Archiwum kategorii 'Aktualności'

Foto:Maciej Kałach [dzienniklodzki.pl]

 

                                        Zastępca dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ Dorota Gryta

 

 

Uznaliśmy, że – choć z kilkudniowym opóźnieniem – warto upublicznić wśród naszych Czytelników artykuł Macieja Kalacha, zamieszczony w „Dzienniku Łódzkim” pod tytułem „Rekrutacja podwójnego rocznika do liceów w Łodzi i szkół zawodowych. Lekcje w najpopularniejszych LO będą do wieczora”. Oto jego fragmenty:

 

 

Do 25 czerwca trwa rekrutacja kandydatów do liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych. We wtorek (4 czerwca) Urząd Miasta Łodzi (UMŁ) podsumował dotychczasowy przebieg zapisów, rozpoczętych 13 maja. Tej wiosny bierze w nich udział tzw. podwójny rocznik, czyli uczniowie ostatnich klas: wydłużonych rządową reformą oświaty podstawówek oraz wygasających gimnazjów. Władze Łodzi spodziewają się ponad 6,3 tys. kandydatów z tej pierwszej grupy oraz 5,5 tys. – z drugiej (rocznik ostatnich gimnazjalistów jest nieco mniej liczny). Tyle właśnie miejsc przygotował UMŁ w samorządowych LO oraz szkołach zawodowych. Ich liczba ma pokryć ogólne zapotrzebowanie kandydatów, także tych wybierających się po naukę do Łodzi z mniejszych miejscowości regionu (co ważne, obie grupy podwójnego rocznika nie będą mieszane w tych samych klasach z uwagi na inny program. […]

 

Zgodnie z zasadami naboru, uczestnik rekrutacji decyduje się na LO Zgodnie z zasadami naboru, uczestnik rekrutacji decyduje się na LO lub szkołę zawodową „pierwszego wyboru” oraz – na wypadek niepowodzenia – wskazuje placówki „rezerwowe”. Ze względu na podwójny rocznik w Łodzi można łącznie wskazywać dowolną liczbę oddziałów w nieograniczonej liczbie placówek. UMŁ wręcz zachęca do zaznaczania w systemie jak najszerszej oferty. Tak, aby słabszych z kandydatów – nieprzyjętych do szkoły pierwszego, drugiego czy nawet trzeciego wyboru – elektroniczny system przydzielił wreszcie do jakiegoś ogólniaka, technikum czy branżówki (czyli dawnej zawodówki). lub szkołę zawodową „pierwszego wyboru” oraz – na wypadek niepowodzenia – wskazuje placówki „rezerwowe. Ze względu na podwójny rocznik w Łodzi można łącznie wskazywać dowolną liczbę oddziałów w nieograniczonej liczbie placówek. UMŁ wręcz zachęca do zaznaczania w systemie jak najszerszej oferty. Tak, aby słabszych z kandydatów – nieprzyjętych do szkoły pierwszego, drugiego czy nawet trzeciego wyboru – elektroniczny system przydzielił wreszcie do jakiegoś ogólniaka, technikum czy branżówki (czyli dawnej zawodówki).

 

Według danych podanych we wtorek przez Urząd Miasta Łodzi, w elektronicznym systemie rekrutacji nowe szkoły wybrało już 3153 kandydatów z podstawówek oraz 3281 po gimnazjach.

 

Urzędnicy UMŁ, wymieniając popularne szkoły w dotychczasowych wyborach ósmoklasistów z podstawówek wyliczyli: XXV LO (123 kandydatów z pierwszej preferencji na ogółem 120 miejsc w szkole), IV LO (114/120), XXI LO (112/120), XXXI LO (103/120), XXVI LO (151/180), Technikum nr 9 (106/120), nr 10 (125/150) i nr 19 (127/210).

Dane z niesamorządowych, ale publicznych LO akademickich: przy Uniwersytecie Łódzkim (139/78), przy Politechnice Łódzkiej (84/96).

 

Jeśli chodzi o wybory trzecioklasistów z gimnazjów UMŁ wyliczył: XXV LO (142/90), XXXI LO (140/120), XI LO (116/120),XXVI LO (146/150), IV LO (109/120), Technikum nr 9 (101/120), nr 10 (101/150), nr 19 (160/210).

Dane z Publicznego LO UŁ (144/78), z Publicznego LO PŁ (110/88).

