Archiwum kategorii 'Aktualności'

 

W poniedziałek rano na  uczestników konferencji czekał  poważny temat: „Adaptacyjne przywództwo w czasach globalnego kryzysu”. Więcej informacji – patrz ekran.

 

 

W tym czasie, gdy w auli trwał wykład można było porozmawiać w kameralnych warunkach na konkretne tematy, dotyczące przedszkola, awansu zawodowego czy statutu:

 

 

Czytaj dalej » 

Może nie zauważylibyśmy tej ministerialnej dezercji, gdyby nie lektura postów Belferbloga – prowadzącego ten „kącik” na stronie „Polityki”  Dariusza Chętkowskiego. Oto – bez żadnych skrótów –  tekst, zamieszczony tam w niedzielę:

 

 

Wolontariusz Roku contra Nauczyciel Roku

Dariusz Chętkowski

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej wycofało się ze współorganizowania konkursu Nauczyciel Roku, a w zamian ogłosiło własny konkurs. Właśnie ruszyła pierwsza edycja.

 

Nauczyciel Roku ma tradycję 16-letnią. Organizuje go Głos Nauczycielski. Do tej pory związkowi udawało się utrzymać współpracę z MEN i panującymi tam ministrami, reprezentującymi zarówno prawicę, lewicę, jak i centrum. A byli to: Krystyna Łybacka, Mirosław Sawicki, Michał Seweryński, Roman Giertych, Ryszard Legutko, Katarzyna Hall, Krystyna Szumilas oraz Joanna Kluzik-Rostkowska.

 

Także współpraca z Anną Zalewską, dziewiątym ministrem w historii Konkursu, zapowiadała się dobrze. W zeszłym roku przedstawiciel MEN bardzo aktywnie działał wspólnie z Głosem Nauczycielskim. Niestety, pech chciał, że Nauczycielem Roku została osoba pracująca w gimnazjum (częściowo moja wina, byłem w jury). Pani minister uznała to za gest polityczny i tuż przed uroczystą galą wycofała poparcie dla konkursu. Nawet nie podpisała dyplomów, a wcześniej podpisane zniszczyła, że trzeba było drukować nowe.

 

Nie jest dobrze, gdy konkursy kojarzą się politycznie, a laureaci wpisują się w opcję tej czy innej partii. Do tej pory Głosowi Nauczycielskiemu udawało się budować ideę konkursu ponadpartyjnego i ponadzwiązkowego. Aż do przesady pilnowano, aby przynależność związkowa czy brak jakiejkolwiek przynależności o niczym nie decydowały. Miało chodzić tylko i wyłącznie o pracę nauczycielską. Dlatego udawało się współpracować ze wszystkimi ośmioma ministrami. W końcu jednak coś pękło.

 

Anna Zalewska uznała, że najlepszym nauczycielem nie może być pracownik gimnazjum, jakby gimnazja były likwidowane z powodu złych nauczycieli, którzy tam pracują. Mam nadzieję, że mistrzowie z gimnazjów zgłoszą się do nowego konkursu MEN i udowodnią, że gimnazja upadają, ale ludzie, którzy tam pracują, nie. A panią minister proszę, aby nie uznała ich zgłoszeń za akt agresji politycznej. Koleżanki i koledzy, powodzenia w jednym i drugim konkursie, a może nawet w trzecim.

 

Źródło: www.chetkowski.blog.polityka.pl

 

 Foto:www.facebook.com/Ministerstwo.Edukacji.Narodowej/

 

 

W środę ub. tygodnia Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2017 – 2020. Choć minęło już od tego wydarzenia kilka dni uznaliśmy, że zwrócimy uwagę naszym czytelnikom na tę inicjatywę. Oto obszerny fragment komunikatu, jaki się o tym fakcie ukazał na stronie MEN:

 

W projekcie dokumentu podkreślamy, że organizacje pozarządowe pełnią niezwykle ważną funkcję, zarówno wobec administracji publicznej, jak również szkół i placówek, w realizacji polityki oświatowej państwa. Programy, które są realizowane przez organizacje pozarządowe, mają znaczący wpływ na polską szkołę, nauczycieli i młodzież.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało program dostrzegając w organizacjach pozarządowych ważnego społecznego partnera wspierającego edukacyjną, wychowawczą i profilaktyczną działalność szkół i placówek systemu oświaty.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem dokumentu.

