Archiwum kategorii 'Aktualności'

Na internetowej stronie MEN zamieszczono wczoraj informację, której tytuł każe czytelnikowi jęknąć: „wow!: „Kongres 590 w Rzeszowie z udziałem wiceminister Marzeny Machałek”. Oto fragmenty tego tekstu, informującego o owym, można się domyślać – fundamentalnym dla tego kongresu – występie pani wiceminister:

 

Foto: www.men.gow.pl

 

Wiceminister Marzena Machałek była gościem pierwszego dnia Kongresu…

 

Perspektywy, współpraca szkół zawodowych z pracodawcami – szanse i możliwości – to główne zagadnienia panelu dyskusyjnego, w którym uczestniczyła Marzena Machałek , wiceminister edukacji w ramach Kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa. […]

 

W dyskusji wzięli udział również pracodawcy, przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – współorganizatora panelu – oraz ministerstwa edukacji zajmujący się kształceniem zawodowym. […]

 

Jednym z tematów spotkania była promocja najlepszych rozwiązań kształcenia zawodowego w Polsce poprzez europejskie zawody EuroSkilis. Rozmowy dotyczyły również  o tym jak staże i zawodowe praktyki zagraniczne, również te odbywające się w ramach programu Erasmus+, pomagają w budowaniu partnerstw międzynarodowych w zakresie kształcenia. […]

 

 

Cały komunikat Kongres 590 w Rzeszowie z udziałem wiceminister Marzeny Machałek”  –  TUTAJ

 

Źródło: www.men.gow.pl

 

 

Czytelników, którzy są złaknieni wiadomości „z pierwszej ręki”  o tym, co było treścią wypowiedzi pani wiceminister Marzeny Machałek  podczas jej występu na Kongresie 590 w Rzeszowie (?)  odsyłamy na stronę  „Dziennika Gazety Prawnej”, gdzie zamieszczono wywiad, jaki z panią Machałek przeprowadził redaktor Marek Tejchman. Oto fragment zapisu owej rozmowy:

 

Czytaj dalej »Dziś, w miejsce zaproszenia do kolejnej wartościowej lektury, zaproszenie na – równie wartościowe – spotkanie edukacyjne:

 

 

 

 

 

Tematyka

 

W czasie warsztatów omówione zostaną podstawowe założenia edukacji demokratycznej obejmujące aspekty rozwoju tego nurtu wraz z odniesieniem do nurtu psychologii humanistycznej oraz badań. Uczestnicy będą mogli zbudować własny obraz tej formy uczenia się dzięki osobistemu doświadczeniu w formule warsztatowej. Jednym z celów warsztatów jest dookreślenie roli i postawy dorosłego w szkole demokratycznej jako mentora wspierającego i współuczestniczącego w procesach rozwoju zarówno grupy jak i poszczególnych członków społeczności szkolnej. W czasie szkolenia przedstawione będą również podstawowe filary edukacji demokratycznej wraz z formami pracy umożliwiającymi ich realizację. Pomoże w tym, zgłębienie tematu znaczenia autonomii w środowisku partycypacyjnym oraz struktury szkoły demokratycznej dla rozwoju społecznego i poznawczego ucznia.

 

Na szkolenie zapraszamy również rodziców, którzy chcą dowiedzieć się, na czym polega i czym wyróżnia się edukacja demokratyczna. Dzięki uczestniczeniu w spotkaniu poszerzą własne spektrum możliwości budowania współpracy z kadrą szkoły w dążeniu do partnerstwa w spójnym wspieraniu dziecka w rozwoju. Dowiedzą się jak można współtworzyć zdrową społeczność szkolną oraz jak towarzyszyć dziecku w budowaniu przez nie samoświadomości i wewnętrznej motywacji do uczenia się bez konieczności sięgania do takich narzędzi jak ocenianie, karanie, nagradzanie, prace domowe, dzwonki, klasówki i odpytywanie.

