Archiwum kategorii 'Aktualności'

Foto: www.goole.pl [www.oko.press]

 

Dzisiaj na stronie MEN zamieszczono komunikat „Rozporządzenie dotyczące oceny pracy nauczycieli podpisane”. Oto jego obszerne fragmenty:

 

 

29 maja br., Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego. Rozporządzenie skierowano do publikacji. Wejdzie ono w życie z dniem 1 września 2018 r., tj. równocześnie z wejściem w życie zmian w ustawie – Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczycieli, wprowadzonych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. […].

 

Kryteria oceny pracy ujęte w przepisach rozporządzenia stanowią uszczegółowienie kryteriów określonych w Karcie Nauczyciela i odnoszą się do ustawowych obowiązków nauczyciela, a także dyrektora szkoły oraz uwzględniają etap rozwoju zawodowego nauczyciela podlegającego ocenie.

 

Rozwiązania zawarte w rozporządzeniu wypracowane zostały w ścisłej współpracy z ekspertami i praktykami dokonującymi oceny pracy nauczycieli. Na ostateczny kształt regulacji miały wpływ również uwagi zgłoszone w ramach uzgodnień i konsultacji projektu rozporządzenia.

 

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz zakładowych organizacji związkowych zobowiązany będzie do ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli. Muszą odnosić się one do poszczególnych kryteriów określonych w rozporządzeniu, uwzględniając specyfikę pracy szkoły. Mechanizm wskaźników ma ułatwić proces ustalania oceny pracy nauczyciela, uczynić go bardziej zrozumiałym dla pracownika, a także stworzyć bezpośrednią relację dokonywanej oceny oraz zastosowanych w jej ramach kryteriów ze środowiskiem pracy nauczyciela. […]

 

Czytaj dalej »Foto: Sławomir Kamiński /Agencja Gazeta [www.wyborcza.pl]

 

 

Jak poinformowali organizatorzy –  w dzisiejszych obradach Parlamentu Dzieci i Młodzieży uczestniczyło 400 młodych ludzi –  w tym od 150 do 200 to osoby wybrane do odwołanego przez marszałka Kuchcińskiego XXIV Sejmu Dzieci i Młodzieży. Pozostali, to uczestnicy poprzednich sesji SDiM, oraz członkowie licznych młodzieżowych rad miast i sejmików wojewódzkich..

 

Foto: www.facebook.com/krystynaszumilas/

 

Oto marszałkowie Parlamenty Dzieci i Młodzieży. W środku  Mieszko Czapliński –  niedoszły marszałek XXIV Sejmu Dzieci i Młodzieży – „świeżo upieczony” absolwent III LO w Gdyni.

 

 

Foto: www.facebook.com/krystynaszumilas/

 

Choć organizatorzy tego wydarzenia odżegnywali się od polityki –  w pierwszej części obrad wystąpili uczestniczący w tym spotkaniu posłowie opozycyjnych  partii  politycznych: marszałkinie Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i Barbara Dolniak, była minister edukacji, posłanka Krystyna Szumilas, a także wyrzucony z PiS poseł Łukasz Rzepecki,. Gośćmi PDiM byli także i zabierali głos: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz  Sylwia Spurek z biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Czytaj dalej »Foto: Monika Pawlak [www. uml.lodz.pl]

 

Budynek XXVO LO w Łodzi podczas prac remontowych

 

 

Budynek XXVI Liceum Ogólnokształcącego będzie pierwszym z 29 zaplanowanych na ten rok, w którym zakończy się termomodernizacja. Prace trwały mimo matur, wykonawca dostosował się do warunków i te bardziej hałaśliwe prace wykonywał po egzaminach. Termomodernizacja XXVI LO będzie kosztować ponad 1,6 mln zł i jest współfinansowana z UE.

 

Kolejne inwestycje właśnie się rozpoczynają, na ten rok zaplanowaliśmy termomodernizacje przedszkoli, liceów, szkół podstawowych oraz zespołu szkół specjalnych – powiedział Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi, dodając: –  To bardzo ważna inwestycja, ponieważ dzięki zaangażowaniu środków z Unii Europejskiej miasto wyda niewiele, a zyska dużo, bo ocieplone budynki to realna obniżka kosztów ogrzewania.

