Archiwum kategorii 'Aktualności'

Foto: Lech Muszyński/PAP[www.samorzad.pap.pl]

 

 

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich – Stanisław Trociuk zwrócił się do kuratorów oświaty w Białymstoku, Kielcach, Krakowie i Olsztynie z prośbą o podanie liczby skarg na przepisy statutów szkolnych w zakresie wymogów, stawianych wobec uczniów, dotyczących ubioru, oraz ich wyglądu (makijaż, manicure, a także farbowanie włosów, kolczykowanie ciała).

 

Informacja o tym zamieszczona została na stronie RPO 3 lutego 2023 roku. Oto jej treść:

 

 

Prawo szkoły do określania wyglądu uczniów. RPO pisze do kuratorów oświaty

 

Do RPO wpływają wnioski dotyczące sposobu uregulowania obowiązków ucznia w statucie szkolnym. Zastrzeżenia rodzą m.in.  wymagania co do elementów wyglądu ucznia lub uczennicy, które przez część osób są oceniane jako nadmierne ograniczenie ich wolności.

 

Statut jednej ze szkół podstawowych np. głosi: „Uczeń ma obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd. Zabroniony jest makijaż twarzy i malowanie paznokci, koloryzacja włosów, umieszczanie kolczyków w innych miejscach niż uszy (piercing). Zakazuje się noszenia biżuterii na zajęciach wychowania fizycznego.” Statut przewiduje przyznawanie punktów ujemnych za „niewłaściwy ubiór, makijaż, manicure”, a także za „farbowanie włosów, kolczykowanie ciała”.

 

Rzecznik widzi różnice w poglądach na temat kompetencji szkół w zakresie ustanawiania i egzekwowania zasad wyglądu uczniów i uczennic.

 

Z jednej strony przyjmuje się, że wskazanie w Prawie oświatowym, iż szkoła może określić obowiązki ucznia w zakresie przestrzegania zasad ubierania się na terenie szkoły, oznacza, że regulacje odnoszące się do innych elementów wyglądu osoby wychodzą poza uprawnienia szkoły. Szczegółowe uregulowania w tym względzie postrzegane są jako nadmierna, nieproporcjonalna i niekonieczna ingerencja w sferę wolności i prywatności, dla której nie ma podstawy ustawowej.

 

Zwolennicy innego poglądu podkreślają, że obowiązki ucznia wymienione w art. 99 Prawa oświatowego to katalog otwarty, co umożliwia umieszczenie w statucie także i innych wymagań. Ich zdaniem, skoro szkoły mają swobodę w ustalaniu swoich zasad, to różne zakazy (np. farbowania włosów, makijażu, malowania paznokci, tatuaży, noszenia dużej ilości biżuterii, noszenia bluz z kapturami, piercingu czy noszenia dredów) należałoby uznać za zgodne z ustawą. Jednocześnie zaleca się nieużywanie takich wyrażeń jak „schludny”, „ekstrawagancki”, czy „awangardowy”, w celu unikania wątpliwości interpretacyjnych. Podnoszony jest także argument, że nie ma przepisów, które zakazują takich praktyk. Jeżeli zatem do statutu wprowadzono zakazy, to uczniowie są zobowiązani do ich przestrzegania.

 

Czytaj dalej »Wczoraj (6 lutego 2w023 r.) na stronie MEiN zamieszczony został obszerny komunikat o podpisaniu przez ministra Czarnka trzech rozporządzeń. Oto obszerne fragmenty tego tekstu i link do pełnej wersji

 

 

Zmiany w podstawie programowej – rozporządzenia podpisane

 

[…]

 

Dziś, 6 lutego br. Minister Edukacji i Nauki podpisał trzy projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia:

 

1.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,

 

2.w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia,

 

3.w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. […]

 

Zmiany dotyczą:

1.podstawy programowej przedmiotu technika (klasy IV-VI szkoły podstawowej);

 

2.określenia podstawy programowej dla przedmiotu język łaciński (język ten będzie mógł być nauczany jako drugi język obcy począwszy od klasy VII szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych – liceum ogólnokształcącym i technikum;

 

3.uzupełnienia podstawy programowej języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum o zalecane gry o walorach edukacyjnych;

 

4.zastąpienia podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadpodstawowych podstawą programową przedmiotu biznes i zarządzenie – zakres podstawowy oraz określenia podstawy programowej dla przedmiotu biznes i zarządzanie – zakres rozszerzony;

 

5.uchylenia podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkole policealnej (załącznik nr 6 do rozporządzenia), co ma związek z wymienionymi zmianami dotyczącymi zastąpienia przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przedmiotem biznes i zarządzenie.

 

 

Zmiana podstawy programowej przedmiotu technika

We współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w podstawie programowej przedmiotu technika wprowadzone zostały istotne z punktu widzenia przygotowania uczniów do bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym … […]

 

Zmieniona podstawa programowa przedmiotu technika  będzie obowiązywać od roku szkolnego 2023/2024 w klasie IV szkoły podstawowej, w kolejnych latach – sukcesywnie w klasie V i klasie VI.

