasie do maksymalnie 25 osób;

 

>zagwarantujemy uczniom ciepły, dwudaniowy posiłek w szkole, niezależnie od statusu majątkowego ich rodziców;

 

>minimum 5 godzin nauki języka angielskiego w tygodniu już od pierwszej klasy szkoły podstawowej;

 

>wprowadzenie do szkół nowych przedmiotów nauczania: podstawy ekonomii oraz wiedzę o ekologii, ochronie przyrody i zdrowym trybie życia, w tym o odżywianiu się;

 

>odbudowanie prestiżu zawodu i poczucia bezpieczeństwa nauczycieli: średnia płaca nauczyciela na etacie musi równać się średniej płacy w gospodarce,

 

>uruchomienie programu eTornister, na który złoży się tablet z internetem i wszystkimi niezbędnymi podręcznikami dla każdego dziecka;

 

>każda szkoła podstawowa powinna zapewniać bezpłatną, profesjonalną opiekę pozalekcyjną dla uczniów do czasu powrotu rodziców z pracy.

 

 

Pełna wersja tej części programu PSL     –     TUTAJ

 

Czytaj dalej »Wczoraj Marcin Polak zamieścił na portalu EDUNEWS.PL tekst, zatytułowany „Jak uczyć kompetencji przyszłości tkwiąc w teraźniejszości?”, którego finalnym celem jest promocja filmowej relacji wystąpienia Iwony Brzózki-Złotnickiej podczas Konferencji INSPIR@CJE 2019.

 

Oto ten tekst:

 

O kompetencjach przyszłości w kontekście edukacji szkolnej napisano i mówiono już wiele. Co jakiś czas pojawiają się nowe opracowania eksperckie i nowe propozycje. Nauczyciele na pewno o niektórych słyszeli, choćby tym opracowanym przez instytucje europejskie (kompetencje kluczowe). Pytanie, czy na pewno ucząc młodych ludzi staramy się patrzeć w przyszłość.

 

Młodzież coraz głośniej zabiera głos w sprawie przyszłości naszej planety – w najbliższy piątek w tysiącach miast na całym świecie odbędzie się Młodzieżowy Strajk Klimatyczny – pod hasłem „Nie damy sobie zabrać przyszłości”. „20 września bądź częścią największej mobilizacji w historii i wyjdź z nami na ulice, by pokazać, że Ty też się nie zgadzasz! Miliony uczniów i studentów, rodziców i dziadków, będą protestować w tysiącach miast na całym świecie, by pokazać, że nie zgadzają się na bierność rządzących wobec pogłębiającego się kryzysu klimatycznego – największego wyzwania, z jakim do tej pory musieliśmy się zmierzyć. 20 września to ostatni piątek przed szczytem klimatycznym ONZ w Nowym Jorku, gdzie politycy mają zadecydować o dalszych losach naszej planety. Rządzący muszą wiedzieć, że społeczeństwo nie zgadza się, by nasz świat zginął przez ich ignorancję.” – czytamy w komunikacie organizatorów.

 

Czy strajk może być kompetencją przyszłości? To pytanie, które można postawić w kontekście protestów klimatycznych organizowanych przez młodych ludzi. Jak wyjść z teraźniejszości i zająć się tym, co ważne dla wszystkich ludzi już za chwilę?

 

 

Foto: screen z www.youtube.com

 

                                                                  Iwona Brzózka-Złotnicka

 

O kompetencjach i ich rozwijaniu w działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły i instytucji edukacyjnych opowiadała podczas INSPIR@CJI 2019 Iwona Brzózka-Złotnicka ze Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog – zapraszamy:

 

 

Jak uczyć kompetencji przyszłości tkwiąc w teraźniejszości? (film na You Tube)   –   TUTAJ

 

 

Konferencja INSPIR@CJE 2019 odbyła się w Warszawie w dniach 27-28 czerwca 2019.