 

Małgorzata Wiśniewska, dyrektor XXVI LO jest bardzo zadowolona z remontu, ponieważ oprócz mniejszych kosztów utrzymania szkoła zdecydowanie zyska na estetyce. – Kandydaci na uczniów naszego liceum biorą pod uwagę wiele elementów także wygląd placówki czemu trudno się dziwić, przyjemniej chodzić do szkoły, która po prostu ładnie wygląda. Choć dla mnie ważne są nowe okna, dach, docieplenie budynku, bo tak dużego remontu dawno tu nie było. A oznacza on lepsze warunki do nauki i pracy dla nauczycieli – tłumaczy dyrektor.

 

W tym roku termomodernizacji będzie poddanych 29 budynków edukacyjnych, a koszt prac wyniesie prawie 41,5 mln zł w tym prawie 24 mln zł to dofinansowanie ze środków unijnych. Tegoroczne prace są kontynuacją projektu zakładającego termomodernizację ogółem 70 budynków edukacyjnych i potrwają do 2020 roku. Całkowity koszt to ponad 93,1 mln zł z czego prawie 52 mln zł to środki z Brukseli.

 

 

Źródło:  www. uml.lodz.pl

 

 

Wykaz łódzkich placówek oświatowych, zaplanowanych do remontów na 2018 rok   –   TUTAJ

 

 

Uwaga: Pogrubienia i podkreślenia fragmentów tekstu – redakcja OE.

 

 Zdjęcie użytkownika Błażej Papiernik.

 

 

„Obserwatorium Edukacji”, poinformowało w niedzielę, 20 maja, O nieprzewidzianych skutkach odwołania Sejmu Dzieci i Młodzieży”. Było tam o rodzącej się wtedy oddolnej inicjatywie zwołania na 1 czerwca Parlamentu Dzieci i Młodzieży. Pora dziś, na dwa dni przed tą datą, sprawdzić jaka jest w tej sprawie aktualna sytuacja.

 

Zacznijmy od informacji, zamieszczonej 25 maja na kontrolowanym przez organizatorów odwołanej XXIV Sesji SDiM  fejsbukowym  fanpejdżu, funkcjonującym pod nazwą „Sejm Dzieci i Młodzieży”. Oto jej fragmenty:

 

Drodzy Uczestnicy i Uczestniczki 24. sesji SDiM oraz sympatycy naszego profilu. W związku z licznymi komentarzami pojawiającymi się pod opublikowanym przez nas postem, dotyczącym przełożenia obrad na 27 września br., informujemy (po raz kolejny) że Sejm Dzieci i Młodzieży jest i zawsze był projektem edukacyjnym, konkursem w którym nagrodą dla najlepszych 230 zespołów z całej Polski jest udział w obradach w Sali Posiedzeń Sejmu. […]

 

W związku z powyższym odcinamy się od inicjatywy Parlament Dzieci i Młodzieży, którego organizatorzy konsekwentnie od kilku dni wprowadzają uczestników SDiM w błąd sugerując, że jest on kontynuacją SDiM oraz na naszym profilu próbują promować niezwiązane z nami i naszą ideą wydarzenie. Z tego powodu konsekwentnie usuwamy linki dot. PDiM, gdyż nie zgadzamy się na promowanie tego przedsięwzięcia za pomocą naszej strony i naszego projektu. PDiM nie jest ani związany z SDiM ani nie jest jego następcą! […]

 

Ponadto przypominamy, że od samego początku informowaliśmy o przeniesieniu sesji na jesień. […]

 

Pełna treść tej informacji  (plik pdf)   –    TUTAJ

 

 

Także na fejsbukowym fanpejdżu  ale o nazwie „Parlament Dzieci i Młodzieży” 25 maja zamieszczono taki komunikat:

 

Jeśli jeszcze nie miałeś / miałaś okazji zgłosić chęci udziału w Parlament Dzieci i Młodzieży – to najlepszy moment! Napisz maila lub wiadomość prywatną do koordynatora w swoim województwie – każdy od razu się Tobą zaopiekuje! -> LISTA PONIŻEJ !

 

Zapraszamy również osoby niebędące Posłankami i Posłami! Działasz w Młodzieżowej Radzie, Samorządzie Uczniowskim? Chcesz wziąć udział w wydarzeniu robionym przez młodych dla młodych? Parlament Dzieci i Młodzieży jest miejscem właśnie dla Ciebie.

