W minioną środę, 19 października, w  Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie k/Łodzi odbyła się I Łódzka Regionalna Konferencja Rad Rodziców. Było to jedno z 16 takich regionalnych spotkań, organizowanych w każdym województwie przez urzędy wojewódzkie i/lub kuratoria oświaty – z inicjatywy (powstałej w roku 2006 !) Fundacji Rodzice Szkole.

 

11_101

Wojciech Starzyński zabrał głos na I Łódzkiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców.

 

Prezesem Zarządu Fundacji  jest Wojciech Starzyński – Założyciel Społecznego Towarzystwa Oświatowego, współtwórca szkolnictwa niepublicznego, animator szeregu inicjatyw obywatelskich na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty i zagwarantowania rodzicom realnego wpływu na szkołę ich dzieci. W październiku 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Trzeba tu jeszcze dodać, że Fundacja ta już w lipcu br. nawiązała bliską współpracę z MEN – 15 lipca jej przedstawiciele spotkali się z minister Anną Zalewską i ustalili plan współdziałania.

 

 

Oto obszerne fragmenty komunikatu o I Łódzkiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców, jaki zamieszczono na stronie Łódzkiego Kuratorium Oświaty:

 

konf-rad-rodzicow-do-publikacji

 

Uczestnicy środowego spotkania dyskutowali o kompetencjach rad rodziców oraz ich roli w realizacji działań wychowawczo-edukacyjnych szkoły.

 

Czytaj dalej » 

men-380x214

 

Protesty i listy otwarte do MEN w sprawie likwidacji gimnazjów i innych negatywnych skutków projektowanej reformy edukacji słano w ostatnich tygodniach do MEN z różnych środowisk i stowarzyszeń. Oto niektóre z nich – zaczynamy od listu otwartego dyrektorów łódzkich gimnazjów publicznych:

 

Dyrektorzy 46 z 47 łódzkich gimnazjów publicznych wystosowali list otwarty do minister edukacji Anny Zalewskiej oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP wyrażając stanowczy protest przeciwko projektom zmian w systemie oświaty, a przede wszystkim zamierzonej likwidacji gimnazjów, która zaprzepaści 17-letni trud ich kształtowania.

 

W piśmie, które podpisało około 1500 pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych czytamy m.in.: „Likwidacja gimnazjów, czy ich wygaszenie, spowoduje kilkuletni okres chaosu w oświacie, którego negatywne skutki dotkną wszystkich członków społeczności szkolnej – uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli”. Autorzy podkreślają również, iż likwidacja szkół gimnazjalnych wiąże się z poniesieniem znaczących kosztów finansowych i społecznych. [Źródło: www.expressilustrowany.pl]

 

 

Pełna treść Listu otwartego przeciw zmianom w oświacie dyrektorów 46 z 47 łódzkich gimnazjów publicznych   –TUTAJ

 

 

Treść innych listów i stanowisk różnych środowisk w sprawie projektowanej przez MEN reformy edukacji  dostępna na stronie OSKKO   –  TUTAJ

 

 

Czytaj dalej »indeks

W dzisiejszej „Gazecie Wyborczej” na stronie tytułowej „bije w oczy” wielki tytuł: REFORMA ZALEWSKIEJ STOP” Jego autorka – red. Justyna Suchecka – prezentuje tam wywód, który streszcza się w tytule wersji elektronicznej tego artykułu: „9 powodów, dla których minister Zalewska przesunie reformę edukacji”. Oto pierwsze zdanie tej publikacji:

 

Minister edukacji Anna Zalewska jeszcze w październiku przesunie likwidację gimnazjów o co najmniej rok. Dlaczego tak sądzę?

 

Dalej autorka prezentuje 9  powodów, które – jej zdaniem – za tym przemawiają:

 

Powód 1. Zalewska traci najwierniejszych sojuszników (wtym państwa Elbanowskich)

Powód 2. Opóźnienia chce „SOLIDARNOŚĆ” (nawet!)