 

A poniżej zamieszczono e-formularz, który przygotowano w celu umożliwienia przesłania opinii na temat tego projektu:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nazwa instytucji

Treść wiadomości

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Zobaczcie ten projekt NA WŁASNE OCZY:

 

Program współpracy MEN z organizacjami pozarządowymi, przedstawiony do konsultacji  –  TUTAJJako pierwsze prezentujemy zdjęcia, które udało się zidentyfikować i opisać:

 

 

Wykład prowadzi Ewa Sitko z Centrum  Kształcenia Nauczycieli Librus. Jego temat: „Najwyższy czas żeby mieć czas – czyli rzecz o profesjonalnych technikach zarządzania.

 

 

 

Coś dla kierujących przedszkolami…

 

 

 

Innowacyjna edukacja matematyczna z darami Froebla – warsztat prowadzi Gabriela Fejkiel – dyrektor ds. pedagogicznych w przedszkolu,

 

 

 

 

Mentoring w edukacji. Praktycznie. Wykład prowadzi Piotr Jaworski, Collegium Wratislaviense

 

 

 

 

Z niezliczonych zdjęć, zamieszczonych na stronie OSKKO, wybraliśmy jeszcze kilka – bez podpisów, ale ilustrujących różnorodność oferty programowej drugiego dnia kongresu:

 

Czytaj dalej »Oto jak wczoraj lokalna – krakowska – stacja TVP3  zmontowała minireportaż, informujący o rozpoczęciu XII Kongresu Zarządzania Oświatą:

 

Notka, zamieszczona pod ekranem pokazującym relację:

 

W Krakowie rozpoczął się XII Kongres Zarządzania Oświatą. Uczestniczą w nim dyrektorzy szkół, kuratorzy oświaty, urzędnicy samorządowi i przedstawiciele rodziców. To także ważne spotkanie eksperckie osób zarządzających oświatą na poziomie lokalnym i państwowym.

 

Reportaż „Rozpoczął się XII Kongres Zarządzania Oświatą”  –  TUTAJ

 

 

 

 

Przerwa na kawę jest także ważnym elementem kongresu. Służy także do spotkań z dawno niewidzianymi koleżankami i kolegami, nawiązywania nowych znajomości i wymiany myśli.

 

 

Monifotoreportaż z  wczorajszych (wybranych) wykładów i warsztatów

 

 

Podczas gdy w dużej auli trwał wykład dr hab. Jacka Pyżalskiego  – w  małej sali trwał warsztat, prowadzony przez Beatę i Bolesława Kotlińskich z wrocławskiej „Strefy Potencjału”,  na temat: „Sytuacje konfliktowe w szkole”.

 

Czytaj dalej »Tym razem zamieszczamy wybrane fotki z oficjalnej strony OSKKO:

 

 

W kolejce do rejestracji

 

 

 

Pani Prezes Ewa Halska udziela wywiadu

 

 

 

 

Kuluary Kongresu – jak zawsze zagospodarowane przez liczne stoiska firm wspierających szkoły

 

 

 

Jeszcze raz  dokumentujemy wykład dr hab. Jacka Pyżalskiego;

 

 

 

Widok z góry

 

 

 

Widok z dołu

 

 

 

Wszystkie prezentowane zdjęcia: www.facebook.com/OSKKOedupl/

 

c.d.n.Foto: Bogusław Olejniczak

 

Dużą Aulę Auditorium Maximum UJ wypełnili uczestnicy rozpoczętego już Kongresu

 

 

Foto: Bogusław Olejniczak

 

Otwarcia  XII Kongresu Zarządzania Oświatą dokonała Ewa Halska – Prezes Zarządu OSKKO

 

 

Czytaj dalej »Dziś rozpoczyna się, już po raz drugi w Krakowie, (poprzednio w 2011 roku) XII Kongres Zarządzania Oświatą, od 2006 roku corocznie organizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. Tak jak i poprze-dnio – główna część obrad toczyć się będzie w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kruniczej 33.

 

Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Po półgodzinnej „rozgrzewce”, przeznaczonej na wystąpienia partnerów wspierających, uroczyste rozpoczęcie kongresu zaplanowano na godz. 13:30

 

Pierwszy wykład, zat. „Co warto diagnozować w szkole, placówce” wygłosi w największej (na 600 osób) auli – nie kto inny jak nasz stary znajomy, łodzianin – prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski.

