Archiwum kategorii 'Aktualności'

Foto: www. glos.pl

 

 

Dzisiaj na stronie „Gazety Prawnej” zamieszczono materiał, w którym zebrano informacje o licznych w ostatnim czasie pomysłach na zmiany w „Karcie nauczyciela”, zatytułowany „Zmiany w Karcie nauczyciela, czyli drug etap reformy. Co może się zmienić? Kto jest „za”, a kto „przeciw”?”. Oto jego fragmenty – podkreślenia i pogrubienia w cytowanym tekście – redakcja OE:

 

 

[…] Co o Karcie sądzą podmioty zaangażowane w oświatę?

 

Dyskusja na temat zmian w Karcie rozgorzała pod koniec 2019 roku. Wówczas zbiegły się w czasie dwie ważne deklaracje. Pierwszą z nich były słowa Mirosławy Stachowiak-Różeckiej, przewodniczącej sejmowej komisji edukacji: Wszyscy wiemy, kiedy powstał ten dokument, był to okres stanu wojennego – styczeń 1982 r. Wprowadzenie go w tym czasie miało swoje cele. A dziś Karta nauczyciela jest instrumentem, który politycy wykorzystują przy okazji kampanii wyborczych, jedni postulują jej zniesienie, inni utrzymanie. A przecież nie w tym tkwi problem. (…) Najważniejsze jest, by nauczyciele sami zrozumieli, że jest to ustawa, która wcale im nie służy ani ich nie chroni. […]

 

Głos w tej sprawie zabrała również Fundacja Ja, Nauczyciel. Jak wyjaśnia w rozmowie z gazetaprawna.pl Marek Mendel: „[…] Dyskusja o Karcie jest potrzebna. Trzeba na nowo przyjrzeć się funkcjom jakie spełnia szkoła i wymaganiom stawianym nauczycielom. Wiele zawodów ma własne kodeksy pracownicze i nie ma w tym nic niewłaściwego. Trzeba jednak przejrzeć Kartę i ją urealnić. Np. dodatki mieszkaniowe były zupełnie bez sensu – dopłaty rzędu 15 zł, które tylko generowały napięcia i podziały. Zupełnie inaczej jest np. z urlopem dla poratowania zdrowia, bo gdy nauczyciel straci głos, nie będzie mógł wykonywać swojego zawodu. Rozmowa o szkole nie powinna jednak sprowadzać się do rozmowy o Karcie nauczyciela„.

 

Z kolei zdaniem „Protestu z Wykrzynikiem”:

 

Czytaj dalej »Tekst, który zamieszczam poniżej był już w sobotę wieczorem gotowy w 2/3. Miał to być mój kolejny, niedzielny felieton. Jednak, jak zauważyliście, ostatecznie felieton o kolejnym numerze 305 poświęciłem innemu „gorącemu” (dla mnie) tematowi. Jednak uznałem, że i tamte tematy zasługują na skomentowanie i dlatego zdecydowałem, aby dziś zamieścić Felieton 305 bis:

 

 

Postanowiłem podjąć dziś tematy, które nie zaistniały na stronie OE w czasie, gdy donosiły o tym ogólnopolskie media, ale które po pewnym czasie skłoniły mnie do napisania kilku zdań refleksji na ten temat. A stało się tak dlatego, że dostrzegłem jaki wniosek można wysnuć z ich zestawienia. Pierwszym elementem tego dualproblemu jest odnotowywany wzrost spraw, prowadzonych przez wojewódzkich rzeczników dyscyplinarnych wobec nauczycieli, którzy w świetle obowiązujących od 1 września 2019 roku nowych regulacji prawnych (Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw) byli tam zgłaszani przez dyrektorów szkół za „popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka”. [O tej zmianie informowałem na stronie OE 19 sierpnia w materiale „Dyscyplinarki po nowemu – obrona uczniów, czy bat na niepokornych?”.]

 

 

O pierwszych skutkach funkcjonowania tego nowego prawa 9 stycznia napisała „Rzeczpospolita” w artykule „Przybywa dyscyplinarek dla nauczycieli”. Oto jego fragment:

 

[…] Do kuratorów oświaty wpływa coraz więcej informacji od dyrektorów szkół o przewinieniach nauczycieli. Np. do poznańskiego rzecznika dyscyplinarnego od początku roku szkolnego do połowy grudnia wpłynęło aż 29 zawiadomień o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. W zeszłym roku szkolnym w analogicznym okresie zawiadomień było tylko dziewięć.