 

Warsztat poprowadzi Marianna Kłosińska

 

To założycielka i prezeska Fundacji Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych. Autorka projektu Wioska Bullerbyn, który nieprzerwanie realizuje od 10 lat. Absolwentka Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, propagatorka i liderka oddolnego ruchu edukacji demokratycznej w Polsce, inicjatorka grup unschoolingowych i szkół demokratycznych.[…]

 

 

Więcej informacji  –  TUTAJ

 

Źródło: www.edukatorium.edu.pl

 Żałośnie prezentują się próby kierownictwa MEN, mające na celu stworzenie wrażenia, że ich pomysły na zmiany w edukacji maja poparcie środowiska – także „niezależnych ekspertów”. Najnowszym przykładem takiej „lokalnej inscenizacji” jest II Zachodniopomorski Kongres Oświatowy w Kołobrzegu, który zorganizował – nie zgadlibyście kto: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny. Jaką rangę i kompetencje do występowania w roli autorytetu w podjętej problematyce ma ta lokalna placówka – przekonajcie się Szanowni Czytelnicy sami, próbując odnaleźć „w sieci” szczegółowe informacje o działalności tej instytucji…

 

 

Foto: www.men.gov.pl

 

Uczestnicy II Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego w Kołobrzegu

 

Ale to wszystko nie przeszkodziło wiceministrowi Maciejowi Kopciowi zaszczycić to spotkanie sproszonych na ową okoliczność przedstawicieli władz samorządowych, kadrę kierowniczą oświaty oraz dyrektorów szkół województwa, z którego wywodzi się pan wiceminister, gdzie był kuratorem i w stolicy którego wicedyrektorem szkoły. Oczywiście – na stronie MEN zamieszczono wczoraj informację o tym evencie. Oto jej fragmenty:

 

Zmiany w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, rola dyrektora szkoły w obliczu zmian w ustroju oświatowym oraz wdrażanie nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych – to jedne z tematów II Zachodniopomorskiego Kongresu Oświatowego w Kołobrzegu.

 

W spotkaniu z przedstawicielami władz samorządowych, kadry kierowniczej oświaty oraz dyrektorami szkół uczestniczył Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć.

 

Wiceminister edukacji podczas swojego wystąpienia przybliżył planowane zmiany w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. Wskazał również, że konieczne jest również wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie doradztwa metodycznego, tak aby było ono wsparciem dla nauczyciela. Powiedział również, że kształcenie nauczycieli powinno być prowadzone w oparciu o szkoły wyższe.

 

Jesteśmy w wyjątkowym momencie, w którym obok reformy edukacji wprowadzane będą zmiany na poziomie szkolnictwa wyższego. Widać też ogromną mobilizację po stronie samorządów, aby wprowadzać w sposób uporządkowany zmiany w oświacie – wskazał wiceminister edukacji. […]

 

Pełna treść komunikatu „II Zachodniopomorski Kongres Oświatowy w Kołobrzegu z udziałem wiceministra edukacji”   –   TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.pl

 Dziś lansujemy, zamieszczony wczoraj na stronie EDUNEWS, artykuł – oczywiście autorstwa Marcina Polaka – zatytułowany „BeZee 2017 – o trendach w edukacji”. Jego treść znakomicie koresponduje z przekonaniami młodych organizatorów wczorajszego Forum  Uczniów Województwa Łódzkiego. Oto  wybrane fragmenty tej publikacji [Wytłuszczenia fragmentów tekstu – WK]:

 

 

Foto: www.edunews.pl

 

Świat znajduje się w nieustannej zmianie, co ma istotny wpływ na rozwój osobisty dzieci i osób dorosłych. Szkoła, a także instytucje działające w obszarze edukacji nieformalnej, muszą mieć na uwadze trendy, które wpływają na zmianę społeczeństw. Nie we wszystkich państwach zmiany te są jednoczesne, ale w dłuższym terminie te same zjawiska oddziałują na każde państwo. Tak może być na przykład ze sztuczną inteligencją, robotyzacją i internetem rzeczy. O trendach mających znaczenie dla edukacji rozmawiano podczas konferencji BeZee 2017, której partnerem medialnym był m.in. Edunews.pl.

