Żałośnie prezentują się próby kierownictwa MEN, mające na celu stworzenie wrażenia, że ich pomysły na zmiany w edukacji maja poparcie środowiska – także „niezależnych ekspertów”. Najnowszym przykładem takiej „lokalnej inscenizacji” jest II Zachodniopomorski Kongres Oświatowy w Kołobrzegu, który zorganizował – nie zgadlibyście kto: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny. Jaką rangę i kompetencje do występowania w roli autorytetu w podjętej problematyce ma ta lokalna placówka – przekonajcie się Szanowni Czytelnicy sami, próbując odnaleźć „w sieci” szczegółowe informacje o działalności tej instytucji…

 

 

Foto: www.men.gov.pl

 

Uczestnicy II Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego w Kołobrzegu

 

Ale to wszystko nie przeszkodziło wiceministrowi Maciejowi Kopciowi zaszczycić to spotkanie sproszonych na ową okoliczność przedstawicieli władz samorządowych, kadrę kierowniczą oświaty oraz dyrektorów szkół województwa, z którego wywodzi się pan wiceminister, gdzie był kuratorem i w stolicy którego wicedyrektorem szkoły. Oczywiście – na stronie MEN zamieszczono wczoraj informację o tym evencie. Oto jej fragmenty:

 

Zmiany w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, rola dyrektora szkoły w obliczu zmian w ustroju oświatowym oraz wdrażanie nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych – to jedne z tematów II Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego w Kołobrzegu.

 

W spotkaniu z przedstawicielami władz samorządowych, kadry kierowniczej oświaty oraz dyrektorami szkół uczestniczył Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć.

 

Wiceminister edukacji podczas swojego wystąpienia przybliżył planowane zmiany w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. Wskazał również, że konieczne jest również wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie doradztwa metodycznego, tak aby było ono wsparciem dla nauczyciela. Powiedział również, że kształcenie nauczycieli powinno być prowadzone w oparciu o szkoły wyższe.

 

Jesteśmy w wyjątkowym momencie, w którym obok reformy edukacji wprowadzane będą zmiany na poziomie szkolnictwa wyższego. Widać też ogromną mobilizację po stronie samorządów, aby wprowadzać w sposób uporządkowany zmiany w oświacie – wskazał wiceminister edukacji. […]

 

Pełna treść komunikatu „II Zachodniopomorski Kongres Oświatowy w Kołobrzegu z udziałem wiceministra edukacji”   –   TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.pl

 Dziś lansujemy, zamieszczony wczoraj na stronie EDUNEWS, artykuł – oczywiście autorstwa Marcina Polaka – zatytułowany „BeZee 2017 – o trendach w edukacji”. Jego treść znakomicie koresponduje z przekonaniami młodych organizatorów wczorajszego Forum  Uczniów Województwa Łódzkiego. Oto  wybrane fragmenty tej publikacji [Wytłuszczenia fragmentów tekstu – WK]:

 

 

Foto: www.edunews.pl

 

Świat znajduje się w nieustannej zmianie, co ma istotny wpływ na rozwój osobisty dzieci i osób dorosłych. Szkoła, a także instytucje działające w obszarze edukacji nieformalnej, muszą mieć na uwadze trendy, które wpływają na zmianę społeczeństw. Nie we wszystkich państwach zmiany te są jednoczesne, ale w dłuższym terminie te same zjawiska oddziałują na każde państwo. Tak może być na przykład ze sztuczną inteligencją, robotyzacją i internetem rzeczy. O trendach mających znaczenie dla edukacji rozmawiano podczas konferencji BeZee 2017, której partnerem medialnym był m.in. Edunews.pl.

