Archiwum kategorii 'Aktualności'

Foto: www.malbork.naszemiasto.pl

 

 

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wie o problemie dzięki przyjętej przez siebie metodzie spotkań z młodymi ludźmi – prosi ich, by o swoich problemach dotyczących praw konstytucyjnych pisali anonimowo na krateczkach. Karteczki ze spotkań w całej Polsce wyglądają podobnie. Pytania o prawa osób, które przekroczyły granicę dorosłości, powtarzają się w nich regularnie: Dlaczego pełnoletni uczeń sam nie może usprawiedliwić swojej nieobecności w szkole? Dlaczego zgodę na wyjście ze szkoły, zwolnienie z lekcji czy udział w wycieczce ma wydawać rodzic? Dlaczego rodzic ma być informowany o zachowaniu w szkole osoby dorosłej? Dlaczego nauczyciel zabiera dorosłemu uczniowi telefon?

 

Rzecznik odpowiada uczniom: w szkole obowiązuje wszystkich statut (tak stanowi prawo oświatowe). Ale statut nie może ograniczać praw, które daje człowiekowi Kodeks cywilny. A ten stwierdza, że pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności (art. 11).

 

W piśmie do kuratorów RPO przedstawia szerszą argumentację. Rzecznik stoi na stanowisku, że z chwilą uzyskania pełnoletności uczeń może samodzielnie wpływać na swoją sytuację prawną, kształtowaną dotychczas w wyniku działania jego przedstawicieli ustawowych. Co do zasady więc pełnoletnia osoba powinna mieć prawo odmowy zgody na udzielanie informacji rodzicom o wynikach w nauce, usprawiedliwiania nieobecności, czy też dysponowania własnością. […]

 

Rzecznik informuje skarżących, że jeżeli przepisy statutu budzą wątpliwości co do zgodności z prawem, można zwrócić się w tej sprawie do odpowiedniego kuratora oświaty – stwierdza w imieniu RPO dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Mirosław Wróblewski.

 

Czy tak się dzieje? Czy uczniowie uważający, że ich prawa mogą być naruszone, wiedzą, jak problem zgłosić? Żeby to sprawdzić, RPO poprosił kuratorów szczebla wojewódzkiego o informację, ile takich skarg od uczniów dostają i co z nimi robią. […]

 

 

Pismo, jakie RPO wysłał do Kuratorów Oświaty     –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.rpo.gov.pl

 Dziś proponujemy lekturę postu, który Marcin Stiburski zamieścił wczoraj na moderowanym przez siebie fanpage grupy „Szkoła Minimalna”:

 

 

 

Trochę popolitykujmy. Wiem, że mogą być spore emocje, ale jaka jest CENA wpływu POLITYKI na EDUKACJĘ? Czy czekają nas co kolejne wybory, co cztery lata, gruntowne zmiany, bo raz zwycięży jedna idea polityczna, raz druga?

 

Edukacja w szkole to około 12 lat. To trzy kadencje Sejmu.

 

Czy możemy ustrzec nasze dzieci przed kalejdoskopem różnych światopoglądów co 4 lata? Czy uczeń w wieku 7 lat powinien podpisywać z państwem umowę, że do matury będzie miał przewidywalny plan swojej edukacji? To tak w kontekście obecnych 8-klasistów z podstawówki i 3-klasistów z gimnazjum.

 

Wczoraj „Wiosna” Roberta Biedronia przedstawiła swoje założenia projektowe. Poniżej treści ze strony Wiosny dotyczące edukacji. Nie oceniam pomysłów, a jedynie wywołuje dyskusję nad kalejdoskopowym charakterem edukacji zależnej od polityki.

 

 

Czytaj dalej » 

Źródło: www.facebook.com/stowarzyszenieextrateam/

 

 

Oto bardzo dobra wiadomość, zaczerpnięta z portalu < dobrewiadomości.pl > :

 

 

Drugiego lutego przypada Dzień Pozytywnego Myślenia – święto nietypowe i zarazem bardzo potrzebne w dzisiejszym świecie.