 

 

Cały artykuł „Rekrutacja podwójnego rocznika do liceów w Łodzi i szkół zawodowych. Lekcje w najpopularniej- szych LO będą do wieczora”     –     TUTAJ

 

 

Źródło: www.dzienniklodzki.pl 

ZG ZNP na swej oficjalnej stronie zamieścił komunikat, w którym nie tylko informuje o prowadzonym badaniu opinii dotyczącej przyszłości polskiej szkoły, ale i apeluje o jak najliczniejszy w nim udział. Oto ten komunikat:

 

 

Badanie ZNP: Przyszłość polskiej szkoły

 

ZNP wraz z Fundacją Kaleckiego oraz pod patronatem ekspertów z Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk prowadzi badanie dotyczące przyszłości polskiej szkoły.

 

Celem projektu jest poznanie opinii i oczekiwań nauczycieli, pracowników oświaty, rodziców i opiekunów prawnych oraz uczniów wobec edukacji.

 

Ankieta jest dostępna online    –   TUTAJ

 

Ostateczny raport z badania zostanie zaprezentowany przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020. Na podstawie jego wyników Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpocznie ogólnopolską dyskusję o przyszłości polskiej oświaty.

 

Zależy nam na uzyskaniu odpowiedzi od jak największej liczby respondentów. Dlatego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety i rozesłanie informacji o badaniu wraz z linkiem do ankiety do grona Państwa znajomych: nauczycieli, rodziców i opiekunów prawnych uczniów oraz samych uczniów.

 

Źródło:znp.edu.pl 

International technical guidance on sexuality education” – publikacja przygotowana przez UNESCO przy współpracy z WHO w 2018 roku  [TUTAJ]

 

 

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak 7 marca 2019 r. skierował do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara „Wezwanie do podjęcia czynności w sprawie naruszenia konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”. RPO odpowiedział na to „wezwanie” dwukrotnie: pierwszy raz 18 marca 2019, a 27 maja 2019 r wystosował kolejne pismo, będące uzupełnieniem poprzedniego.

 

Oto skrót komunikatu, jaki na temat tych odpowiedzi zamieszczono 5 czerwca na oficjalnej stronie RPO:

 

[…] W ocenie RPD przyjęta przez Prezydenta Warszawy deklaracja LGBT+ może naruszać konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami ze względu na zawarty w niej cel wprowadzenia do szkół edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej, zgodnej ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). RPD twierdził, że realizacja opisanej przez WHO „matrycy edukacji seksualnej” grozi wprowadzeniem do szkół, a nawet przedszkoli, edukatorów seksualnych związanych ze środowiskiem LGBT.  Mieliby oni najmłodszym dzieciom, w grupach wiekowych 0-4 i 4-6 lat, przekazywać m.in. informacje na temat „radości i przyjemności z dotykania własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego.

 

Pierwsza odpowiedź RPO dla RPD

 

18 marca 2019 r. RPO Adam Bodnar odpowiedział RPD, wskazując że dyskryminacja i przemoc motywowana uprzedzeniami zagraża bezpieczeństwu uczniów, więc przeciwdziałanie tym zjawiskom powinno być ważne także dla Rzecznika Praw Dziecka. RPO  podtrzymał poparcie dla Deklaracji LGBT+, gdyż jest ona zgodna z polskim prawem. Wskazał, że należy się zastanowić, co zrobić by prawo lepiej chroniło dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym, hejtem i dyskryminacją.

 

Adam Bodnar podkreślał, że argumentacja z pisma Mikołaja Pawlaka zdaje się opierać na rozpowszechnianych w internecie i mediach uproszczeniach, nie zaś na rzetelnych materiałach źródłowych. Oficjalna strona Światowej Organizacji Zdrowia jako najnowsze opracowanie dotyczące edukacji seksualnej prezentuje publikację z 2018 r. „International technical guidance on sexuality education”, przygotowaną przez UNESCO przy współpracy z WHO. Nie zawiera ona cytowanych przez RPD treści.

 

Ponieważ kwestia ta wzbudziła  kontrowersje i niejasności, RPO zwrócił się do WHO o wyjaśnienie co, w świetle dostępnych obecnie informacji i materiałów źródłowych, należy uznać za aktualne standardy i wytyczne Organizacji w obszarze edukacji seksualnej).

