Archiwum kategorii 'Aktualności'

 

 

Jeszcze Polska nie zginęła
Kiedy MY żyjemy…

 

 

MY – obrońcy Konstytucji RP,

 

MY – obrońcy trójpodziału władzy,

 

MY – obrońcy Polski jako państwa prawa,

 

MY – obrońcy trwałej obecności Polski w Unii Europejskiej,

 

MY – obrońcy demokracji – tej na co dzień, demokracji dla wszystkich, nie tylko dla członków     i zwolenników partii rządzącej,

 

MY – nauczyciele, zmieniający nasze szkoły w środowiska wspierające autonomiczny rozwój uczniów – obywateli Polski przyszłości.

 

 

 

Foto: Jakub Kaczmarczyk [www.gazetagazeta.com]

 

 

Redakcja „Obserwatorium Edukacji”

 

 

 

 Foto: Fragment zdjęcia Kornelii Glowackiej-Wolf [ www.wiadomosci.gazeta.pl ]

 

 

Na stronie „Głosu Nauczycielskiego” zamieszczono informację o wczorajszych wydarzeniach w Sejmie, dotyczących uchwalenia kolejnej nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe. Najpierw można się tam dowiedzieć o finale prac legislacyjnych w Sejmie nad tym projektem:

 

Sejm przegłosował dziś (9 listopada) obszerną nowelizację ustawy – Prawo oświatowe. Przygotowany przez MEN dokument poparło 424 posłów, nikt nie był przeciw, a 1 poseł wstrzymał się od głosu (wyniki głosowania dostępne są TUTAJ).

 

Większa część projektu to rozwiązania dotyczące szkolnictwa zawodowego, które nie wywoływały specjalnych kontrowersji. W ustawie znalazł się jednak pakiet przepisów nowelizujących Kartę Nauczyciela, w tym punkt przesuwający z 3 do 5 lat obowiązek przeprowadzenia oceny pracy nauczyciela. Teoretycznie to przepis korzystny dla nauczycieli, ponieważ odsuwa o dwa lata perspektywę poddania się ocenie według nowych zasad, zgodnie z regulaminami oceniania ogłoszonymi przez dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na podstawie ministerialnego rozporządzenia. […]

 

ZNP postanowił jednak wykorzystać okazję i zgłosił (za pośrednictwem posłów PO) poprawkę do ustawy przywracającą poprzedni, obowiązujący do 31 sierpnia 2018 r., system oceny. Podczas prac w sejmowych komisjach MEN sprzeciwiał się wprawdzie jakimkolwiek dodatkowym poprawkom w sprawie systemu oceny, ale w czwartek ministerstwo niespodziewanie zmieniło zdanie.Na tym etapie legislacji nie możemy przyjąć poprawki. Docierają do nas jednak głosy o dużym zaniepokojeniu nauczycieli, jeśli chodzi o system oceniania. Nie wykluczamy, jeszcze po spotkaniu w przyszłym tygodniu ze związkami zawodowymi, wprowadzenia na etapie senackim poprawki, która będzie już kompleksowa i dopracowanazapowiedziała wiceminister edukacji Marzena Machałek.

 

Jednak hitem tego artykułu jest informacja o słowach, jakie publicznie padły z ust minister Zalewskiej na sali sejmowej:

 

Czytaj dalej » 

====Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi, wraz z innymi szkołami w Polsce, stanęła 9 listopada o godzinie 11.11 do wspólnego odśpiewania wszystkich zwrotek Polskiego Hymnu Państwowego.

 

Nagranie tej uroczystej chwili   –   TUTAJ

[Źródło:www.facebook.com/lidia.sobczak]

 

 

Był także krótki apel okolicznościowy

 

 

 

 

 

O godz. 16-ej w Parku Szarych Szeregów odbyła się „Biało-czerwona sztafeta pokoleń

 

 

 

Czytaj dalej »Inicjatywa ministerstwa edukacji nie stała się dziś „tematem dnia” polskich mediów. Oto co udało się nam odnaleźć w internecie o tym wydarzeniu:

 

 

Na portalu ONET:

 

Foto: www.wiadomosci.onet.pl

 

Kilkuset uczniów Prywatnych Żeńskich i Męskich Szkół im. Cecylii Plater-Zybertówny, wraz z nauczycie- lami, odśpiewało dziś hymn narodowy na placu Konstytucji w Warszawie. W ten sposób, podobnie jak 24 tysiące innych placówek edukacyjnych w naszym kraju, dzieci uczciły 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Akcję „Rekord dla Niepodległej” zainicjowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, wraz z Radą Dzieci i Młodzieży przy MEN. Jej celem było wspólne zaśpiewanie 4-zwrotkowego hymnu narodowego przez uczniów i nauczycieli przedszkoli i szkół w kraju i za granicą. Akcja rozpoczęła się dziś wszędzie o symbolicznej godzinie 11.11. […]

 

W akcji „Rekord dla Niepodległej” wzięło udział blisko 24 tysiące szkół w całej Polsce, a nawet poza jej granicami.