 

Czy w edukacji powinniśmy patrzeć w przyszłość i wyprzedzająco zmieniać programy nauczania? „Ludzie mają bardzo różnorodne oczekiwania wobec tego, co się wydarzy w przyszłości. Ale musimy starać się ich przygotować na to nieznane, wyposażyć w umiejętności, dzięki którymi nie będą jedynie osobami poszukującymi pracy, ale bardziej tworzącymi nowe zawody i dziedziny aktywności zawodowej.” – mówił Paul Collard, dyrektor w międzynarodowej fundacji o nazwie Creativity, Culture and Education (Kreatywność, kultura i edukacja), działającej na rzecz wspomagania kreatywności młodych ludzi w ramach formalnej edukacji i poza nią.[…]

 

Kreatywność i technologia

Z badań firmy McKinsey wynika także, że mamy do czynienia z deficytem kreatywności wśród młodych ludzi. Po ukończeniu szkoły wchodzą oni na rynek pracy i pojawia się problem, ponieważ pracodawcy oczekują nie tylko wykształcenia, ale i kreatywnego podejścia do pracy. Być może potrzebujemy innej definicji kreatywności – mówił Collard. Spróbujmy ją rozumieć jako składową pięciu komponentów: ciekawości, wytrwałości, wyobraźni, dyscypliny wewnętrznej i współpracy.[…]

 

Nie czekajmy, zmieniajmy

 

Czytaj dalej » 

Zgodnie z deklaracją sprzed tygodnia, „Obserwatorium Edukacji” zamieszcza relację z „Forum Uczniów Województwa Łódzkiego”, które odbyło się dziś w pięknej auli Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul. Wodnej w Łodzi.

 

 

 

Podpatrując stanowisko rejestracji uczestników można się było przekonać, że na brak frekwencji organizatorzy nie będą narzekać.

 

 

Jak widać – prawie wszystkie przygotowane przez organizatorów miejsca zostały zajęte przez uczestników – w liczbie ponad 150 osób, głównie uczniów liceów, przede wszystkim ze szkół łódzkich. Ale byli także gimnazjaliści, przyjechali także uczniowie szkół z terenu województwa.

 

W imieniu organizatorów powitał przybyłych na Forum  – w tym uczestników panelu , ale przede wszystkim uczennice i uczniów zaangażowanych w działalność samorządową  – Jakub Żebrowski, prezes Fundacji „Osnowa”.  Wśród witanych gości specjalnych byli: poseł na Sejm RP Waldemar Buda (PiS), Łódzkie Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski, który objął to wydarzenia swoim patronatem, Janusz Moos – dyrektor ŁCDNiKP, Bartosz Rzędkiewicz – reprezentujący Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną  – partnera strategicznego tego wydarzenia. Przybył także Marcin Zalewski – radny Rady Miejskiej Łodzi.

 

Wprowadzając w problematykę Forum Uczniów Województwa Łódzkiego Jakub Żebrowski powiedział:

 

Powstała 13 października (w piątek) Fundacja OSNOWA” ma za cel „tworzenie aktywnego społeczeństwa obywatelskiego”. Wierzymy w to, że aktywne społeczeństwo obywatelskie rozpoczyna się w momencie, w którym tworzy się aktywne samorządy uczniowskie. Tematem dzisiejszego Forum są  innowacyjne samorządy uczniowskie.

 

Następnie krótko przedstawił organizację  spotkania i bez dłuższych wstępów przekazał prowadzenie jego pierwszej części  – panelu dyskusyjnego – Marcinowi Żychlińskiemu, przedstawionemu jako redaktor Meloradia .

 

 

 

Paneliści – od lewej: Marcin Żychliński, Waldemar Buda, Grzegorzv Wierzchowski, Aneta Madziara (ŁCDNiKP), Bartosz Rzędkiewicz, Janusz Moos i Volodymyr Balandiuk (uczeń IV LO w Łodzi, rzecznik Fundacji OSNOWA)

 

 

Nie będziemy relacjonowali treści wypowiedzi  osób nie będących uczniami, siedzących za prezydialnym stołem, gdyż skupimy się na tym, co wynika z nazwy tego spotkania: Forum Uczniów. To ich wystąpieniom poświęcimy naszą uwagę. Z panelistów przywołamy jedynie wypowiedź Volodyryma Balandiuka, który – „z perspektywy ucznia” –  zwrócił uwagę na to, że szkolny  system oceniania ucznia nie uwzględnia jego zaangażowania w działalność inną niż „naukowa” –  np. realizacja projektów: samorządowych, wolontaryjnych – także pozaszkolnych. „Uczeń który robi jakiś projekt, jest przewodniczącym samorządu – traci na to czas, czasem nawet kosztem lekcji, otrzyma trójkę a nie czwórkę, będzie miał gorszą frekwencję  (…) Formalnie może wyglądać ten uczeń jako osoba, która ma gorszą ocenę zachowania…”

 

Poza tym wystąpieniem były jeszcze  CZTERY głosy „z sali”. Mówcy nie przedstawiali się, więc poprzestaniemy jedynie na fotograficznym zarejestrowaniu ich wystąpień, tym bardziej, że jakość nagrania dźwiękowego nie pozwala na wierny zapis ich  treści.

