Archiwum kategorii 'ze stowarzyszeń'

Foto:Paulina Stępień[www.radiolodz.pl]

 

Marek Ćwiek – prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP

 

 

Wczoraj (5 maja 2021r.) „Gazeta Wyborcza – ŁÓDŹ” zamieściła artykuł Aleksandry Pucułek, zatytułowany „Szkoły w Łodzi będą zwalniać, ale mniej. Zamiast 500 etatów „zetną” niecałe 300”.

 

„Organ prowadzący zmniejszył planowaną redukcję etatów o 226” – poinformował łódzki Okręg Związku Nauczycielstwa Polskiego. Początkowo miasto mówiło o ścięciu ok. 12 proc. etatów. W sumie wśród kadry niepedagogicznej jest 4250 etatów, to oznaczało więc, że dyrektorzy musieli uciąć ponad 500 miejsc pracy. Po stronie pracowników szkół stanęły związki zawodowe, dwa tygodnie temu pod urzędem miasta zorganizowano też protest w obronie kadry niepedagogicznej szkół w Łodzi. […]

 

Jak się dowiedzieliśmy, po rozmowach z ZNP cięcia będą, ale mniejsze. Dyrektorzy będą musieli zredukować 274 etaty woźnych, konserwatorów, czy kucharek szkolnych.  W połowie szkół spowoduje to, że redukcja zatrudnienia wyniesie nie więcej niż pół etatu wylicza Marek Ćwiek, prezes łódzkiego ZNP.

 

W gorszej sytuacji są np. niektóre zespoły szkół czy szkoły zawodowe. Tam zwolnienia miały być największe, w niektórych trzeba było ściąć pięć albo nawet sześć etatów.

 

-Tam gdzie planowana redukcja zatrudnienia była na wysokim poziomie, poprosiliśmy miasto, by to jeszcze raz przeanalizować pod kątem bezpieczeństwa i warunków pracy – mówi Marek Ćwiek.[…] –Dyrektorzy dostali już nową propozycję i teraz mają przygotować nowe arkusze organizacyjne – mówi Marek Ćwiek.

 

Monika Pawlak z Urzędu Miasta Łodzi potwierdza, że odbyły się rozmowy z reprezentacją dyrektorów i związkami zawodowymi. – Czekamy aż dyrektorzy prześlą ostateczne wersje arkuszy organizacyjnych – mówi.[…]

 

 

Cały artykuł „Szkoły w Łodzi będą zwalniać, ale mniej. Zamiast 500 etatów „zetną” niecałe 300”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.lodz.wyborcza.pl/lodz/

 

 

 

*Poprzednią informacje zamieściliśmy 28 kwietnia 2021 r.: „Kolejne informacje z frontu walki z łódzkim magistratem. Partia „Razem” już nie razem…Foto:www.gov.pl

 

Prezydium tego hybrydowego spotkania: reprezentujący kierownictwo MEiN – Marzena Machałek, Przemysław Czarnek i Dariusz Piontkowski.

 

 

Dzisiaj (30 kwietnia 2021r.) na oficjalnej stronie MEiN zamieszczono taką informację:

 

29 kwietnia br. w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Posiedzeniu przewodniczył Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Uczestniczyli w nim przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz korporacji samorządowych, a także strona rządowa. Podczas spotkania omawiano zagadnienia związane z powrotem do nauki stacjonarnej oraz najważniejsze założenia programów MEiN dotyczących wsparcia uczniów po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

 

Posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty – tematy spotkania

 

Jednym z głównych tematów spotkania Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty* był powrót do zajęć stacjonarnych. Minister Edukacji i Nauki omówił harmonogram sukcesywnego powrotu uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach i placówkach. Minister Przemysław Czarnek przedstawił także przygotowane przez MEiN programy wspierające uczniów w powrocie do szkół po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Dotyczą one 4 różnych obszarów. Są to: 

>aktywny powrót uczniów do szkół, którego celem jest podniesienie poziomu sprawności fizycznej uczniów;

>wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży szkolnej;

>działania profilaktyczne dotyczące wad wzroku;

>pomoc w uzupełnianiu wiedzy – dodatkowe zajęcia wspomagające. 

