Archiwum kategorii 'Aktualności'

 

 

W środę 5 sierpnia na oficjalnej stronie Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność: zamieszczono poniższy komunikat:

 

W dniu dzisiejszym Minister Piontkowski podjął decyzję o powrocie nauczycieli i uczniów do szkół 1 września. W tym miejscu warto zaznaczyć, że odpowiedzialnym za sfinansowanie sprzętu ochronnego (maseczek, przyłbic, rękawiczek, płynu dezynfekującego) jest bezpośrednio placówka oświatowa reprezentowana przez dyrektora, a pośrednio jednostka samorządu terytorialnego będąca organem prowadzącym szkołę. *

 

Najważniejsze zadanie w tej trudnej sytuacji spadnie na organizacje zakładowe i międzyzakładowe zrzeszone w NSZZ „Solidarność”. One posiadają bowiem bezpośrednie narzędzia prawne do interweniowania w danej placówce oświatowej, w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Mogą to czynić głównie w oparciu o ustawę o społecznej inspekcji pracy. Kompetencje i uprawnienia inspektorów – członków związku zawodowego zostały przesłane do Sekcji Regionalnych i Międzyregionalnych za pośrednictwem Komunikatu Przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność” w dniu 18.05.2020 r.

 

Co ważne, szczegółowe postanowienia w przedmiocie BHP, z uwzględnieniem stanu epidemii COVID-19, winny znaleźć odzwierciedlenie w regulaminie pracy. Warunkiem niezbędnym do wprowadzenia takiego aktu zakładowego w placówce oświatowej jest wspólne stanowisko dyrektora i związków zawodowych. Wskazany regulamin powinien uwzględniać wielkość zakładu pracy i jego specyfikę (przedszkole, szkoła podstawowa, liceum, technikum itd.).

 

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” będzie tak jak do tej pory monitorować wszelkie próby ograniczenia praw pracowniczych oraz wynagrodzenia nauczycieli pod pretekstem walki z SARS-CoV-2 , a ponadto zgłaszać krytyczne uwagi do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej określających powrót młodzieży do szkoły.

 

                   Przewodniczący

            KSOiW NSZZ „Solidarność”

                    Ryszard Proksa

 

 

Komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność – polik pdf – TUTAJ

 Foto: www.sp97.krakow.pl

 

                                                            Czy w szkołach znowu będzie tak?

 

 

Foto2:www.palukitv.pl

 

                                                Czy po dwu, trzech tygodniach ponownie tak?

 

 

Dzisiaj na portalu PRAWO.PL zamieszczono obszerny komentarz autorski Jolanty Ojczyk, zatytułowany „Resort edukacji umywa ręce od szkół – zalecając im politykę ciepłej wody, wywołał burzę”. Oto jego obszerne fragmenty – pogrubienia i podkreślenie – redakcja OE:


[…] Do połowy wakacji była wielka cisza – można się było spodziewać, że zaowocuje burzą wywołaną przez rodziców. Ci, którzy mają dość zdalnej edukacji i braku rządowego wsparcia dla nauczycieli i szkół zwołali protest na 22 sierpnia. Zakładam się, że wczorajsze wystąpienie ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego ich nie uspokoi. […]

 

Może nie byłoby to złe, gdybyśmy żyli w innym systemie prawnym. W Polsce choć za prowadzenie szkół odpowiada samorząd, to reguły gry narzuca państwo. To ono określa sztywne programy i plany nauczania oraz zasady wynagradzania i oceniania nauczycieli. Autonomia szkół jest niewielka, a zawód nauczyciel jest najbardziej regulowanym. I dla tak działającego systemu oświaty, gdy pewne jest, że jesienią zmierzymy się z drugą falą epidemii, na konferencji nie padły żadne konkretne propozycje organizacji nauki.

 

Według przedstawionego kalendarium spotkanie kuratorów z sanepidem MEN planuje na 17 sierpnia, swoje z kuratorami oświaty w sprawie organizacji szkół na 19 sierpnia, a kuratorów z dyrektorami między czwartkiem 20 a poniedziałkiem 31 sierpnia. W najlepszym wypadku samorządy i dyrektorzy mają na przygotowanie szkół 12 dni kalendarzowych, (8 roboczych), w najgorszym zero.

