Foto:www.facebook.com/diora.von.rat/

 

Daria Bielenin-Palęcka

 

 

Zachęcamy do lektury artykułu Darii Bielenin-Palęckiej, jaki portal EDUNEWS.PL zamieścił wczoraj, opatrując go tytułem „Samorządy przyjazne edukacji (2017). Dzięki niemu dowiadujemy się o bardzo ciekawym rankingu i możemy dowiedzieć się, jakie – według przyjętych w nim kryteriów – miejsce przypadło samorządowej władzy miasta Łodzi. Oto początek tej publikacji:

 

Czy są takie miejsca w Polsce, w których większą uwagę władze lokalne przywiązują do oświaty? Próbuje to badać Fundacja Evidence Institute, która ogłosiła wyniki rankingu „Miejsca sprzyjające edukacji 2017”. Analiza dostępności przedszkoli oraz wyników egzaminów zewnętrznych pokazuje, że wśród największych miast Rzeszów najlepiej dba o edukację. W rankingu wszystkich samorządów najlepsze okazały się małe gminy: Podkowa Leśna i Michałowice z Mazowsza oraz Świdnica z woj. lubuskiego. Wśród gmin, które borykają się z ponadprzeciętnym bezrobociem i niskimi dochodami najlepsze efekty w oświacie osiągnęła gmina Tczów.[…]

 

Kim są najlepsi?

W kategorii gmin liczących mniej niż 20 tysięcy mieszkańców w czołówce rankingu, znalazły się dwie podwarszawskie gminy: Podkowa Leśna oraz Michałowice, a także niewielka gmina w województwie lubuskim, Świdnica. Podobnie prezentują się rezultaty rankingu w kategorii gmin od 20-100 tysięcy mieszkańców. Tutaj pierwsza trójka to: podwarszawska Lesznowola, gmina Zielonki z województwa małopolskiego oraz na trzecim miejscu, sąsiadujące z Warszawą, Piaseczno.

 

Rezultaty samorządów Tczowa, Czarnocina i Beska, laureatów kategorii gmin z ponadprzeciętną stopą bezrobocia oraz dochodami poniżej średniej (wszystkie trzy liczą także mniej niż 20 tysięcy mieszkańców) pokazują, że sukces edukacyjny nie musi być zależny od budżetu.

 

Wśród gmin o średniej wielkości (20-100 tysięcy mieszkańców) jest także sporo miejscowości, borykających się z bezrobociem oraz niskimi dochodami. Tutaj liderami jakości edukacji są gmina Trzebownisko, Świdnik oraz Andrychów.

 

W kategorii miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców bezsprzecznie wygrywa Rzeszów, który zajął pierwsze miejsce w obu kategoriach. W kategorii ogólnej następne miejsca należą do Opola i Krakowa, natomiast w kategorii gmin z ponadprzeciętną stopą bezrobocia oraz dochodami poniżej średniej kolejne miejsca należą do Lublina i Kielc.[…]

 

 

Cały artykuł „Samorządy przyjazne edukacji” – TUTAJ

 

Źródło: www.edunews.pl

 

Więcej o rankingu na stronie Fundacji Evidence Institute

 

Wyniki rankingu dla miast pow. 100 tys. mieszkańców – TUTAJ 

 

Dzisiaj, na swym 61. w tej kadencji posiedzeniu, obradowała Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi. Obok kilku innych tematów (jak np. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 24 im. Hanki Sawickiej i omówienie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 przy ulicy Przybyszewskiego) najwięcej czasu przeznaczono na realizację tego punktu porządku obrad:

 

Informacja na temat przygotowania Miasta Łodzi do akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży „WAKACJE W MIEŚCIE 2017”

 

Oto komunikat, jaki o tych obradach zamieszczono na stronie UMŁ:

 

Ponad 3000 uczniów ma w tym roku skorzystać z oferty Wydziału Edukacji dotyczącej letniego wypoczynku. O jej szczegóły pytali radni na posiedzeniu Komisji Edukacji. Od 26 czerwca do 25 sierpnia 2017 roku dzieci w wieku od 6 do 13 lat będą mogły uczestniczyć w półkoloniach. Koszt to 10 zł dziennie. Przygotowano propozycje dla uczniów niepełnosprawnych i wymagających specjalnej oferty edukacyjnej. Miasto na realizację projektu „Lato w mieście” przeznaczy w tym roku ponad 1,3 mln zł. Ponadto w te wakacje będzie można skorzystać z oferty Schroniska Młodzieżowego. To między innymi warsztaty, wycieczki z przewodnikami, odkrywanie nowych atrakcji Łodzi (np. murale, plenery filmowe), noce w schronisku, podróże koleją aglomeracyjną. Organizatorami wypoczynku ponad 230 grup będą szkoły i placówki oświatowe, dla których Miasto Łódź jest organem prowadzącym.

