Archiwum kategorii 'Aktualności'

 

Udostępniamy informację o możliwości ubiegania się o środki na zakup książek do bibliotek szkolnych, na podstawie rozporządzenia RM, opublikowanego w Dzienniku Ustaw 28 listopada, jaka w środę (27 listopada) została zamieszczona na stronie MEN:

 

Do 6 grudnia br. szkoły mogą składać wnioski o finansowe wsparcie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3. Rok 2020 jest ostatnim rokiem realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” edycji 2016-2020. Na zakup książek, w tym nowości wydawniczych i lektur do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, z budżetu państwa zarezerwowana została kwota 30 mln zł.

 

Do składania wniosków zachęcamy szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe, które w latach 2016-2019 nie korzystały ze wsparcia w ramach programu, w tym szkoły przekształcone w wyniku reformy (np. szkoły podstawowe i licea powstałe z wygaszanych gimnazjów).[…]

 

Do tej pory z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” mogły korzystać szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Jednak w wyniku reformy edukacji z systemu kształcenia zniknęły gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (te zostały przekształcone w ponadpodstawowe), co wymagało skorygowania programu. Po zmianach wsparcie finansowe na zakup książek będzie mogło być udzielone organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły: szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, branżowe szkoły I stopnia, czteroletnie licea ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży, pięcioletnie technika, szkoły policealne prowadzące kształcenie w formie dziennej i szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne.

 

Wnioski o wsparcie finansowe na 2020 r. dyrektorzy szkół będą zobowiązani złożyć do 6 grudnia 2019 r. Organy prowadzące szkoły przekazują wnioski do właściwego wojewody do 12 grudnia 2019 r.

 

 

Formularze wniosków    –    TUTAJ

 

 

Cały komunikat „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Rada Ministrów przyjęła zmiany”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” ….    –   TUTAJ

 Oto czego można dowiedzieć się z komunikatu zamieszczonego na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Ray Ministrów:

 

 

Premier Mateusz Morawiecki w woj. podlaskim

 

Podczas wizyty szef rządu odwiedził teren budowy drogi ekspresowej S-61, która jest częścią międzynarodowego projektu Via Baltica, a także jedno z największych granicznych przejść drogowych Kuźnica Białostocka – Bruzgi na granicy polsko-białoruskiej. […]

 

 

Komunikat został wzbogacony o kilka zdjęć, ilustrujących przebieg tej „gospodarskiej wizyty”. Prezentujemy jedno z nich, dzięki czemu mogliśmy dowiedzieć się co robi minister edukacji w normalny dzień roboczy, gdy nie ma go w siedzibie MEN:

 

Foto: Adam Guz [ www.premier.gov.pl]

 

 

Cały komunikat „Premier Mateusz Morawiecki w woj. podlaskim”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.premier.gov.pl

 

 Wczoraj na stronie tygodnika „Głos Nauczycielski” zamieszczono informację o zorganizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich seminarium, na którym prezentowano informacje na temat konsekwencji reformy oświaty, a szczególnie skutków doprowadzenia do sytuacji tzw. „podwójnego rocznika”. Oto jej fragment:

 

Foto: www.glos.pl

 

Nie możemy zadowolić się narracją resortu edukacji, która opiera się na przekonaniu, że „jakoś to będzie”. Musimy postawić na jakość nauczania” – przekonywał Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich podczas seminarium.

 

 

[…] W spotkaniu brali udział samorządowcy, przedstawiciele rodziców, uczniów, nauczycieli, NIK, związków zawodowych i organizacji społecznych Jak czytamy w komunikacie RPO skargi wpływające do biura Rzecznika po wejściu do szkół tzw. podwójnego rocznika dotyczyły głównie niepewności w okresie rekrutacji oraz gorszych warunków kształcenia w porównaniu do poprzednich roczników. Pojawił się także wniosek rodziców, którzy chcieliby złożyć pozew zbiorowy przeciwko państwu. Zarzucają oni władzom dyskryminację dwóch roczników uczniów. […]

 

Źródło: www.glos.pl

 

 

Obszerną relację z przebiegu tego seminarium zamieszczono na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich. Oto jej wybrane fragmenty:

 

 

[…] Jak funkcjonują szkoły po reformie: seminarium eksperckie

 

Kwartał po rozpoczęciu roku szkolnego samorządowcy, przedstawiciele rodziców, uczniów, nauczycieli, NIK, związków zawodowych i organizacji społecznych spotkali się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich żeby podzielić się refleksjami o przebiegu wprowadzania reformy oświaty oraz wypracować rekomendacje.