 

 

Podstawa programowa dla przedmiotu język łaciński

 

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ustalonych przez Ministra Edukacji i Nauki na rok szkolny 2021/2022 i kontynuowanym w roku szkolnym  2022/2023, jest działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy. […]

 

Czytaj dalej » Foto:www.facebook.com

 

Włodzimierz Czarzasty – współprzewodniczący „Nowej Lewicy” – podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Lublinie

 

 

Na portalu <dziennik.pl> zamieszczono dzisiaj (3 lutego 2023 r.) tekst, z którego można dowiedzieć się o planach Nowej Lewicy wobec ministra Czarnka. Oto fragmenty tego tekstu:

 

 

Wotum nieufności dla Czarnka? Tego chce Lewica

 

Przemyślmy i przedyskutujmy kwestię postawienia i zgłoszenia wotum nieufności w stosunku do ministra edukacji Przemysława Czarnka” – powiedział w piątek w Lublinie wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

 

Czarzasty na konferencji prasowej w Lublinie powiedział, że zgłoszenie przez opozycję wniosku o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka jest „sprawą bardzo rozsądnie uzasadnioną”. Zwracamy się oficjalnie do naszych partnerów na opozycji: przemyślmy i przedyskutujmy kwestię postawienia i zgłoszenia wotum nieufności w stosunku do ministra Czarnka – powiedział wicemarszałek sejmu.

 

Argumentując ewentualne złożenie wniosku o wotum nieufności posłanka Lewicy Beata Maciejewska nawiązała do przyznania pieniędzy dla organizacji pozarządowych na zakup nieruchomości w konkursie MEiN Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania„. Będziemy apelowali do całej opozycji, żeby wniosek o wotum nieufności złożyć dlatego, że minister Czarnek daje nam do tego kolejne powody – powiedziała Maciejewska. […]

 

Szef MEiN Przemysław Czarnek pytany we wtorek przez dziennikarzy, jakie były kryteria przyznawania pieniędzy dla organizacji na zakup nieruchomości w konkursie odparł: Państwo wystawiacie się na śmieszność. 40 mln zł na 42 organizacje, średnio po kilkaset tysięcy złotych dla organizacji, które przedstawiły znakomite projekty edukacyjne, które zostały wyłonione na podstawie przepisów prawa i dających prawo ministrowi edukacji do zorganizowania takiego programu. Podstawowym kryterium było: nie dajemy pieniędzy lewakom i komunistom, bo to jest sprzeczne z konstytucją – dodał Czarnek.

 

 

W czwartek premier Mateusz Morawiecki zapytany o 40 mln zł, które minister edukacji miał przekazać na siedziby organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją odpowiedział, że „zamierza podziękować ministrowi Czarnkowi za to, że stara się według bardzo jasnych, transparentnych i obowiązujących wszystkich kryteriów wspomagać różne organizacje pozarządowe”. […]

 

 

 

Cały tekst „Wotum nieufności dla Czarnka? Tego chce Lewica”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.wiadomosci.dziennik.pl/

 Wczoraj (2 lutego 2023 r.) na stronie MEiN zamieszczono ilustrowaną zdjęciami informację o wizycie ministra Czarnka w jednej z obdarowanych w ramach programu „Inwestycje w oświacie” szkół. Oto ten tekst:

 

Foto: www.szkolnictwo.pl

 

Minister Edukacji i Nauki odwiedził Katolicką Szkołę Podstawową im. ks. Piotra Skargi w Warszawie. Podczas wizyty szef MEiN wręczył symboliczny czek na kwotę 700 tys., którą placówka pozyskała w ramach programu „Inwestycje w oświacie”.

 

W ramach trzeciego rozstrzygnięcia w programie „Inwestycje w oświacie” Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Skargi w Warszawie otrzymała 700 tys. zł na fotowoltaikę wraz z konstrukcją, prace elektryczne, oprawy oświetleniowe w technologii LED oraz klimatyzację serwerowni i dwóch pracowni komputerowych. Jak podkreślał Minister Edukacji i Nauki, środki te pozwolą na poprawę warunków nauczania.

 

Po to żeby warunki, w których będziecie się uczyć były jeszcze lepsze, żebyście się uczyli w jeszcze bardziej ekologicznym otoczeniu i żebyście przez to mogli zdobywać wiedzę jeszcze bardziej efektywnie – mówił minister.

 

Szef MEiN przypomniał, że ponad 100 tys. młodych ludzi uczy się w szkołach prowadzonych przez podmioty niesamorządowe. Uczniowie tych placówek powinni mieć zapewnione takie same warunki do zdobywania wiedzy jak uczniowie ze szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Jesteście tak samo pełnoprawnymi uczniami szkół polskich, obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i macie prawo do takich samych warunków do nauki – mówił minister.

 

Minister Przemysław Czarnek pogratulował też założycielowi placowki odwagi i determinacji w tworzeniu szkoły: – Tak się robi wielkie rzeczy. Jak człowiek wie, że ma robić wielką rzecz, to bez względu na konsekwencje po prostu ją podejmuje – dodał.