 

PEŁNA LISTA KOORDYNATORÓW  (plik pdf)   –   TUTAJ

 

 

Kilka dni później, 28 maja, pojawiła się tam taka informacja:

 

 

Czytaj dalej » 

 

Na 39 Ogólnopolski  Festiwal Teatru Młodych DZIATWA 2018 zostało zgłoszonych 47 spektakli teatrów z terenu całej Polski, w tym 11 z Łodzi. Komisja Kwalifikacyjna dokonała przeglądu i oceny 34 spektakli zgłoszonych na podstawie zapisów wideo i 13 spektakli obejrzanych na żywo podczas przeglądu „Wszystko gra” organizowanego w SP 175 w Łodzi. Do finałowego przeglądu  zakwalifikowano 15 przedstawień – w tym 1 z ŁodziDziecięcej Grupy Teatralnej „Lustro” z łódzkiego Centrum Zajęć Pozalekcyjnych nr 1.

 

               Komisja Kwalifikacyjna pracowała  w składzie:

 

Mateusz Sidor — z-ca dyrektora Bałuckiego Ośrodka Kultury, przewodniczący Komisji,

Andrzej Czerny — reżyser teatralny,

Dorota Radziewicz — instruktor teatralny w Bałuckim Ośrodku Kultury

 

Komisja podejmując swoją decyzję przyjęła następujące, zgodne z celami Festiwalu zapisanymi w jego regulaminie, kryteria doboru spektakli: edukacyjne, kreatywne i  innowacyjne.  Kierując się tymi kryteriami, komisja kwalifikacyjna zgodnie z zadaniem powierzonym przez organizatora Festiwalu  dokonała wyboru 15 spektakli laureatów. Wybór komisji nie jest zatem wyborem najlepszych artystycznie spektakli teatralnych lecz wyborem spektakli najlepiej i najpełniej spełniających przyjęte kryteria.

 

Prezentacja zakwalifikowanych spektakli odbywała się w dniach 23, 24 i 25 maja w dwu placówkach: Bałuckim Ośrodku Kultury „RONDO” i Bałuckim Ośrodku Kultury „NA ŻUBARDZKIEJ”.

 

 

Foto: Mateusz Błażejewski [www.bok.lodz.pl]

 

Jury 39 Ogólnopolskiego  Festiwalu Teatru Młodych DZIATWA, w takim samym składzie, w jakim pracowała Komisja Kwalifikacyjna, przyznało cztery równorzędne nagrody:

 

Teatrowi Scena Kotłownia z Ostrowi Mazowieckiej za spektakl „Dziób w dziób”,

Teatrowi Bez Komentarza z Wałbrzycha za spektakl „Dokąd oni idą”,

Teatrowi Pi Razy Drzwi za spektakl „Koniec świata”

Teatrowi Bambo z Rumii za spektakl „Bajka o sennej Nutce”.

 

Czytaj dalej » 

 

W środę, 23 maja, w Szkole Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w  Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie osób zainteresowanych propagowaniem idei „Budzącej Się Szkoły” – idei oddolnych zmian i nowatorskiego spojrzenia na edukację.

 

 

 

W spotkaniu wzięli udział nauczyciele, dyrektorzy, rodzice, nauczyciele akademiccy z różnych stron Polski, a także, co dla organizatorów było miłym zaskoczeniem, przedstawiciele Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty.

 

 

 

Uczestnicy spotkania dzielili się własnymi doświadczeniami, pomysłami i refleksjami, opowiadali o realizowanych w swoich szkołach pomysłach i  rozwiązaniach, których celem było zawsze stwarzanie warunków do zastępowania tradycyjnego nauczania, w którym najczęściej jedynym aktywnym elementem jest nauczyciel –  procesem uczeniem się uczniów.

 

 

 

O tym, że spotkanie to spełniło oczekiwania jego uczestników świadczy fakt, iż umówili się   na kolejne spotkanie w nowym roku szkolnym.

 

 

 

Informację zredagował i zdjęcia opracował

ze źródła: www.facebook.com/marzena.zylinska

Włodzisław Kuzitowicz

  

„Obserwatorium Edukacji” sprzeniewierzyło by się swojej misji, gdyby 25 maja 2018 roku –  w dniu wejścia w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych {RODO) – nie zamieściło materiałów, dostarczających czytelnikom – „na ostatni dzwonek” – podstaw\owych porad i informacji, przydatnych w konsekwencji obowiązków, jakie z tego wynikają dla dyrektorów i nauczycieli szkół. Tym bardziej czujemy taką potrzebą, że stwierdziliśmy, iż MEN ostatni raz na swej stronie internetowej zamieścił o ochronie danych osobowych materiał w dniu 14 kwietnia 2017 r [Obowiązki dyrektora szkoły z zakresu ochrony danych osobowych].