 

Jak mówi pewne przysłowie: „Optymista twierdzi, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów, a pesymista obawia się, że to może być prawda.” Warto przyjąć tę prawdę i uwierzyć, że wszystko zmierza we właściwym kierunku.

 


Pomysłodawcą tego święta, jest amerykańska psycholog Kirsten Harrell. Od lat zajmuje się ona badaniem wpływu optymistycznego nastawienia na zdrowie i proces leczenia. Jej zdaniem pozytywne nastawienie może zdziałać więcej, niż nam się wydaje. […]

 

Źródło: www. dobrewiadomosci.net.pl

 

 

Z tej okazji nie będziemy dziś zamieszczać żadnych aktualnych wiadomości z „pola walki” – ani tych ze strony MEN, ani ze stron związkowych. W to miejsce proponujemy lekturą pewnego archiwalnego tekstu, który zaistniał na portalu EDUNEWS 1. listopada 2016 roku. Jego autorem jest dr Julian Piotr Sawiński – nauczyciel konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, a tytuł tej publikacji był adekwatny do czasu, w którym powstawał:”Dobra zmiana wymaga optymizmu”.

 

My dziś przytoczymy fragmenty tej publikacji, które mają wartość ponadczasową:

 

 

[…] Optymiści mają lepiej

 

Optymiści mają lepiej, bo nie potrzebują specjalnych starań o nadzieję. Warto jednak pomyśleć o tym, jak wywierać wpływ na nasze nastawienie do ludzi i świata, także do szkoły, uczniów i edukacji. Jak przekonać uczniów pesymistów, że świat należy do życzliwych, dobrych ludzi? Warto zapytać: Jak przekonać, że warto myśleć? [1].

 

 

Oto ukazał się intrygujący artykuł pt. 6 kroków do optymizmu [2] zawierający ciekawe i użyteczne rady – kroki postępowania prowadzące do wzrostu optymizmu. Autor pyta: Co zrobić, by szklanka była dla nas do połowy pełna? Właśnie: Co można zrobić, aby spojrzeć na ludzi bardziej życzliwie, patrzeć na świat bardziej przychylnym okiem i mieć nadzieję na życzliwość ludzi i lepsze jutro?

 

 

Optymizmu można się nauczyć

 

Czytaj dalej » 

Foto:www.facebook.com/pg/BarbaraNowakMalopolskiKuratorOswiaty/

 

Barbara Nowak – małopolska kurator oświat

 

 

Na portalu Prawo.pl zamieszczono dziś poniższą informację:

 

Lekcje o mowie nienawiści bez poparcia MEN

 

Małopolska kurator w niewybrednych słowach skrytykowała pomysł organizacji lekcji o mowie nienawiści. Szefowa MEN nie dostrzega problemu i stwierdza, że podstawy programowe są stworzone tak, by dzieci przez cały rok uczyły się odpowiednich zachowań.

 

Wara od szkół i dzieci” – napisała na Twitterze małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. To reakcja na pomysł zorganizowania w szkołach lekcji poświęconych mowie nienawiści.

 

 

Edukacja przez cały rok

 

Organizacja takich lekcji po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza wzbudziła również oburzenie części rodziców, którym z pomocą – jak to już wcześniej bywało w takich przypadkach – przyszedł Instytut Prawny Ordo Iuris. Zbiera on podpisy pod petycją wyrażającą sprzeciw wobec organizacji takich zajęć w warszawskich szkołach.

 

– Szkoła jest przygotowana do tego, by codziennie i systemowo uczyć dzieci szacunku do siebie, do innych. To są nie tylko podstawy programowe – mówiła Anna Zalewska. Dodała, że w takie inicjatywy zaangażowani są rodzice, którzy współtworzą programy wychowawczo-profilaktyczne – Kształtujemy empatię do drugiego człowieka poprzez wpisanie wolontariatu do ustawy – Prawo oświatowe. W szkole robimy to na co dzień! – podkreśliła minister. Dodała, że rodzice, którzy mają co do tego wątpliwości, zgłaszają zdarzenia w kuratoriach, które to sprawdzają. – Przez jeden warsztat, przez jeden event nie da się nauczyć dzieci takich spraw – tłumaczyła szefowa resortu edukacji.