 

Czy w edukacji powinniśmy patrzeć w przyszłość i wyprzedzająco zmieniać programy nauczania? „Ludzie mają bardzo różnorodne oczekiwania wobec tego, co się wydarzy w przyszłości. Ale musimy starać się ich przygotować na to nieznane, wyposażyć w umiejętności, dzięki którymi nie będą jedynie osobami poszukującymi pracy, ale bardziej tworzącymi nowe zawody i dziedziny aktywności zawodowej.” – mówił Paul Collard, dyrektor w międzynarodowej fundacji o nazwie Creativity, Culture and Education (Kreatywność, kultura i edukacja), działającej na rzecz wspomagania kreatywności młodych ludzi w ramach formalnej edukacji i poza nią.[…]

 

Kreatywność i technologia

Z badań firmy McKinsey wynika także, że mamy do czynienia z deficytem kreatywności wśród młodych ludzi. Po ukończeniu szkoły wchodzą oni na rynek pracy i pojawia się problem, ponieważ pracodawcy oczekują nie tylko wykształcenia, ale i kreatywnego podejścia do pracy. Być może potrzebujemy innej definicji kreatywności – mówił Collard. Spróbujmy ją rozumieć jako składową pięciu komponentów: ciekawości, wytrwałości, wyobraźni, dyscypliny wewnętrznej i współpracy.[…]

 

Nie czekajmy, zmieniajmy

 

Czytaj dalej »Na stronie „Radia Łódź” zamieszczono wiadomość „nie z tej Ziemi”:

 

Foto: www.pl.wikipedia.org

 

Kosmiczna przygoda czeka uczniów trzech szkół w Łódzkiem – z Zelowa, Łasku i Buczku. Te trzy współpracujące ze sobą placówki* jako jedyne w Polsce dostały się do międzynarodowego projektu ARISS. Dzięki temu młodzi ludzie będą mogli połączyć się i zadać pytania astronautom z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

 

Jest to projekt ARISS, czyli amatorskie połączenie radiowe z Międzynarodową Stacją Kosmiczną, która cały czas nad nami krąży. Wiele narodów wzięło udział w jej tworzeniu; Polska też uczestniczy w tym projekcie. W momencie przelotu, kiedy stacja jest najniżej nad ziemią, możliwe jest połączenie radiowe z danym państwem na stacji – informuje Agnieszka Stępnik, nauczycielka fizyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie i opiekun obserwatorium astronomicznego. […]

 

Cała informacja „Kosmiczna przygoda czeka uczniów trzech szkół w Łódzkiem – z Zelowa, Łasku i Buczku”   –   TUTAJ

 

Źródło: www.radiolodz.pl

 

Komentarz redakcji:

*Autorki tej informacji nie podały nazw dwu pozostałych szkół uczestniczących w projekcie. Są to, obok w Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie:  – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza  Kościuszki w Łasku i – Gimnazjum Publiczne w Buczku. Prawdopodobnie wiodącą rolę w tym „tercecie”  pełni Zespół Szkół w Zelowie, gdyż to na jego internetowej stronie znaleźliśmy komunikat o ogłoszeniu Międzyszkolnego konkursu na pytanie do astronauty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.  Więcej o konkursie    –    TUTAJ

 Portal  <Echo Dnia. Świętokrzyskie>  w serwisie „Jędrzejów” zamieścił informację o uroczystej akademii, jaka z okazji przypadającej w tym roku 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się w Szkole Podstawowej w Podchojnach. Oto jej obszerne fragmenty:

 

Foto: www.echodnia.eu

 