 

Dlatego proponujemy dzisiaj zapoznanie się z najnowszą publikacją z portalu firmy Wolters Kluwer, zatytułowaną „RODO – więcej obowiązków dla nauczycieli”:

 

 

Nauczycieli i wychowawców trzeba przeszkolić, a następnie systematycznie uczyć i wspierać, aby wiedzieli, jakie obowiązki wiążą się z przetwarzaniem danych – mówi Jarosław Feliński, prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

 

Monika Sewastianowicz:  – RODO obowiązuje już od 25 maja. Na jakie problemy zwracają uwagę dyrektorzy szkół?

 

Jarosław Feliński: – Dyrektorzy zwracają uwagę przede wszystkim na brak wykwalifikowanej kadry. Problemem jest ogólnikowość traktowania przepisów RODO w wymiarze kwalifikacji zawodowych inspektora.


Komentarze i publikacje niekoniecznie biorą pod uwagę specyfikę działania szkół i placówek oświatowych. Nie zawsze rozumieją to też organy prowadzące, próbując zaoszczędzić na kosztach.
Mam wrażenie, że te dwa lata na przygotowanie się do RODO trochę zaprzepaszczono. 

 


Nawet teraz pewne kwestie odkłada się na ostatnią chwilę, tak jest choćby z wyznaczeniem inspektora ochrony danych osobowych. Polska ustawa wskazuje okres do końca lipca 2018 r. jako czas na zakończenie procedury rejestracyjnej IOD i część podmiotów wychodzi z założenia, że może z wyznaczeniem inspektora może poczekać do tej daty, a to błąd, bo rozporządzenie działa od 25 maja 2018 r.
[…]

 

Czytaj dalej »W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych numer 20 na łódzkim Teofilowie zakończyła się tegoroczna odsłona Dni Doradztwa Zawodowego. Uczniowie trzecich klas gimnazjów, w ramach prezentowanej w kilku łódzkich zespołach szkół zawodowych oferty edukacyjnej, przygotowanej dla nich w łódzkich technikach i szkołach branżowych, mogli kolejny raz (po Łódzkich Targach Edukacyjnych), dowiedzieć się na czym polega prowadzona tam nauka zawodu i jakie możliwości znalezienia zatrudnienia istnieją dla ich absolwentów.

 

Foto: www.facebook.com/tomasz.trela.

 

 

We wtorek, 22 maja, w ZSP Nr 20 – popularnie zwanym „Warecka” –  licznie przybyli tam potencjalni kandydaci mogli naocznie i w  bezpośrednich rozmowach z uczniami prowadzonych tam szkół poznać specyfikę i metody kształcenia zawodowego.

 

 

Foto: www.facebook.com/tomasz.trela.

 

Jednak na początku spotkania byli świadkami uroczystego aktu podpisania umów patronackich z firmami: Erbud Industry, 3energy i  Thermex, w którym uczestniczył obecny  na sali  Pierwszy Wiceprezydent Łodzi Tomasz  Trela.

 

 

Czytaj dalej » 

Na internetowej stronie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim zamieszczono wczoraj obszerną informację, zatytułowaną „Równoległe nauczanie j. niemieckiego jako języka mniejszości narodowej i jako języka niemieckiego, jako obcego zgodne z prawe”. Uznaliśmy, że zasługuje ona na upowszechnienie, jako kolejny przykład niekompetencji urzędników, ale i kierownictwa MEN, a jak się głębiej nad sprawą zastanowić – także arogancji tej władzy w stosunku do obywateli.

 

Oto obszerne fragmenty tego tekstu i link do jego pełnej wersji:

 

 

Opinia MEN zakwestionowała możliwość równoległego nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej i jako języka niemieckiego jako obcego. Prawo jednak nie zabrania takiej praktyki.