 

Czytaj dalej »Dzisiaj przykład połączenia nowych technologii i kreatywnego podejścia nauczyciela, a konkretnie nauczycielki – Hanny Czapli. Polecamy jej artykuł, zamieszczony na stronie SUPERBELFRZY, zatytułowany Moje małe Show(bie), czyli jak złapać kontakt z uczniem…”. Oto jego fragmenty:

 

 

Foto: www. szkolaeuropejczyk.pl

 

Kiedy pięć lat temu rozpoczynałam swoją przygodę z „Cyfrową Szkołą” , najbardziej w pracy na lekcji z uczniami, brakowało mi narzędzia, które dawałoby mi możliwość przesłania uczniom materiałów i otrzymania od nich zwrotnie – wypełnionego/ wykonanego ćwiczenia.

 

O Google for Education nie miałam pojęcia, o Classroom tym bardziej, o innych platformach słyszałam co nieco, ale moje pojęcie na ten temat było dość mętne. Potrzebne mi było narzędzie proste, łatwe w obsłudze, intuicyjne – zarówno dla mnie, bardzo wtedy początkującej e-nauczycielki, jak i (wtedy) raczkujących w kontaktach z technologią cyfrową uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej. Mój mentor w sprawach technologii podsunął mi aplikację „Showbie” i moja miłość do niej, od pierwszego wejrzenia, trwa po dziś dzień…

 

Aplikacja działa zarówno pod iOS (iPad), jak i na Androidzie, jest też wersja webowa. Do jej działania potrzebne jest połączenie z Internetem. W swojej podstawowej wersji jest bezpłatna, wersja płatna oferuje o wiele więcej miejsca (czytaj: możliwości tworzenia zadań dla uczniów), dołączenia wszystkich nauczycieli i uczniów szkoły. Służy zarówno nauczycielom, jak i uczniom, jest też możliwość dołączenia rodziców oraz współpracy z innymi nauczycielami. Aplikacja daje  możliwość przekazania materiałów uczniom i zebrania od nich odpowiedzi. Zadaniem mogą być: polecenia słowne, linki, filmiki, dokumenty, zdjęcia, nagrania głosowe. W takiej też formie może wykonane zadanie przesłać nauczycielowi uczeń. Ale po kolei.

 

Czytaj dalej »Na stronie „Radia Łódź” zamieszczono wiadomość „nie z tej Ziemi”:

 

Foto: www.pl.wikipedia.org

 

Kosmiczna przygoda czeka uczniów trzech szkół w Łódzkiem – z Zelowa, Łasku i Buczku. Te trzy współpracujące ze sobą placówki* jako jedyne w Polsce dostały się do międzynarodowego projektu ARISS. Dzięki temu młodzi ludzie będą mogli połączyć się i zadać pytania astronautom z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

 

Jest to projekt ARISS, czyli amatorskie połączenie radiowe z Międzynarodową Stacją Kosmiczną, która cały czas nad nami krąży. Wiele narodów wzięło udział w jej tworzeniu; Polska też uczestniczy w tym projekcie. W momencie przelotu, kiedy stacja jest najniżej nad ziemią, możliwe jest połączenie radiowe z danym państwem na stacji – informuje Agnieszka Stępnik, nauczycielka fizyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie i opiekun obserwatorium astronomicznego. […]

 

Cała informacja „Kosmiczna przygoda czeka uczniów trzech szkół w Łódzkiem – z Zelowa, Łasku i Buczku”   –   TUTAJ

 

Źródło: www.radiolodz.pl

 

Komentarz redakcji:

*Autorki tej informacji nie podały nazw dwu pozostałych szkół uczestniczących w projekcie. Są to, obok w Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie:  – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza  Kościuszki w Łasku i – Gimnazjum Publiczne w Buczku. Prawdopodobnie wiodącą rolę w tym „tercecie”  pełni Zespół Szkół w Zelowie, gdyż to na jego internetowej stronie znaleźliśmy komunikat o ogłoszeniu Międzyszkolnego konkursu na pytanie do astronauty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.  Więcej o konkursie    –    TUTAJ

