Archiwum kategorii 'Aktualności'


Foto: www.facebook.com/Ministerstwo.Edukacji.Narodowej/

 

MEN – widok „od podwórka”…

 

Portal Prawo.pl (firmy Wolters Kluwer) zamieścił dziś informację, która dementuje wiadomość, jaką podał, także dzisiaj, „Dziennik Gazeta Prawna”. Oto – jako pierwsze – fragmenty z DKP:

 

Artur Radwan: Nauczyciele bez czternastki. Zamiast tego automatyczne podwyżki

 

Dotarliśmy do założeń projektu, który w styczniu powinien trafić do konsultacji. Likwidacji ma ulec cały mechanizm naliczania średniej płacy pedagogom z samorządowych szkół i przedszkoli. Co roku samorządy na samą tylko czternastą pensję dla gorzej zarabiających nauczycieli wydają ćwierć miliarda złotych. Utrzymane mają za to zostać dodatek stażowy, a także wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, trzynastka i nagroda jubileuszowa. Zachowany też będzie wprowadzony niedawno dodatek za wyróżniającą pracę.[…]

 

Na początku stycznia do konsultacji międzyresortowych trafi projekt ustawy, który zmienia zasady podziału subwencji oświatowej, a także reformuje system wynagradzania nauczycieli. Zabiegały o to m.in. samorządy, ale także oświatowa Solidarność. Obecnie do opiniowania trafiły założenia do projektu, do których dotarł DGP. Na zgłoszenie swoich zastrzeżeń związkowcy mają czas do 10 grudnia 2018 r. Zmiany miały być uchwalone już przed rokiem, ale na prośbę lokalnych władz MEN się z nich wycofało. […]

 

 

Źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl

 

 

A teraz fragmenty tekstu z portalu < Prawo pl >:

 

 

Monika Sewastianowicz: Dodatek uzupełniający do likwidacji? MEN: nie ma takiego projektu

 

Czytaj dalej »
Foto:www.pl.depositphotos.com

 

Przeczytał nowe rozporządzenie o BHP w szkołach…

 

 

Na stronie Serwisu Samorządowego PAP zamieszczono informację, zatytułowaną „Dziewięć zmian. Od 28 listopada nowe przepisy ws. BHP w szkołach”. Oto jej fragmenty:

 

[…] W Dzienniku Ustaw ukazało się znowelizowane rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 

Zgodnie z nim plan lekcji będzie musiał być tak konstruowany, by równomiernie obciążać uczniów w poszczególnych dniach tygodnia; będzie musiał także uwzględniać możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia. Rozporządzenie wprowadza ponadto obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego przez dyrektora szkoły lub placówki w sprawie długości przerw. Chodzi o to, by np. umożliwić uczniom spożycie posiłków.

 

Ministerstwo wprowadziło również obowiązek dyrektora szkoły lub placówki w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.

 

Czytaj dalej »Informowaliśmy już, że wczoraj Sejm wybrał na urząd RPD Mikołaja Pawlaka – aktualnie dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. W imieniu tegoż ministra (Zbigniewa Ziobry), od czerwca 2026 roku sprawował nadzór nad sądami rodzinnymi, zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich.

 

Foto: Leszek Szymański /PAP [https://fakty.interia.pl/]

 

Marek Michalak na pożegnalnym spotkaniu u Rzecznika Praw Obywatelskich – Adama Bodnara (19 września 2018 r.)

 

 

Uznaliśmy, że w tym kontekście należy zapoznać Czytelników z działaniami dotychczasowego RPD – Marka Michalaka, który – choć formalnie jego mandat wygasł 31 sierpnia – w oczekiwaniu na wybór swego następcy – pełniąc ten urząd nadal „nie zasypiał gruszek w popiele”.