 

Ciągle słyszymy, że w Śródmieściu są enklawy biedy, że tam jest najwięcej wykluczonych dzieci i młodzieży. Natomiast w tym roku znowu w letniej ofercie jest bardzo mało szkół właśnie ze Śródmieściazauważyła wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji Małgorzata Bartosiak.

 

Przedstawiciele Wydziału Edukacji zauważyli, że problem ze Śródmieściem rozwiązuje Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, które ma swoją filię w centrum miasta przy ul. Pomorskiej. Wiele szkół chciałoby realizować półkolonie, ale jest to niemożliwe ze względu na prowadzone w wakacje inwestycje w placówkach edukacyjnych. Przewodniczący komisji Sylwester Pawłowski podkreślił, że są szkoły, które po ostatnim dzwonku zamykają się na trzy spusty i nie chcą włączyć się do organizacji letniego wypoczynku dla łódzkich uczniów.

 

Chciałbym żeby w ocenie szkoły, jej grona pedagogicznego i dyrekcji brano po uwagę ich aktywność w czasie wakacji, gdzie opieka pedagogiczna jest szczególnie istotna i można się wykazać kreatywnościąmówił Sylwester Pawłowski.

 

Więcej informacji na stronie: www.test.uml.lodz.pl/

 

 

Źródło: www.uml.lodz.plFoto:www.znp.edu.pl

 

Konferencja prasowa przedstawicieli Komitetu Referendalnego w Sejmie (23.05)

 

 

Przedstawiciele Komitetu Referendalnego zaapelowali do Marszałka Sejmu o skierowanie wniosku o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum ws. reformy edukacji na najbliższe posiedzenie Sejmu, które rozpocznie się w środę, 24 maja br.

 

Już ponad miesiąc temu złożyliśmy obywatelski wniosek o przeprowadzenie referendum szkolnego wraz z podpisami! Żądamy referendum!mówił Sławomir Broniarz, prezes ZNP.Na referendum nie jest za późno. To jest najlepszy czas, by Polacy wypowiedzieli się na temat deformy Anny Zalewskiej. Rodzice nie godzą się na chaos, bałagan, na nieprzygotowane podstawy programowe i podręczniki, na edukacyjny eksperyment, który rusza „od środka” cyklu kształcenia. Tego chaosu nie było w programie Prawa i Sprawiedliwości!

 

Dorota Łoboda przypominała o kolejnych protestach.Nie poddajemy się, żądamy referendum na Dzień Matki! W piątek, 26 maja w wielu miastach m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Bydgoszczy odbędą się pikiety pod hasłem: „Na Dzień Dziecka / Na Dzień Matki / Referendum, a nie kwiatki!”.

 

W Warszawie rodzice i nauczyciele spotkają się przed wejściem do Metra Centrum o godz. 18.00. – Nie damy sobie wmówić, że na referendum jest za późno – podkreśla Dorota Łoboda. – Dołączcie do nas 26 maja. Żądamy referendum! Od wielu miesięcy nawołujemy, by minister Anna Zalewska posłuchała nauczycieli i rodziców, protestujących przeciwko reformie edukacji mówiła posłanka PO Urszula Augustyn. – Zależy nam na debacie o reformie edukacji. To, jak ważny jest to temat, pokazuje ostatnie badanie, z którego wynika, że 62 proc. badanych uważa, iż w sprawie reformy edukacji powinno się odbyć głosowanie w ogólnopolskim referendum.

 

 

Źródło: www.znp.edu.plWczoraj, w gościnnych salach jednej z najbardziej nowatorskich szkół, jaką jest No Bell w Konstancinie-Jeziornej, rozpoczął się trzydniowy cykl spotkań z profesorem Joachimem Bauerem. Jak już informowaliśmyorganizatorem tego spotkania jest środowisko „Budzącej Się Szkoły”.

 

 

 

Trwa wykład profesora Bauera „Nauczanie i uczenie się z punktu widzenia nowoczesnej neurobiologii”*

 

 

 

 

Wieczorem, po dniu pracy, prof. Joachim Bauer odpoczywa przy konstancinskich tezniach, w towarzystwie dr Marzeny Żylińskiej i Bożeny Będzińskiej-Wosik (dyrektorki łódzkiej SP nr 81)*

 

 

Więcej informacji i zdjęć zamieścimy po zakończeniu cyklu warsztatów – gdy tylko otrzymamy materiały od organizatorów.