 

 

Cała informacja „Dzieci śpiewały hymn narodowy. Akcja „Rekord dla Niepodległej”    –   TUTAJ

 

Źródło: www.wiadomosci.onet.pl

 

 

 

Próżno byłoby szukać na stronie MEN relacji z tego „śpiewu na trzy – cztery”. Oto jeszcze dwa doniesienia o tym, jak realizowano to śpiewanie „w Polsce”:

 

Czytaj dalej » 

Foto: www.prawoslawie.pl

 

Parafia Prawosławna Św. Jana Klimaka w Warszawie od lat musi prowadzić punkt katechetyczny.

 

 

24 października wiceminister Kopeć odpowiedział w imieniu MEN na wystąpienie RPO Adama Bodnara do MEN z dn 20 września 2018 r, w którym zwrócił on uwagę na kwestię dostępności lekcji etyki i lekcji religii mniejszościowych. Rzeczecznik jest zaniepokojony sygnałami, że szkoły rzadko powiadamiają rodziców i uczniów o możliwości zorganizowania tych lekcji na ich życzenie.

 

Oto fragmenty informacji, jaką o tej wymianie stanowisk między oboma urzędami zamieszczono na stronie RPO:

 

 

[…] – Wszelkie bariery w dostępie do lekcji religii mniejszościowych lub lekcji etyki, czy też nierówne traktowanie uczniów nieuczęszczających na lekcje religii w szkole stanowią przejawy dyskryminacji ze względu na religię i światopogląd w obszarze edukacji – podkreślił Rzecznik.

 

Dziś obowiązek państwa, by powiadomić rodziców i uczniów o możliwości zorganizowania lekcji religii mniejszości lub etyki, realizowany jest w ten sposób, że MEN informuje o tym na stronie internetowej (to wynika z odpowiedzi MEN w na pytanie zadane przez RPO w roku szkolnym 2016/17).

 

Tyle że od dwóch lat takiej informacji na stronie MEN już nie ma. A nawet gdyby została zamieszczona, to to za mało, by rodzice dowiedzieli się o przysługujących im prawach.

 

Dlatego RPO ponownie zwrócił się do MEN zmianę rozporządzenia (z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach szkołach) – tak, aby obowiązek informowania spoczął nie na stronie internetowej a na dyrektorach szkół.

 

W nowelizacji powinno się też zapisać, że do pisemnego wniosku o zorganizowanie lekcji religii uprawnione są również kościoły i związki wyznaniowe.[…]

 

Według niego (RPO) obowiązek organizowania lekcji etyki – podobnie jak obowiązek organizowania lekcji religii – powinien być nałożony na szkoły mocą ustawy. Rzecznik po raz kolejny zwrócił się też o zmianę rozporządzenia MEN, tak by obowiązek zorganizowania lekcji etyki na życzenie spoczywał również na przedszkolach (tak jak obowiązek zorganizowania na życzenie rodziców lekcji religii).

 

 

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 

 

Czytaj dalej »Foto: www.zsp2.piotrkow.pl

 

 

Z pewnym opóźnieniem zamieszczamy informację o Konkurs Piosenki Patriotycznej „Raduje się serce…”. który odbył się 26 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim. Informację zamieszczono na stronie „Radia Piotrków”:

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim zorganizował Konkurs Piosenki Patriotycznej „Raduje się serce…”. Jego uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów z powiatu piotrkowskiego.

 

[…] A skąd wziął się pomysł na zorganizowanie tej imprezy? Okazją do stworzenia konkursu jest program edukacyjny, w którym wzięliśmy udział i który wygraliśmy. Nasza szkoła została wybrana jako jedyna z Piotrkowa. Na realizację przedsięwzięcia otrzymaliśmy 8 tys. zł. W ramach wspomnianego programu organizujemy warsztaty, wykłady czy spotkania. Planujemy też otworzyć wystawę. Wszystko to poświęcone jest tematyce związanej z niepodległością.

 

Czytaj dalej » 

Foto: www.8lolodz.edupage.org

 

Uczniowie VIII LO w Łodzi podczas próby do spektaklu „Z pamiętnika Żyda legionisty”.