 

Aby łatwiej można było porównać sposób pełnienia obowiązków przez nowego Rzecznika Praw Dziecka, prezentujemy wykaz wystąpień generalnych Marka Michalaka – od 1 września do dzisiaj: A jest ich 30! [Zobacz ich wykaz, informację czego dutyczyły i linki do tych wystąpień   –   TUTAJ]

 

 

Najczęściej nie były to (jak mogłoby się to nam, nauczycielom wydawać) wystąpienia do Ministra Edukacji, a do Ministra Zdrowia (6), do Ministra Sprawiedliwości (4} i „tylko” po trzy do MEN i do Ministra Rodziny, Pracy i Spaw Socjalnych. Dwukrotnie RPD skierował wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do Głównego Inspektora Sanitarnego. Także po dwa wystąpienia skierował do Sejmu, do Senatu i do Rady Ministrów. Po jednym wystąpieniu skierował do Ministra Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także do Narodowego Funduszu Zdrowia,oraz rodzaj „listu otwartego” do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych i przedszkoli (w sprawie nauczani indywidualnego)

 

Czytaj dalej »Foto:uml.lodz.pl

 

Jak zachęcić dzieci i młodzież do nauki? Nie ma lepszego sposobu niż eksperymenty. A w tym pomagają łódzkie placówki takie jak Szkoła Podstawowa nr 26 [w Łodzi] przy ul. Pogonowskiego 27/29. Tutejsze eksperymentarium, które powstało ze środków Budżetu Obywatelskiego to pracownia XXI wieku. Lekcje chemii, biologii czy fizyki już nie będą takie jak dotychczas.

 

Doświadczenia takie jak „burza w probówce” lub „znikające pieniądze” to zabawa połączona z nauką. Dzieci i młodzież starszych klas szkoły podstawowej mają szansę eksperymentować i dzięki temu poznawać tajemniczy świat biologii, chemii i fizyki, a ciekawostki z tych dziedzin automatycznie pozostają w głowach małych badaczy.

 

Foto:uml.lodz.pl

 

Dziś podczas lekcji pokazowej z klasą Vb eksperymenty wykonywała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Udało się wywołać całkiem efektowne wybuchy wulkanów. – Taka dobrze wyposażona pracownia powoduje, że wśród dzieci daje się wyczuć zainteresowanie, tym co będzie się działo. Jest chęć poznawania i nauki. Bo czym innym jest móc zapoznać się samemu, empirycznie z danym zakresem wiedzy, a czym innym móc skorzystać wyłącznie z wiedzy nauczyciela, informacji w książce, czy wiadomości z internetu – podkreślała prezydent.

 

Czytaj dalej »Foto: Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta [www.wiadomosci.gazeta.pl]

 

Sejm powołał dziś kandydata PiS Mikołaja Pawlaka na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka.

Kandydaturę Mikołaja Pawlaka poparło 230 posłów, 185 było przeciw, a pięciu wstrzymało się od głosu. Większość bezwzględna, konieczna do wyboru, wynosiła 211 głosów.

 

Zgodę na jego powołanie musi jeszcze wyrazić Senat

 

Pawlak po głosowaniach powiedział dziennikarzom, że „wypowiedzi i wszelkie wywiady zostawimy, gdy cały parlament rozstrzygnie sprawę. Na razie zrobiła to jedna izba. Poczekajmy„.

 

 

Źródło:www.tvn24.pl

 

 

Więcej na ten temat:

 

„Głos Nauczycielski” – Sejm wybrał Rzecznika Praw Dziecka. Jak zdecyduje Senat?    –    TUTAJFoto: Piotr Nowak/PAP [ www.polsatnews.pl]

 

Mikołaj Pawlak podczas przesłuchania w Sejmie

 

 

Wczoraj Sejmowe Komisje: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży zatwierdziły Mikołaja Pawlaka, kolejnego (trzeciego) kandydata PiS na Rzecznika Praw Dziecka. Za głosowało 30 posłów, przeciw 15, jedna wstrzymała się od głosu. Mikołaj Pawlak jest adwokatem, obecnie kieruje Departamentem Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 

Foto: Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta [www.polityka.pl/]

 

 

Oto obszerne fragmenty materiału, zatytułowanego „Kandydat PiS na RPD: Będę chronił życie od poczęcia„, zamieszczonego na portalu „Polityka”. Pogrubienia tekstu – redakcja OE:

 

Cytaty z Korczaka i sukcesy rządu
Na początku posiedzenia kandydat PiS cytował Janusza Korczaka. „Prawo powinno wziąć dzieci w opiekę. Jestem wierny tej zasadzie i chcę jej hołdować, także w czasie, gdy będę rzecznikiem praw dziecka” – mówił. Mam świadomość, że przedstawieni dotychczas parlamentowi moi poprzednicy reprezentowali zacne profesje, są specjalistami w swoich dziedzinach. Mieliśmy do czynienia z lekarzem, z naukowcem, z socjologiem. (…) Dzisiaj mają państwo do czynienia z prawnikiem. Być może prawnik jest tą osobą, która w najtrudniejszych sprawach dotyczących dzieci będzie odpowiednia” – odnosił się w ten sposób do zarzutów części posłów, że nie spełnia wymogu pięcioletniego okresu „pracy z dziećmi lub na ich rzecz”, niezbędnego przy ubieganiu się o posadę rzecznika. […]