 

Rodzice też są są w pułapce informacyjnej. Z jednej strony minister zdrowia mówi o potrzebie zaostrzenia obostrzeń, z drugiej jego rządowy kolega mówi, że w szkołach, w których bawi się i uczy więcej uczniów niż gości na największym weselu, będzie bezpiecznie. Rodzice, którzy uważają, że wirusa nie ma, i tak poślą dzieci na tradycyjne lekcje. Pozostałym słowa o tym, że mydło i woda, pozwolą zapobiec szkolnej epidemii, nie wystarczą.[…]

 

Czytaj dalej » 

 

Dziś po południu na stronie MEN zamieszczono obszerny materiał, informujący o niezapowiadanej konferencji prasowej kierownictwa MEN i zawierający przedstawiane tam informacje „Bezpieczny powrót do szkół.Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii”. Oto obszerne fragmenty tego komunikatu:

 

[…] Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej przestawił dzisiaj działania ministerstwa podejmowane w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021. Wytyczne GIS i przepisy MEN pozwalające na elastyczne formy nauczania – to najważniejsze z działań, które pozwolą na bezpieczną naukę w szkołach.

 

1 września uczniowie wracają do szkół. A my robimy wszystko, by uczyli się w bezpiecznych warunkach. Przygotowujemy rozwiązania – wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia – powiedział minister Dariusz Piontkowski podczas konferencji.

 

W konferencji wzięli też udział: Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek, Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

 

Wytyczne GIS

 

[…] Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

 

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

 

 

Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii. Do połowy sierpnia Główny Inspektor Sanitarny, w porozumieniu z MEN, opracuje szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia. Będą one uzależnione od stopnia zakażenia występującego na danym terenie i adekwatne do występujących okoliczności. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będzie kluczowa dla dyrektora szkoły lub placówki i organu prowadzącego w przejściu na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny (tzw. warianty B i C pracy szkoły i placówki).

 

 

W zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca br. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Czytaj dalej »Foto: M. Bielecki/PAP [www,samorzad.pap.pl]

 

Dzisiaj „Portal Samorządowy” zamieścił materiał PAP, zatytułowany Uczniowie chcą wrócić do szkół”. Jest to informacja o wynikach badań, jakie firma VULCAN i Zakład Badań nad Procesem Uczenia się Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadzili przed wakacjami, w trakcie trwania zdalnego nauczania. Ooto fragmenty tego tekstu, podkreślenia i pogrubienia – redakcja OE:

 

[…] Polscy uczniowie chcą wrócić do szkoły, choć oczekują też, że pewne elementy nauki zdalnej będą w przyszłości wykorzystywane – wynika z badania przeprowadzonego przez twórcę dziennika elektronicznego VULCAN i Zakład Badań nad Procesem Uczenia się Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. […]

 

Źródło: www.ja-nauczyciel.pl

 

Badanie pokazało, że przed pandemią uczniowie uczyli się dość tradycyjnie i mało korzystali z narzędzi opartych na nowych technologiach w tym procesie. Tylko 31 proc. badanych codziennie uczyło się, korzystając z komputera lub smartfonu. Większość – 61 proc. – robiło to sporadycznie, a 7,7 proc. nigdy.

 

Czytaj dalej »Foto: www.radiolodz.pl 

Łódzki poseł (SLD) Tomasz Trela

 

 

Na stronie Radia Łódź zamieszczono wczoraj informację, zatytułowaną „Poseł Trela pyta – co z powrotem uczniów do szkół? Łódzki Kurator Oświaty uspokaja”. Oto co tam znaleźliśmy:

 

Łódzki poseł Lewicy Tomasz Trela * wystosował do premiera rządu i ministra edukacji narodowej listę pytań dotyczących powrotu uczniów do szkół od 1 września. Parlamentarzysta mówi, że w ostatnich dniach dostaje wiele zapytań od rodziców, którzy nie wiedzą na jakich zasadach, w dobie koronawirusa, ich dzieci będą uczyły się w nowym roku szkolnym.

 

Czy pan premier i minister Piątkowski rozważają wariant, że od 1 września szkoły ruszą? Jeżeli tak, to czy nahttps://www.radiolodz.pl/posts/55180-tomasz-trela-radio-lodz ten cel dla samorządów będą dodatkowe pieniądze? Czy będą w szkołach obostrzenia, czy dzieci będą korzystały z maseczek na zajęciach, czy to szkoły będą musiały zapewnić płyny do dezynfekcji i jednorazowe rękawiczki?pyta Tomasz Trela.

 

Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski uspokaja i mówi, że dzieci rozpoczną naukę 1 września. – Takie działania polityków to straszenie rodziców, które niczemu nie służą. Powtarzam – rząd przygotowuje konkretne rozwiązania, aby dzieci bezpiecznie wróciły 1 września do szkół. […]

 

Grzegorz Wierzchowski powiedział że ostateczne ustalenia rządu i ministerstwa edukacji powinny być znane w ciągu dwóch najbliższych tygodni. Dodał, że mogą się one zmieniać, a wszystko zależy od aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce. **

 

 

Źródło: www.radiolodz.pl

 

 

*Tomasz Trela, zanim został posłem IX kadencji Sejmu – od grudnia 2014 roku był pierwszym wiceprezydentem m. Łodzi.