 

Jakie są najważniejsze symbole narodowe? Czym jest dla nas Polska? O czym uczymy się w książkach, a o czym z naszej historii trzeba pamiętać?.[…] – Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć uczniowie Szkoły Podstawowej w Podchojnach podczas uroczystego apelu. Dzieci i młodzież recytowali wiersze, śpiewali pieśni patriotyczne i podjęli próbę zobrazowania w skrócie sytuacji politycznej kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości.[…]

 

Foto: www.echodnia.eu

 

 

Przede wszystkim była to niezwykła lekcja patriotyzmu – „Cieszmy się, że o wojnie i krwawej historii uczymy się tylko z książek, ale i o tym nie zapominajmy, bo właśnie dzięki bohaterom, którzy oddali za nas życie, możemy żyć w wolnym kraju” – takie przesłanie nieśli w piątek uczniowie Szkoły Podstawowej w Podchojnach.

 

Foto: www.echodnia.eu

 

 

Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkim, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. To wyjątkowe i najważniejsze dla nas święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków oraz pradziadków walczących o wolność – mówił po zakończeniu występu dyrektor szkoły, Ryszard Bielak. Uczniowie ze szkoły w Podchojnach już od kilku dni przygotowywaliy się do Narodowego Święta Niepodległości. […]

 

 

Cała publikacja „Pełne pieśni wojennych obchody Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Podchojnach”   –   TUTAJ 

 

 

Źródło: www.echodnia.eu/swietokrzyskie/Dzisiaj w Łodzi, tradycyjnie już – w przeddzień Święta Niepodległości – w Sali Obrad Rady Miejskie odbyła się uroczystość wręczenia odznak „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”. Przyznano ją 23 osobom i jednej fundacji – Fundacji Waldiego „Serce na Dłoni”.

 

Foto: www.uml.lodz.pl

 

Oto „rodzinne” zdjęcie odznaczonych i przedstawicieli władz miasta. Wśród osób dziś wyróżnionych są lekarze, społecznicy, nauczyciele, sportowcy, artyści oraz naukowcy.

 

Miło nam poinformować, że wśród osób, którym to odznaczenie przyznano, jest jeden „szkolny” nauczyciel – Marek Ćwiek, prezes Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP. Oto treść  zamieszczonej na oficjalnej stronie UMŁ, informacji o zasługach Kolegi Prezesa:

 

Pan Marek Dariusz Ćwiek – jest nauczycielem dyplomowanym z 29-letnim stażem pracy pedagogicznej. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z innymi nauczycielami prowadząc zajęcia otwarte i szkoleniowe rady pedagogiczne. Opracował i wdrożył autorski program rewalidacji indywidualnej „Zróbmy to razem” dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, wykorzystywany w pracy wychowawców internatów i szkół specjalnych. Pan Marek Ćwiek od 2006 roku do chwili obecnej pełni funkcję prezesa Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jest też członkiem prezydium i Zarządu Głównego ZNP. Współtworzył książkę „Ocalić od zapomnienia. Sylwetki nauczycieli tajnego nauczania w latach 1939 – 1945”. Jest wydawcą publikacji pt. „Nauczyciele łódzcy w okresie międzywojennym”.

 

Pan Prezes Marek Ćwiek, z ważnych przyczyn rodzinnych, nie mógł dziś odebrać odznaczenia, ale zostanie Mu ono przypięte w najbliższym, majowym terminie ich wręczania.

 

Niezależnie od tego – już dzisiaj redakcja „Obserwatorium Edukacji” gratuluje tego wyróżnienia liderowi łódzkich nauczycieli, zrzeszonych w ZNP.