 

Priorytety nowego rzecznika
Przeciwdziałanie samobójstwom nieletnich, zwiększenie opieki zdrowotnej dla dzieci w szkołach, obniżenie przestępczości wobec dzieci oraz zwalczanie dostępu dzieci do pornografii – to problemy, którymi Mikołaj Pawlak chce się zająć w trakcie pracy jako RPD w pierwszej kolejności. „Obecne przepisy nie chronią prawa dziecka do intymności. To jest trwoga. Takie treści są degradujące dla młodego człowieka” – uważa. Sam ma dwóch synów.

 

Pawlak zapowiedział otwartość na współpracę ze specjalistami ze wszystkich obszarów. Także z fundacją Nie Lękajcie Się, która opublikowała niedawno mapę pedofilii w Polsce. […]

 

Czytaj dalej »Oto informacja zamieszczona dzisiaj na oficjalnej stronie Związku Nauczycielstwa Polskiego:

 

 

Senacka Komisja poparła postulat ZNP ws. wycofania regulaminów oceny pracy

 

20 listopada w Senacie odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Do procedowanej ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 989) wniesiona została poprawka polegająca na wykreśleniu z ustawy Karta Nauczyciela regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek.

 

Wprowadzona zmiana to sukces naszej organizacji, będący efektem szeregu działań o charakterze protestacyjnym i legislacyjnym, podjętych przez ZNP w celu wyeliminowania z obrotu prawnego nieprzemyślanych i szkodliwych regulacji związanych z nową oceną pracy nauczycieli.

 

Po przyjęciu poprawek przez Sejm zamieszczony zostanie kolejny komunikat, w którym szczegółowo poinformujemy o zakresie zmian, wchodzących w życie od 1 stycznia 2019 r.

 

Ponadto informujemy, że ZNP wystąpił do minister edukacji Anny Zalewskiej o ustalenie terminu spotkania w celu podjęcia wspólnych prac nad nowym kształtem pozostałych przepisów o ocenie pracy nauczyciela.

 

 

W drugiej części tego komunikatu ZG ZNP odniósł się do informacji, zamieszczonych w komunikacie KSOiW NSZZ „Solidarność” z 16.11.2018:

 

 

Czytaj dalej »Dzisiaj w Zespole Szkół Rzemiosła w Łodzi odbyło się kolejne w tym roku spotkanie w ramach Dni Doradztwa Zawodowego. Oto obszerny fragment informacji, zamieszczonej na stronie UMŁ:

 

Zespół Szkół Rzemiosła zyskał nowego partnera. To Wojewódzki Związek Pszczelarstwa, który będzie wspierał kształcenie techników pszczelarstwa. Podczas drugich w tym roku szkolnym Dni Doradztwa Zawodowego szkoła prezentowała swoją ofertę i zachęcała absolwentów gimnazjów i podstawówek by wybrali szkołę zawodową.

 

Foto: Monika Pawlak [www.uml.lodz.pl]

 

Konsekwentnie zachęcam i przekonuję uczniów kończących gimnazja, a w tym roku także klasę ósmą, by zdecydowali się na szkołę zawodową. Korzyści są oczywiste, bo praca teraz czeka na fachowców, a pensje są na przyzwoitym poziomie i nic nie stoi na przeszkodzie by dalej się uczyć i kończyć studia – powiedział Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi.

 

Krzysztof Barański, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zachęcał i zapraszał uczniów, by skorzystali z porad fachowców w zakresie doradztwa zawodowego co pozwoli wytyczyć ścieżkę kariery zgodną z preferencjami, umiejętnościami i indywidualnymi cechami charakteru. – Faworytami rynku pracy są obecnie wykwalifikowani fachowcy, pracodawcy szukają pracowników z konkretnymi umiejętnościami, dlatego warto postawić na szkołę zawodową – przekonywał dyrektor Barański.