 

 

Źródło: www.prawo.pl/oswiata/

 Foto: www.gov.pl/web/edukacja/

 

Oto fragmenty komunikatu o dzisiejszych rozmowach MEN – nauczycielskie związki zawodowe z oficjalnej strony ministerstwa:

 

 

Dziś, w czwartek, odbyły się kolejne rozmowy z reprezentatywnymi związkami zawodowymi w sprawie regulacji płacowych nauczycieli. W spotkaniu z ramienia MEN uczestniczyli Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej i Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu.

 

Cieszę się, że rozmowa była konstruktywna i owocna, gdzie wszyscy wspólnie zauważyli, że musimy dbać o dobro naszych dzieci. Przedstawiliśmy konkretne liczby, które docelowo powodują realny wzrost wynagrodzeń. Celem każdych spotkań jest wypracowanie kompromisów, mam nadzieję, że kompromis udało nam się dziś osiągnąć. Spotykamy się z różnymi oczekiwaniami związkowców w tzw. „pół drogi” powiedziała Anna Zalewska.

 

Po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej, zostanie przyznana druga transza zapowiadanej podwyżki, z wyrównaniem od 1 stycznia br. Kolejna, przyspieszona podwyżka płac, nastąpi już od 1 września tego roku, a nie, jak wcześniej zakładaliśmy od stycznia 2020 r. Na te zobowiązania są zabezpieczone środki w budżecie. Tym samym, w ciągu 21 miesięcy nauczyciele otrzymają wyższe wynagrodzenie zasadnicze od 371 zł do 508 zł w zależności od stopnia awansu zawodowego. Licząc waloryzację wynagrodzeń, będą to kwoty od 400 zł do 548 zł. Podsumowując, wynagrodzenie nauczycieli w stosunku do tego z 31 marca 2018 r. łącznie wzrośnie o 16,1%. […]

 

Rozmowy w Centrum „Dialog” koncentrowały się również wokół spraw związanych z etyką zawodową, harmonogramem najbliższych prac. Wyraźnie wybrzmiała kwestia bezpieczeństwa uczniów i troski o ich dalszy rozwój. Minister podkreśliła, że wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za harmonijną pracę szkół i placówek oświatowych.

 

Cały komunikat „Przełom w rozmowach z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Mamy dodatkowy ok. 1 mld zł na podwyżki od 1 września 2019 r.”    –    TUTAJ

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/

 

 

Oto fragmenty informacji o tych samych rozmowach ze strony ZNP i KSOiW NSZZ „Solidarność:

 

Czytaj dalej »Foto:www.rownetraktowanie.gov.pl

 

Adam Lipiński Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania

 

 

Dziennik Gazeta Prawna” zamieścił dziś artykuł Emilii Świętochowskiej, zatytułowany Nietolerancja w szkole, antysemityzm, uprzedzenia rasowe. Pełnomocnik rządu ds. równości za edukacją antydyskryminacyjną”. Oto jego fragment:

 

 

Nietolerancja wobec osób homoseksualnych, uprzedzenia rasowe, propagowanie ustroju totalitarnego i antysemityzm. To tylko niektóre problemy, które w ubiegłym roku zaprzątały Adama Lipińskiego, pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez niego na prośbę rzecznika praw obywatelskich.

 

W sferze szczególnego zainteresowania pełnomocnika znalazły się m.in. przypadki homofobii w szkołach, a także brak odpowiedniej reakcji ze strony nauczycieli i kierownictwa placówek. Lipiński wystąpił nawet do minister edukacji narodowej o informacje o tym, w jaki sposób podstawa programowa i programy nauczania uwzględniają problematykę nierównego traktowania osób homoseksualnych oraz jakie kompetencje mają w tej dziedzinie nauczyciele. „Niezwykle ważne jest wdrażanie w placówkach oświatowych, od najmłodszych już lat, edukacji antydyskryminacyjnej polegającej m.in. na budowaniu szacunku, tolerancji, otwartości, uświadamianiu różnorodności oraz realizacja programów nauczania zmierzających do przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji” – przekonuje pełnomocnik rządu w wystąpieniu do MEN. […]

 