 

„Inwestycje w oświacie” – wsparcie szkół niesamorządowych

 

W ramach programu organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia mogły pozyskać środki na rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym  na: budowę, dostosowanie, remont obiektu lub jego wyposażenie. Dzięki programowi „Inwestycje w oświacie” uczniowie szkół niepublicznych będą mieć lepsze warunki do nauki.

 

Kwotę 100 mln zł rozdysponowano w trzech rozstrzygnięciach. W ramach pierwszego z nich 58 beneficjentom przyznano 60 mln zł. W drugim 52 wnioskodawcom przyznano 31 mln zł, a w trzecim – 21 beneficjentom przyznano 9 mln zł.

 

Foto: www.szkolnictwo.pl

 

Budynek w którym mieści się SP im. ks. Piotra Skargi przy ul  Bema 73/75 w Warszawie

 

O Katolickiej Szkole Podstawowej im. ks. Piotra Skargi w Warszawie

 

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Piotra Skargi została założona w 2002 r. i weszła w skład Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Ks. Piotra Skargi istniejącego od 1997 r. Placówka prowadzi także oddziały przedszkole.

 

W szkole w 17 oddziałach uczy się 319 uczniów. Wychowanie oparte jest na wartościach katolickich i nauczaniu św. Jana Pawła II. W szkole realizowany jest autorski program wychowawczy „Wychowanie w wartościach”, w którym biorą udział dzieci, rodzice, wychowawcy i wszyscy pracownicy szkoły. Szkoła oferuje fundusz stypendialny: stypendium naukowe i stypendium socjalne.

 

 

Plik wideo z wystąpieniem ministra Przemysława Czernka w Katolickiej Szkole Podstawowej

im. Ks. Piotra Skargi * – TUTAJ

 

 

 

Źródło:  www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

 

*Uwierzcie nam – naprawdę warto to obejrzeć i wysłuchać !W 2023 roku „Walentynki” przypadają we wtorek – 14 lutego. W szkołach ponadpodstawowych, które mają już za sobą ferie zimowe nauczyciele-wychowawcy klas mogą stanąć przed dylematem: organizować „coś” z klasą z tej okazji, czy nie? Jeśli tak, to jak?

 

Oto podpowiedź z portalu „SUPERBELFRZY RP”, autorstwa Zyty Czechowskiej:

 

 

Zadania i ćwiczenia z sercem

 

Wielu z nas zastanawia się nad tym, czy akcentować w szkole walentynki. Niektórzy podchodzą do tematu entuzjastycznie, inni krytykują, uznając, że to całkowicie zbyteczny temat.

 

Każdy ma prawo do swojej opinii. Moja jest taka, że szkoła nie funkcjonuje w izolacji. Do szkoły przychodzą uczniowie, którzy z tematem spotykają się w swoich domach i w przestrzeniach publicznych. Często dopytują, chcą organizować takie wydarzenia w szkole, przynoszą upominki dla swoich koleżanek i kolegów.

 

Dlatego warto ten czas wykorzystać do rozwijania kompetencji emocjonalno- społecznych, do naturalnego, spontanicznego i niekreowanego TUS- Treningu Umiejętności Społecznych. Podczas walentynek nie musimy rozmawiać tylko i wyłącznie o miłości, chociaż to bardzo ważny i piękny temat, ale o szacunku do innych osób, empatii, wdzięczności, sympatii, przyjaźni i koleżeństwa.

 

W tym obszarze mieści się mnóstwo zagadnień, emocji i postaw, które mogą stać się motywem  walentynkowych obchodów. Wszystkie te elementy są składowymi zajęć, w ramach których możemy rozwijać kompetencje emocjonalno- społeczne. Możemy integrować uczniów, stwarzać przestrzeń do rozwijania relacji itd.

 

To bardzo dobry moment do włączania uczniów, w szkolne inicjatywy, w tym także uczniów ze SPE.

 

 

Więcej na temat ćwiczeń na blogu TUTAJ

 

 

Propozycja walentynkowych aktywności:

 

1.Chmura wyrazowa ze skojarzeniami z miłością i przyjaźnią. Taką chmurę możecie wygenerować na stronie TUTAJ

 

 

2.Komiks z dialogiem o miłości. Proponujemy wykonanie takiego komiksu na stronie Canva, albo np. w aplikacji TonnyTool.

 

3.Znaczek z symbolem walentynek. Kreatywne działanie uczniów, które można zwizualizować na jakieś wirtualnej tablicy. Znaczek można spersonalizować imieniem sympatii. Znaczki wykonacie na stronie Remixer- TUTAJ.