 

W spotkaniu uczestniczyli również pozostali członkowie kierownictwa MEiN Marzena Machałek, Dariusz Piontkowski, Tomasz Rzymkowski oraz Wojciech Murdzek. […]

 

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

x           x          x

 

Dzień wcześniej na ”Portalu Samorządowym” można było przeczytać tekst, zatytułowany „Związkowcy kontra MEiN: nie o ten zespół chyba chodziło”. Oto jego fragmenty:

 

Czytaj dalej »Screen: Relacja z konferencji prasowej ministra Przemysława Czarnka w dn. 29 kwietnia 2021r. – TVP INFO [www.tvp.info]

 

Oto fragmenty artykuły z dziennika „Rzeczpospolita”, zatytułowanego „Czarnek o powrocie dzieci do szkół: będą zajęcia dodatkowe i wsparcie psychologiczne”. Pod kreślenia i pogrubienia czcionek fragmentów przytoczonego tekstu – redakcja OE:

 

To będzie radosny powrót do normalności – mówił w czwartek minister edukacji Przemysław Czarnek. Zaapelował do dyrektorów, aby tak zorganizowali pracę, żeby dzieci mogły wrócić do nauki stacjonarnej i nie planowali tzw. wolnych dni dyrektorskich na 4-7 maja.

 

Możemy powiedzieć, że już w maju szkoły ruszą pełną parą, po miesiącach pracy zdalnej, zgodnie z naszymi zapowiedziami. I tutaj zachęcamy dyrektorów i nauczycieli, aby ten ostatni miesiąc w tym roku szkolnym był czasem odbudowy relacji z rówieśnikami, odbudowy poczucia wspólnoty. Czasem powrotu do normalności. Dla wielu uczniów, a także rodziców, ostatnie miesiące to trudny czas, wielu z nich musiało się zmierzyć ze skutkami pandemii, niektórzy stracili kogoś bliskiego. Dlatego tak ważne jest, aby pomóc uczniom – powiedział przed konferencją szef MEiN Przemysław Czarnek.[…]

 

Mogę powiedzieć: take it easy. Stres towarzyszy w życiu, ale nikt nie będzie uczniów dodatkowo stresował. Wymagania dla uczniów są obowiązkowe w każdym roku szkolnym. Lepszy jest jeden dzień na lekcjach w szkole, niż kilka zajęć z domu – stwierdził minister Czarnek.

 

Jak poinformował, członkowie zespołu ds. statusu zawodowego   rozmawiali dziś, w jaki sposób wesprzeć dzieci i młodzież po pandemii COVID19: merytorycznie, psychologicznie, w zakresie kondycji fizycznej, a także zbliżających się matur i egzaminu ósmoklasisty. […]

 

 

 

Cały artykuł „Czarnek o powrocie dzieci do szkół: będą zajęcia dodatkowe i wsparcie psychologiczne” – TUTAJ

 

 

Źródło: www.rp.pl

 

 

 

Komentarz redakcji:

 

Minister oświadczył: „nikt nie będzie uczniów dodatkowo stresował”. Na miejscu uczniów już zacząłbym się bać – wystarczy, że nauczyciele przystąpią do egzekwowania tego co „obowiązkowe w każdym roku szkolnym”…Foto:Władysław Czulak/Agencja Gazeta [www.wyborcza.pl]

 

Egzamin maturalny w IV Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze

 

 

Dzisiaj (21 kwietnia 2021r.) na stronie MEiN zamieszczono dwa ważne komunikaty:

 

Informacja CKE o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2021 r. (w terminie głównym)

 

W 2021 r. egzamin maturalny w sesji głównej będzie przeprowadzany od 4 do 21 maja, w tym: część pisemna – od 4 do 20 maja, a część ustna – od 19 do 21 maja, z zastrzeżeniem że część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną . Poniżej przedstawiamy informację CKE na temat egzaminu maturalnego w 2021 roku w terminie głównym.[…]

 

Przystąpienie do egzaminu maturalnego w maju 2021 r. zadeklarowali:

 

1.uczniowie ostatnich klas liceum ogólnokształcącego i technikum, tj. tegoroczni (2021) absolwenci (ok. 271 000 osób, które przystąpią do ok. 1 308 100 egzaminów[1] w części pisemnej)

 

2.absolwenci liceum ogólnokształcącego oraz technikum z lat ubiegłych (do roku 2020 włącznie; ok. 209 000 egzaminów), którzy zdecydowali się:

1.przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach lub

2.przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu, lub

3.przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik

 

3.absolwenci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, sprzed 2005 r. (ok. 400 egzaminów w części pisemnej). […]

 

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 5 lipca br. Tego samego dnia (5 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.[…]

 

 

Cały komunikat „ Informacja CKE o egzaminie maturalnym…” – TUTAJ

 

 

x           x           x

 

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r.