 

Dalej dowiadujemy się, że do rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli przy wojewodzie podkarpackim wpłynęło 11 takich powiadomień (przed rokiem było 6), w Gdańsku do rzecznika takich spraw wpłynęło 17 (przed rokiem – 6), a w zachodniopomorskim do połowy grudnia wszczęto takich postępowań 6 (przed rokiem – 2). Za to na Podlasiu w tym roku wpłynęły tylko 2 zawiadomienia, a w zeszłym – 5. [Źródło: www.rp.pl ]

 

Tego samego dnia na stronie „Głosu Nauczycielskiego” zamieszczono artykuł, zatytułowany „Nagrody także z inicjatywy kuratora”. Oto jego fragment:

 

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem, wnioski o przyznanie nagrody kuratora może złożyć jedynie dyrektor szkoły – dla nauczyciela zatrudnionego w tej placówce oraz organ prowadzący szkołę – dla dyrektora. Ministerstwo edukacji chce to zmienić. W projekcie nowelizacji rozporządzenia wpisano punkt mówiący, że kurator “może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi spełniającemu kryteria” zapisane w rozporządzeniu. W tym przypadku wniosek dyrektora nie będzie potrzebny. A nawet jego opinia.

Czym ministerstwo edukacji tłumaczy ten krok? Według MEN, takie rozwiązanie odpowiada “postulatom zgłaszanym przez władze oświatowe, które sprawując nadzór pedagogiczny, udzielają pomocy szkołom i placówkom, a także zatrudnionym w nich nauczycielom w wykonywaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych”.

 

W ramach tak sprawowanego nadzoru inspirują one nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrażanych rozwiązań w procesie kształcenia. Zachęcają do stosowania innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów. Kuratorzy Oświaty i organy sprawujące nadzór pedagogiczny nie mają jednak możliwości bezpośredniego wyróżnienia tych nauczycieli. Proponowana zatem zmiana, poszerzając ich kompetencje o możliwość przyznawania z własnej inicjatywy nagród nauczycielom, pozwoli na docenienie pracy tych nauczycieli” – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.  [Źródło: www.glos.pl]

 

 

Dość tej „źródłografii”. Pora na to, co ja myślę o tej zastanawiającej koincydencji inicjatyw władzy oświatowej.

 

Czytaj dalej »28 listopada ub. roku w materiale „MEN promuje inicjatywę CEO: ‚Szkoła dla Innowatora’” informowaliśmy o możliwości zgłaszania się, od 3 grudnia, do tego programu. Dzisiaj możemy już poinformować kto został do niego zakwalifikowany. A konkurencja była jak do szkoły filmowej: z 402 zgłoszonych szkół zakwalifikowano jedynie 20, w tym jedną z Łodzi.

 

Foto:www.sp162.szkoly.lodz.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego – jedyna z ubiegających się o uczestnictwo łódzkich podstawówek, której udało się znaleźć w ekskluzywnym klubie szkół realizujących program „Szkoła dla Innowatora”.

 

 


15 stycznia MEN na swojej stronie podało listę szkół podstawowych, zakwalifikowanych do projektu „Szkoła dla Innowatora”. Oto fragmenty tego komunikatu:

 

Zakończyła się rekrutacja szkół do pilotażowego projektu „Szkoła dla innowatora”. W wybranych 20 szkołach wypracowane będą rozwiązania służące kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych u dzieci. Owocem pilotażu będą rekomendacje dotyczące proinnowacyjnych kompetencji dla całego systemu oświaty. Działania projektowe w szkołach będą trwały od lutego 2020 roku do lutego 2022 roku. Inicjatorami projektu jest Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

W programie „Szkoła dla innowatora” w każdej z wybranych placówek eksperci będą pracowali z jedną siódmą klasą oraz jej nauczycielami i dyrekcją. Wsparcie otrzymane w projekcie pozwoli na przeprowadzenie z uczniami intensywnego programu rozwijającego kompetencje proinnowacyjne, który w przyszłości może być rozszerzany na kolejne klasy.