 

 

Źródło: www.edunews.plFoto: Krzysztof Szymczak[www.expressilustrowany.pl]

 

Do jakiego wielu powinni pracować nauczycielki i nauczyciele?

 

Dziś „Gazeta Prawna” poinformowała w artykule Artura Radwana zatytułowanym „PiS szuka poparcia wśród nauczycieli. Daje wcześniejsze emerytury” o tym, że – według zdobytych przez redakcję informacji – w Ministerstwie Edukacji Narodowej jest już przygotowany projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, przywracający możliwość przechodzenia przez nauczycieli na wcześniejszą emeryturę po 30 latach pracy i 20 latach przy tablicy – bez względu na płeć i wiek. Minister Piontkowski twierdzi, że musiałoby się wiązać z szerszymi zmianami. [Zobacz – TUTAJ]

 

Oto fragmenty tej publikacji – wybraliśmy przede wszystkim te, w których cytowano opinie rozmówców na ten temat:

 

[…] Z projektu wynika, że możliwość wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej ma istnieć tylko do 2023 r. Szczegóły propozycji resortu edukacji mają być zaprezentowane tuż przed wyborami, które odbędą się za niespełna trzy tygodnie. […]

 

Projekt ma być przekazany do konsultacji z organizacjami związkowymi jeszcze w tej kadencji z zapewnieniem, że jeśli PiS wygra wybory, pozwoli nauczycielom skorzystać z uprawnienia, które wcześniej zostało im odebrane. Według szacunków rządowych ekspertów z takiego rozwiązania od razu mogłoby skorzystać ponad 100 tys. pedagogów. […]

 

Inne zdanie na temat ewentualnych braków kadrowych mają organizacje związkowe.

 

Czytaj dalej »Foto: Marcin Kokolus[www.www.fakt.pl]

 

                                            Agnieszka Czeglik w swoim PP nr 18 w Szczecinie

 

 

Oto treść zaproszenia do wysłuchania kolejnej rozmowy o nieszablonowej pracy nieszablonowej dyrektorki przedszkola:

 

W dniu dzisiejszym zapraszamy na wersję audio spotkania z Agnieszką Czeglik, wieloletnią dyrektorką Przedszkola Publicznego Nr 18 w Szczecinie, która doprowadziła do wdrożenia w swojej placówce planu daltońskiego. Po zakończeniu misji dyrektorskiej rozpoczęła pracę jako dyrektorka ośrodka doskonalenia nauczycieli w Szczecinie, jest również edukatorką, szkolącą nauczycieli przedszkoli w całej Polsce z pedagogiki planu daltońskiego. W 2019 roku na konferencji „Od nauczania do Uczenia się – daltońskie inspiracje w Łodzi” otrzymała nagrodę „Daltońskiego Inspiratora”.

 

Dzisiaj rozmawiamy o tym jak wprowadzać plan daltoński, jak unikać błędów i co z nimi robić. Zapraszamy.

 

 

Nieszablonowy plan daltoński – rozmowa z Agnieszką Czeglik   –   TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.plandaltonski.plFoto: Monika Pawlak [www.uml.lodz.pl]

 

Wiceprezydent Tomasz Trela przed wejściem do filii ZSETiH przy AL. 1 Maja 89 – podczas konferencji prasowej.

 

 

Jeszcze trzy szkoły  średnie przejęły budynki po gimnazjach, w każdym przypadku inicjatywa należała do dyrektorów szkół, którzy podziewali się „oblężenia” spowodowanego podwójnym rocznikiem, ale też mają plany dalszego rozwoju szkół, chcą otwierać nowe kierunki kształcenia i a budynki nie są z gumy powiedział Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi. Szkolnictwo zawodowe jest bardzo ważnym elementem systemu oświaty, na rynku brakuje fachowców, dlatego od kilku lat staramy się w Łodzi inwestować w te szkoły, by mogły kształcić w zawodach poszukiwanych przez przedsiębiorców.