 Nie tylko w „Obserwatorium Edukacji” nowe teksty zamieszczane są w niedzielę. Dzieje się tak również  na portalu EDUNEWS . Polecamy dziś lekturę artykułu naszego dobrego znajomego – Witolda Kołodziejczyka – o dość ogólnikowym tytule „Strategia wdrażania zmian”

 

Dobrze będzie się to czytało w dniu, w którym w propagandowym serialu konferencji prasowych ministrów rządu Beaty Szydło autopromocję „swojej” reformy głosi minister edukacji narodowej – Anna Zalewska. Oto fragmenty artykułu Witolda Kołodziejczyka.  [Wytłuszczenia tekstu – redakcja. AK]

 

Foto: www.edunews.pl

 

To nie technologia zmienia szkołę. To wiemy, choć nie wszyscy. Nie zmienią jej też atrakcyjne aplikacje, programy komputerowe, puste deklaracje o wyjątkowości szkoły, ani też wymyślne akcje promocyjno – marketingowe. Wpływu na to nie mają ani liczby tabletów w klasie, piękne pracownie komputerowe, czy tablice interaktywne. Szkołę zmieniają nauczyciele z jasną koncepcją pedagogiczną, spójną filozofią i programem oddziaływań wychowawczych. To właśnie systemowe, a nie incydentalne działania prowadzą do sukcesu.

 

Nie znam szkoły, która mówiłaby o swoich edukacyjnych sukcesach działając bez lidera, bez jasno określonego miejsca, do którego zmierza, bez kierunkowskazu w postaci misji i wartości. Nie uda się dojść do upragnionego miejsce bez współpracującego zespołu nauczycieli. Szkoła nie zmieni się w środowisko sprzyjające poznawczemu i emocjonalnemu rozwojowi uczniów bez wspólnie podzielanych wartości. Bez nich nie zbuduje integralnego systemu wzmacniania osobistego charakteru i jego kluczowych i cech. Pojedynczy nauczyciele działając samotnie, bez wsparcia dyrektora i kolegów, nie zmienią kultury organizacyjnej. Nawet jeżeli mają wyjątkowe pomysły i fantastyczne relacje – nie stworzą spójnego aksjologicznie środowiska edukacyjnego. […]

 

Po co – ważniejsze niż dlaczego

 

Czytaj dalej »Prezydent Lech Wałęsa  mawiał, ze on boi się tylko Boga i żony…  Czy liderzy ZNP zakładają, że to odnosi się do wszystkich prezydentów RP?

 

Foto: www.jastrzabpost.pl

Agata Kornhauser-Duda

 

Na oficjalnej stronie ZG ZNP zamieszczono wczoraj informację, zatytułowaną „Wystąpienie ZNP do Pani Agaty Kornhauser-Dudy”. Ooto jej pełna treść:

 

Wobec nieuwzględnienia przez Senat RP poprawki Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącej skreślenia w nowelizacji Karty Nauczyciela zapisu dotyczącego określania przez dyrektorów w szkolnych regulaminach wskaźników oceny pracy nauczyciela, Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Pani Agaty Kornhauser-Dudy o spotkanie, na którym moglibyśmy przedstawić szczegółowe uwagi w powyższej sprawie.

 

 

Tekst Wystąpienia  ZNP do Pani Agaty Kornhauser-Dudy   –   TUTAJ

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 

*Rozwinięcie tezy zawartej w  tytule tego news’a – w opracowaniu autorstwa  Juliana Krzyżanowskiego  –  TUTAJ

 

 

O szansach tej formy lobbowania na decyzję Prezydenta RP w przedmiotowej sprawie niechaj Czytelnicy wypracują sobie własny pogląd, po zapoznaniu się z publikacjami, do których linki zamieszczamy poniżej:

 

Żona Dudy Agata Kornhauser-Duda. Kim jest żona prezydenta elekta, przyszła Pierwsza Dama?