 

 

Obszerny, ilustrowany zdjęciami, komunikat, wraz z pełną listą odznaczonych   –   TUTAJ

 

Źródło: www.uml.lodz.pl

 

 

Zobacz także krótką relację z tej uroczystości w TV TOYA     –     TUTAJInformację o tej inicjatywie podał „Dziennik Łódzki” na początku ub. tygodnia, zamieszczając artykuł Macieja Kałacha, zat. „Forum Uczniów Województwa Łódzkiego odbędzie się 16 listopada”. Zdecydowaliśmy się na podjęcie tego tematu dzisiaj – na tydzień przed zapowiedzianym wydarzeniem. Oto fragmenty tego artykułu, który powstał w wyniku udziału jego autora w konferencji prasowej, którą zwołali liderzy tego projektu w siedzibie Łódzkiej Strefy Ekonomicznej:

 

 

Foto: www.facebook.com/fundacjaosnowa

 

Liderzy Fundacji „Osnowa” (od lewej): Volodymyr Balandiuk (rzecznik Fundacji), Jakub Żebrowski (prezes Fundacji) i Marcel Stefanowski

 

 

16 listopada odbędzie się innowacyjne „Forum Uczniów Województwa Łódzkiego”. Organizatorzy wydarzenia oczekują między innymi ulepszenia programów szkolnych

 

Dobiegają dwudziestki, mają dobrze skrojone garnitury i ładne garsonki. Zapowiadają, że zmienią szkolną rzeczywistość. Chcą się uczyć o tym, jak założyć własną firmę oraz w jaki sposób wypełnić zeznanie podatkowe. – Tej wiedzy brakuje absolwentom, wchodzącym dzisiaj w dorosłe życie, za sprawą niedoskonałych programów szkolnych. Gdyby je dobrze przejrzeć, okazałoby się, że wcale tak bardzo nie zmieniły się na przestrzeni ostatnich stu lat – twierdzi Jakub Żebrowski, uczeń Zespołu Szkół Salezjańskich w Łodzi.

 

Jakub Żebrowski przedstawia się jako pomysłodawca oraz prezes powstałej 13 października Fundacji Osnowa. Prezes, jego koledzy i koleżanki, poinformowali o celach swojej organizacji podczas czwartkowej konferencji na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.[…]

 

 

W dalszej części artykułu można dowiedzieć się, że pierwszym celem właśnie założonej Fundacji „Osnowa” jest zorganizowanie 16 listopada „Forum Uczniów Województwa Łódzkiego”. Spotkanie odbędzie się na terenie szkoły przy ul. Wodnej 34, której uczniem jest Jakub Żebrowski. Na uwagę zasługuje także ten fragment, w którym inicjatorzy opowiadają o swoich zamierzeniach:

 

 

Jak wzmacniać rolę ucznia w szkole? […] Jedną z recept, przedstawianych jako pomysł na wzmocnienie roli samorządów w życiu placówek, jest przekonywanie dyrektorów, aby zgodzili się utworzyć radę szkoły. To ciało, które obecnie może w niej działać, jednak wcale nie musi: składa się z przedstawicieli rad – pedagogicznej i rodziców- oraz właśnie uczniowskiego samorządu

 

I jeszcze jeden cytat – fragment, który wieńczy cały artykuł:

 

Czytaj dalej »Foto: businessinsider.com.pl

 

Na stronie <dobrewiadomości – serwis pozytywnych wiadomości> można dziś przeczytać  artykuł , który informuje o kolejnym kroku, jaki rząd Finlandii zamierza zrobić w ramach reformowania swojego systemu edukacji. Tytuł tej publikacji zapowiada rewolucję: „Finlandii znudziły się szkoły. Koniec z matematyką i historią, czas na nauczanie tematyczne” Oto jego fragmenty:

 

Brytyjski „The Independent” opublikował niedawno sensacyjny artykuł na temat planów Finlandii, która chce zrezygnować z nauczania tradycyjnych przedmiotów w szkołach. Koniec z lekcjami matematyki, historii czy geografii. Zamiast tego, uczniowie będą uczyć się przedmiotów tematycznych – na przykład o Unii Europejskiej. Przedmiot ten będzie łączył w sobie naukę języków, elementy matematyki, geografii i historii. […]