 

4.Tańczące serce. Proponujemy kreatywną aktywność, przygotowanie animacji w bezpłatnej aplikacji na podstawie rysunku. Instrukcję jak wykonać taką animację prezentujemy TUTAJ

 

Czytaj dalej »Foto: www.www.radiomaryja.pl

 

Przemysław Czarnek w Telewizji TRWAM

 

Dzisiaj (2 lutego 2023 r.) na portalu „Serwis Samorządowy PAP” zamieszczony został tekst, który swoim tytułem zwrócił naszą uwagę i spowodował, że postanowiliśmy nie tylko zamieścić jego fragmenty, ale poszerzyć zawartą tam wiadomość o dodatkowe informacje . Oto ten, okrojony, tekst z portalu PAP:

 

 

Czarnek: Rada Dzieci i Młodzieży przedstawi rekomendacje w sprawie ewentualnego zakazu używania telefonów w szkołach

 

[…]

 

Minister edukacji i nauki był wieczorem gościem w programie „Polski punkt widzenia” na antenie Telewizji Trwam. Został zapytany m.in. o to, czy dopuszcza wprowadzenie w Polsce stosowanego już w wielu krajach zakazu używania przez dzieci telefonów komórkowych w szkołach.

 

Ja już kilka miesięcy temu – na początku kadencji nowej Rady Dzieci i Młodzieży, działającej przy MEiN i skupiającej uczniów i studentów z całej Polski – poprosiłem dzieci szkolne i młodzież, żeby we własnym gronie skonsultowały we wszystkich województwach to, w jaki sposób podejść do tego zagadnienia” – powiedział szef MEiN.

 

Nie chcę być tym, który narzuca i tylko zakazuje, chcę być tym, który również słucha uczniów. Wiem, że konsultacje się odbyły i przyniosły oczywiste wnioski i odpowiedzi. Mogę zapowiedzieć, że jeszcze w tym tygodniu, bądź na początku przyszłego tygodnia, jak słyszałem, przedstawiciele Rady Dzieci i Młodzieży będą te rekomendacje publicznie na konferencji prasowej przedstawiali” – poinformował.[…]

 

 

 

Źródło: www.samorzad.pap.pl

 

 

x           x           x

 

 

A teraz owe dodatkowe informacje:

 

 

Zaczniemy od przypomnienia aktualnej sytuacji w owej Radzie Dzieci i Młodzieży przy ministrze. Aktualny  jej skład, po bardzo długo trwającej procedurze jej powołania, został ogłoszony Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2022 roku – zobacz  TUTAJ

 

Mało kto wie, że na przewodniczącą RDiM minister Czarnek (mając do wyboru z grona trójki zgłoszonych kandydatów) powołał Aleksandrę Horoszko. Ze strony „GAZETA KONGRESY”, gdzie 8 lutego 2022 roku zamieszczono tekst Nieoficjalnie: wiemy kto został nowym przewodniczącym Rady Dzieci i Młodzieżymożna się o niej dowiedzieć, że:

 

 „Aleksandra Horoszko, na co dzień uczennica II LO im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie, jako aktywistka młodzieżowa działa od dłuższego czasu. Członkinią RDiM jest już od IV kadencji. Ponadto w ostatnim czasie miała okazję sprawować funkcję parlamentarzystki podczas VI Posiedzenia Parlamentu Młodych RP. Działa również w projekcie edukacyjnym „Swoją Drogą” oraz „Nie przejść do historii”, który to jest realizowany w ramach Akademii Pileckiego.”

 

Ale my, szukając głębiej informacji o Aleksandrze Horoszka trafiliśmy na stronę „Gazety Olsztyńskiej”, która 13 lutego 2021 roku zamieściła  wywiad z Olą Horoszko, w którym można przeczytać takie słowa:

 

Jest pani wiceprzewodniczącą Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Jak pani dotarła do tego miejsca?

 

Zawsze miałam w sobie chęć działania, angażowałam się w wolontariat, pracę samorządu szkolnego i inne akcje, ale moja aktywność ograniczała się głównie do przestrzeni szkoły. Momentem przełomowym było możliwość wzięcia udziału w Sejmie Dzieci i Młodzieży. […] W radzie już drugi rok reprezentuję nasze województwo i staram się robić wszystko, aby głos młodzieży był słyszalny.[…]

 

 

Szukając dalej znaleźliśmy także taką informację:

 

 31 sierpnia, przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży podjął decyzję o odwołaniu wiceprzewodniczących Rady – Pauliny Nowak i Aleksandry Horoszko. Jednocześnie na funkcję wiceprzewodniczący powołani zostali Jadwiga Mizerska i Jan Zając. Byłe wiceprzewodniczące, znalazły się również wśród sygnatariuszy  wniosku o odwołanie Przewodniczącego.

Źródło:  www.gazetakongresy.pl/konflikt-w-radzie-dzieci-i-mlodziezy/

 

 

W tym samym materiale „Gazeta Kongresy”  informowała o konflikcie w RDiM:

 

W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego 1 września, przewodniczący Rady Jakub Lewandowski wziął udział w konferencji prasowej przed Ministerstwem, podczas której krytycznie odnosił się do sytuacji w polskiej oświacie, a także działań podejmowanych przez Ministra Przemysława Czarnka. […]

 

 

 

W tym samym dniu, na niecałą godzinę przed konferencją prasową z udziałem Przewodniczącego, grupa radnych złożyła wniosek o jego odwołanie z pełnionej funkcji:

 

Rada Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji i Nauki zawnioskowała o natychmiastowe odwołanie pana Jakuba Lewandowskiego z funkcji przewodniczącego RDIM. Wyrażamy głęboką dezaprobatę dla działań przewodniczącego. Przewodniczący nie reprezentuje woli większości w Radzie.”