 

W kwietniu 2019 r. RPO otrzymał wyjaśnienia Palomy Cuchi, dyrektorki Przedstawicielstwa WHO w Polsce. Wskazała, że najnowszą międzynarodową publikacją zawierającą rekomendacje dotyczące edukacji seksualnej jest dokument opracowany przez UNESCO i WHO w 2018 r. „International technical guidance on sexuality education”.

 

Czytaj dalej »Foto: www.gov.pl/web/edukacja/

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z dniem 4 czerwca 2019 r. na wniosek Prezesa Rady Ministrów powołał w skład Rady Ministrów Dariusza Piontkowskiego na urząd Ministra Edukacji Narodowej.

 

 

www.gov.pl/web/edukacja/

 

Nowy minister obok ustępującej minister, w towarzystwie dotychczasowych wiceministrów

 

 

Kim jest nowy minister, skąd przychodzi, jaki jest jego dorobek życiowy, co ma wspólnego z edukacją? Zacznijmy od przywołania oficjalnej biografii, zamieszczonej na stronie MEN:

 

Dariusz Piontkowski urodził się 17 grudnia 1964 roku w Sielcu (woj. podlaskie). W 1988 roku ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Odbył również podyplomowe studia menedżerskie na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, a także z zakresu zarządzania kadrami w administracji publicznej (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, 2001) oraz z zarządzania oświatą na Uniwersytecie w Białymstoku.

 

Pracował (przez ponad 20 lat) jako nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. W latach 1994 – 2007 zasiadał w białostockiej radzie miasta. Od 2007 roku radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, a następnie Marszałek Województwa Podlaskiego. W 2010 ponownie został radnym województwa.

 

Poseł na Sejm VII i VIII kadencji. Od 16 listopada 2015 roku pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. […]   [Źródło:www.gov.pl/web/edukacja/]

 

 

Poszerzeniem tych informacji może być artykuł zamieszczony na portalu „Wirtualna Polska”:

 

[…] Co ciekawe, nowy minister edukacji narodowej pracował również jako nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku.* Przez ponad 20 lat.

 

Czytaj dalej »Foto: zrzut z ekranu [www.facebook.com/watch/]

 

Mateusz Piotrowski – poseł na XXV Sesję SdiM podczas wystąpienia

 

 

Niestety – nie doczekaliśmy się dokładniejszych relacji mediów o przebiegu sobotniego posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży. To trochę dziwne, jako że przed rokiem redakcje czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych prześcigały się – najpierw w komentowaniu przeniesienia tej sesji z 1 czerwca na wrzesień, potem w relacjonowaniu alternatywnego posiedzenia na UW, a jeszcze później z tego „oficjalnego” – odbytego 27 września. Co takiego spowodowało, że nie tylko media propartyjne ale nawet te opozycyjne do sprawujących rządy, temat ten w zasadzie przemilczały?

 

Wyjątkiem, ale też „jednorazowym” jest artykuł Justyny Sucheckiej „Młody Sejm przemówił” z „Gazety Wyborczej” [e-wersja TUTAJ], zaczynający się od słów: „Miało być o posłach na Sejm II RP, ale Sejm Dzieci i Młodzieży zmienił plan. Mówił o reformie edukacji, o braku tolerancji dla osób o innej orientacji seksualnej, o mowie nienawiści….”

 

Być może to napięcia wokół obchodów rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku przez jednych, a 4 czerwca 1992 roku (upadku rządu premiera Olszewskiego) – przez drugich są tego powodem… A szkoda, bo to jak przebiegała dyskusja – formalnie wokół przygotowanego przez organizatorów projektu uchwały, będącej zwieńczeniem tematu tegorocznej sesji:„Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji”, warte jest upowszechnienia.

 

Apetyt na poznanie, przynajmniej najciekawszych wystąpień młodych posłów, dodatkowo rozbudził ten fragment posta na blogu prof. Śliwerskiego z 2 czerwca:

 

W tym jednak roku wydarzyła się rzecz dotychczas niespotykana na taką skalę. W dyskusji młodych posłów nad treścią przygotowanej przez „władze” uchwały każdy z nich wypowiadał stanowisko będące lawinową krytyką rządu PiS i minister Anny Zalewskiej. W ławach rządowych było pustawo. Siedziało w nich kilku członków formacji władzy (wiceminister edukacji, szef IPN, Rzecznik Praw Dziecka). Musieli wysłuchać ze strony młodzieży wygłaszanej bez ogródek PRAWDY. W wielu przypadkach wypowiedzi młodzieży były oklaskiwane na stojąco przez wszystkich posłów.