 

Zaplanowana na przyszły rok reforma szkolnictwa w Finlandii nie jest jednak tak drastyczna. Zgodnie z jej założeniami, na razie szkołom zaleca się wprowadzanie „semestrów”, w czasie których realizowane będzie interdyscyplinarne „nauczanie według tematu”. […]

 

Rewolucja nie jest domeną Finlandii. Jej specjalnością jest raczej eksperymentowanie – właśnie to Finowie robią teraz z programem nauczania w szkołach. Fińska Krajowa Rada Edukacji zastanawia się, dlaczego fińscy uczniowie są coraz mniej zadowoleni ze szkół i dlaczego wyniki testów kompetencji zaczęły się obniżać.[…]. Rada Edukacji wpadła więc na pomysł, by ukierunkować programy nauczania w szkołach w stronę bardziej praktycznych tematów, z którymi uczniowie mają większą szansę zetknąć się w życiu.[…]

 

Być może najlepszym aspektem fińskich reform jest swoboda, jaką szkoły w tym kraju mają w formowaniu swoich własnych programów nauczania. Narodowe ramy programowe są dość luźne. Uczniowie z kolei mają wolność wyboru sposobu kształcenia. Edukacyjne eksperymentowanie może pomóc stworzyć alternatywę dla tradycyjnego systemu nauczania. Systemu, który wszyscy znamy, ale niekoniecznie chcemy stosować go w edukacji naszych dzieci.

 

Cały artykuł „Finlandii znudziły się szkoły. Koniec z matematyką i historią, czas na nauczanie tematyczne”   –   TUTAJ 

 

Jak można przeczytać na stronie  <Portalu Samorządowego> –  Nauczycielska „Solidarność” negatywnie ocenia zmiany związane z urlopem zdrowotnym, awans zawodowy i powiązanie go z dodatkiem za wyróżniającą pracę oraz ocenę pracy nauczyciela”.

 

Oto najważniejsze fragmenty tej informacji:

 

Związkowcy piszą w apelu, że ustawa o finansowaniu zadań oświatowych przyjęta przez Sejm 27.10.2017 r., w przeciwieństwie do tego, co twierdzi minister Anna Zalewska, nie została uzgodniona z partnerami społecznymi. […]

 

Związkowcy piszą, że Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w pełni popiera postulaty Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” dotyczące: (…) odstąpienia od wprowadzenia proponowanych zmian w ustawie Karta Nauczyciela, które drastycznie pogorszą status zawodowy nauczyciela. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywa rząd RP do podjęcia działań gwarantujących poprawę sytuacji finansowej pracowników oświaty.[…]

 

Nie zgadzamy się na ograniczenie przyczyn udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia, przewidzianych w projektowanym art. 73 ust. 1 pkt 1 i 2 KN, zawężonych do leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotna rolę – czytamy w apelu. […]

 

Oceniamy negatywnie zaproponowany system oceniania nauczycieli i związane z tym zmiany w zakresie awansu zawodowego. Uważamy, że tak częste ocenianie nauczyciela nie jest konieczne i nie ma uzasadnionego celu. […] Rodzą się również niepokoje, że ocena wyróżniająca będzie przyznawana szczególnie rzadko nauczycielom, pod naciskiem organów prowadzących, które w tym obszarze będą widziały oszczędności – pisze nauczycielska „Solidarność”.

 

Cała informacja „Oświatowa „S” apeluje do parlamentarzystów o nieuchwalanie zmian w KN  –   TUTAJ

 

Źródło:www.portalsamorzadowy.pl

 

 

Zobacz także, zamieszczony dzisiaj na oficjalnej stronie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” komunikat: Nauczyciele mają dość lekceważenia! Chcą godnego wynagradzania a nie jałmużny”   –   TUTAJ