 

**Szkoda, że ŁKO dr Grzegorz Wierzchowski nie zarządził zamieszczenia na oficjalnej stronie swojego urzędu informacji o tym jak szkoły z terenu województwa łódzkiego mają przygotować się do wznowienia zajęć lekcyjnych. [Zobacz – TUTAJ]

 Foto: Dawid Żuchowicz/Agencja Gazeta [www.wyborcza.pl]

 

Piotr Gliński – Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

(Zdjęcie pochodzi z artykułu „Kronika nadużyć kulturalnych ministra Glińskiego: zwolnienia, połajanki, miliony dla Rydzyka)

 

 

Dziś na portalu PRAWO.PL zamieszczono artykuł Beaty Igielskiej o wywołującym emocje tytule: „Superministerstwo od kultury, oświaty, nauki i sportu – dobra zmiana, czy cel propagandowy?” Oto jego obszerne fragmenty. Podkreślenia i pogrubienia w cytowanym tekście – redakcja OE:

 

[…] Od wygranych przez Andrzeja Dudę wyborów prezydenckich nie milkną spekulacje o różnych koncepcjach przebudowy rządu. Z 20 ministerstw ma ostać się 10-12 lub 16 superresortów. Czy edukacja trafi do superministerstwa – edukacja, nauka, kultura i sport – pod kierownictwem obecnego wicepremiera Piotra Glińskiego? To możliwe, bo tak było w czasie rządów koalicji SLD-PSL.


Pomysł łączenia resortów ma swoje zakorzenienie w głębokim PRL-u. W latach 1966 – 1972 funkcjonowało Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego; lata 1972 – 1987 to już Ministerstwo Oświaty i Wychowania.*

 

Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że żadnych ostatecznych decyzji kierownictwo polityczne jeszcze nie podjęło. Gdyby jednak podjęło, edukacja trafiłaby pod skrzydła jednego z wielu wiceministrów, jacy zapewne zostaną powołani, bo inaczej zarządzać tak gigantyczną instytucją się nie da. […]

 

Profesor Zbigniew Marciniak, matematyk, ma duże doświadczenie w administracji rządowej. W latach 2007-2009 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; w latach 2009- 2012 – podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. A obecnie przewodniczy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do sprawy superresortu pod wodzą Piotra Glińskiego podchodzi spokojnie, jak do kolejnego doniesienia medialnego, które za dwa dni może okazać się plotką.

 

Czytaj dalej »Na stronie MEN zamieszczono dziś informacje, zatytułowaną „Wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020”. Oto jej fragmenty:

 

 

Foto: www.gov.pl/web/edukacja/

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła dziś 31 lipca br. wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu br. W briefingu wzięli udział: Marzena Machałek sekretarz stanu w MEN, Maciej Kopeć podsekretarz stanu w MEN oraz Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

 

Dziękujemy wszystkim, że egzamin się odbył. Wyniki są bardzo dobre, mimo, że był przeprowadzany w trudnym czasie i przy obostrzeniach sanitarnych.powiedziała wiceminister Marzena Machałek podczas briefingu. Podkreśliła, że decyzja o przeprowadzeniu tego egzaminu w sytuacji pandemii nie była łatwą. – Zastanawialiśmy się czy nie zrezygnować. Ale braliśmy pod uwagę to, że egzamin zewnętrzny jest jednym z ważnych elementów rekrutacji. I pozbawienie tego ważnego komponentu rekrutacji mogłoby zrodzić wśród uczniów poczucie niesprawiedliwości. Podjęliśmy tą trudną decyzję i udało się – dodała minister. […]

 

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym od 16 do 18 czerwca 2020 r. przystąpiło 343 025 spośród 349 874 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 98 proc.). Pozostali uczniowie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym tj. 7-9 lipca br. albo byli zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty. Około. 330 700 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w wersji standardowej, natomiast ok. 12 300 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w formie dostosowanej. Do egzaminu z każdego przedmiotu w lipcu przystąpiło po ok. 800 uczniów. […]

 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

 

Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów: z egzaminu z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 59 proc., z matematyki – 46 proc., z języka angielskiego – 54 proc., z języka niemieckiego – 46 proc., z języka francuskiego – 72 proc., z języka hiszpańskiego – 66 proc., z języka rosyjskiego – 48 proc., z języka włoskiego – 57 proc. punktów możliwych do zdobycia.