 

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek). Poniżej przedstawiamy informację CKE na temat tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

 

 

W 2021 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 360 400 uczniów z prawie 12 700 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 081 000 arkuszy.

 

Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 115 różnego rodzaju arkuszy […]

 

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca br. […]

 

 

Cały komunikat „Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty...” – TUTAJ

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ 

Udostępniamy zaproszenie na inspirujące spotkanie LIVE

 

Kij czy marchewka? Porozmawiajmy o tym, co działa, a co nie działa.”

 

W sumie prosta rzecz: pochwalić ucznia jak zrobił coś dobrze. Ale czy zawsze przynosi to dobry skutek? Jak zatem inspirować i motywować ucznia dobrze, aby osiągnąć wspólnie cel? Jak przeprowadzać trudne rozmowy z tak zwanymi “czarnymi owcami”?

 

O tym wszystkim podczas najbliższego LIVE!

 

Kiedy? 20 kwietnia (wtorek)

 

O której? Startujemy o godzinie 19:00

 

Wydarzenie EduAkcja Online w Facebook Live

 

Cena: za darmo

 

Publiczne  · Każdy na Facebooku lub poza nim

 

Weźcie udział i zaproście swoich znajomych!

 

 

Źródlo: www.facebook.com/programeduakcja

 Foto: www.i.wpimg.pl

 

 

W sobotę Jarosław Bloch zamieścił na swoim blogu „Co z tą edukacją” post, zatytułowany „ A po maturze pójdziemy na piwo…”. Jest to jego wizja skutków majowej matury. Oto fragmenty tego tekstu i link do pełnej wersji:

 

Przed nami matura. Kolejna w reżimie sanitarnym. Jestem przekonany, że po maturze będzie zwiększona liczba zakażeń wśród młodych ludzi (choć pewnie ich nie przetestują) oraz ich rodzin, będą też kolejne zgony. Dlaczego tak sądzę? Bo od roku obserwuję zachowanie młodzieży. Dlatego uważam , że matury na początku maja, to zbyt wczesny termin. […]

 

Nie mam wątpliwości. Młodzież w dużej części traktuje pandemię jak wymysł dorosłych. Nie zachowają reżimu sanitarnego przed i po maturze, bo nie robią tego na co dzień, bo dawno się nie widzieli, bo część nie wierzy w pandemię, bo uważają problem za wyolbrzymiony, bo myślą że ich nie dosięgnie, bo są tym wszystkim zmęczeni (jak każdy). Ale wirus nie wie, że wszyscy mają dosyć, że są zmęczeni, lub nie wierzą. On atakuje, gdy obok siebie jest dużo ludzi nieprzestrzegających zasad zachowania w pandemii. Po prostu. Tylko tyle i aż tyle. […]

 

Nie mam więc wątpliwości. Przed maturą młodzież wymieni się wirusami, odsiedzi trzy godziny w reżimie sanitarnym, a potem pójdzie wspólnie spędzić czas, znowu wymieniając się wirusami. Niektórzy zaczną chorować, (lub ich rodzice). Część wyląduje pod respiratorami, przeżyje z nich 10%.

 

A może egzaminy odwołać? Zarówno maturę i egzamin ósmoklasisty. Tyle, że rekrutacja na kolejny etap edukacji na podstawie świadectwa to jeszcze głupszy pomysł, bo… oceny z dwóch ostatnich lat są niewiarygodne. Będzie parodia sprawiedliwej rekrutacji. Maturę trzeba zrobić, bo pandemiczne świadectwa są do niczego. Z tym, że w zeszłym roku, przy znacznie mniejszej skali zagrożenia, maturę przeniesiono na czerwiec. Aż prosi się o kolejny czerwcowy termin, kiedy znacznie więcej osób będzie zaszczepionych, a zakażenia będą niższe aniżeli na początku maja. Tymczasem w szczycie trzeciej fali mówi się, że nie ma powodów do przekładania. Gdzie logika? A jaka jest logika w mówieniu, że dziecko w przedszkolu jest bezpieczne w przedszkolu, ale w pierwszej klasie w szkole już nie? Tu w ogóle nie ma logiki. Rządzi chaos.

