Foto: www.facebook.com/znpedupl/

Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk z liderami ZNP podczas wspólnego protestu w 2015 roku

 

 

Na fejsbukowym fanpejdżu* ZNP znaleźliśmy taki wpis:

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego żąda niezwłocznego wycofania pisma pt.: „Informacja ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP”, skierowanego przez kuratorów oświaty do dyrektorów szkół i placówek oświatowych. W pismach znajdują się stwierdzenia, że żądania oddziałów ZNP kierowane do dyrektorów szkół i placówek, nie mieszczą się w zakresie spraw, o które może toczyć się spór zbiorowy, a dyrektorzy nie są zobowiązani przystąpić do rokowań i prowadzenia sporu zbiorowego.

 

PODKREŚLAMY Z CAŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, że żądania ZNP są zgodne z obowiązującym prawem, a zawarte w liście stwierdzenia nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa.

 

Pismo z „Informacją ws. prób wszczęcia sporu zbiorowego” ZNP uznaje za próbę utrudniania wszczęcia sporu zbiorowego prowadzonego zgodnie z prawem, czego zabrania ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 

Namawiając dyrektorów szkół do nieprowadzenia rokowań z ZNP, kuratorzy przekraczają swoje uprawnienia wynikające z prawa oświatowego i narażają dyrektorów szkół na odpowiedzialność karną (art.26 ust.1 pkt.2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych).

 

Tego rodzaju działanie umożliwi ZNP przeprowadzenie strajku z pominięciem etapu rokowań i mediacji (art.17 ust.2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych).

 

 

Czytaj dalej »Foto:www.prezydent.pl (Andrzej Hrechorowicz/KPRP)

 

Ceremonia powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy przez Prezydenta Państwa Izrael Reuvena Rivlina. Jerozolima.

 

 

Dziś redaktor Robert Mazurek z RMF FM przeprowadził wywiad z przebywającym z oficjalna wizyta w Izraelu i Palestynie Prezydentem Andrzejem Dudą. Obok pytań z obszarów polityki międzynarodowej padły tam także pytania o sprawy krajowe – w tym o reformę edukacji. Oto fragment tego wywiadu, zawierający pytania i odpowiedzi Prezydenta na ten temat:

 

 

Robert Mazurek: – Nie przekonała pana żona, że reforma edukacji jest czymś co de facto szkole zaszkodzi a nie pomoże?

 

Prez. Andrzej Duda: – Obydwoje z żoną zawsze byliśmy zwolennikami czteroklasowego liceum. Uważaliśmy, że trzyletnie liceum jest zbyt krótkie. Jeżeli do tego weźmiemy pod uwagę, że gimnazjum też było trzyletnie, i w praktyce ci, którzy mieli do czynienia z tymi szkołami, przede wszystkim nauczyciele, mówili, że to oznacza de facto dwa i pół roku nauki w gimnazjum, dwa i pół roku nauki w liceum, to nie ma wątpliwości, że to nie było tak, jak powinno być jeżeli chodzi o system edukacji i to wymagało zmiany.

 

RM – Nie sądzi pan jednak, że ta przygotowywana pospiesznie reforma wprowadzi więcej chaosu niż przyniesie dobrych owoców? Innymi słowy, że pański obóz zapłaci za to potężną polityczną cenę?

 

AD – Panie redaktorze, ja nie mam swojego obozu. Jedna rzecz natomiast była dla mnie pewna – a mianowicie – oświata w Polsce wymagała zmiany. Cały czas wychodziłem z założenia, że czteroklasowe liceum w Polsce jest potrzebne, że potrzebne jest wydłużenie nauki w liceum. Wcześniej były dyskusje na temat różnych systemów – czy to powinien być system 8+4, czy to powinien być system 4+4+4. Rząd się zdecydował na system 8+4, ale z możliwościami pewnych modyfikacji. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo to też zależy od tego, w jaki sposób władze lokalne, czyli dokładnie wójtowie, burmistrzowie, zdecydują się na rozłożenie szkół według własnych możliwości, jeżeli chodzi o podział uczniów, ponieważ można uczniów też dzielić w tej ośmioklasowej podstawówce.

 

RM – Panie prezydencie, ale ja spytałem o co innego – nie o to, jak wygląda reforma, tylko czy chaos przy jej wprowadzaniu nie spowoduje, że ewentualne dobre owoce zostaną zniszczone?