 

 

Wniosek ten nie miał mocy prawnej, gdyż zgodnie z przyjętą wcześniej zasadą z(§ 6 ust. 1 pkt 2 zarządzenia #MEiN z 7.12.2020 r. w sprawie powołania RDiM zabrakło  poparcia co najmniej jeszcze jednego członka Rady (a nie zastępcy członka).

 

[Wszystkie  podane wyżej informacje pochodzą z „Gazeta Kongresy”]

 

 

Na zakończenie naszego śledztwa przywołamy jeszcze raz publikację z „Gazeta Kongresy”, zamieszczoną tam 8 lutego 2022:

 

Rozpoczyna się nowa kadencja Rady Dzieci i Młodzieży – 11 stycznia Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył powołania członkom VI kadencji Rady Dzieci i Młodzieży działającej przy MEiN. Dzięki naszym źródłom wiemy, iż w podczas ostatniego posiedzenia Rady w drodze głosowania wyłoniono 3 potencjalnych kandydatów do objęcia stanowiska przewodniczącego. Ostateczny wybór należał do samego ministra Czarnka, który z powyższej grupy wybrał i powołał nową przewodniczącą Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji i Nauki – Aleksandrę Horoszko, młodą aktywistkę z Olsztyna.

[Źródło: www.gazetakongresy.pl/]

 

 

I teraz nie możemy mieć cienia wątpliwości, że  Rada Dzieci i Młodzieży pod przewodnictwem TEJ PRZEWODNICZĄCEJ zrobi wszystko, co tylko minister nakaże….Dzisiaj (1 lutego 20233 r.) w gmachu MEiN odbyła się kolejna runda rozmów nauczycielskich związków zawodowych z kierownictwem MEiN. Poniżej zamieszczamy dwie relacje z tego samego wydarzenia:

 

Z oficjalnej  strony MEiN

 

 

Spotkanie kierownictwa MEiN ze związkami zawodowymi

 

 

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Sekretarz Stanu w MEiN Dariusz Piontkowski spotkali się ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli w ramach zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Głównym tematem rozmów były wcześniejsze emerytury nauczycielskie, świadczenia kompensacyjne, ocena pracy oraz wynagrodzenia nauczycieli.

 

Wśród tematów poruszanych w pierwszej części spotkania znalazły się m.in. zgłoszone przez związki zawodowe propozycje zmiany rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli. Jak zaznaczył wiceminister Dariusz Piontkowski: – Część argumentów związków zawodowych i ich propozycji warto rozważyć i ewentualnie zmienić projekt rozporządzenia. Z częścią tych propozycji się nie zgadzamy, ale chcemy dalej rozmawiać, także w kontekście odbiurokratyzowanie pracy nauczycieli.

 

Dodał, że Ministerstwo jest gotowe do szerokich rozmów w celu przygotowania wykazu dokumentów, które są zobowiązani przygotować nauczyciele i dyrektorzy w trakcie swojej pracy, a z których można by zrezygnować – Postulat odbiurokratyzowanie przyjmujemy ze zrozumieniem – zapewnił wiceminister Piontkowski i zapewnił o dalszej współpracy w kierunku odbiurokratyzowania pracy nauczycieli.

 

Rozmowy dotyczyły również zmian w  rozporządzeniu o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

 

Jesteśmy w trakcie konsultacji i uzgodnień tego rozporządzenia. Ono umożliwi wypłacenie nauczycielom wynagrodzeń według nowych stawek uwzględniających wzrost wynagrodzenia o 7,8%. Projekt rozporządzenia jest tak naprawdę wynikiem przyjętej już przez sejm ustawy budżetowej i nie może on wyjść powyżej tej skali podwyżki, która została przyjęta w ustawie budżetowej – poinformował wiceminister.

 

Wiceminister Dariusz Piontkowski odniósł się także do kwestii powrotu do przepisów umożliwiających wprowadzenie wcześniejszej emerytury dla nauczycieli, która była przewidywana kiedyś w art. 88 Karty Nauczyciela i pozwalała na to by po 30 latach pracy, w tym 20 latach pracy przy tak zwanej tablicy można było ewentualnie skorzystać z wcześniejszego przejścia na emeryturę. Wiceminister zapowiedział dalsze rozmowy w tym temacie.

 

 

 

Źródło:  www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

 

x           x           x

 

 

Z oficjalnej  strony  ZG ZNP

 

 

Spotkanie w MEiN ws. płac, wcześniejszych emerytur i oceny pracy nauczycieli  

 

 

Wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński podczas konferencji prasowej po zakończeniu spotkania

 

 

1 lutego w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie grupy roboczej powołanej w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

 

ZNP reprezentował wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz członkowie ZG ZNP: Edyta Książek, Elżbieta Markowska, Adam Młynarski i Urszula Woźniak.