Cały artykuł „Nietolerancja w szkole, antysemityzm, uprzedzenia rasowe. Pełnomocnik rządu ds. równości za edukacją antydyskryminacyjną”    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl

 

 

Mamy wrażenie, że red. Emilia Świętochowska ma jakieś własne źródła informacji o aktywności pana pełnomocnika Adama Lipińskiego, gdyż na oficjalnej stronie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania nic na ten temat nie zamieszczono. Zobacz   –   TUTAJ

 

 

Jedynym dostępnym, poważnym opracowaniem na temat dyskryminacji w oświacie, jest poniższy raport z 2016 roku:

 

O deficytach systemu edukacji formalnej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Raport z badań. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Warszawa 2016    –    TUTAJ 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do MEN o wytyczne dotyczące prac domowych. Brak nadzoru w tym zakresie może prowadzić bowiem rodziców do działań, które mogą przynieść negatywne skutki dla całego systemu oświaty (przykładem są krążące w sieci – i cytowane w piśmie RPO – oświadczenia woli zdesperowanych rodziców, którzy nie wyrażają w nich zgody „na dysponowanie przez szkołę pozalekcyjnym czasem ich dziecka”).

 

-Składanie przez rodziców oświadczeń o tej treści może prowadzić do konfliktów, podważania wiary w dobrą wolę nauczyciela i braku zaufania uczniów do władz szkolnych – pisze Adam Bodnar. –Brak konkretnych wytycznych dotyczących zadawania prac domowych stawia nauczycieli w trudnym położeniu, gdyż muszą zrealizować podstawę programową oraz sprostać oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, żądających wysokich wyników w nauce i dobrego przygotowania do przyszłych egzaminów.

 

Rzecznik nie uważa, aby zadawanie prac domowych było sprzeczne z prawem. Jednak zdaniem RPO obecna sytuacja wymaga interwencji i pomocy państwa dla rodzin. Problem przemęczenia uczniów może mieć związek ze zbyt obszerną podstawą programową oraz nauką w systemie dwuzmianowym i kończeniem zajęć o późnej godzinie. […]

 

Na problem zwracał już uwagę rzecznika praw dziecka Marek Michalak. Jego zdanie w kwestii potrzeby przyjrzenia się efektom zadawania prac domowych w świetle najnowszych badań pedagogicznych podziela dziś Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

 

Cały komunikat „RPO o ogromnej liczbie prac domowych: potrzebna interwencja resortu edukacji”    –    TUTAJ

 

 

Wystąpienia Generalne RPO do Minister Edukacji Narodowej    –    TUTAJ

 Foto: www.kuratorium.lodz.pl

 

Grzegorz Wierzchowski spotkał się z uczennicami i uczniami Łódzkiej Szkoły Mody, Kosmetologii i Fryzjerstwa Anagra. Kurator pogratulował swoim gościom wyboru zawodowej ścieżki kształcenia i zachęcał do rozwijania wiedzy na różnych polach – do poznawania historii i literatury.

 

Foto: www.kuratorium.lodz.pl

 

We wtorek uczniowie technikum odwiedzili kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego. Na spotkaniu w urzędzie byli także kierujący szkołą Joanna Miller-Stępień i Franciszek Miller, oraz wizytator KO Grażyna Źródlak.

 

 

Technikum Anagra skończy w tym roku 18 lat. Szkoła powstała i działa w Łodzi, ale ostatnio słychać o niej również poza granicami miasta. Uczniowie z łódzkich Bałut zdobyli medale na zorganizowanym w Gdańsku ogólnopolskim konkursie fryzjerskim Open Hair Cup oraz otrzymali tytuł najlepszej szkoły fryzjerskiej w Polsce na podsumowanym w Warszawie konkursie Young Talent Cup. Szkoła odniosła również sukcesy w ogólnopolskich konkursach projektowania mody i sztuki makijażu.[…]

 

Grzegorz Wierzchowski zaapelował do uczniów, by nie zaniedbywali w szkole przedmiotów ogólnokształcących. – Każdy, niezależnie od tego, jaki wykonuje zawód, powinien znać historię, czytać książki, mieć dobrą ogólną wiedzę o świecie i dzięki temu umieć rozmawiać z różnymi ludźmi na różne tematy. To fundament, bez którego trudno funkcjonować w dzisiejszym świecie – podsumował gospodarz spotkania.