 

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar otwierając spotkanie podkreślił, że nie można zadowolić się narracją resortu edukacji, która opiera się na przekonaniu, że „jakoś to będzie”, a reformę udało się przeprowadzić – bez analizy kosztów, jakie wywołało jej wprowadzenie. Problemy, jakie wywołuje nowe prawo często nie są oczywiste. Rzecznik opowiedział o sygnałach o przeciążeniu burs i internatów, które otrzymywał na spotkaniach regionalnych. Tego typu niedogodności i obszary problematyczne często powstają jako komplikacja w przeprowadzaniu reformy. Nikt ich nie przewidział na etapie prac legislacyjnych. Należy zakomunikować je resortowi edukacji. Ważne jest, żeby skupić się na podniesieniu jakości nauczania oraz polepszeniu szeroko pojętej sytuacji dzieci.

 

 

Problemy, na które uwagę zwracali przedstawiciele samorządów

 

Czytaj dalej »Dzisiaj na stronie MEN zamieszczono komunikat: „Szkoła dla Innowatora – 3 grudnia rusza nabór szkół do projektu”. Kto jak kto, ale redaktor OE nie mógł nie zamieścić tej informacji w całości, ale z pewnym istotnym załącznikiem. Podkreślenia i pogrubienia fragmentów poniższego tekstu – OE:

 

 

Zachęcamy szkoły podstawowe do udziału w pilotażowym projekcie „Szkoła dla Innowatora”. Jego celem jest wypracowanie i przetestowanie rozwiązań służących kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych w systemie oświaty oraz przygotowaniu rekomendacji w tym zakresie. Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Rekrutacja rozpocznie się 3 grudnia 2019 roku.

 

Szkoła dla Innowatora to pilotażowy projekt wspierający 20 szkół w rozwijaniu u młodych ludzi kompetencji proinnowacyjnych – m.in. ciekawości, współpracy, rozwiązywania problemów, samodzielności myślenia i przywództwa. W projekcie powstają rozwiązania gotowe do zastosowania w innych szkołach.

 

Rekrutacja będzie otwarta dla wszystkich publicznych szkół podstawowych. Kluczowym kryterium wyboru będzie motywacja i gotowość społeczności szkolnej do wzięcia udziału w projekcie i wprowadzania zmiany w swojej szkole. Ważnym kryterium wyboru, będzie również zróżnicowanie szkół, tak by w projekcie mogły wziąć udział zarówno szkoły małe i duże, szkoły wiejskie, szkoły z małych i szkoły z dużych miast.

 

Szkoły uczestniczące w programie otrzymają kompleksowe, intensywne wsparcie: szkolenia i doradztwo dla nauczycieli i dyrektorów, re-aranżacja przestrzeni szkolnej i doposażenie pracowni oraz wyjazdy edukacyjne dla uczniów połączone ze spotkaniami z wynalazcami i przedstawicielami innowacyjnych firm. Programem będzie objęta jedna VII klasa w każdej szkole, a sprawdzone rozwiązania będą stopniowo rozszerzane na kolejne klasy. Działania w szkołach będą trwały od lutego 2020 roku do lutego 2022 roku.

 

Czytaj dalej »Oto obszerny fragment z zamieszczonej dziś na stronie ŁKO informacji:

 

[…] Mateusz Adamczyk i Szymon Błażejewski są uczniami łódzkich szkół. Pierwszy z nich uczy się w Technikum Weterynaryjnym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, drugi – w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym. Obydwaj są wolontariuszami łódzkiego hospicjum dla dzieci.