 

Celem spotkania było:

 

-uzgodnienie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy,

 

-zmiana przepisów w sprawie wcześniejszej emerytury dla nauczycieli,

 

-nowelizacja rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczycieli.

 

 

Przedstawiciele ZNP przedstawili propozycję zwiększenia zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli od 1 styczna 2023 r. o 15 proc., a nie jak proponuje ministerstwo edukacji o 7,8 proc.

 

Przypominamy, że Związek Nauczycielstwa Polskiego podczas prac parlamentarnych nad ustawa budżetową złożył poprawkę zwiększająca kwotę bazową dla nauczycieli o 22,5 proc. w stosunku do kwoty proponowanej w ustawie budżetowej (poprawka ta została odrzucona przez Sejm), co skutkowałoby 15-procentowym wzrostem zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli. W tej sprawie brak jest porozumienia. Kierownictwo resortu podtrzymało rozwiązania przedstawione w projekcie rozporządzenia płacowego nauczycieli. ZNP w najbliższym czasie złoży – poprzez posłów – projekt zmian ustawowych, które pozwolą na zwiększenie wynagrodzenia od 1 lipca 2023 r. 

 

Przedstawiciele ZNP domagali się przywrócenia prawa do wcześniejszej emerytury i możliwości skorzystania z niej przez wszystkich nauczycieli spełniających warunki określone w art. 88 Karty Nauczyciela, a także obliczania tej emerytury na podstawie „starych” przepisów. Resort edukacji przedstawił jedynie bardzo ogólne założenia do dyskusji i zaproponował dalsze rozmowy. 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego ze zdumieniem i oburzeniem przyjął wycofanie się przez ministra Przemysława Czarnka z nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli. W projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli, który ZNP otrzymał przed rozmowami w ministerstwie, zlikwidowane zostały wartości punktowe i procentowe przy dokonywaniu oceny pracy.

Były to zmiany zgodne z postulatem ZNP i oczekiwaniami środowiska nauczycielskiego. Ich celem była eliminacja bezprawnych działań polegających na tworzeniu w niektórych szkołach i placówkach regulaminów i wskaźników oceniania.

 

To, co wydarzyło się podczas rozmów w sprawie przekazanego nam projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli uznajemy za farsę – komentuje wiceprezes ZG ZNP. Najpierw minister przesyła nam projekt rozporządzenia, a potem mówi, że to była „tylko” wersja robocza. 

 

Komentarz VIDEO po rozmowach można obejrzeć na facebookowym profilu ZNP (link poniżej)  –  TUTAJ

 

 

Źródło:  www.znp.edu.plScreen z filmowej relacji, ilustrującej materiał „Dotacje dla fundacji związanych z PiS.

‘Kuriozum’ i ‘uwłaszczenie’ kontra ‘kapitał, który umożliwia działanie’” [www.tvn24.pl]

 

Willa przy ul. Łowickiej na warszawskim Mokotowie, którą za uzyskane  5 mil. zł. zamierza kupić Fundacja „Polska Wielki Projekt”.

 

 

Wczoraj (1 stycznia 202 roku) na stronie TVN24 zamieszczony został tekst Justyny Sucheckiej i Piotra Szostaka pt. „Willa plus. Publiczne pieniądze dla organizacji bliskich PiS. Lista”. Mamy świadomość, że chyba nie ma nikogo z naszych czytelników, kto nie słyszałby o tej kolejnej aferze zawłaszczania publicznych pieniędzy przez „znajomych królika”, ale uznaliśmy że nie możemy – z powodu obowiązku kronikarskiego, jaki przyjęło na siebie „Obserwatorium Edukacji” – pominąć milczeniem tego bezczelnego rozdawnictwa milionów, pod pretekstem wspierania polskiej edukacji.

 

Oto najważniejsze fragmenty tej publikacji:

 

[…] Minister Przemysław Czarnek przeznaczył 40 milionów złotych na zakup lub remont nieruchomości w ramach konkursu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”.* Pieniądze przyznano na początku listopada 42 organizacjom. Dziś opisujemy 12 pozycji z tej puli, czyli te organizacje, które kupią lub wybudują od zera nieruchomości z publicznych pieniędzy.

 

To organizacje związane z politykami PiS, urzędnikami państwowymi, Kościołem katolickim, harcerstwem.

 

Nieruchomości trafią tylko do – jak tłumaczył Przemysław Czarnek 24 stycznia w rozmowie z Onetem – „znakomitych organizacji”. – Wszystko jest i będzie zgodnie z prawem – zapewniał minister edukacji i nauki. – A jednostki szkodliwe i lewackie żadnych pieniędzy z MEiN nie otrzymają.[…]

 

Konkurs  zakładał, że kwota dotacji powinna w całości pokryć zakup nieruchomości. Organizacje, które już dopięły wszystkie formalności i podpisały umowy zakupu nieruchomości, w całości wydały na ten cel dofinansowanie. W kilku przypadkach formalności związane z zawieraniem umów trwają.[…]

 

 

Poniżej zamieszczamy jedynie fragmenty tekstu, w których autorzy opisali jeden, najbardziej „wysokopłatny”, przykład tego „paralegalnego” rozdawnictwa „ swoim”:

 

 

Prezentowana willa o powierzchni 412 metrów kwadratowych to perła przedwojennego modernizmu, zaprojektowana przez Romualda Gutta, architekta m.in. gmachu Głównego Urzędu Statystycznego czy Muzeum Więzienia Pawiak. Nieruchomość przy ul. Łowickiej na warszawskim Mokotowie liczy 11 pokoi i otacza ją starannie skomponowany ogród będący dziełem Aliny Scholtz-Richert. [..]