 

AD – Zastanawiałem się nad tym rzeczywiście długo – bo wykorzystałem praktycznie cały okres, który mi przysługiwał na podjęcie decyzji, czyli całe 21 dni – czy podpisać ustawę, czy nie. Odbywałem konsultacje z różnymi osobami, w tym z ekspertami. Konkluzje moje są następujące – zawsze będzie chaos, a w każdym razie zawsze na pewno będą tacy, którzy będą mówili, że jest chaos. I zawsze będą też tacy, którzy być może będą chcieli ten chaos sprokurować. Choćbyśmy mieli dwa lata czasu czy trzy lata, zawsze finalnie okaże się, że było źle, bo zawsze będą krytycy, dlatego, że taka reforma też jest polityką.

 

Cały wywiad   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.prezydent.pltvp-info

 

Proponujemy obejrzenie debaty, jaką w minioną sobotę o godz. 13:30 wyemitowała rządowa stacja  TVP INFO  

 

Jest to wideozapis dyskusji, jaką o problemach wynikających z reformy oświatyz udziałem: Urszuli Woźniak – przedstawiciela ZNP, Igi Kaźmierczak – z Fundacji „Przestrzeń dla Edukacji”, Marka Pastusiaka – wiceburmistrza Rawy Mazowieckiej i Danuty Utraty reprezentującej KSOiW NSZZ „Solidarność” poprowadziła redaktor Anna Grabowska.

 

Zwracamy uwagę na dobór uczestników tej debaty. Przedstawicielka ZNP miała zostać skonfrontowana nie tylko z reprezentantką NSZZ „Solidarność” i zastępcą burmistrza Rawy Mazowieckiej, którym jest Dariusz Misztal, wybrany z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, ale i z liderką Fundacji „Przestrzeń dla Edukacji”, która niedawno ogłosiła swe – krytyczne w niektórych aspektach wobec inicjatywy referendalnej ZNP – stanowisko.

 

Warto zapoznać się osobiście z przebiegiem tej debaty.

 

 

Debata TVP INFO,  14.01.2017   –   TUTAJ

 Tomasz Trela

Foto: www.facebook.com

Wiceprezydent Tomasz Trela podczas jednej z dzielnicowych konsultacji społecznych

 

 

Na stronie UMŁ zamieszczono komunikat: „Konsultacje oświatowe jeszcze trwają”. Oto jego fragmenty:

 

Prawie 1000 osób uczestniczyło w otwartych dla mieszkańców Łodzi spotkaniach zorganizowanych w ramach konsultacji społecznych reformy oświaty. Kolejnych ponad 450 osób podzieliło się swoją opiniami, spostrzeżeniami i sugestiami oraz zadało pytania na dostępnym w ramach konsultacji forum samorządowym.

 

Liczba uczestników tych spotkań pokazuje, że były one potrzebne. Rodzice, nauczyciele, uczniowie, a także łodzianie chętnie dzielili się swoimi obawami, wątpliwościami, zgłaszali własne rozwiązania – powiedział Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi. – Szkoda tylko, że podobne konsultacje nie odbyły się wcześniej z udziałem pana wojewody oraz kuratora oświaty, bo to są osoby reprezentujące rząd, czyli pomysłodawcę zmian.

 

Przez cały miniony tydzień z mieszkańcami poszczególnych dzielnic spotykali się dyrekcja i przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz wiceprezydent Tomasz Trela. Dyskusje o planowanych zmianach bywały gorące, […]Uczestnicy spotkań zgłaszali różne postulaty i sugestie, sporo emocji budziło planowane przenoszenie liceów do nowych siedzib m.in. VI, VIII i XII LO, sugerowane przenoszenia do innych lokalizacji szkół podstawowych czy zmiany obwodów szkół.[…]

 

To nie koniec konsultacji, do piątku 20 stycznia, można jeszcze zabrać głos na forum pod adresem: forum.samorzad.lodz

 

Źródło: www.uml.lodz.pl

 

 

 

Temat konsultacji społecznych wokół nowej sieci szkół podstawowych i ich rejonów podjęła także TV TOYA:

 

 

Program informacyjny <WYDARZENIA>  –  Podsumowanie konsultacji społecznych 

logoBig

 

Portal stacji rmf24 zamieścił dziś rano informację: „Referendum ws. likwidacji gimnazjów: Znamy treść pytań”. Oto jej dwa fragmenty:

 

Dwa pytania przygotowała koalicja nauczycieli i rodziców „NIE dla chaosu w szkole”.

 

Pierwsze pytanie brzmi: „Czy jesteś za wstrzymaniem reformy rządu premier Beaty Szydło?”, a drugie: „Czy jesteś za skróceniem czasu kształcenia ogólnego z 9 do 8 lat?”. […]

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego chciałby zadać jeszcze jedno pytanie: „Czy jesteś za podniesieniem nakładów na edukację w relacji do PKB do poziomu zbliżonego do innych krajach Unii Europejskiej?”.