 

Foto: www.facebook.com/marcin.jozefaciuk

 

Podpisanie porozumienia Zespołu Szkół Rzemiosła z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarstwa

 

 

Czytaj dalej »Foto: www.facebook.com/eTwinningPolska/

 

W czwartek ub. tygodnia (15 listopada) w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się konferencja nt. „Międzynarodowe programy edukacyjne narzędziem kształtującym kompetencje kluczowe uczniów i nauczycieli. Jej współorganizatorami były: Kuratorium Oświaty w Łodzi, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Biuro eTwinning i Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

 

Jako że w konferencji uczestniczyli kurator Grzegorz Wierzchowski oraz wicekurator Jolanta Kuropatwa informacja o niej została wczoraj zamieszczona na stronie ŁKO. Oto jej fragmenty:

 

Foto:www.kuratorium.lodz.pl

 

Przemawia Grzegorz Wierzchowski – ŁKO: Musimy się więc zastanowić, w jakie kompetencje chcemy wyposażyć absolwentów. Co zrobić, by umieli dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości. Musimy nauczyć ich, jak się uczyć nowych rzeczy.

 

[…] Konieczność stałego poszerzania kwalifikacji i potrzeba elastyczności na zmieniającym się rynku pracy już w 2006 roku stała się inspiracją do wydania przez Parlament Europejski i Radę Europy zalecenia sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. […].

 

W praktyce kompetencje te są ze sobą często powiązane. Umiejętność czytania i pisania umożliwia uczenie się nowych rzeczy – w tym języków obcych. Posługiwanie się językami obcymi ułatwia z kolei poznanie dorobku kulturowego innych narodów, wymianę myśli naukowej i technologicznej. Kompetencje informatyczne pozwalają szybko zdobyć informacje i ułatwiają komunikację, a co za tym idzie – dają nam możliwość wykorzystania i rozwijania np. naszej przedsiębiorczości.

 

Czytaj dalej »Foto: Andrzej Wiernicki / Forum [ www.www.polityka.pl]

 

Szkoła w Warszawie, lekcja fizyki – rok 1971. Kto mi powie co to jest…

 

 

Na początek pierwszy fragment tekstu, dostępnego na stronie www.wyborcza.pl  „za friko”:

 

 

W szkole w Grudziądzu, w której w połowie lat 80. zacząłem edukację, było ponad tysiąc uczniów i dwa pokoje nauczycielskie. Niektórzy nauczyciele ponoć w ogóle się nie znali, choć pracowali w jednym budynku. Pamiętam apele z okazji rocznic patriotycznych, przed którymi mieliśmy wielodniowe próby. Wychowawczyni uczyła nas, jak stać podczas długiej uroczystości, żeby się nie zmęczyć. Najlepiej prosto, bez przestępowania z nogi na nogę.

 

Z następnych szkół (podstawówkę ze względu na przeprowadzki zmieniałem dwa razy) zapamiętałem między innymi lekcję wychowawczą, na której pani wskazywała palcem największych rozrabiaków i zapowiadała, że zostaną przeniesieni do innej klasy. Nazywała ich bandytami.

 

Albo kolegę, który po wywiadówkach dostawał od ojca kablem od żelazka. W szatni, przed wuefem, widzieliśmy czarne pręgi na jego plecach. Słabo się uczył. Większość nauczycieli traktowała go pogardliwie albo z irytacją, tak jak innych słabszych uczniów.

 

Niezależnie od tego, jak sobie radziliśmy z nauką, jaką mieliśmy ocenę z zachowania i kim byli nasi rodzice, nie znosiliśmy większości nauczycieli. Dzielili się na trzy grupy. Jednych się baliśmy. Drudzy bali się nas, więc rozbijaliśmy im lekcje. Trzeci byli nam zupełnie obojętni, z wzajemnością. Zero kontaktu. Jakby między ich światem z biurkiem i dziennikiem a nami w ławkach była szklana ściana. Nieraz trzeba było przejść na drugą stronę, żeby wydukać coś przy tablicy.

 

Byli też nieliczni nauczyciele, którzy umieli z nami rozmawiać i śmiać się. Okazywali nam sympatię i szacunek. Tych się uwielbiało. Pamięta się ich do dziś.

 

Komuna skończyła się niemal 30 lat temu. W wolnej Polsce dorosło już całe pokolenie. Kraj zmienił się nie do poznania. Ale edukacja, pomimo kilku dużych reform, pozostała z gruntu nieodmieniona. Uderzające, jak odczucia dzisiejszych uczniów na temat szkoły i nauczycieli są podobne do wspomnień czterdziestolatków.

 

Czytaj dalej »