Powód 3. Bez samorządów się nie uda

Powód 4. Brak wsparcia ekspertów (nawet prof. Śliwerski jest na NIE)

Powód 5. Nawet rząd wie, że reforma to bubel

Powód 6. Grożą nam byle jakie podręczniki

Powód 7. Jarosław Kaczyński wyczuwa nastroje

Powód 8. Prawicowe media suflują opóźnienie reformy

Powód 9. PiS uczy się na błędach PO

 

 

Cały artykuł  TUTAJ

 

Źródło: wyborcza.pl

 

Przyszłość pokaże, czy publikacja ta rzeczywiście trafnie przepowiedziała przyszłość reformy – chyba niesłusznie nazywanej „reformą Zalewskiej”, czy jej efekt będzie odwrotny: jeszcze bardziej wzmocni determinację rządzących w forsowaniu tego projektu „na przekór wszystkim i wszystkiemu”![WK]

 

 

Już po napisaniu powyższego tekstu, na stronie MEN, w reakcji na artykuł Justyny Sucheckiej w „Gazecie Wyborczej”,  pojawiła się taka informacja:

 

 

Komunikat w sprawie prac nad zmianą przepisów oświatowych

 

W związku z doniesieniami prasowymi sugerującymi zmianę terminu wdrażania poszczególnych rozwiązań  proponowanych w projekcie ustawy Prawo oświatowe i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, informujemy, że są one nieprawdziwe.

 

Więcej  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 087763_r2_620

Foto: www.google.pl

 

W dniu 1 października odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Powstała ona w wyniku realizacji ogłoszonego 1 czerwca  przez minister Zalewską zaproszenia, skierowanego  do wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, aby zgłaszali sie do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy MEN.

 

Ostatecznie dopiero 1 października Anna Zalewska powołała członków Rady Dzieci i Młodzieży. Oto fragmenty komunikatu, jaki na ten temat został wtedy zamieszczony na stronie ministerstwa edukacji:

 

Powołania z rąk minister edukacji odebrało 32 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Zostali oni wybrani spośród 266 osób, którzy zgłosili swój udział w Radzie. […]

 

Rada ma charakter konsultacyjny. Zadaniem Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej jest wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży, a także tych związanych z planowanymi zmianami.

 

Kadencja Rady trwa jeden rok. Posiedzenia Rady będą zwoływane przez Ministra Edukacji Narodowej. Rada będzie wyrażała opinie i wypracowywała propozycje na posiedzeniach, jak i w trybie korespondencyjnym.

 

Dzisiaj odbyło się również pierwsze posiedzenie Rady. Minister Anna Zalewska przedstawia członkom planowany harmonogram posiedzeń. Podczas spotkania wybrano przewodniczącego Rady. Został nim Adam Janczewski.

 

Młodzi ludzie w trakcie obrad dziękowali za powołanie Rady, bo od wielu lat głos młodzieży nie był słuchany.[…] [www.men.gov.pl]

 

 

 

Dziś portal  oswiata.abc.com  opublikował informację o oprotestowaniu składu tej Rady: „Skład Rady Dzieci i Młodzieży nieprawidłowy? PO i Młodzi Demokraci chcą wyjaśnień”. Oto jego fragment:

 

Czytaj dalej »znak_znp

Foto: www.google.

 

 

Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o uruchomieniu z dniem 18 października 2016 r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w związku z planowaną reformą edukacji, która naszym zdaniem, wywoła chaos, zniszczy dorobek polskich szkół i spowoduje zwolnienia w oświacie.

 

Związek postanowił rozpocząć w szkołach i placówkach oświatowych ogólnopolską akcję protestacyjną ZNP pod hasłem: „NIE dla chaosu w szkole”. Powodem protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest m.in.:

 

– demontaż systemu oświaty, polegający między innymi na wygaszaniu, a w konsekwencji likwidacji gimnazjów;

– zagrożenie utratą pracy wielotysięcznej grupy pracowników oświaty – pedagogicznych i niepedagogicznych;

– zaprzepaszczenie wieloletniego dorobku szkół i placówek oświatowych, a także ogromnych nakładów poniesionych przez samorządy;

– brak zwiększenia nakładów na oświatę, w tym brak podwyżek płac pracowników oświaty,

 

W ramach tej akcji Związek zorganizuje m.in.:

 

Czytaj dalej »14590394_1088934024494390_5750640819093439165_n

Foto:www.facebook.com

 

Nieoceniony portal  oswiata.abc.com zamieścił dziś dwie informacje o występie minister Zalewskiej na Kongresie Samorządowym w Opolu. Oto ich dwa fragmenty. Jako pierwsza – wypowiedź pani minister o reformie edukacji w ogóle:

 

Przedstawiona 16 września reforma edukacji jest zaplanowana, przemyślana i policzona, przygotowana w oparciu o wyniki badań, ogólnopolskiej debaty i raporty NIK – oświadczyła w poniedziałek w Opolu minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

 

To, co już zostało zrobione, to przygotowanie i uporządkowanie systemu pod dużą zmianę, którą widzicie państwo w projekcie ustawy, zaproponowanej 16 września. Tu rzeczywiście wszystko jest zaplanowane, przemyślane i policzone” – powiedziała minister podczas wystąpienia na Kongresie Samorządowym w Opolu.