 

 

Cała informacja  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.rmf24.plStudniówka

Foto:www.lodz.naszemiasto.pl

 

Polonez maturzystów z XV LO w Łodzi podczas sobotniej studniówki w Białym Pałacu w Niesięcinie.

 

 

Tegoroczne ferie zimowe w województwie łódzkim sprawiły, że data „100 dni przed maturą” wypadająca 24 stycznia, musi zostać potraktowana symbolicznie – wszak nikt, nawet z takiego powodu, nie będzie zarywał zimowych wakacji. Dlatego pierwsze studniówki już się odbyły.

 

W sobotę na studniowych balach bawili się uczniowie kilku łódzkich liceów: XII Liceum Ogólnokształcącego, XV Liceum Ogólnokształcącego, Mundurowego Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego. „Dziennik Łódzki”  wystąpił w roli studniówkowego kronikarza i zamieszcza relacje z tych wydarzeń – nie tylko ze studniówek szkół łódzkich.

 

Zobaczcie zdjęcia i filmy   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.dzienniklodzki.pl

 

 Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ogłosiła komunikat, w którym informuje o swoich inicjatywach, zgłaszanych w ramach prac Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty. Oto jego treść:

 

 

Warszawa, 12.01.2017 r.

 

 

KOMUNIKAT

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z obrad Prezydium Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”

w Warszawie w dniach 11-12 stycznia br.

 

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” przygotowało propozycję znaczącego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i zmian w systemie wynagradzania pracowników administracji oraz obsługi szkół i placówek oświatowych. Zostanie ona przedstawiona na spotkaniu Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty 12 stycznia br.

 

Od listopada 2016 r. trwają prace Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele rządu RP, korporacji samorządowych i reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty.

 

W ramach Zespołu pracuje pięć grup roboczych:

1.Finansowanie oświaty.

2.Wynagrodzenia nauczycieli oraz innych pracowników oświaty.

3.Awans zawodowy nauczycieli.

4.Czas i warunki pracy nauczycieli.

5.Status zawodowy pracownika placówki oświatowej.

 

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zgłosiła  priorytety tematów do omówienia na spotkaniach poszczególnych grup roboczych. Znalazły się w nich m.in.:

–  zwiększenie nakładów  na edukację,

– większe wsparcie finansowe dla małych szkół,

– określenie systemu (planu) znaczących podwyżek wynagrodzeń nauczycieli na najbliższe lata,

–  wprowadzenie standardów edukacyjnych w tym maksymalnej liczby uczniów w oddziałach,

–  określenie wysokości odpisu na pomoc zdrowotną nauczycieli,

– wprowadzenie zasad wynagradzania nauczycieli za realizację zajęć pozalekcyjnych w kontekście zmiany zapisu art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela  w zaproponowanej przez NSZZ „Solidarność” treści.,

– przejrzyste zasady naliczania środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w części oświatowej subwencji ogólnej,

– określenie poziomu składników wynagrodzenia  pracowników administracji i obsługi bez konieczności wypłacania dodatków wyrównawczych, „wyjęcie” dodatku za wysługę lat  z minimalnego ustawowego wynagrodzenia,

–  wprowadzenie i określenie czasu pracy tzw. nauczycieli specjalistów do Karty Nauczyciela oraz  standardów zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy,

– przywrócenie obowiązywania Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

12 stycznia br. wspólnie obradować będą grupy robocze ds. finansowania oświaty oraz wynagradzania nauczycieli i innych pracowników oświaty, natomiast 20 stycznia br. odbędzie się spotkanie grupy roboczej ds. awansu zawodowego.

 

                                                                      Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

                                                                            Wojciech Jaranowski

 

 

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

 

Komentarz redakcyjny:

Teraz czekamy na informację o przebiegu spotkań tych grupy roboczych: ds. finansowania oświaty oraz wynagradzania nauczycieli i innych pracowników oświaty. Jedno z nich już się,  prawdopodobnie, odbyło -12 stycznia –  jak dotąd nie ma o jego pracach żadnego komunikatu.Bałachnowicz

Foto: www.google.pl

Dr hab. prof. APS Józefa Bałachowicz – przewodnicząca Zespołu Edukacji Elementarnej przy KNP PAN

 

Profesor Bogusław Śliwerski na swym blogu zamieścił w minioną sobotę opinię, jaką o projektach Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz Podstawy Programowej edukacji wczesnoszkolnej skierował do MEN Zespół Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.