 

 

 

Cały tekst „ A po maturze pójdziemy na piwo…”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.jaroslawbloch.ovh

  

Na „Portalu Samorządowym” znaleźliśmy dzisiaj (15 kwietnia 2021r.) taki oto tytuł zamieszczonej poniżej informacji: „Dyrektorzy mogą zorganizować stacjonarne zajęcia dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego”. Oto jego obszerne fragmenty:

 

[…] W Rządowym Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. […]

 

19 kwietnia do stacjonarnej nauki wracają nie tylko przedszkolaki*. Od poniedziałku w zakresie części szkół podstawowych (tj. sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego) oraz szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, a także oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych umożliwiono „prowadzenie zajęć sportowych realizowanych na podstawie programów szkolenia sportowego w miejscu ich prowadzenia”. […]

 

Równocześnie, jak stwierdza resort, istnieje potrzeba przywrócenia możliwości stacjonarnej nauki z zakresu praktycznej nauki zawodu dla uczniów i słuchaczy przygotowujących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. lub do egzaminu czeladniczego.* […]

 

Zgodnie z nowelizacją uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami od 19 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców. Zastrzeżono jednak, że zajęcia z praktycznej nauki zawodu będą mogły być prowadzone u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych pod warunkiem, że w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

 

 

 

Cały tekst Dyrektorzy mogą zorganizować stacjonarne zajęcia dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego” TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 

*Pogrubienia liter i podkreślenia fragmentów przytoczonego tekstu – redakcja OE’Foto:depositphotos.com [www. deon.pl]

 

 

Portal <łódź naszemiasto> zamieścił w ubiegłym tygodniu artykuł Leszka Rudzińskiego, zatytułowany „Raport: Młodzi ludzie nie wierzą w oczyszczenie Kościoła. Ufają natomiast papieżowi Franciszkowi”. Oto jego fragmenty:

 

59 proc. młodych ludzi twierdzi, że ich religijność osłabła w ostatnich dwóch latach. Co piąty przyznał, że przestał chodzić na niedzielne msze św. – wynika z wynika z badania Centrum Profilaktyki Społecznej, którego wyniki opublikowała „Rzeczpospolita”. Ponadto aż 62 proc. z badanych uważa, że Kościół afery pedofilii chce zamieść pod dywan.

 

Centrum Profilaktyki Społecznej zapytało 1051 nastolatków od 14 do 18 lat z całego kraju o kwestie religijne i problemy społeczne, w tym o patologie w Kościele katolickim.

 

Odpowiedzi młodych ludzi posłużyły do publikacji raportu „Młodzi uciekają z Kościoła”

.

Źródło: www.rp.pl

 

Badanie pokazało, że ponad 62 proc. młodych uważa się za osoby religijne, ale jedna trzecia – nie. Przy tym 59 proc. z nich twierdzi, że ich religijność osłabła w ostatnich dwóch latach. Co piąty ankietowany przyznał, że przestał chodzić na niedzielne msze św. – i nie przez pandemię.

 

Młodych do Kościoła zniechęca głównie rozdźwięk między tym, „co mówi religia, a co robi Kościół” oraz „brak właściwej reakcji Kościoła na pedofilię w jego szeregach” – to wskazało 65 proc. i 63 proc. osób. […]

 

 

Cały artykuł Leszka Rudzińskiego „Raport: Młodzi ludzie nie wierzą w oczyszczenie Kościoła….” – TUTAJ

 

 

Źródło: www.lodz.naszemiasto.pl

 

 

Rzeczpospolita” – Sondaż: Co młodzi Polacy sądzą o Kościele?  –  TUTAJ

 

 

Komentarz redakcji:

 

Zastanawia nas ta sytuacja, w której wiele mediów już 17 marca podało informację o raporcie z badań przeprowadzonych przez Centrum Profilaktyki Społecznej, powołując się na artykuł w „Rzeczpospolitej”, ale tekstu tego raportu, który pono ma tytuł „Młodzi uciekają z Kościoła”, do dziś nie zamieściło na swojej stronie Centrum Profilaktyki Społecznej .