Willa obecnie jest własnością Polskiego Holdingu Nieruchomości – spółki kontrolowanej przez Skarb Państwa i nadzorowanej przez ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Jak ustaliła Wirtualna Polska, już w 2014 r. PHN wyceniał nieruchomość na 6 milionów złotych. Teraz sprzedaje ją „okazyjnie” za 5,5 mln – mimo że od tego czasu nieruchomości w Warszawie zdrożały o ponad 50 procent.

 

Nieruchomość zamierza kupić założona m.in. przez Zdzisława Krasnodębskiego, europosła PiS, Fundacja Polska Wielki Projekt.** Organizuje ona konkurs dla „twórców prawych i sprawiedliwych”, w którym przyznawana jest nagroda im. Lecha Kaczyńskiego. MEiN przekaże fundacji na zakup lokalu 5 milionów złotych. […]

 

Fundacja zadeklarowała, że do 2030 roku będzie realizować w nieruchomości działalność opisaną we wniosku. Powstanie tu m.in. Dom Trójmorza – centrum edukacyjne, oświatowe i popularyzatorskie zajmujące się szerzeniem wiedzy, pogłębianiem świadomości oraz promowaniem, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, Polski oraz idei Trójmorza jako projektu będącego polską racją stanu. Później fundacja będzie mogła wykorzystać willę do dowolnych celów, a jeśli zechce – sprzedać ją. […]

 

 

 

Cały tekst „Willa plus. Publiczne pieniądze dla organizacji bliskich PiS. Lista” – TUTAJ

 

 

Źródło: www.tvn24.pl

 

 

 

*Wyniki konkursu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”. [Kliknij w obrazek, aby powiększyć]:

 

Źródło: file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Wyniki_konkursu.pdf

 

 

 

**Statut Fundacji „POLSKA WIELKI PROJEKT”  –  TUTAJ

 

 W miniony piątek (27 stycznia 20233 r.) na stronie Senatu RP zamieszczono informacje o 11. Spotkaniu z cyklu „Gadka Senacka”, którego tematem była edukacja seksualna młodzieży. Oto ten tekst:

 

 

„Rzetelna edukacja seksualna” tematem kolejnej debaty młodzieżowej w Senacie

 

Foto: Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

 

Wychowanie seksualne w szkole było głównym motywem 11. spotkania z cyklu„Gadka Senacka”, które odbyło się 27 stycznia  br. Wzięli w nim udział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka oraz senator Krzysztof Kwiatkowski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej.

Otwierając debatę prof. Tomasz Grodzki zachęcał młodzież do otwartej, merytorycznej rozmowy. „Spotkanie jest tym lepsze, im żywiej uczestniczymy w dyskusji” – mówił. „Cieszę się, że forum wymiany myśli, które stworzyliśmy tu, w Senacie, funkcjonuje tak dobrze. Traktujemy to jako wkład Izby Wyżej w budowanie fundamentów demokracji w Polsce” – podkreślił Marszałek Senatu

 

W wydarzeniu brały udział panelistki: Antonina Kopyt – Fundacja Sexedpl, Katarzyna Banasiak-Marszałek – koordynatorka ds. edukacji, od 4 lat dyżurantka telefonu zaufania dla młodzieży oraz dr n.med. Aleksandra Jodko-Modlińska – psycholog, seksuolog, dyrektor (?) nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii.

 

Spotkanie rozpoczęło się od przemówień uczniów w dwóch językach – polskim i ukraińskim. Młodzi podkreślali, jak ważna jest edukacja seksualna i skąd biorą się jej braki. Dyskutowano o tym, skąd młodzież czerpie wiedzę na temat edukacji seksualnej. Najwięcej głosów padło na Internet. Młodzi tłumaczyli, że w internecie nikt ich nie oceni, są anonimowi i szybko uzyskają informację. Poruszono też kwestie wychowania seksualnego. Dyskutowano między innymi o tym, jak wygląda edukacja w szkole publicznej i prywatnej, o małej  frekwencji na zajęciach i o licznych zwolnieniach z tego przedmiotu.

 

Panelistka Antonina Kopyt podkreśliła, że wychowanie do życia w rodzinie jest prowadzone w każdej szkole inaczej. Młodzież powinna dać szansę nauczycielowi w przekazywaniu informacji. Zachęciła również do walki o ten przedmiot i szczerej dyskusji co można byłoby poprawić. Oceniła, że ważna jest rozmowa i wspólne rozwiązywanie problemu. Aleksandra Jodko-Modlińska stwierdziła, że przyczyną niechodzenia na zajęcia są rodzice, którzy z wielu powodów decydują się na ten krok.