 

X         X         X

 

Postanowiliśmy udostępnić naszym Czytelnikom choćby kilka przykładów takich wypowiedzi, a także odesłać do większej ich liczby. Dla pragnących poznać cały przebieg tej sesji także zamieszczamy link do retransmisji relacji ze stront sejmowej.

 

A teraz kilka, subiektywnie wybranych, przykładów tego, co uznali za ważne do wygłoszenia z sejmowej mównicy niektóre posłanki i niektórzy posłowie:

 

 

Pola Życka:

Zastanawiałam się długo nad tematem, który chciałabym tu dzisiaj podjąć. Myślałam, czy mówić o mowie nienawiści, czy o niskim poziomie debaty publicznej w Polsce, może o wyborach do Europarlamentu, może o strajkach klimatycznych, albo o strajkach nauczycieli, albo w ogóle o reformie edukacji, albo o psychiatrii dziecięcej. Było tak dużo tych tematów, ale uznałam, że zastosuję się do zgodnego z regulaminem tej sesji. […] Czemu ten temat jest poświęcony przeszłości, a nie jednemu z tematów przyszłości czy teraźniejszości Polski? […] Od czterech lat, co zaskakująco zbiega się z okresem pełnienia władzy przez partię rządzącą obecnie tematy są ściśle związane z historią? […] To wskazuje na jedno: że ktoś nie chce, ewidentnie, byśmy wypowiadali się na aktualne tematy, tylko chce, byśmy skupili się na przeszłości, na tym co już było i nie wróci więcej… Czyżby dorośli bali się wymiany poglądów z nami? Czyżby nie chcieli chociarz raz przyznać racji? […] Cała wypowiedź   –   TUTAJ

 

Czytaj dalej »Gazeta Prawna” zamieściła w miniony piątek informację o kolejnej inicjatywie Rzecznika Praw Dziecka. Tym razem jest to postulat obowiązkowych szkoleń z zakresy bezpieczeństwa w każdej szkole. Oto fragmenty artykułu, zatytułowanego „Szkolenia antyterrorystyczne w szkołach? Jest propozycja Rzecznika Praw Dziecka”:

 

Foto: Tytus Żmijewski/PAP[www.polsatnews.pl]

 

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak był w piątek w SP nr 1 w Brześciu Kujawskim

 

 

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak w piątek w Brześciu Kujawskim przedstawił postulat skierowany do rządzących, aby jak najszybciej wprowadzić w szkołach program bezpieczeństwa antyterrorystycznego. Zaznaczył, że w każdej klasie takie zajęcia powinny odbywać się na początku roku szkolnego.

 

Jako rzecznik praw dziecka mam stać na straży praw dziecka do życia, do zdrowia i bezpieczeństwa. W związku z tym mam postulat do rządzących, do ministerstw, do wszystkich, którym na sercu leży bezpieczeństwo dzieci, aby program bezpieczeństwa antyterrorystycznego był wprowadzony (w szkołach – PAP) jak najszybciej. Wiemy, że jest narodowy program prowadzony od 2015 r., ale jego skutki są dosyć znikome, ponieważ były to szkolenia często dosyć teoretyczne” – powiedział rzecznik na konferencji przed Szkołą Podstawową nr 1, gdzie w poniedziałek doszło do ataku z użyciem broni i środków wybuchowych.

 

Pawlak podkreślił, że trzeba wypracować jak najszybciej, aby nowy rok szkolny rozpoczynał się w każdej szkole od szkolenia bezpieczeństwa. […]

 

W Szkole Podstawowej nr 1 w Brześciu w październiku 2017 r. zostało odbyło [?- WK] takie szkolenie dla nauczycieli, do którego przeprowadzenia dyrektor szkoły zaprosiła emerytowanych żołnierzy, którzy służyli w Afganistanie. […]

 

 

Cały artykuł „Szkolenia antyterrorystyczne w szkołach? Jest propozycja Rzecznika Praw Dziecka”    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.serwisy.gazetaprawna.plFoto: Joanna van Fenama/Kancelaria Sejmu [www.sejm.gov.pl]

 

Poniżej zamieszczamy obszerne fragmenty komunikatu, zamieszczonego na stronie Sejmu RP:

 

Myślą przewodnią tegorocznych obrad były losy parlamentarzystów II RP w czasie okupacji. Temat ten nawiązuje do sesji z 2018 r., poświęconej posłom Sejmu Ustawodawczego.[…]

 

Foto: Joanna van Fenama/Kancelaria Sejmu [www.sejm.gov.pl]

 

Widok prezydium Sejmu

 

Podczas posiedzenia SDiM młodzi parlamentarzyści obradowali na temat działalności posłów Sejmu II RP oraz ich losach w okresie II wojny światowej i okupacji. Zostały również poruszone aktualne kwestie społeczno-politycznye, kulturalne i gospodarcze Jest to dla młodych parlamentarzystów wyjątkowa okazja do pogłębiania swojej wiedzy o funkcjonowaniu demokracji parlamentarnej oraz impuls do aktywnego uczestniczenia w społeczeństwie obywatelskim, samodzielnego myślenia i budowania własnych opinii o otaczającym świecie. Uczestnicy SDiM mieli za zadanie zapoznać się z biografią wybranego przez siebie posła w celu przybliżenia jego postaw swojemu społeczeństwu lokalnemu.

 

Foto: Joanna van Fenama/Kancelaria Sejmu [www.sejm.gov.pl]

 

Moment otwarcia posiedzenia XXV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

 

Temat tegorocznej sesji jest wyjątkowy. Sejm Dzieci i Młodzieży jest wyjątkowym wyzwaniem, zadaniem, ale też wyjątkową przyjemnością uczestniczenia w tym niezwykłym wydarzeniu. Rok 2019 jest dla tego przedsięwzięcia wyjątkowy, dlatego, że w tym roku przypada jubileusz 25-lecia – stwierdził podczas obrad Maciej Kopeć wiceminister edukacji narodowej.

 

Z kolei zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma zaznaczył, że dzięki temu przedsięwzięciu Sejmu jest możliwe poznawanie historii Polski w sposób twórczy i ciekawy. – W moim przekonaniu uczenie się tylko dla stopni lub z konieczności nie daje tak dużej satysfakcji, jak odkrycie i zrozumienie istoty zagadnienia poprzez działanie na rzecz innych, a tego właśnie mieliście szansę doświadczyć w tym projekcie – powiedział Mateusz Szpytma.

 

Na udział w SDiM w tym roku zdecydowało się aż 453 dwuosobowych zespołów. [Czyli 906 osób] Te z nich, które przeprowadziły najciekawsze badania oraz zrealizowały plan działań, zostały zaproszone na posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca.

 

Foto: Joanna van Fenama/Kancelaria Sejmu [www.sejm.gov.pl]

 

Fragment sali podczas głosowania. Nie widać jednomyślności wśród posłanek i posłów.

 

Czytaj dalej » 

Dziś, w Parku im. Szarych Szeregów, na placu pod Pomnikiem Martyrologii Dzieci, zwanym w Łodzi Pomnikiem Pękniętego Serca”, już po raz 31. odbyła się uroczystość dekoracji Medalami „Serce Dziecku”, przyznawanymi przez Dziecięco-Młodzieżową Kapitułę, działającą przy Stowarzyszeniu „Komitet Dziecka”, osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym w społecznej pracy na rzecz dzieci.

 

                                                                Medal „Serce Dziecku”

 

Po raz pierwszy uroczystość ta odbyła się w tym miejscu w w czwartek 1 czerwca 1989 roku – w Dniu Dziecka. Był to świadomy wybór daty i miejsca, aby w ten sposób upamiętnić dzieci więzione w tzw. „obozie na Przemysłowej” (Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt) – jedynym takim obozie na terenie wszystkich okupowanych przez reżim hitlerowski krajów. Działał on na terenie wydzielonym z łódzkiego getta w latach 1942 – 1945, a jego więźniami byli małoletni Polacy w wieku od 6 do 16 roku życia.