 Screen z pliku filmowego na You Tube [ www.youtube.com]

 

 

Portal EDUNEWS zamieścił dziś materiał „z archiwum” – informację o wygłoszonej podczas lutowego webinarium Akademii Cyfrowego Edukatora przez Edytę Borowicz-Czuchrytęnauczycielkę w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie – pogadance, która mówiła o opowiadała o tym, jak organizować życie szkoły w czasie edukacji zdalnej – jak integrować uczniów i nadal realizować szkolne wydarzenia choćby zdalnie.

 

Oto fragmenty tego tekstu z EDUNEWS i link na Yoy Tube z wystąpieniem Edyty Borowicz-Czuchryty:

 

Możemy mieć w szkole wszystko – każdą najwspanialszą technologię, doskonałe narzędzia i pomoce dydaktyczne, piękne sale i innowacyjne przestrzenie zachęcające do spotkań i uczenia się, a mimo to pozostać szkołą, która nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału i która nie daje uczniom tyle, ile mogłaby dać. Musimy cały czas poszukiwać i uczyć się wykorzystywać możliwości, aby rozwijać się jako nauczyciele i rozwijać naszych uczniów. Nie tylko pod kątem pogłębiania wiedzy i umiejętności, ale też budowania dobrych relacji w społeczności szkolnej. […]

 

Nauczycielka podzieliła się także ciekawą myślą, która towarzyszy jej od kilku lat pracy w szkole: nie jest ważne, co szkoła ma, ale co robi, z tym, co ma.

 

Jak mówiła – To jest moje motto, które jest dla mnie ważne każdego dnia. Teraz mamy szczególny czas, czas online edukacji. Wyzwanie dla wszystkich edukatorów. Wiele osób, rodziców dostrzega liczne problemy w związku ze zdalnym nauczaniem. Słyszy się, że nauczanie online jest nudne, bywają trudności techniczne, zbyt wiele czasu spędzamy przed ekranami, ponieważ uczniowie po lekcjach siedzą drugie tyle odrabiając prace domowe przy komputerach. W tym cały szaleństwie najważniejsze, żeby uczeń był w centrum naszego (i całej szkoły) zainteresowania. Powinniśmy pamiętać, jak wiele dzieje się w naszych szkołach w „normalnym czasie” także poza lekcjami. Dlatego nie możemy w edukacji online skupiać się tylko na przekazywaniu wiedzy, ale także jako nauczyciele powinniśmy robić coś więcej. Spotkajmy się online po południu, po lekcjach, zróbmy coś razem, wspólnie – żeby szkoła w edukacji zdalnej nie ograniczała się tylko do lekcji online – apelowała.

 

W trakcie swojego wystąpienia prelegentka dzieliła się wspaniałymi przykładami działań nauczycieli i uczniów z kilku szkół, opowiadając jak organizowali poetyckie wieczorki klasowe, wspólne budowanie w grze Minecraft – nocowanie z Minecraftem, a przede wszystkim niekończące się pogaduchy w nocy podejmując wspólne wyzwania na polu Minecraft. Bo szkoła to także relacje i na nie musimy szczególnie zwracać uwagę w tym trudnym czasie.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z super energetycznego webinarium – TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.edunews.pl

 Na fanpage’u firmy „Laernetic Polska” od kilku dni zamieszczana była informacja, którą dziś udostępniamy także naszym czytelniczkom i czytelnikom:

 

 

W najbliższy poniedziałek odbędzie się konferencja dedykowana szkołom zawodowym.

 

Jeśli uczycie w szkołach branżowych, lub chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego, jak wygląda nauczanie przedmiotów zawodowych w czasie edukacji na odległość, to koniecznie do nas dołączcie!

 

Prelegentami na wydarzeniu będą:

 

-prof. Jacek Pyżalski

 

-Bartosz Kiszewski

 

-Michał Szymczak

 

-Mikołaj Zieliński

 

 

Wstęp wolny!

 

Rejestracja i więcej informacji na stronie: https://www.zdalnelekcje.pl/konferencja/

 

 

Źródło: www.facebook.com/LearneticPolska/