 

 

*Zamieszczone zdjęcia pochodzą z profili na facebooku 

Obserwatorium Edukacji” nie spełniłoby swej misji, gdyby przeoczyło opublikowany w piątek 19 maja „List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców”. Zwracając się w nim do „Szanownych Państwa, Drogich Rodziców i Opiekunów” już na wstępie ogłasza swoje zwycięstwo:

 

…zakończyliśmy pierwszy i najważniejszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie.”

 

Nie będziemy tu przytaczali kolejnych zdań tego tekstu – zainteresowanych odsyłamy do pełnej jego wersji w załączonym pliku PDF. Jednak na kilka jego fragmentów musimy zwrócić uwagę. Oto one:

 

[…] Reforma edukacji jest częścią spójnej, przemyślanej i zaplanowanej w perspektywie najbliższych lat polityki oświatowej państwa. Dążymy do tego, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziny, miał zapewnioną dobrą edukację i dobrą szkołę.

 

Wszystkie dokumenty niezbędne do tego, aby uczyć w nowym systemie szkolnym (podstawa programowa dla szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania dla wszystkich typów szkół) są przygotowane. […]

 

Wydawnictwa pracują nad nowymi podręcznikami dla klas I, IV, VII, […]. Jeszcze przed wakacjami będzie gotowa oferta podręczników do tych klas. […] Podręczniki oraz materiały edukacyjne dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych będą sfinansowane z budżetu państwa.

 

Szanowni Państwo, chcę, aby dzieci miały zapewniony przynajmniej jeden ciepły posiłek w szkole… […] … przedstawimy wkrótce wstępne założenia programu obejmującego opieką stomatologiczną uczniów. Zarówno posiłek, jak i opieka stomatologiczna to istotne elementy składające się na dobrą szkołę. […]

 

 

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców” – TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Komentarz redakcji:

 

Czytaj dalej » 

Pod koniec ubiegłego tygodnia w śląskich mediach lokalnych, a za nimi także w niektórych ogólnopolskich portalach, pojawiła się informacja – najczęściej z takim, lub podobnym, tytułem:„Szkoła usunęła transseksualnego ucznia. Wkracza kuratorium”. Oto fragmenty właśnie tak zapowiadanej informacji z portalu Interia.pl:

 

Śląskie Kuratorium Oświaty przeprowadziło w piątek kontrolę w Zespole Szkół nr 5 w Rybniku. Z listy uczniów placówki niedawno skreślono transseksualnego ucznia, jak argumentuje dyrekcja – w związku z licznymi nieobecnościami i ocenami niedostatecznymi. […]

 

Sprawdzamy m.in., czy uczeń otrzymał wystarczające wsparcie, by mógł kontynuować naukę, jeśli sobie tego życzy. Wiemy, że nie odwołał się od decyzji o skreśleniu z listy uczniów” – powiedziała dyrektor [Wydziału Strategii i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Śląskiego Kuratorium Oświaty] (Anna) Kij.

 

Dalej dowiadujemy się, że dokumenty złożone przez ucznia w szkole zawierają imię męskie. Dopiero po pewnym czasie zaczął on (?) informować otoczenie w szkole, że nie akceptuje swej biologicznej i metrykalnej tożsamości płciowej i chce, by zwracano się do niego kobiecym imieniem. Informacja kończy się w stylu „kolorowych brukowców”:

 

Problematyczna stała się m.in. kwestia korzystania z toalety, uczeń miał otrzymać klucz do tej, z której korzystają nauczyciele. Sprawa wywołała burzę w mediach społecznościowych, pod adresem ucznia i dyrekcji szkoły pojawiło się wiele nieżyczliwych komentarzy.

 

Pełny tekst informacji  – TUTAJ

 

Źródło: www.akty.interia.pl

 

 

O wiele obszerniej i w zupełnie innym ujęciu informował o tym problemie już 10 maja lewicowy portal strajk.eu. Oto fragment tego materiału:

 

Czytaj dalej »Dziś nie będę rozpisywał się, jak to mam w zwyczaju, na kilka tematów.Ale i o jednej sprawie wielokrotnie potrafiłem pisać tasiemce. A dzisiejszy temat jest „przebojowy”: „ Gimnazjalistki pobiły koleżankę na oczach całej szkoły”. To cytat tytułu, jakim opatrzył portal TVN24 zamieszczoną tam 13 maja informację o tym wydarzeniu. Nie było chyba telewizji ani stacji radiowej, także gazety, która nie zamieściła o tym news’a. Ja podejmę dwa aspekty tego incydentu, które mnie szczególnie zaintrygowały.