 

Rekrutację szkół przeprowadziło Centrum Edukacji Obywatelskiej odpowiedzialne za wdrożenie projektu. Rekrutacja rozpoczęła się 3 grudnia 2019 roku i składała się z kilku etapów. W pierwszym szkoły zgłaszały się poprzez wypełnienie formularza on-line. Zgłoszenia były następnie weryfikowane pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz oceniane niezależnie przez dwóch ekspertów. W ten sposób z 402 zgłoszeń, wyłoniono 373 spełniające wymogi formalne, a następnie na podstawie sumy ocen ekspertów wybrano 67 szkół, które przeszły do drugiego etapu. […]

 

 

Lista zakwalifikowanych szkół poniżej:

 

Czytaj dalej »Kurator zbada zasadność likwidacji szkół w gminie Łęczyca” – to tytuł informacji zamieszczonej dziś na stronie Radia Łódź. Oto jej treść:

 

Łódzki kurator oświaty zamierza dokładnie przyjrzeć się sytuacji dwóch szkół podstawowych w Błoniu i Siedlcu w gminie Łęczyca. Wczoraj tamtejsi radni podjęli uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji placówek i przekształcenia ich w oddziały przedszkolne. Likwidacja szkół miałaby przynieść samorządowi ponad milion złotych oszczędności. Pomysł nie spodobał się nauczycielom i mieszkańcom, którzy licznie przyszli na sesję z transparentami.

 

Grzegorz Wierzchowski zapewnił, że weźmie pod uwagę głos mieszkańców. Sprawdzi także w jakich warunkach miałyby uczyć się dzieci po likwidacji obu placówek. – Jeżeli miałoby nastąpić pogorszenie tych warunków, to znaczy w tamtych szkołach miałby być tłok, czy nauka na dwie zmiany, to zawsze jestem na nie. W takich sytuacjach dla mnie argument finansowy, to dla mnie nie jest decydujący, bo decydujące dla mnie jest dobre dziecka – podkreśla Grzegorz Wierzchowski.

 

 

Jeśli dojdzie do likwidacji podstawówek w Błoniu i Siedlcu, młodzież będzie musiała uczyć się w placówce w Topoli Królewskiej. Łódzki kurator oświaty na wydanie opinii w tej sprawie ma 30 dni.

 

 

Źródło: www.radiolodz.pl

 

 

 

Informację tę zamieszczamy w kontekście innej, zamieszczonej wczoraj na stronie „Głosu Nauczycielskiego”. Oto jej fragment, odnoszący się do problemy zamykania małych szkół, na których dalsze prowadzenie samorządom brakuje środków:

 

Czytaj dalej »Kierownictwo ZNP spotkało się z szefową sejmowej komisji edukacji. ‚Jest przestrzeń do współpracy i rozmowy’” – to tytuł artykułu, zamieszczonego dzisiaj na stronie „Głosu Nauczycielskiego”.

 

Foto:www.glos.pl

 

Rozmowa była merytoryczna, jesteśmy zadowoleni z jej przebiegu – powiedział Głosowi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP, po środowym spotkaniu kierownictwa Związku z Mirosławą Stachowiak-Różecką (PiS), przewodniczącą sejmowej komisji edukacji.

 

 

Oto fragment artykułu

 

W spotkaniu, do którego doszło z inicjatywy Związku, wzięli udział Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, oraz wiceprezesi Zarządu Głównego ZNP: Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik.

 

Pytany o głośny wywiad szefowej komisji edukacji dla „DGP”, w którym Mirosława Stachowiak Różecka powiedziała m.in. że „nie warto umierać za Kartę Nauczyciela”, Krzysztof Baszczyński odparł, że „temat ten pojawił się podczas spotkania tylko marginalnie”. Skupiono się na kilku kwestiach, które należy szybko rozstrzygnąć, w tym – płacowych.

 

– Poruszyliśmy kilka wątków. Jeden wymaga bardzo pilnych rozwiązań i dotyczy składów zespołów nadzorujących egzaminy np. po ósmej klasie – podkreślił wiceprezes ZG ZNP. – Przedstawimy propozycje odpowiednich rozwiązań w prawie – zapowiedział.

