Foto:Władysław Czulak/Agencja Gazeta [www.wyborcza.pl]

 

Egzamin maturalny w IV Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze

 

 

Dzisiaj (21 kwietnia 2021r.) na stronie MEiN zamieszczono dwa ważne komunikaty:

 

Informacja CKE o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2021 r. (w terminie głównym)

 

W 2021 r. egzamin maturalny w sesji głównej będzie przeprowadzany od 4 do 21 maja, w tym: część pisemna – od 4 do 20 maja, a część ustna – od 19 do 21 maja, z zastrzeżeniem że część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną . Poniżej przedstawiamy informację CKE na temat egzaminu maturalnego w 2021 roku w terminie głównym.[…]

 

Przystąpienie do egzaminu maturalnego w maju 2021 r. zadeklarowali:

 

1.uczniowie ostatnich klas liceum ogólnokształcącego i technikum, tj. tegoroczni (2021) absolwenci (ok. 271 000 osób, które przystąpią do ok. 1 308 100 egzaminów[1] w części pisemnej)

 

2.absolwenci liceum ogólnokształcącego oraz technikum z lat ubiegłych (do roku 2020 włącznie; ok. 209 000 egzaminów), którzy zdecydowali się:

1.przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach lub

2.przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu, lub

3.przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik

 

3.absolwenci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, sprzed 2005 r. (ok. 400 egzaminów w części pisemnej). […]

 

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 5 lipca br. Tego samego dnia (5 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.[…]

 

 

Cały komunikat „ Informacja CKE o egzaminie maturalnym…” – TUTAJ

 

 

x           x           x

 

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r.

 

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek). Poniżej przedstawiamy informację CKE na temat tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

 

 

W 2021 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 360 400 uczniów z prawie 12 700 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 081 000 arkuszy.

 

Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 115 różnego rodzaju arkuszy […]

 

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca br. […]

 

 

Cały komunikat „Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty...” – TUTAJ

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/Zostaw odpowiedź