 

Dodała, że w pracy nad projektami korzystano też z wielu badań, rozmawiano z samorządowcami, przeprowadzono ogólnopolską debatę z udziałem kilkudziesięciu tysięcy osób, analizowano też raporty Najwyższej Izby Kontroli, które – jak mówiła – pokazywały, co w systemie się dzieje i co trzeba naprawić.  [Źródło: www.oswiata.abc.com.pl]

 

 

Podczas pobytu na Kongresie Samorządowym w Opolu minister Zalewska wypowiedziała się także w sprawie kształcenia zawodowego:

 

„Szkolnictwo zawodowe tak trzeba zorganizować – i to jest w projekcie ustawy – żeby było u pracodawcy, w dużym uproszczeniu” – mówiła Zalewska podczas konferencji prasowej poprzedzającej rozpoczęcie Kongresu Samorządowego w Opolu. Aby lepiej przygotować absolwentów przyszłych szkół branżowych do potrzeb rynku pracy, podstawy programowe są już przygotowywane we współpracy z pracodawcami.

 

Również egzaminy zawodowe mają być organizowane u pracodawców. „Dlatego, że jest gdzieś skończona możliwość budżetu państwa, żeby w globalnym, XXI-wiecznym świecie dofinansowywać kolejne miejsca do egzaminowania w szkołach. Wystarczy, że pracodawca stanie się egzaminatorem i będzie potrafił przeegzaminować młodego człowieka na sprzęcie, na którym on za kilka chwil będzie pracował” – tłumaczyła minister. […]

 

Według niej dobrym wzorem szkolenia zawodowego jest system niemiecki, choć w Polsce taki sam nie jest możliwy, bo w Niemczech obowiązkowo dofinansowują go pracodawcy. „Ja ostatnio widziałam się z panią prezydent Henryką Bochniarz (szefowa Konfederacji Lewiatan – PAP) rozmawiałyśmy w Lewiatanie właśnie na ten temat, gdzie oni deklarują współpracę również finansową ze szkołami zawodowymi” – mówiła.[Źródło: www.oswiata.abc.com.pl]

 

 

Dla zachowania równowagi oglądu problemu – taki oto cytat z materiału, który zamieścił portal naTemat i który jest hitem Internetu:

 

Nie ma nic bardziej upokarzającego dla polityka, gdy słowa, które wypowiedział jeszcze niedawno, dziś przeczą jego działaniom. Tak jest właśnie w przypadku minister Zalewskiej, która na opublikowanym w sieci nagraniu komentuje m.in. reformę z 1999 roku (wprowadziła gimnazja). – „Założenia tej reformy są bardzo dobre i zresztą cały czas kontynuowane” – mówiła posłanka PiS, która dziś likwiduje gimnazja.

 

Cała publikacja zatytułowana „To jest absolutny hit! Szefowa MEN miażdży własne reformy w wywiadzie sprzed… siedmiu lat”   –   TUTAJ

 

 

 264e4f4c103c74980eb798fafd6c82d0

Foto: www.znp.edu.pl

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego przekazał minister edukacji Annie Zalewskiej opinię do projektu ustawy Prawo oświatowe, projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, o którą projektodawcy, zgodnie z obowiązującą procedurą, wystąpili do ZNP w ramach konsultacji. Oto informacja o tej opinii, przesłanej dnia 13 października do MEN, jaką zamieszczono na stronie Związku:

 

W opinii ZNP czytamy m.in.: „W przypadku projektowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany ustroju szkolnego brak jest głębszej analizy stanu polskiej edukacji, a tym samym merytorycznego uzasadnienia dla proponowanych zmian – nie zostały one bowiem poparte ani badaniami, ani postępem nauki.  Likwidacja gimnazjów i reorganizacja sieci szkół spowoduje pogorszenie jakości kształcenia  i warunków nauczania. (…) W związku z powyższym wnosimy o wycofanie projektowanych zmian systemowych dotyczących nowego ustroju szkolnego wraz ze wszystkimi zapisami określającymi ich konsekwencje w sferze stosunków pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkół.