 

Do egzaminu z języka angielskiego i języka niemieckiego przystąpiła zdecydowana większość ósmoklasistów (ok. 99,5 proc.).

 

Wyniki najwyższe, tj. od 90 do 100 proc., uzyskało: z języka polskiego – 7 987 uczniów (2,3 proc.), matematyki – 20 289 uczniów (5,9 proc.), języka angielskiego – 56 310 uczniów (17,1proc.), języka niemieckiego – 790 uczniów (6,1 proc.).

 

Uczniowie, którzy ze wszystkich egzaminów uzyskali od 90 do 100 proc. punktów możliwych do zdobycia: 2 843 osoby*. […]

 

 

 

Cały komunikat „Wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/

 

 

*2 843 osoby to 0,82% wszystkich, którzy przystąpili do egzaminu w głownym terminie

 

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna – Wstępne informacje o wynikach: Egzamin ósmoklasisty – plik pdf – TUTAJFoto:Marek Kudelski/SUPER EXPRESS [www.superbiz.se.pl]

 

Dr Patryk Jaki – doktorat obronił na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej na podstawie pracy „Służba więzienna w systemie bezpieczeństwa RP”. Był także nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Kryminologi i Penitencjarystyki w Warszawie oraz w Uniwersytecie Opolskim – z przedmiotu „Bezpieczeństwo państwa”.

 

[Zdjęcie zaczerpnięte z publikacji Nowa WILLA Patryka Jakiego. Milioner z Brukseli?]

 

 

Ostatnio dr Patryk Jaki napisał artykuł, któremu dał tytuł „Quo Vadis Zjednoczona Prawico? Musimy podjąć walkę o odzyskanie ducha i polskich wartości dla naszej młodzieży”. Tekst ten został wczoraj zamieszczony na portalu wPolityce.pl. Ale to autorowi to nie wystarczyło – aby go upowszechnić, także wczoraj,zamieścił to dzieło na swoim fejsbukowym profilu.

 

Naszym czytelnikom proponujemy lekturę kilku wybranych fragmentów tego tekstu i odsyłamy do jego pełnej wersji na stronę portalu wPolityce:

 

 

[…] Najważniejsze pytanie dotyczy tego, dlaczego młodzież i wielkie miasta w większości wybrały Rafała Trzaskowskiego?* Moim zdaniem, nie dzieje się tak ze względu na język czy nawet najważniejsze akcenty programowe (ZP, jako pierwsza po 89 r. zwolniła z podatku osoby do 26 roku życia, a miała wśród tej grupy gorszy wynik niż 2015 roku). Źródłem problemu jest wroga socjalizacja społeczeństwa polskiego, której rosnące wpływy są właśnie najbardziej ekspansywne w miastach. Opiera się ona na 7 fortecach, zabiegach związanych z rozmontowaniem naszego starego ładu moralnego, opartego o system aksjologiczny cywilizacji zachodniej z jej najważniejszym filarem etyką chrześcijańską i starym kształtem państw narodowych oraz wstawieniem, w jej miejsce nowej ideologii lewicowej z etyką permisywną. Państwa narodowe w starym kształcie wypiera społeczność międzynarodowa o wyraźnych profilach ideowych, której „wartości” są nachalniejsze od tych kształtowanych wewnątrz kraju. To jest najważniejszy element, z którego biorą się wszystkie pochodne w postaci decyzji wyborczych. I nie jest to żadne wielkie odkrycie, gdyż już Arystoteles mówił, że jeśli jakiś rząd ma trwać, musi posiadać etos czyli wyznawać całokształt zwyczajów moralnych i wierzeń rządzonych. Rodzi się więc pytanie, gdzie znajdują się kluczowe wektory tej socjalizacji? * […]

 

 

Trzonem tej publikacji jest omówienie siedmiu tych wektorów – narzędzi owej, szkodliwej zdaniem autora, socjalizacji: za pomocą „szantażu ambicjonalnego”, socjalizacja  medialna, z uczelni wyższych, korporacyjna, instytucjonalna, a także które źródłami są NGO oraz kultura. Poniżej przytoczymy tylko kilka przykładów rozwinięcia niektórych wektorów tej socjalizacji:

 

 

Po pierwsze – socjalizacja za pomocą „szantażu ambicjonalnego”

 