 

Foto: http://www.zso12.gliwice.pl

 

Konkurs Poezji i Piosenki Niemieckojęzycznej w ZSO nr 12 w Gliwicach

 

Opinia Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z 15 marca 2018r. zakwestionowała dotychczas obowiązującą, wcześniejszą interpretację prawną MEN pozwalająca na równoległe nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej jak i jako języka obcego. W efekcie powstało wielkie zamieszanie związane z organizacją nowego roku szkolnego, gdzie szkoły organizujące naukę języka mniejszości narodowej niemieckiej zmuszane są do organizowania dla uczniów mniejszości niemieckiej zajęć innego języka obcego niż język niemiecki. Innym efektem są spotkania w niektórych szkołach z rodzicami, gdzie rodzice są zachęcani do wycofania wniosków o nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości. Opinia MEN wywołała ogromne poruszenie przede wszystkim wśród rodziców, nauczycieli, ale także wśród samorządowców oraz członków mniejszości niemieckiej.[…]

 

Przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej, Przewodniczący TSKN Rafał Bartek oraz poseł Ryszard Galla spotkali się zarówno z Minister Edukacji Narodowej panią Anną Zalewską, Panem Wiceministrem Maciejem Kopciem jak i pracownikami Ministerstwa, jednakże choć spotkania wydawały się konstruktywne, w ostateczności nie przyniosły rozwiązania sytuacji. Zarówno Pani Minister jak i Pan Wiceminister przy okazji tych spotkań podkreślali, że to dyrektorzy szkół i Kuratorzy są odpowiedzialni za ostateczną interpretację prawa.

 

W związku z powyższym Mniejszość Niemiecka zwróciła się do prawników o wydanie opinii we wskazanym zakresie, wskazując przy tym, że litera prawa w tym zakresie nie uległa zmianie. Opinie przekazano zainteresowanym wójtom, burmistrzom czy przedstawicielom szkół.

 

Czytaj dalej »Foto: www.google.pl

 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego zareagował na wypowiedź minister Zalewskiej dla portalu money.pl, gdzie przytoczono jej wypowiedź, w której radośnie oświadczyła, że „nauczyciele z ocenę wyróżniającą będą co miesiąc otrzymywać 500 zł”. Oto  prawda o tym rzekomym osiągnięciu władz – według ZNP:

 

Nauczyciele, nie wierzcie w opowieści o 500 plus, którymi raczy nas minister edukacji. Anna Zalewska.[…] Ale nie mówi, że ten dodatek będzie tylko dla niektórych, bo kryteria oceny są bardzo wyśrubowane. Poza tym, będą to pieniądze z własnej kieszeni. W tym roku wszedł w życie pakiet cięć w oświacie autorstwa Anny Zalewskiej.

 

1 stycznia br. nauczyciele stracili:

>prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy – dotyczyło to nauczycieli zatrudnionych na wsi i w miastach do 5 tys. mieszkańców;

>dodatek mieszkaniowy – korzystało z niego 186 tys. pedagogów mieszkających na wsi i w małych miastach (MEN oszczędziło 129 mln zł rocznie);

>możliwość korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia na dotychczasowych zasadach – oszczędności wyniosą 137 mln zł rocznie (od 2019 r.).

 

1 września br. nauczyciele stracą:

>dodatek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – dotyczy to nauczycieli kontraktowych, a więc początkujących w zawodzie (ministerstwo zaoszczędzi ok. 5 mln zł rocznie);

>dotychczasowe możliwości awansowania w zawodzie. Według nowych zasad uzyskanie najwyższego stopnia awansu (nauczyciel dyplomowany) będzie trwać średnio o pięć lat dłużej (wydłużenie ścieżki awansu z 10 do 15 lat). To oznacza, że dłużej trzeba będzie czekać na zwiększenie wynagrodzenia w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu. Budżet państwa już w 2019 r. zaoszczędzi na tym 23 mln zł, od 2021 r. – setki milionów złotych rocznie, a od 2023 r. co roku oszczędności z powodu zmian w awansie zawodowym wyniosą około 1 mld zł!

 

Te wszystkie ciecia sprawiają, że podwyżki dla nauczycieli (MEN obiecuje podwyżkę na poziomie 5 proc. także w przyszłym i kolejnym roku) zostaną w pewnej części sfinansowane przez samych nauczycieli z pieniędzy, które zabrano pedagogom. MEN przyznało, że już w tegorocznej podwyżce uwzględniono pieniądze zaoszczędzone na likwidacji dodatku mieszkaniowego.

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 

 

UWAGA: Pogrubienia i podkreślenia fragmentów tekstu – redakcja OE.