 

W październikowy wieczór, wracając z wolontariatu, w okolicy skrzyżowania ulic Limanowskiego i Klonowej zauważyli leżącą na ziemi kobietę. Stało już przy niej kilka osób, zatrzymywały się auta, ale nikt nie pomagał. W tej ekstremalnie trudnej sytuacji Mateusz z Szymonem zachowali się wzorowo. Poprosili kierowców o środki opatrunkowe, innej osobie polecili wezwać pogotowie, a sami w tym czasie umiejętnie zatamowali krew lecącą z rany, którą kobieta miała na głowie. – W pierwszej chwili myślałem, że została potrącona przez samochód, dopiero później okazało się, że zwyczajnie zasłabła i upadła uderzając głową o jezdnię relacjonował dramatyczne chwile Szymon podczas wtorkowego spotkania z Grzegorzem Wierzchowskim, Łódzkim Kuratorem Oświaty.

 

Foto: www.kuratorium.lodz.pl

 

Mateusz Adamczyk i Szymon Błażejewski po wręczeniu im dyplomów, w towarzystwie kuratora Grzegorza Wierzchowskiego i wicekurator Jolanty Kuropatwy

 

 

Kurator zaprosił chłopców do urzędu, aby ich poznać i podziękować za postawę godną pochwały. Wręczył im listy ze słowami uznania i tablety. Nastoletnim bohaterom pogratulowała również wicekurator oświaty Jolanta Kuropatwa.

 

Wrażenie na Grzegorzu Wierzchowskim zrobiło nie tylko zachowanie uczniów w tej konkretnej sytuacji. Kurator oraz pani wicekurator byli ciekawi, jak to się stało, że obaj zostali wolontariuszami hospicjum dla dzieci. Jak pomagają jego małym, ciężko chorym pacjentom, od jak dawna, jak często i dlaczego to robią. Uczniowie opowiedzieli również o swoich bliższych i dalszych planach życiowych. – To piękne, że chcecie i potraficie pomagać innym – jeszcze raz podziękował uczniom kurator. […]

 

 

Źródło: www.kuratorium.lodz.plW sobotę, 23 listopada, na portalu Prawo.pl zamieszczono tekst Moniki Sewastianowicz, który powinien przeczytać nie tylko każdy dyrektor szkoły, ale także każdy nauczyciel. Oto jego obszerne fragmenty – pogrubienia i podkreślenia w cytowanym tekście – redakcja OE:

 

Foto: screen z relacji filmowej [www.cda.pl]

 

 

Bójkę uczniów poza terenem szkoły też trzeba spacyfikować

 

[…] Szkoła nie może się usprawiedliwiać, że nie zareagowała na bójkę pomiędzy uczniami, bo do zdarzenia doszło już poza jej terenem. Ustawa o postępowaniach w sprawach nieletnich wymaga, by placówka powiadamiała organy ścigania.

 

 

Zawiadomienie o przestępstwie obowiązkowe

 

Przesądza o tym art. 4 ustawy, według którego każdy – dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub policję. Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu. – Mając na względzie powyższe zawsze istnieje obowiązek społeczny, a w większości wypadków – czyny ścigane z urzędu, czyli zdecydowana większość – także obowiązek prawny – mówi Prawo.pl adwokat Jerzy Grycz. […]

 


Podobnego zdania jest przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Grzegorz Kozera, który podkreśla, że zawiadamianie o zachowaniu mogącym wypełniać kryteria czynu karalnego jest obowiązkiem każdego z nas. – Logiczne, że gdy na szkolnym monitoringu widać, że uczniowie się biją, należy o tym powiadamiać policję. Tym bardziej, że wynika to również wprost z przepisu art. 4 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Oczywiście też nie można popadać w przesadę – reakcja powinna być adekwatna do czynu, np. gdy widzimy, że dziecko pali papierosa, to należy się raczej zwrócić w pierwszej kolejności do jego rodziców, a nie natychmiast powiadamiać organy ścigania – mówi Grzegorz Kozera. […]

 

Czytaj dalej » 

Dzięki dzisiejszemu wydaniu „Gazety Wyborczej” trafiliśmy na stronę Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Bierze ono sobie za cel kontrolę statutów polskich szkół. Nieprawidłowości zgłaszane są do kuratoriów oświaty. Stawia sobie także za cel edukowanie uczniów o przysługujących im prawach i o możliwościach egzekwowania ich przestrzegania. Przypomina także nauczycielom i dyrektorom szkół o tym, że uczeń w szkole ma nie tylko obowiązki, ale i prawa, o których przestrzeganie należy dbać.