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich tylko w tym roku otworzył 9 oddziałów klas pierwszych, chętnych do klasy o specjalności technik eksploatacji portów i terminali było tak wielu, że uruchomiono dodatkową klasę 1.

 

Plan mamy tak ułożony, ze uczniowie nie wędrują między budynkami, przemieszczają się nauczyciele, ale nie codzienniepodkreśliła Kamila Niewiadomska, dyrektor ZSETiH. –. Powoli się urządzamy, dzięki projektom unijnym powoli będziemy doposażać sobie sale do przedmiotów zawodowych. Ale nadal brakuje mi nauczycieli, szukam intensywnie, podobnie jak pracowników obsługi. Liczę, że szybko uda się uzupełnić te braki, bo bezpieczeństwo uczniów jest dla mnie priorytetem.

 

Oprócz ZSETiH drugą lokalizację w dawnych gimnazjach mają też: Technikum nr 3 w Gimnazjum nr 5; Zespół Szkół Samochodowych w Gimnazjum nr 6 oraz Zespół Szkół Rzemiosła w Gimnazjum nr 8.

 

Źródło: www.uml.lodz.pl

 

 

 

Poniżej zamieszczamy fragment planu miasta, na którym zaznaczyliśmy lokalizacje:

 

 

1 – Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich przy ul. Drewnowskiej 171

2 – Byłe PG nr 26, aktualnie filia ZSETH, przy ul. 1 Maja 89Poniższy materiał został przygotowany do zamieszczenia wczoraj (16 września) i z powodu ataku hakerskiego na stronę „Obserwatorium” nie mógł zostać na niej zamieszczony. Dzięki pomocy pracowników firmy hostingowej „NETSERWER”,  KTÓRYM BARDZO DZIĘKUJEMY, wróciliśmy do nasze aktywności.

 

x            x            x

 

Dzisiaj (16 września)  „Gazeta Prawna” zamieściła artykuł Artura Radwana, zatytułowany „MEN chce wiedzieć czy uczniowie często się modlą. Do szkół trafiły ankiety z pytaniami o sytuację rodzinną”. Oto jego obszerne fragmenty – niech nam redakcja GP wybaczy, to nie kradzież, a promocja społecznie ważnego tekstu:

 

Nauczyciele z niektórych szkół z województwa lubuskiego do dziś mają czas na przeprowadzenie ankiety wśród uczniów i ich rodziców. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie charakter pytań, na które trzeba odpowiedzieć. Zagadnienia dotyczą sytuacji rodzinnej i materialnej, ale są także pytania związane z wiarą i częstotliwością uczestnictwa w nabożeństwach. […]

 

 

Foto: www.to.com.pl

 

Zdjęcie przedstawia uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrołęce

 

 

Chodzi o to, że uczniowie są pytani o rożnie sprawy wrażliwe. Ankiety są kierowane m.in. do młodszych dzieci (klasy I–III). Jest tam m.in. pytanie, czy uczeń mieszka z rodzicami biologicznymi, czy może jest to macocha lub ojczym. Muszą się też zmierzyć z pytaniem, czy jego rodzice są po rozwodzie, a może w separacji. Jest również miejsce do wypełnienia dla dziecka, w którym samo ma opisać swoją sytuację rodzinną (zgodnie z podstawą programową dzieci w pierwszej klasie nie potrafią jeszcze pisać). Musi się to odbyć przy wsparciu nauczycieli. Najmłodsi uczniowie powinni też odpowiedzieć, jakie jest wykształcenie rodziców. […]

 

Wbrew opisowi ankiety nie zachowują w żaden sposób zasady anonimowości, szczególnie te dla klas I–III wypełniane przez nauczycieli, ponieważ istotne informacje w nich zawarte pozwalają na łatwe identyfikowanie dzieci – autorów konkretnych ankiet – uważa Robert Kamionowski, radca prawny z Kancelarii Peter Nielsen & Partners Law Office – ekspert ds. oświaty. […]

 

Czytaj dalej »