 

Pierwszy – to ekscytowanie się, w pewnym sensie, genderowym kontekstem tego przejawu agresji w relacjach rówieśniczych. Przypominam, że gender „to płeć kulturowo-społeczna, suma cech osobowości, zachowań, stereotypów i ról płciowych, rozumianych w danym społeczeństwie jako kobiece lub męskie, przyjmowanych przez kobiety i mężczyzn w ramach danej kultury w drodze socjalizacji”. No bo skąd to całe „halo”? Że sprawczyniami owego pobicia były dziewczyny! No, bo że chłopcy są agresywni wszyscy, w pewnym sensie, przyjmują za swoistą normę kulturową. Ale dziewczyny? „Widziała to pani? Koniec świata!!!”

 

Aż mnie palce świerzbią, żeby wystukać to zdanie: „Drogie feministki – doczekałyście się i na tym polu sukcesu: dziewczyny już niczym nie różnią się chłopaków!” No, może w jednym nadal do płci męskiej im jeszcze daleko: chłopaki nie płaczą, a one płakały. Co prawda dopiero w sądzie, ale zawsze!

 

Ale nie żartujmy z poważnej sprawy. Dobrze, że choć kilka redakcji poszło w temacie „żeńskiej” agresji w głąb… Bardzo chwalę TVN24 za jeden z programów w cyklu „Czarno na Białym”. W piątek, 19 maja wieczorem, po odcinku prezentującym nagrania incydentu z kamer przed szkołą i z sądu, wyemitowano odcinek, zatytułowany „Dzieci ulicy”. Opowiada on o dziewczynach z poprawczaka w podwarszawskiej Falenicy. Ale nie w kontekście sensacji, a z intencją diagnozy społecznej, a także pokazuje metody pracy z tymi dziewczynami. Warto posłuchać co mówi tam Romuald Sadowski – dyrektor Zakładu Poprawczego w Warszawie-Falenucy. [W Polsce są cztery zakłady poprawcze dla dziewcząt, w Koronowie, Mrozach, Zawierciu i właśnie w Falenicy] Odsyłam do nagrania  –  TUTAJ

 

Czytaj dalej »Foto: www.facebook.com/julianpiotr.sawinski

 

 

Wszystkim zabieganym, od rana do nocy zajętym mniej lub bardziej ważnymi sprawami, dedykujemy lekturę dzisiejszego tekstu „Po co nam wyciszenie i cisza?”, którego autorem jest dr Julian Piotr Sawiński, nauczyciel konsultant w koszalińskim Centrum Edukacji Nauczycieli. Oto początek tego artykułu:

 

Cisza jest przeciwieństwem gwaru, hałasu i braku spokoju. Niezbyt pasuje do szkolnej atmosfery i pracy. Czy ma ona jakiś związek z uczeniem się, edukacją i szkołą oraz z kondycją ucznia? Warto zrozumieć jest znaczenie i sposoby wyciszenia się, aby usłyszeć własne myśli i odnaleźć wewnętrzny spokój.

 

Czytanie czy mówienie o znaczeniu ciszy i potrzebie wyciszenia w obecnych czasach (dynamicznych, hałaśliwych zmiennych) pachnie trochę podejrzanie, dziwacznie, ale nabiera wagi i znaczenia. W czasach szybkiego tempa życia, rosnącej agresji, brutalności, chaosu wartości, ignorancji i mowy nienawiści oraz powszechności hałasu – cisza staje się sposobem na odzyskanie równowagi i spokoju ducha. Tego potrzebuje ludzki mózg.

 

Ciągły pośpiech i napięcia

Cyfrowa epoka to życie w ciągłym pośpiechu, często w hałasie, stresie i napięciu. To zalew milionem przeróżnych informacji, w tym często określanych jako postprawda. To także zagłuszanie naszych myśli i własnych opinii przez telewizję, radio, Internet informacjami i muzyką pełną bylejakości, ale także nieustanne zatopienie w telefonach komórkowych, Internecie i tabletach itp. Znamy to. Dokąd to prowadzi człowieka? A paradoksalne jest w tym to, że niektórzy wierzą, że wszyscy uczniowie lubią uczą się w hałaśliwych grupach. Ja także nie.

 

Chwil ciszy i wyciszenia potrzebuje każdy. Bo ludzki mózg potrzebuje nie tylko aktywności i koncentracji, ale też wyciszenia, relaksu i okresów ciszy oraz snu. […]

 

Cały artykuł   –   TUTAJ

 

Źródło: www.edunews.pl

 

 

Tego samego autora:

 

Konektywizm, czyli rewolucja w uczeniu się?