 

Uczniowie wymieniali się swoimi doświadczeniami z prowadzonych zajęć. Opowiadali, że częściej było więcej żartów niż poważnych rozmów. Panelistka Katarzyna Banasik-Marszałek powiedziała, że śmiech podczas zajęć nie jest objawem niedojrzałości a pokonywaniem pewnych barier. Zdaniem Katarzyny Banasik-Marszałek potrzeba jest zmiana myślenia osób dorosłych, weryfikacja osób prowadzących zajęcia czy zmiana ich kształtu.

 

W 2002 roku światowa organizacja zdrowia stworzyła Powszechną Deklarację Praw Seksualnych. Deklarację podpisała również Polska. Na podstawie tego dokumentu, młodzież może domagać się rzetelnej edukacji seksualnej. Deklaracja składa się z 16 (?) praw a dziesiąta z nich brzmi: ,,Prawo do wszechstronnej i wyczerpującej edukacji seksualnej, która jest procesem trwającym całe życie, które powinny być włączone wszystkie instytucje społeczne’’.

 

Organizatorem spotkania jest ruch młodzieżowy „Gadka senacka” przy współpracy z Kancelarią Senatu. W wydarzeniu bierze udział młodzież ze szkół z całej Polski.

 

 

 

Źródło: www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/

 Foto: www.twitter.com/DominikkKuc/

 

 

Dominik Kuc – działacz na rzecz edukacji, zdrowia psychicznego i równości, członek  rady Fundacji Growspace –  podczas konferencji prasowej

 

 

Portal Prawo.pl zamieścił dzisiaj (30 stycznia 22023 r.) aktualną  informację o o liczbie prób samobójczych, poodejmowanych przez dzieci i młodzież w roku 2022:

 

 

Ponad 2 tys. prób i 150 samobójstw dzieci – apel o prewencję w szkołach

 

Dane za 2022 rok pokazują niechlubny rekord – łącznie zanotowano 2031 prób samobójczych dzieci i młodzieży, z czego 150 zakończyło się zgonem. Podała je do publicznej wiadomości Fundacja GrowSpace, która apeluje o wprowadzenie prewencji suicydalnej do szkół, opartej na szkoleniach dla nauczycieli i profilaktyce wśród uczniów, budowaniu zespołów interwencyjnych i wsparciu grup szczególnie zagrożonych kryzysami zdrowia psychicznego.

 

Fundacja wystąpiła w trybie dostępu do informacji publicznej do wszystkich komend wojewódzkich policji i do Komendy Stołecznej Policji o dane o zamachach samobójczych dzieci i młodzieży do 18 lat, w tym zakończonych zgonem, w 2022 r.

 

Duże liczby, duży wzrost

 

– Dane te pokazują niechlubny rekord. Łącznie zanotowano 2031 prób samobójczych dzieci i młodzieży, z czego 150 zakończyło się zgonempowiedział Dominik Kuc z Fundacji GrowSpace w poniedziałek na konferencji prasowej zorganizowanej przed gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przypominał, że w 2021 r. prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży zanotowano około 800. – To wzrost o ponad 150 proc. – podkreślił. […]

 

Petycja o działania prewencyjne

 

Chcemy przedstawić petycję dotyczącą prewencji suicydalnej w szkołach, którą kierujemy do Ministerstwa Edukacji i Nauki i Ministerstwa Zdrowia – poinformował Dominik Kuc. – Te dwa tysiące prób samobójczych, to złamane serca rodziców, to dwa tysiące trudnych sytuacji w szkołach, dwa tysiące pytań o to, czy dałoby się temu zapobiec. Uważamy, że w każdym przypadku dałoby się zapobiec, gdyby już na samym początku, na pierwszym etapie rozpoznano myśli samobójcze – ocenił.

 

Fundacja apeluje o to, by wprowadzić prewencję suicydalną do szkół. Prewencję, która opiera się na trzech filarach:

 

1.Pierwszy to pomoc ogólna: profilaktyka, która opiera się na szkoleniach dla nauczycieli i profilaktyka w klasach.

 

2.Drugi filar to wsparcie osób w kryzysie, to jest budowanie i wspieranie budowania zespołów interwentów kryzysowych, którzy podejmują działania w tych najtrudniejszych przypadkach, kiedy już nastąpił kryzys suicydalny, kryzys zdrowia psychicznego.

 

3.Trzeci to wsparcie dla grup, które są szczególnie zagrożone kryzysami zdrowia psychicznego, kryzysami suicydalnymi.

 

 

 

Źródło: www.prawo.pl/oswiata/

 

x          x          x

 

Więcej szczegółów o tej smutnej statystyce na stronie portalu <Puls Medycyny> :

 

 

Dramatyczne dane o próbach samobójczych polskich dzieci. Jest petycja do MEiN i MZTUTAJ