 

Najważniejsze sprawy, którymi według Związku powinna zająć się Sejm i które zostały poruszone podczas spotkania z szefową komisji edukacji to m.in.:

 

>wzrost wynagrodzeń nauczycieli (propozycja ZNP polega na powiązaniu wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju – dotyczy tego obywatelski projekt ustawy przygotowany przez Związek);

 

>zmiana przepisów dotyczących składu osobowego komisji nadzorujących egzaminy, które zostały wprowadzone w czasie kwietniowego strajku, a w efekcie których osoba niebędąca nauczycielem a „posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może pracować podczas egzaminów”;

 

>oraz wprowadzenie przepisów regulujących pracę nauczyciela w komisji egzaminacyjnej znajdującej się w szkole, w której ten nauczyciel nie jest zatrudniony. […]

 

 

 

Źródło: www.glos.pl

 

 Foto:www.senat.gov.pl

 

Posiedzenie senackiej Komisja Edukacji Nauki i Sportu – 14 stycznia 2020 roku

 

 

Wczoraj senacka Komisja Edukacji Nauki i Sportu wysłuchała informacji ministra edukacji narodowej na temat planowanych działań resortu. Jak możemy przeczytać w komunikacie o tym spotkaniu, zamieszczonym na stronie Senatu RP – „minister Piontkowski zapewnił, że resort nie chce zlikwidować Karty nauczyciela, natomiast chce rozmawiać ze związkami zawodowymi i samorządowcami o awansie zawodowym i ocenie nauczycieli, o systemie ich wynagradzania i finansowaniu oświaty.

 

Oto pozostała treść tego komunikatu:

 

Poinformował, że rozmowy mają się toczyć w ramach zespołu trójstronnego, w którego skład wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i pracowników oświaty oraz korporacji samorządowych. Zaznaczył, że nie ma jeszcze ostatecznych rozwiązań, tylko chce je wspólnie wypracować. Wyraził nadzieję, że stanie się to do połowy roku tak, by do końca roku przygotować projekty zmian.

 

Minister edukacji zapowiedział, że pierwszą kwestią, jaką zajmie się zespół, ma być sprawa postępowań dyscyplinarnych. Dodał, że część środowisk sugeruje, że zmiany legislacyjne, które nastąpiły w czerwcu ub.r., spowodowały w tej materii duże zaburzenia. Chcemy się temu przyjrzeć. Zapewnił, że za kilka lub kilkanaście miesięcy resort chciałby zaproponować poważne zmiany dotyczące warunków pracy nauczyciela. Wyraził nadzieję, że zespół trójstronny zakończy pracę około połowy roku.

 

„Chcielibyśmy, aby w drugiej połowie 2020 r., bądź najpóźniej na początku 2021, pojawił się kompleksowy program zmian, dotyczący pragmatyki zawodowej i związanego z tym systemu wynagradzania i finansowania oświaty” – powiedział minister.

 

Źródło: www.senat.gov.pl

 

 

O wystąpieniu ministra Piątkowskiego przed senacką Komisją Edukacji Nauki i Sportu napisała także „Gazeta Prawna” w artykule Piontkowski: Nie chcemy zlikwidować Karty nauczyciela, lecz rozmawiać o pragmatyce”. Oto jego fragmenty:

 

Czytaj dalej »Wczoraj na stronie Urzędu Miasta Łodzi poinformowano, że „Kolorowo, tanecznie i śpiewająco rozpoczął się pierwszy dzień zimowych półkolonii w Szkole Podstawowej nr 70. Przez dwa tygodnie dzieci będą się świetnie bawić, a szkoła będzie w tym czasie centrum atrakcji oraz integracji, bo w półkoloniach uczestniczy 90 uczniów z różnych podstawówek”.

 

Foto: www.uml.lodz.pl

 

Oto zdjęcie, które ilustruje informację UMŁ

 

 

Czytając dalej informację, zatytułowaną „Tanecznie i śpiewająco rozpoczęły się ferie”, można dowiedzieć się o tym, że:

 

– Zachęcam rodziców by skorzystali z szerokiej oferty jaką przygotowaliśmy dla najmłodszychpowiedziała Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi.Dobra wiadomość jest taka, że są jeszcze wolne miejsca w kilku szkołach, zachęcam do odwiedzania strony internetowej magistratu, gdzie można znaleźć komplet informacji.