 

 

Cały komunikat „Uczniowie łódzkiego technikum z wizytą w Kuratorium”    –    TUTAJ

 

Źródło: www.kuratorium.lodz.pl

 

 

Komentarz redakcji

 

Zastanawia motywacja ŁKO, która stała za tak wyraźną promocją prywatnej szkoły zawodowej ANAGRA, prowadzonej przez „firmę rodzinną”, formalnie – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (kapitał 354 000,00 zł), której prezesem jest pani Grażyna Miller.

 

Zamieszczenie tej, ilustrowanej zdjęciami, informacji na oficjalnej stronie łódzkiego kuratorium na kilka dni przed planowanym na 29 stycznia Łódzkim Festiwalem Zawodów Technicznych, współorganizowanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (placówka samorządu łódzkiego) i Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną rodzi pytania o intencje, jakie kierowały „głową” wojewódzkiego nadzoru pedagogicznego.

 

Przypominamy, że w Łodzi od wielu, wielu lat działają zespoły szkół, prowadzone przez Miasto Łódź: Zespół Szkół Rzemiosła, kształcący w zawodzie „technik usług fryzjerskich”, oraz Zespół Szkół Przemysłu Mody, który realizuje kształcenie na poziomie technikum w zawodzie „Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych”, a aktualnie przygotowuje się do rekrutacji do klasy „Technik przemysłu mody – stylista mody” [WK]Na fanpage „Budzącej się Szkoły” 14 stycznia liderka grupy „Budzących się Polonistów” – Aneta Jamiałkowska-Pabian (Ja-Pa) – zamieściła zaproszenie na, zaplanowane na 2 lutego, spotkanie. Na tydzień przed tym terminem informujemy o nim także naszych czytelników, którzy, jeśli sami nie uczą j. polskiego, niechaj poinformują swych znajomych-polonistów o możliwości uczestnictwa w takim spotkaniu:

 

 

Zapraszam Państwa na I KAWIARENKĘ METODYCZNĄ BUDZĄCYCH SIĘ POLONISTÓW w Łodzi w dniu 2 lutego 2019 roku. Myślę o nieformalnym, aczkolwiek inspirującym nauczycieli, spotkaniu. Liczę na belfrów różnych specjalności, a zatem nie tylko polonistów, choć na tych stawiam szczególnie.

 

W ramach naszego randez vous planuję mini warsztat, dyskusje do upadłego, rozwiewanie wątpliwości, przy herbacie, kawie i specjale szkolnym, kruchych ciasteczkach.


Moim celem
jest integracja środowiska nauczycielskiego przez życzliwą wymianę doświadczeń i współpomoc, a może też w dalszej kolejności zadzierzgnięcie bakalarskich przyjaźni.

 

Termin: 2.02.2019 r. godzina 10.00.

 

Miejsce: Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi, ul. Sienkiewicza 88.


Zgłoszenia do 28.01.: anetajamialkowska@zsg.elodz.edu.pl (proszę podać w temacie: kawiarenka BsP).

 

Źródło: www.facebook.com/budzacasieszkola/ 

Foto: www.wykop.pl

 

Start do biegu, w którym Mateusz Górny (trzeci od lewej) pobił rekord województwa łódzkiego

 

 

Z Piotrkowa Trybunalskiego dotarła do nas informacja o osiągnięciach sportowych ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnaz-jalnych nr 2. Oto fragment tej informacji, zaczerpniętej ze strony ePiotrkow.pl:

 

Mateusz Górny, uczeń ZSP nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, który reprezentuje Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny, podczas halowego mityngu w Spale, pobił rekord województwa łódzkiego w biegu na 60 metrów wśród juniorów młodszych (U-18). Piotrkowianin bardzo zbliżył się też do rekordu Polski w tej kategorii wiekowej. […]

 

Cała informacjaŚwietny bieg piotrkowianina” (w tym fragment nagrania tego biegu)    –    TUTAJ

 

 

Źródło: https://epiotrkow.pl