 

W tym samym czasie (14:00 – 15:30), w małej salce na 50 osób, Beata i Bolesław Kotlińscy ze „Strefy Potencjału” z Wrocławia poprowadzą warsztat „Sytuacje konfliktowe w szkole”.

 

Po przerwie na kawę – symultanicznie – uczestnicy kongresu, w ramach oferty pierwszego tak przygotowanego bloku, będą mogli  w czasie od 16:25 do 16:55 wybierać  w 8 salach z oferty programowej Kongresu (patrz –  Harmonogram).

 

Najważniejszą informacją  dotyczącą programu pierwszego dnia kongresu jest jednak wiadomość, że planowane na godz. 17:00 spotkanie z minister Anną Zalewską zostało przez nią odwołane…

 

 

Uwaga:

W tym roku „Obserwatorium Edukacji” nie będzie mogło relacjonować przebiegu kongresu w oparciu o „naoczne świadectwo” obecnego tam reportera. Będziemy jednak przekazywali Wam wszystkie informacje i zdjęcia, jaki będą do nas, z różnych źródeł, docierały. [WK]

  

Foto: www.maie.lodz.pl

 

Jako jedno z wydarzeń, towarzyszących  otwartej 15 września w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym przy Placu Wolności w Łodzi  wystawie „Utracone – odzyskane. Ciąg dalszy…  – w najbliższą niedziele, 17 września, odbędą się w siedzibie muzeum bezpłatne warsztaty, na których uczestnicy będą tworzyć maski etniczne, inspirowani eksponatami tej wystawy.

 

Na warsztaty są  jeszcze wolne miejsca – można przekazać tę informację wszystkim, mającym zainteresowania w zakresie aktywności w tej dziedzinie.

 

Zapisy pod nr tel.   42-632-84-40 wew. 29   lub    ewa.kurylak@maie.lodz.pl 

 

Dzisiaj, w sali im. Konstytucji 3-go Maja (nr 118, bud. C), w gmachu naszego Sejmu, obradowała Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, ze w tym samym czasie, na oficjalnej stronie sejmowej widniała informacja:

 

 

11:00 Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

          Komisja Infrastruktury

               ODWOŁANE

sala im. Władysława Raczkiewicza (nr 217, bud. A/Senat)

Rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat zmian w kształceniu zawodowym od 1 września 2017 r., wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Rozpatrzenie Informacji: Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat kształcenia w zawodzie kierowca mechanik i technik transportu drogowego.

 

 

Z pozasejmowych źródeł dowiedzieliśmy się, że komisja jednak odbyła posiedzenie, ale samodzielnie i na zupełnie inny temat:

 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Edukacji Narodowej – wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie zwolnień oraz utraty części etatów nauczycieli, wynikających z wprowadzenia reformy systemu edukacji”.

 

 

Odwołanie wcześniej zapowiedzianego i zwołanie na powyższy temat posiedzenia sejmowej Komisji ENiM musiało nastąpić nagle i niespodziewanie…

 

 

Po godz. 15-ej  na stronie ZNP zamieszczono poniższą informację:

 

 

Jest dobrze… nie ma zwolnień w oświacie

 

13 września podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży posłowie Prawa i Sprawiedliwości zdecydowali, że w Sejmie nie odbędzie się plenarna dyskusja o sytuacji nauczycieli, wynikającej z reformy minister Anny Zalewskiej.

 

W dyskusji posłowie Prawa i Sprawiedliwości wyrazili zadowolenie ze sposobu wdrażania reformy. Ich zdaniem nie spowodowała ona zwolnień wśród nauczycieli, a praca w kilku szkołach nie jest niczym nadzwyczajnym, bo kiedyś też była.

 

Przedstawiciel ZNP nie zgodził się z tą oceną i wykazał, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Wezwał posłów, bez względu na przynależność partyjną, do wspólnych działań i opracowania programu, który uratuje miejsca pracy. Stwierdził, że apogeum zwolnień przypadać będzie na kolejne lata. [Źródło:www.znp.edu.pl]

 

 

 

Teraz poczekamy, aż odpowiednie służby zamieszczą na oficjalnej stronie Sejmu pełny zapis przebiegu posiedzenia komisji.

 

 

UWAGA!

Do piątku, 15 września, nie zamieszczono nawet skróconej informacji o tym posiedzeniu  –  zobacz TUTAJ