 

 

„Dziennik Łódzki zamieścił informację o wartej odnotowania i upowszechnienia inicjatywie uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Łodzi. Oto fragment tego news’a:

 

[…] Grupa Inicjatyw Artystycznych przy VIII LO w ramach projektu „Obrazy pamięci” przygotowuje spektakl poświęcony odzyskaniu niepodległości pod tytułem „Z pamiętnika Żyda legionisty”. Jak czytamy na stronie VIII LO: Setna rocznica tego wydarzenia jest dla nas okazją, aby przypomnieć o wielonarodowym charakterze II Rzeczpospolitej, o roli jaką w tworzeniu suwerennego państwa odgrywały mniejszości.

 

Spektakl, który premierę będzie miał 7 listopada w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, uświetni swoim udziałem aktor, piosenkarz, lider zespołu Coma Piotr Rogucki. Muzykę do przedsięwzięcia, które nabrało niebywałego wręcz rozmachu, napisał kompozytor Marcin Werner, a za reżyserię odpowiada wieloletni dyrektor Teatru Nowego w Łodzi i Teatru Małego w Tychach Andrzej Maria Marczewski.[…]

 

 

Cała informacja „Z pamiętnika legionisty w wykonaniu uczniów VIII LO”    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.dzienniklodzki.plKościół pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Łodzi

 

W czwartek 8 listopada 2018 r. o godz. 12 w kościele parafialnym pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Łodzi (ul. Kolińskiego 26) odbędzie się Msza święta w intencji dzieci pomordowanych w niemieckim obozie koncentracyjnym przy ul. Przemysłowej.

 

Mapka lokalizacji kościoła pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Łodzi

 

 

Następnie z kościoła pod pomnik Pękniętego Serca przejdzie marsz, którego uczestnicy – jak w poprzednich latach – będą nieść fotografie pomordowanych dzieci oraz odczytywać ich imiona i nazwiska. [Źródło:www.kuratorium.lodz.pl ]

 

Czytaj dalej » 

 

Przed dwoma dniami zmarła w Koninie – po prawie dwuletniej walce z rakiem – Profesor MARIA DUDZIKOWA – wieloletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, była kierownik Zakładu (później przemianowanego na Pracownię) Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych tej uczelni. Od 1993 roku była zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, przez 25 lat (ostatni raz – w 2018 roku na XXXII LSMP w Łagowie) niestrudzona kierownik Letnich Szkół Młodych Pedagogów PAN.

 

Tę smutną wiadomość przekazał w poscie zamieszczonym wczoraj na swym blogu profesor Bogusław Śliwerski. „Obserwatorium Edukacji” nie ma wątpliwości, że naszym obowiązkiem jest – los zrządził, że właśnie w taki dzień jak dzisiejszy – poinformowanie o tym naszych czytelników – w najlepszy możliwy sposób: odsyłając do wspomnień na blogu profesora Śliwerskiego. Na początek proponujemy fragment wczorajszego postu:

 

 

[…] Niewiele jest w uniwersytetach osób, które całym życiem służą innym, które z wyjątkową pasją i wiarygodną pracą nad sobą traktują rodzinne, akademickie i społeczne role jako imperatyw moralny. Może ktoś się zastanawia, po co poświęcała każdą chwilę życia będąc już na emeryturze, a więc w okresie „złotej jesieni”, kolejnym planom wydawniczym, projektom własnych książek, recenzjom rozpraw tych, którzy naprawdę chcą skorzystać z uprzedzającej potencjalne niepowodzenie mądrości Mistrzyni Myśli, Pióra, Doświadczeń i Wyobraźni. Pracowała bez wytchnienia, często nie dojadła, bo nie miała na to czasu. Wszędzie jednak była punktualnie, a nawet wcześniej, z zapasem, by nikt nie musiał na Nią czekać.

 

 

Czytaj dalej » 

 

Odwiedzając dzisiaj cmentarze, na których znajdują się groby naszych bliskich zmarłych: rodziców, krewnych, przyjaciół, wspomnijmy także naszych nauczycieli, tych, którzy byli dla nas przewodnikami w wędrówce od niewiedzy ku wiedzy, od nieodpowiedzialnego dzieciństwa do dojrzałości.

 

 

 

 

Szczególne wspomnienie i zapalonego pod cmentarnym krzyżem znicza poświęćmy zwłaszcza tym, którzy odegrali w naszych biografiach role przewodników, mentorów, mistrzów. Bo choć Oni żyją w nas tym co w nas zasiali, to niechaj dziś nasza o Nich pamięć będzie spłatą kolejnej raty zaciągniętego u nich kredytu…

 

 

 

Włodzisław Kuzitowicz