 

W Szkole Podstawowej nr 70 w półkoloniach uczestniczy 90 uczniów, w drugim tygodniu także zapisało się 90 chętnych. W programie  są przeróżne atrakcje wśród których smakowicie zapowiadają się warsztaty… piekarzy. […]

 

Udział w szkolnych półkoloniach kosztuje tylko 15 zł dziennie, to koszt obiadu i drugiego śniadania. Wszystkie atrakcje poza szkołą łącznie z przejazdami komunikacją miejską są bezpłatne. Rodzice, którzy nie zapisali pociechy na zajęcia a chcieliby to zrobić mają do dyspozycji wolne miejsca w podstawówkach nr: 12, 33, 61, 130, 152 i 198 oraz w drugim tygodniu ferii w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Krzemienieckiej.   [Źródło: www.uml.lodz.pl/aktualnosci/]

 

 

 

Pełną ofertę dla łódzkich uczniów na okres ferii zimowych zaprezentowano już 7 stycznia w komunikacieNie ma nudy, w ferie zimowe będzie się działo w Łodzi”    –    TUTAJ

 

 

Szukając informacji „u źródeł” dotarliśmy na fanpage SP nr 70 w Łodzi, gdzie zamieszczono bogaty serwis zdjęciowy z inauguracji zimowych półkolonii 2020. Także i na tej podstawie trudno potwierdzić tak dużą liczbę uczestników. Chyba, żeby przyjąć wersję, że nie wszyscy przyszli pierwszego dnia na zajęcia….

 Źródło: www.kalbi.pl

 

 

Portal Samorządowy” zamieścił w sobotę 11 stycznia artykuł Bogdana Bugalskiego, zatytułowany „Ferie po feriach, czyli organizacja roku szkolnego do poprawki”. Postanowiliśmy przytoczyć jego fragmenty, gdyż są tam podjęte wątki, jak dotąd, najczęściej przemilczane. Podkreślenia i pogrubienia w tekście – redakcja OE:

 

Ponad 1,6 mln uczniów z 7,5 tys. szkół z 5 województw rozpoczęło właśnie zimowy wypoczynek. Ferie cieszą dzieci, zdecydowanie mniej rodziców i nauczycieli. Wszak w województwach, które właśnie rozpoczęły zimowy wypoczynek, od poprzedniej przerwy świątecznej minęło zaledwie… sześć dni nauki, a w skrajnych przypadkach – cztery. Nie brakuje głosów, że obecna organizacja roku szkolnego, wymaga zmiany. Wzorem mogły by być systemy funkcjonujące w krajach zachodnich, gdzie przerw jest więcej, ale są one krótsze. […]

 

– 2 i 3 stycznia oraz przez ostatnie dni przed feriami mieliśmy normalne zajęcia lekcyjne, ale frekwencja uczniów była tak mała, że trudno było prowadzić jakiekolwiek działania edukacyjne. Rodzice wykorzystują czas między świętami na wyjazdy i uczniów po prostu nie ma. My natomiast mamy problem, bo nie możemy realizować podstawy programowej, do czego jesteśmy zobowiązani. To, że tak szybko są te ferie, bardzo burzy nasz porządek pracy. Moim zdaniem ferie nie powinny się zacząć wcześniej niż z początkiem lutego podsumowuje Dorota Suchacz, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. dr. W. Pniewskiego w Gdańsku. […]

 

Ten termin ferii jest najgorszy z możliwych. Dzięki temu przerwa w nauce będzie trwała praktycznie od 21 grudnia do 26 stycznia. To stanowczo za długo. Nie robiliśmy wolnego 2 i 3 stycznia, ale w te dni wiele szkół podstawowych z takiej możliwości skorzystało. Dla uczniów to również problem. Na przykład maturzyści mieli 2, 3 i 7 stycznia próbną maturę, ale jedna trzecia uczniów nie przyszła, bo wyjechała. Z drugiej strony to naturalne, że jeśli jest tyle wolnego, to rodzice planują wyjazdy, tym bardziej, że jest na to przyzwolenie. A my nie możemy dzieci ściągnąć na siłę do szkoły stwierdza Tomasz Szabłowski, dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Lublinie.

 

Jego zdaniem, taka przerwa w nauce niczemu nie służy. Obecny czas, kiedy dzień jest krótki a pogoda brzydka można by wykorzystać na naukę. Dlatego te ferie powinny zaczynać się dopiero w lutym, a dwie tury terminów byłyby wystarczające.

 

Przedłużmy święta o tydzień i nie róbmy tych ferii w ogóle lub tylko zróbmy tydzień, a ten drugi dodajmy na przerwę wiosenną – postuluje ostatecznie dyrektor Szabłowski.