 

Dzisiejsza uroczystość, tradycyjnie, rozpoczęła się równo z sygnałem czasu, który oznajmił godzinę dwunastą, od Hymnu Państwowego. Wszystkich przybyłych powitała Honorowa Przewodnicząca Stowarzyszenia „Komitet Dziecka” – pani Genowefa Adamczewska, która przypomniała ideę powstania i kilkudziesięcioletnią historię tej inicjatywy nagradzania działalności społecznej dorosłych na rzecz dzieci, a także tych uroczystości, w których do niedawna uczestniczyli jeszcze jego byli więźniowie. Dziś nie ma wśród nas nikogo z nich…

 

Czytaj dalej »Foto: Patryk Ogorzalek/Agencja Gazeta [www.oko.press]

 

Słowo ptakiem wylatuje a wraca kamieniem

 

 

27 maja Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Anny Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej w sprawie opinii samorządów na temat skutków kumulacji roczników w szkołach ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych. Poniżej przytaczamy fragmenty komunikatu o tym wystąpieniu, zamieszczonego na stronie RPO:

 

[…] Ponieważ RPO dostawał skargi i niepokojące informacje, zwrócił się do samorządów kilkudziesięciu polskich miast o informacje o stanie przygotowań do przyjęcia dwukrotnie większej niż w latach poprzednich liczby uczniów do liceów, techników i szkół branżowych. Spytał też, jakie działania są konieczne do podjęcia przez władze państwowe dla poprawy sytuacji. Kumulacja roczników jest skutkiem likwidacji gimnazjów.

 

Informacje o odpowiedziach Adam Bodnar przekazał minister edukacji narodowej Annie Zalewskiej, wraz z prośbą o stanowisko w tej sprawie.

 

Miasta informują Rzecznika, że zapewniły odpowiednią liczbę miejsc w szkołach średnich w roku szkolnym 2019/2020. Przygotowaniami zajęły się od momentu wejścia w życie ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Miasta zdawały sobie sprawę, że „kumulacja roczników” będzie dużym wyzwaniem dla samorządów.

 

Przygotowania polegały m.in. na:

>analizie zasobów lokalowych i kadrowych,

>spotkaniach z dyrektorami szkół w celu omówienia możliwych trudności i wspólnego wypracowania rozwiązań,

>przeprowadzeniu ankiet wśród kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców dla zbadania preferencji młodzieży co do wyboru szkoły.

 

Szczególnie popularne szkoły dostały zgody na dodatkową „lokalizację prowadzenia zajęć”. Wiele działań zrealizowano w ramach projektów edukacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, nakierowanych głównie na rozwój szkolnictwa zawodowego. Rady miast podejmowały też uchwały umożliwiające kandydatom składanie podań o przyjęcie do większej niż dotychczas liczby szkół (np. w Poznaniu do 9, a w Kielcach do dowolnej liczby).

 

Wśród problemów samorządów w pierwszej kolejności wymieniano konieczność ponoszenia rosnących kosztów edukacji.

 

Czytaj dalej » 

Foto: Getty images [www.mjakmama24.pl]

 

 

Na niedostrzegane na co dzień zjawisko, dotyczące małoletnich obywateli naszego kraju – uczniów polskich szkół, zwróciły w swym artykule „Dzieci nie chcą żyć. Oto czarna statystyka polskiej szkoły”  Klara Klinger i Patrycja Otto – dziennikarki „Gazety Prawnej”. Oto dwa fragmenty tego opublikowanego dzisiaj tekstu:

 

 

Na przestrzeni pięciu lat aż sześciokrotnie wzrosła liczba nieletnich, którzy podjęli próbę samobójczą z powodu problemów w szkole.

 

Z policyjnych kartotek wyłania się dramatyczny obraz. W ubiegłym roku na swoje życie targnęło się 160 uczniów. Było ich aż trzykrotnie więcej niż w roku 2016 i sześciokrotnie więcej niż w roku 2013.

 

Równocześnie wzrosła łączna liczba dzieci między 7. a 18. rokiem życia, które chciały popełnić samobójstwo (niekoniecznie motywowane sprawami szkolnymi). Od 2013 r. do 2018 r. odnotowaliśmy tu dwukrotny skok: z 357 do 772 przypadków – wyjaśnia Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji.[…]

 

Do policyjnych statystyk trafiają tylko ekstremalne przypadki. Ostatnio na linię zadzwoniła nauczycielka z jednej ze szkół, której uczeń zwierzył się z myśli samobójczych. Był agresywny. Okazało się, że jest uzależniony od komputera i internetu, a rodzice odcięli mu do nich dostęp. Dziecko nie mogło sobie z tym poradzić. Oskarżało ojca i matkę o przemoc. W efekcie sprawa trafiła do pomocy społecznej.

 

Czytaj dalej »