Rynek medialny, opanowany przez III RP czyli obóz lewicowo-liberalny, stosuje już od dawna sprytny zabieg socjotechniczny, polegający na przypominaniu przy każdej okazji, że jeśli jesteś mądry, dobrze wykształcony, pochodzisz z miasta i czujesz się generalnie lepszy – to popierasz PO czyli Tuska, Komorowskiego czy Trzaskowskiego. Problem polega na tym, że wiele osób, szczególnie tych, nieinteresujących się na co dzień zbytnio polityką, wpada w tę pułapkę. […]

 

Jak skuteczna jest to pułapka, najlepiej pokazują argumenty ludzi, którzy obiektywnie odnieśli sukcesy w swoich dziedzinach. Znana pisarka mówi, że najbardziej to przeszkadzają jej „pisowskie mordy”, „elitarny” warszawski reżyser filmowy i teatralny pisze, że trzeba głosować na RT, bo jest … ładniejszy. Jedna z wybitnych aktorek mówi, że jak PiS rządzi, to tak jakby ktoś na nią (przepraszam)…srał. Siła argumentów „elit” jest, jak widać na tych kilku przykładach porażająca. Jednak oni nie muszą się zastanawiać. Muszą głosować na kandydata PO, bo w ich zawodzie nie można stracić dyplomu „elitarności”. […]

 

 

Po drugie – socjalizacja medialna

 

Czytaj dalej » 

 

Dzisiaj na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich zamieszczono informację: „Koronawirus. Czy będzie „szkoła hybrydowa”? Rzecznik pyta MEN o przygotowania do nowego roku szkolnego.” Oto jej obszerne fragmenty i link do pliku z treścią wystąpienia RPO do MEN:

 

 

[…] Rzecznik Praw Obywatelskich napisał w tej sprawie do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego.

 

Chodzi o sygnały o niewystarczającym wsparciu podczas organizacji zdalnego nauczania. Pojawiają się opinie, że epidemia jeszcze bardziej uwidoczniła niedoskonałości systemu oświaty: problemy z komunikacją społeczną, niedostosowanie podstaw programowych i metod nauczania do wyzwań współczesności, zbyt mały nacisk na kompetencje kluczowe.

 

Obawiam się, że zapewnienia Pana Ministra, iż „w zdecydowanej większości szkół nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych problemów”, nie znajdują potwierdzenia w relacjach płynących ze szkół i innych placówek oświatowych – wskazuje Adam Bodnar.

 

RPO zapoznał się z raportem MEN „Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19” z czerwca 2020 r. Teza raportu, że stworzono „elastyczny system kształcenia na odległość dostosowany do potrzeb  prawie 5 mln uczniów z ok. 24,5 tys. szkół” jest kwestionowana przez wiele osób współtworzących system, zmuszonych do korzystania z prywatnego sprzętu oraz polegania na własnych umiejętnościach i zdolnościach do przystosowania się do nowych warunków. […]

 

Czytaj dalej »Na stronie ZNP zamieszczono dziś informację o stanowisku tego związku zawodowego w sprawie form nauczania po 1 września, zatytułowaą „Co z nauką od września? Ponawiamy nasz apel do MEN o systemowe rozwiązania”. Oto jej fragment:

 

Foto: Tomasz Stańczak/Agencja Gazeta [www.wiadomosci.onet.pl]

 

Waldemar Kraska – senator w VI, VII, VII i X kadencji z ramienia PiS, aktualnie wiceminister w randze sekretarza stanu w Ministerstwie drowia – lekarz chirurg z II st. specjalizacji.

 

 

27 lipca wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział: – Myślę, że decyzja w sprawie powrotu do stacjonarnej nauki w szkołach będzie podjęta na tydzień, dwa przed rozpoczęciem roku szkolnego. Podobnie będzie w październiku w przypadku wyższych uczelni.

 

Natomiast w ubiegłym tygodniu minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformował na Twitterze: “Chcemy, aby uczniowie od września wrócili do tradycyjnej nauki w szkołach. Pracujemy nad przepisami, które zagwarantują bezpieczeństwo uczniów po powrocie do szkół”.

 

Gdyby pojawiło się ognisko epidemii czy realne zagrożenie dla zdrowia uczniów i nauczycieli, chcemy, aby dyrektor, po zasięgnięciu opinii GIS, mógł szybko zareagować. Ważna będzie również rola kuratora” – napisał szef MEN.

 

Przypominamy, że już w czerwcu zaapelowaliśmy do MEN o wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zdalne nauczanie od września w razie drugiej fali epidemii.

 

 

Propozycje ZNP – TUTAJ

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 

X           X           X

 

 

Są także „przecieki” z urzędu Głównego Inspektora Sanitarnego:

 

Czytaj dalej »