 

 

Cały artykuł „Ferie po feriach, czyli organizacja roku szkolnego do poprawki”. – TUTAJ

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.plPoniżej prezentujemy – pochodzące z trzech różnych źródeł – informacje, które łączy jeden temat: podwyżki nauczycielskich płac w 2020 roku. Zaczynamy od strony KSOiW NSZZ „Solidarność”. Pogrubienia i odkreślenia fragmentów cytowanego tekstu – redakcja OE:

 

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Warszawa, 09.01.2020 r.

 

W związku z przedstawieniem autopoprawki rządu do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok, Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przypomina, iż nie akceptuje terminu i wysokości podwyżek nauczycieli proponowanych przez rząd RP.

 

Rząd w projekcie ustawy budżetowej nie przewiduje skutków finansowych wzrostu płac nauczycieli w przyszłym roku budżetowym, wynikających z Porozumienia  między stroną rządową i stroną związkową, reprezentowaną przez przedstawicieli KSOiW NSZZ „Solidarność”, zawartego 7 kwietnia 2019 r. w przededniu strajku w szkołach i placówkach oświatowych. Wówczas, podczas burzliwych negocjacji, postulatem NSZZ „Solidarność” związanym z płacami nauczycieli był wzrost wynagrodzeń o 15% z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 oraz zmiana systemu wynagradzania nauczycieli po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi w ten sposób, by nowy model kształtowania płac tej grupy zawodowej mógł być wdrożony od 1 stycznia 2020 roku i uwzględniał 15% podwyżkę. NSZZ „Solidarność” domaga się zwiększenia w ustawie budżetowej środków finansowych gwarantujących 15 % wzrost płac.

 

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy

 

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

 

x           x           x

 

 

Tego samego dnia wieczorem (o godz. 20:32) na stronie Polskiej Agencji Prasowej zamieszczono informację, zatytułowaną „Podwyżka kwoty bazowej dla nauczycieli w autopoprawce do projektu budżetu na 2020 r.”. Oto jej fragmenty:

 

Czytaj dalej »Foto:www.perspektywy.pl

 

Na stronie tygodnika „Perspektywy”, pod powyżej zamieszczonym zdjęciem, poinformowano:

...o godzinie 00:00 9 stycznia 2020 r., a na oficjalnej gali w auli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w samo południe podane zostały wyniki XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020.

 

Zanim zaprezentujemy informacje o miejscach, jakie w tych dwu kategoriach tegorocznego rankingu, przypomnimy, że licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. [Więcej – TUTAJ]

 

Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. [Więcej – TUTAJ]

 

 

W gronie liceów trzy pierwsze miejsca zajęły:

 

  1. Uniwersyteckie LO w Toruniu – uzyskując 100,00 punktów

  2. XIV LO im. St. Staszica w Warszawie – uzyskując 91,58 punktów
  3. V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie – uzyskując 90,12 punktów

 

 

Wyłącznie w celach informacyjnych podajemy miejsca łódzkich LO oraz liczbę punktów, zdobytych w tym rankingu:

 

                                                   W pierwszej „setce” znalazły się:

 

18. Publiczne LO Politechniki Łódzkiej 65,83

21. I LO im. Mikołaja Kopernika 64,62

71. Publ. LO UŁ 56,25

80. XXI LO im. B. Prusa 55,14

 

A oto miejsca i punkty pozostałych łódzkich liceów

 

104 – XII LO (52.94), 118 – III LO (51,95),

124 – XXVI LO (51.67), 127 – XXXI LO (51,60),

238 – Katolickie LO im. JP II (46,06),

296 – XIII LO (43,98),

420 – Ogóln. Szk. Muz. I i II St. im. H. Wieniawskiego (40,65),

438 – XXV LO – 40,27),

454 – IV LO (40,04),

547 – XXIX LO (38,54),

587 – XXXIII LO (37,90)

666 – Prywatne LO Nowoczesna Edukacja (36,31},

719 – Katolickie LO oo. Bernardynów (35,38),

782 – XXXI LO (34,10)

951 – II LO (30,85), 955 – XXIV LO (30,77),

981 – Liceum Plastyczne (30,35)

 

 

Pełną listę rankingu głównego liceów PERSPEKTYWY 2020 znajdziecie TUTAJ. Można tam zapoznać się także z rankingiem liceów wg kryterium „wyniki matur” [TUTAJ] i wg kryterium „wyniki w olimpiadach” [TUTAJ]

 

x           x          x

 

W gronie techników trzy pierwsze miejsca zajęły:

 

Czytaj dalej »