 

Pierwsza dama ma dość? Agata Kornhauser-Duda chce wrócić do Krakowa

 

Julian Kornhauser, kłopotliwy teść Andrzeja Dudy? Jego wiersz cytował Michnik, atakowali go skrajni antysemici 

Foto: www.men.gov.pl

 

Wczoraj minister Anna Zalewska wystąpiła na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, aby przekazać „miastu i światu” oficjalną prawdę o stanie zatrudnienia i zwolnień nauczycieli –  jak twierdziła – wg danych zarejestrowanych w systemie SIO. Oto fragmenty z komunikatu, który po tym briefingu zamieszczono na stronie MEN:

 

Nasze plany i prognozy się sprawdziły. Mamy wiarygodne dane od dyrektorów szkół. To jedyne rzetelne informacje dotyczące różnych aspektów systemu oświaty. Wynika z nich jasno, że wzrosła liczba etatów i nauczycieli w polskich szkołach – powiedziała Minister Edukacji Narodowej podczas konferencji. […]

 

O 17 768 w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła liczba etatów nauczycieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach. W roku szkolnym 2016/2017 było 673 323 etatów, zaś w bieżącym roku szkolnym jest ich 691 000. To o 17 768 etatów więcej. Wzrosła również liczba nauczycieli, która obecnie wynosi 694 636, czyli o 10 139 więcej niż rok wcześniej. […]

 

Prezentacja  do wystąpienia minister Zalewskiej    –   TUTAJ

 

Cały tekst informacji „Szkoła w pierwszym roku wdrożonej reformy – dane z Systemu Informacji Oświatowej”   –   TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

 

Foto: www.portalsamorzadowy.pl

 

Dla równowagi – polecamy  tekst ze strony „Portalu Samorządowego”, zatytułowany Sławomir Broniarz o zwolnieniach nauczycieli: Anna Zalewska skrzętnie pomija i bagatelizuje rzeczy niewygodne”. Oto jego fragmenty:

 

Czytaj dalej »W Dniu Niepodległości, 11 listopada, w łódzkim Klubie Nauczyciela, już po raz 28. członkowie Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego obchodzili swoje święto. Z tej okazji zaproszono licznych gości, ale przede wszystkim grono zasłużonych w związkowej działalności nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, którzy zostali podczas tej uroczystości odznaczeni i wyróżnieni.

 

 

Imprezę, którą  prowadzili: Dorota Strzałkowska i Robert Szczepański, rozpoczęło uroczyste wprowadzenie sztandaru OŁ ZNP i wspólne odśpiewanie – najpierw Hymnu Państwowego, a potem Hymnu ZNP *. Uroczystość otworzył Prezes Zarządu Okręgi Łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, który m.in. powiedział:

 

Właśnie dzisiaj mamy okazję docenić nasze związkowe i zawodowe sukcesy i osiągnięcia. Są one potwierdzeniem ciężkiej i odpowiedzialnej pracy członków ZNP na rzecz polskiej oświaty, a także poprawy warunków pracy i życia jej pracowników.

Serdecznie gratuluję tym koleżankom i kolegom, którzy za swoje zaangażowanie w kształcenie i wychowanie, za działalność społeczną i oświatową otrzymają za chwilę resortowe medale, związkowe odznaczenia oraz nagrody. 

 

[Pełna treść wystąpienia Prezesa Marka Ćwieka  –  TUTAJ]

 

 

Jako pierwsi – w dwu turach – zapraszani byli nauczyciele, którym przyznano Medal Komisji Edukacji Narodowej

 

Imienna lista odznaczonych  –  TUTAJ

 

Imienna lista odznaczonych  –  TUTAJ

 

 

Kolejnymi poproszonymi o wystąpienie były osoby, które odznaczone zostały Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 

Czytaj dalej » 

W przeddzień Święta Niepodległości, 10 listopada, w  łódzkim Centrum Handlowo-Rozrywkowym  „Sukcesja”, placówki należące do Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych zorganizowały – już po raz drugi – wystawę pod hasłem „RUSZAJMY NA POMOC JEŻOM”

 

Zaprezentowano plakaty, wykonane w różnych technikach prace przestrzenne oraz ulotki, zachęcające łodzian do ochrony tych kolczastych przyjaciół lasów, parków i ogrodów.

 

 

 Oto fotoreportaż z tego wydarzenia

 

 

 

 

 

Czytaj dalej »