 

Dobra zmiana wymaga optymizmu

 

Jak dziś rozmawiać o bohaterach?

 

 

Foto: www. edukacjaidialog.pl/ (fot. Adam Paczkowski)

 

Podziw i refleksja: Julian Piotr Sawiński na wernisażu w „Galerii Centrum” w CEN w Koszalinie

 

 

Notatka o autorze:

Dr Julian Piotr Sawiński,Nauczyciel dyplomowany biologii i geografii, doktor nauk przyrodniczych, dydaktyk biologii, konsultant CEN w Koszalinie ds. informacji i innowacji pedagogicznych. Redaktor naczelny „Nauczycielskiej Edukacji”. Nauczyciel Roku 1995 „Fundacji Innowacja” w Warszawie. Rzeczoznawca MEN ds. recenzowania podręczników i pomocniczych środków dydaktycznych do biologii i przyrody, egzaminator OKE z biologii, trener grupy 600 programu „Ocenianie w Nowej szkole”. Organizator różnych kursów i warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli. Autor ponad 850 publikacji edukacyjnych nt. edukacji i innowacji. Kierunkowe zainteresowania: ornitolog. [Źródło: www.edukacjaidialog.pl] 

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza na

 

Ogólnopolską Konferencję Szkoły Uczącej Się dla Dyrektorów:

 

Współpraca i partnerstwo pomiędzy nauczycielem a uczniem w nowej szkole podstawowej”

 

 

Szczegóły organizacyjne:

 

Kiedy: 13 czerwca 2017 r., w godzinach 10:30 – 14:30

 

Gdzie: Sala Wielka Zamku Królewskiego w Warszawie

 

Konferencja jest bezpłatna. Dla uczestników planujemy na koniec konferencji poczęstunek. Równolegle z naszą konferencją w Arkadach Kubickiego (dolny poziom Zamku Królewskiego) odbywać się będzie XVIII Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych, na którą uczestników konferencji zapraszamy w przerwie kawowej.

 

Wymagana rejestracja [ TUTAJ ] – do 31 maja:

 

 

Źródło: www.sus.ceo.org.pl 

Centrum Badania Opinii Społecznej opublikowało wyniki badania nt. „Czy reforma edukacji powinna zostać poddana pod głosowanie w referendum?” Liczne media, najczęściej powołując się na PAP, zamieszcza informacje o jego wynikach. My odeślemy naszych Czytelników do sprawdzonego źródła:„Dziennika Gazety Prawnej”. Oto wybrane fragmenty publikacji „CBOS: 62 proc. badanych za referendum ws. reformy edukacji, zamieszczonej we wczorajszym wydaniu gazety:

 

62 proc. badanych uważa, że powinno się odbyć ogólnopolskie referendum w sprawie reformy edukacji – podało w czwartek CBOS. 31 proc. badanych jest przeciwnego zdania. Ponad trzy czwarte badanych deklaruje, że wzięłoby udział w głosowaniu. […]

 

Wśród osób, które są przeciwnikami reformy edukacji 90 proc. badanych odpowiadało na pytanie o referendum pozytywnie, zaś 8 proc. było przeciwnego zdania. Z kolei wśród zwolenników reformy – 42 proc. poparło ideę referendum a 53 proc. była przeciwna. […]

 

Dalej dowiadujemy się jak w sprawie zorganizowania referendum na temat reformy edukacji wypowiedzieli się uczestnicy badania z różnych kategorii społecznych. I tak:

 

Młodsi badani, mieszkańcy większych miejscowości, lepiej wykształceni, z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach per capita, rzadziej uczestniczący w praktykach religijnych, sympatyzujący z centrum lub lewicą, którzy częściej byli przeciwnikami reformy, częściej też opowiadają się za organizacją referendum.

 

Spośród potencjalnych wyborców największych partii politycznych 55 proc. zwolenników PiS, Solidarnej Polski i Polska Razem sprzeciwiało się referendum(39 proc. był za), 87 proc. zwolenników PO poprało referendum (12 proc. przeciw). Z kolei 59 proc. zwolenników Kukiz’15 było za referendum (35 proc. przeciw). Największym poparciem referendum ws. reformy edukacji cieszy się wśród zwolenników Nowoczesnej – 91 proc.(9 proc. przeciw).

 

Cały artykuł „Czy reforma edukacji powinna zostać poddana pod głosowanie w referendum?” – TUTAJ

 

Źródło: www.gazetaprawna.pl

 

 

Pełna informacja  –  „u źródła” – ze strony COBOS: „Czy reforma edukacji powinna zostać poddana pod głosowanie w referendum? (za jedyne 8 zł!)   –   TUTAJ