 

Poniżej zamieszczamy treść petycji w sprawie praw pełnoletnich uczniów, popartej 1172 podpisami, jaką skierowali do MEN:

 

 

 

Do:

Ministra Edukacji Narodowej

Dariusza Piontkowskiego

 

 

Szanowny Panie Ministrze,

apelujemy o podjęcie natychmiastowych działań w celu systemowej walki z łamaniem przez szkoły praw uczniów pełnoletnich, zwłaszcza w zakresie usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach i zwalniania się z zajęć.

 

Trzeba stanowczo przeciwdziałać niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem praktykom szkół wobec uczniów pełnoletnich.

 

Wnosimy o:

 

1)Wydanie dla szkół zaleceń, opinii, instrukcji, które będą pomocne w prawidłowym uregulowaniu kwestii praw uczniów pełnoletnich w statutach lub wręcz nakażą szkołom dostosowanie statutów do obowiązującego prawa – co zresztą wydawałoby się najbardziej sensowne.

 

2)Opracowanie dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców dokumentu na wzór „kodeksu dobrych praktyk”, który informowałby o przysługującym uczniom pełnoletnim prawach i wynikającym z tego konsekwencjach.

 

Nie może być przyzwolenia na jawne łamania prawa w szkołach. Rolą każdego, kto może na ów stan bezprawia wpłynąć, jest podjęcie wszelkich możliwych działań, aby przywrócić w szkołach poszanowanie dla polskiego prawa oraz praw uczniów pełnoletnich.

 

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami szkół, m. in. statutami, w wielu szkołach uczniowie pełnoletni nie mogą samodzielnie składać wniosków o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach czy na samodzielne zwalniać się z zajęć. Takie zakazy są bezprawne. Prawa uczniów pełnoletnich są łamane i potrzeba systemowego rozwiązania tego problemu, bo doraźne środki nie wystarczają.

 

Czytaj dalej »Artykuł, którego fragmenty przytaczamy poniżej, „Głos Nauczycielski” zamieścił na swej stronie już 20 listopada. My dowiedzieliśmy się o nim dzięki Dariuszowi Chętkowskiemu, którego post „Ile czasu pracuje nauczyciel na szkolnej wycieczce?” na prowadzonym przez niego blogu, także wart jest przeczytania.

 

Oto obszerne fragmenty artykułu z „Głosu Nauczycielskiego” i zdjęcie autora odpowiedzi MEN na pismo skierowane przez Michała Olszewskiego wiceprezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Podkreślenia i pogrubienia tekstu – redakcja OE:

 

Foto: www.facebook.com/jerzy.jakubczuk/

 

Jerzy Jakubczuk – dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w MEN.

 

 

MEN: Za szkolną wycieczkę nie należy się dodatkowe wynagrodzenie

 

O stanowisko w sprawie zasad organizacji szkolnych wycieczek zwrócił się do MEN Michał Olszewski, zastępca prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. W odpowiedzi otrzymał 7-stronnicową opinię przygotowaną przez Jerzego Jakubczuka, dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN.

 

Co znalazło się w opinii MEN? Zgodnie z przepisami zajęcia szkolne “w miarę możliwości powinny być uzupełniane innymi formami zajęć realizowanymi we wszystkich latach nauki”. W tym np. lekcjami w galeriach, muzeach, wycieczkami, lekcjami plenerowymi. Decyzję o formie wycieczki podejmuje zawsze dyrektor szkoły oraz rodzice dzieci. Według MEN, “wycieczki szkolne są integralnym elementem systemu kształcenia i wychowania”.

 

Ministerstwo przypomniało, że czas pracy nauczycieli jest opisany w art. 42 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela i wynosi 40 godzin tygodniowo. Dlatego dyrektor przydzielając nauczycielowi zadania oraz ich wymiar musi pamiętać, że “łączny wymiar czasu pracy nauczyciela nie może przekroczyć 40 godzin tygodniowo”.