 

Jak czytamy w tym poście, profesor, który jak wiadomo jest przewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w strukturze którego, pod kierunkiem pani dr hab. prof. APS Józefy Bałachowicz funkcjonuje ów zespół,  uczynił tak dlatego, że kierowane do Ministerstwa opinie naukowców różnych środowisk nagle giną i nikt nie wie, gdzie one się znajdują.

 

Działając z tych samych pobudek zdecydowaliśmy się upowszechnić ten tekst także wśród Naszych Czytelników – prosząc Ich o dalsze multiplikowanie jego treści. Oto – wybrane przez nas – fragmenty tej opinii:

 

Uwagi ogólne

 

Zmiany programowe w edukacji dziecka są niezbędne. Eksperci skupieni w Zespole Edukacji Elementarnej, ponadto badacze oświatowi, naukowcy z różnych dziedzin wiedzy zwracają uwagę na potrzebę gruntownych zmian w wielu obszarach funkcjonowania edukacji. […]

 

Spodziewamy się, że przyjęta w podstawach programowych filozofia myślenia o edukacji młodego człowieka przyczyni się do naprawy braków zauważanych przez środowisko pedagogów, bo treść przedstawianych przez MEN tekstów podstaw programowych, jeśli staną się obowiązującymi dokumentami, będzie miała istotny wpływ na rzeczywistość szkolną małego ucznia, jego doświadczenia i zasoby rozwojowe. Jest to naszym zdaniem obecnie jedyny powód tworzenia nowego dokumentu podstawy programowej.[…]

 

Przedstawione 30 listopada 2016 roku do opinii projekty podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej są dokumentami, które wymagają gruntownych zmian. Dostrzegamy w nich pozytywne zapisy, wskazujące na uznane kulturowo wzory pracy z dzieckiem, ale jednocześnie obok tego występują zapisy zaprzeczające osiągnięciom współczesnej wiedzy naukowej, wynikom badań krajowych i międzynarodowych oraz wynikom innowacyjnej praktyki pedagogicznej.

 

Możemy przypuszczać, że projekty opiniowanych dokumentów zostały przygotowane w pośpiechu, bez dochowania należytej staranności metodologicznej w zakresie tworzenia dokumentów edukacyjnych i ich weryfikacji. Dostrzega się w nich wyraziście brak jasnych założeń w zakresie filozofii edukacji, wartości w obszarze indywidualnego i społecznego oddziaływania edukacji, wspierania rozwoju dziecka, jego autonomii i samodzielności poznawczej, konstruktywistycznej wizji społecznego uczenia się, budowania wspólnoty itp.

 

Język opiniowanych projektów dokumentów jest anachroniczny, wyraża nieaktualne naukowo poglądy dotyczące celów czy budowania środowiska edukacyjnego dziecka, a ponadto zawiera błędy gramatyczne oraz stylistyczne. […]

 

Wobec tego uważamy, że przedstawiane projekty podstaw programowych dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wymagają gruntownej zmiany przez zespoły eksperckie. Nasze komentarze, które przedkładamy są więc natury ogólnej i dotyczą raczej metodologii tworzenia dokumentu, a czynione uwagi szczegółowe służą tylko ilustracji niektórych ujęć. Mamy nadzieję, że przedłożone przez nas sugestie posłużą do przygotowania przejrzystych, spójnych i merytorycznie wartościowych dokumentów.

 

 

Opinia dotycząca Projektu podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

 

Czytaj dalej »Poprzedni felieton, pisany na dzień przed upływem terminu, w którym Prezydent RP musiał podjąć decyzje w sprawie dwu ustaw oświatowych, zakończyłem takim oto, trochę przewrotnym,  twierdzeniem:

 

Trzeba wierzyć w Dobro! No i w Prawo i Sprawiedliwość!!!

 

I miałem racje. Pan Prezydent nie zawiódł, nie tyle mnie, co swoich – nazwijmy ich tak – patronów. A zwłaszcza tego jednego, przez niektórych – przymilnie – nazywanego „Naczelnikiem Państwa”…  Nie tylko podpisał obie ustawy, ale jeszcze powołał w swojej kancelarii, jako prezydenckiego pełnomocnika,  prof.  Andrzeja  Waśko. Będzie on, jak powiedziała Głowa Państwa „pracował z rządem w koordynowaniu ustaw”. To oczywiście (mam nadzieję) nie tyle lapsus co nie do końca trafny skrót myślowy. Bo wszak oba te akty prawne nie zagrażają sobie, natomiast  Pan Prezydent miał chyba na myśli koordynowanie działań podmiotów, które będą teraz musiały zrealizować zapisane tam cele.