 

Czytaj dalej »14650339_923975307736350_960890760047601446_n

 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej ogłosiła już jakiś czas temu kolejną edycję programu „Szkoła Demokracji”.  Informujemy o tym, gdyż jutro upływa termin zgłoszenia szkoły do tego programu. To przysłowiowy „ostatni dzwonek” na przystąpienie! Jego celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej. Oto kilka podstawowych informacji o programie:

 

Szkoły, które spełnią kryteria Szkoły Demokracji otrzymają prestiżowy certyfikat potwierdzający  wysoki standard szkolnej demokracji.

 

Kryteria certyfikatu zawierają się w 7 obszarach, które powstały bazując na 9 latach pracy z liderami i liderkami oraz opiekunami i opiekunkami samorządów uczniowskich. Oto te obszary:

 

Czytaj dalej »Witam po dłuższej przerwie, najpierw  spowodowanej moją choroba, a tydzień później – koniecznością wywiązania się ze złożonej organizatorom XI Kongresy Zarządzania Oświatą deklaracji, że napiszę z tego wydarzenia refleksyjną relację.

 

Choć od opublikowania poprzedniego felietonu minęły trzy tygodnie – nadal bardziej mnie poruszają tematy nie wynikające z bieżących wydarzeń dziejących się wokół ministerstwa edukacji i przygotowywanej tam pseudodobrej zmiany. Dlatego nie będę dziś „rozprawiał się” z kolejnymi wystąpieniami minister Zalewskiej i jej ludzi, ani wytykał jej zaniechań. Robią to, coraz częściej publikując swe opinie w mediach, inni – liczni eksperci, których głos ma o wiele większą siłę przebicia się do opinii publicznej niż mój niszowy „pisk felietonisty-amatora”.

 

W pierwszym podejściu do problemu co uczynić tematem tego felietonu pomyślałem, że będzie o tym, co mnie, po raz kolejny – niestety – zbulwersowało w opublikowanym wczoraj w „Gazecie Wyborczej” wywiadzie z PPR (Pierwszym Pedagogiem Rzeczpospolitej). Jednak po chwili zastanowienia doszedłem do wniosku, że nie ma to większego sensu –      i tak cokolwiek tu napiszę nie będzie to miało żadnego wpływu na  dobre samopoczucie i wysoką samoocenę owego profesora, dla którego wszystkie dotychczasowe rządy miały złych ministrów edukacji, i tylko on jeden wie co i jak powinno dziać się w polskich szkołach.

 

Wrócę  więc do czwartkowej uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie – do gali nadania tytułu „Pedagog Roku 2016”. Nie będę wytykał nieobecności na niej Ministra Edukacji Narodowej, bo to – po chwili zastanowienia – nie powinno być dla nikogo głębiej wprowadzonego w sytuację w obszarze „edukacja” zaskoczeniem. Chcę natomiast zwrócić Waszą uwagę na fakt, iż znakomita większość zdobywców tego tytułu to nauczyciele, którzy nie pracują w szkołach wielkomiejskich.

 

Czytaj dalej »0

 

Z dość dużym opóźnieniem zamieszczamy informację o kolejnym jubileuszu łódzkiej szkoły zawodowej – 65-leciu t.zw. „Wareckiej”, czyli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, przed     1 września 2002 znanego przez 24 lata jako Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, działający przy ul. Wareckiej na łódzkim Teofilowie.

 

1

 

Uroczystość odbyła się w piątek, 7 października. W specjalnie zaaranżowanej na tę okazję sali gimnastycznej – oprócz uczniów, absolwentów, byłych i aktualnych nauczycieli zasiadło wielu znamienitych gości. Swoją obecnością zaszczycili: wiceprezydent  Łodzi Tomasz Trela, dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ Krzysztof Jurek, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Danuta Zakrzewska, dyrektor ŁCDNiKP Janusz Moos, dyrektor WODN Elżbieta Paciejewska-Stolarz. Byli także przedstawiciele firm i instytucji współpracujących ze szkołą.

 

 

Czytaj dalej »