 

Od wycieczek – zdaniem MEN – żaden nauczyciel się nie wymiga. “Niewątpliwie realizowanie przez nauczycieli wycieczek szkolnych mieści się w zakresie ich obowiązków. Wycieczki stanowią bowiem w szczególności uzupełnienie programu wychowania przedszkolnego albo programu nauczania. Większość krótkich wycieczek, wyjść do muzeum, kina, teatru itp. nauczyciele realizują w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć (pensum)” – uważa resort Dariusza Piontkowskiego.

 

Czytaj dalej »Foto: www.znp.edu.pl

 

                                                 Sławomir Broniarz – nowy-stary Prezes ZNP

 

 

Wczoraj (21 listopada 2019) delegaci na 42. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP wybrali prezesa ZNP. Został nim ponownie Sławomir Broniarz. Wiceprezesami ZG ZNP zostali: Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik.

 

x           x           x

 

Dziś (22 listopada 2019), wybrany wczoraj na kolejna kadencje prezesa ZG ZNP Sławomir Broniarz, dokonał uroczystego otwarcia 42 Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP. Następnie delegaci wysłuchali wystąpień zaproszonych gości: zaproszeni goście, m.in.: Adama Bodnara – Rzecznika Praw Obywatelskich, dr hab. Marka Rymsza z Kancelarii Prezydenta RP, posłanki Krystyny Szumilas, oraz wiceprzewodniczącej sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – posłanki  Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Wystąpił także Andrzej Radzikowski – który po śmierci Jana Guza został wybrany we wrześniu 2019 przewodniczącym OPZZ. W biografii nowego prezesa podano, że był on nauczycielem i dyrektorem szkoły (?) i od 1978 roku działał także  w ZNP – był m.in. prezesem oddziału, prezesem okręgu oraz członkiem Prezydium Zarządu Głównego ZNP.

 

Następnie delegaci i zaproszeni goście obejrzeli film o Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w reżyserii nauczycieli: pani Anity Plumińskiej-Mieloch i pana Piotra Świdzińskiego. Film można obejrzeć (5’56”)   –   TUTAJ

 

 

 

Foto: www.glos.pl

 

Wanda Traczyk-Stawska oraz Fred van Leeuwen

 

Po filmie odbyło się uroczystość uhonorowania Złotą Odznaką ZNP dwojga gości honorowych 42. Zjazdu: Wandy Traczyk-Stawskiej – nauczycielki, żołnierza Armii Krajowej, uczestniczki Powstania Warszawskiego, przewodniczącej Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy oraz Freda van Leeuwen,- jednego z założycieli i architektów Międzynarodówki Edukacyjnej, której był sekretarzem generalnym do 2018 r.


Przyznano także tytuł Honorowej Przewodniczącej Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów Teresie Janiszewskiej – byłej przewodniczącej tej sekcji.

 

 

Źródło: www.znp.edu.plPortal Prawo.PL zamieścił wczoraj informację, zatytułowaną „Nowe zawody w szkolnictwie branżowym”. Pomijając zawarty tam błąd rzeczowy (zawód „technik spawalnictwa” nie będzie uzyskiwany w szkołach branżowych, gdzie kształci się do zwodów robotniczych, a w technikach – średnich szkołach zawodowych) uznaliśmy, że zamieścimy jego fragmenty, jaki przykład „twórczej” działalności ministerstwa edukacji, które w ten sposób uznało, że udowodni swoją wolę zbliżania szkolnictwa zawodowego do potrzeb współczesnego rynku pracy:

 

MEN pracuje nad zmianami w rozporządzeniu określającym listę zawodów szkolnictwa branżowego. Na liście znalazł się technik spawalnictwa i zdobnik ceramiki. Kształcenie będzie mogło być prowadzone również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.[…]

 

Foto: www. pl.dreamstime.com

 

Jak oni dotąd pracowali bez majstra z tytułem „technik spawalnictwa”?

 

Technik spawalnictwa stanowi w opinii ministra [Ministra Przedsiębiorczości i Technologii] – wnioskodawcy odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na średni personel techniczny branży spawalniczej. Z informacji uzyskanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w tym z rozmów przeprowadzonych z pracownikami powiatowych urzędów pracy wynika, że rynek pracy szybko wchłonie techników spawalnictwa.

 

Czytaj dalej »