 

Kim jest ów koordynator? To, starszy od Prezydenta o 9 lat, były „kolega z pracy” (obu panów łączy zatrudnienie w rolach nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Jagiellońskim), także krakus z urodzenia, który, choć absolwent polonistyki, naukowo specjalizujący się w poezji polskiego romantyzmu, ekspertem od edukacji stał się dzięki temu, że w okresie ok. 3 miesięcy  pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ministrem był wtedy inny uczony z Jagiellonki – specjalista od Platona – prof. Ryszard Legutko (po tym, jak z koalicji z PiS-em wyszedł mecenas Roman Giertych – wówczas z Ligi Rodzin Polskich – od 13 sierpnia do 16 listopada 2007r.).

 

Ta nominacja prof. Waśko nie jest dla osób zorientowanych w genezie tej reformy zaskoczeniem. Oto co w wywiadzie opublikowanym na Portalu Samorządowym powiedziała była minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska: „Od dawna krążyły informacje, że tak naprawdę za tą reformą stoi prof. Andrzej Waśko i prof. Legutko, a minister Zalewska ma jedynie technicznie tę całą rzecz przeprowadzić. Dlatego nie jestem za bardzo zdziwiona tym, że prof. Waśko wyszedł na powierzchnię pod postacią doradcy prezydenta.”

 

Że nie jest to bezpodstawna opinia można łatwo udowodnić przypominając rolę, jaka w okresie kampanii wyborczej, poprzedzającej zeszłoroczne wybory parlamentarne, odegrał ten  były wiceminister edukacji z poprzedniego okresu rządów PiS-u. Mam tu na myśli przede wszystkim Konwencję Programową Prawa i Sprawiedliwości oraz zjednoczonej prawicy, która odbyła się w dniach 3-5 lipca 2015 r. w Katowicach. Wystąpił on tam w panelu XI – EDUKACJA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, SPORT z referatem „PROGRAM NAUCZANIA I WYCHOWANIA DLA POLSKI”.

 

Czytaj dalej »klas-szkolna

Foto: www.google.pl

 

10 stycznia Nowa Trybuna Opolska”  zamieściła informację pt. „Komprachcice: Protest rodziców przeciwko likwidacji gimnazjów. Uczniowie nie poszli do szkoły”. Oto jej fragmenty:

 

To była spontaniczna akcja rodziców. W poniedziałek wieczorem zaczęli skrzykiwać się na portalach społecznościowych, rozdzwoniły się telefony. Postanowiliśmy zatrzymać dzieci w domach, bo tylko w ten sposób możemy wyrazić nasz sprzeciw wobec likwidacji gimnazjów i reformie, która jest jedynie polityczną rozgrywką. […] – mówi mama jednej z gimnazjalistek z Komprachcic.

 

 

Na 214 uczniów naszej szkoły, na lekcjach obecnych jest zaledwie 67. To frekwencja na poziomie 30 procent. Jedna z klas drugich nie stawiła się w całości. Nauczyciele pracują normalnie, robią powtórki materiałumówi Bogumiła Sawaryn, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Komprachcicach. [www.nto.pl]

 

 

Nie trzeba było długo czekać na reakcję przedstawiciela MEN „w terenie” – Opolskiego Kuratora Oświaty Michała Sieka*. Oto informacja zat. „Kary dla uczniów za protest ws. gimnazjów” jaką na portalu Wirtualna Polska zamieszczono w środę 11 stycznia (fragmenty):

 

Uczniom ze szkoły w Komprachcicach, którzy uczestniczyli w proteście ws. likwidacji gimnazjów grozi obniżenie oceny z zachowania. We wtorek na lekcjach w tej szkole na Opolszczyźnie nie było ponad połowy uczniów.

 

Dzieci na zajęcia nie wysłali w proteście rodzice przeciwni likwidacji gimnazjów. […] Szkoła w żaden sposób nie namawiała nikogo do udziału w tym proteście – powiedziała PAP dyrektor gimnazjum w Komprachcicach Bogumiła Sawaryn.[…]

 

Tymczasem opolski kurator oświaty zapowiedział kontrolę w szkole, która ma wyjaśnić, czy we właściwy sposób realizowano tam przepisy o obowiązku szkolnym. Prawo wskazuje bowiem dyrektora szkoły jako osobę, która kontroluje wypełnianie tego obowiązku przez rodziców.[…]

 

Cała informacja  –  TUTAJ

 

Źródło:www.wiadomosci.wp.pl

 

 

* Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty. Do powołania go na to stanowisko, od 2010r. był naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Brzegu. Przedtem przez 11 lat był zastępcą dyrektora w II Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Brzegu.

 

 

Wyciąg ze Statutu Publicznego Gimnazjum w Komprachcicach  –  TUTAJ