Archiwum kategorii 'Aktualności'

 

Dzisiaj, we wczesnych godzinach popołudniowych, na stronie ZNP zamieszczono komunikat o decyzji władz tego związku, ogłoszonych podczas konferencji prasowej: „Zawieszamy rozmowy z ministerstwem edukacji”. Oto treść tej informacji:

 

Zgodnie z decyzją Prezydium ZG ZNP, Związek zawiesza udział w dalszych pracach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Wczoraj w godzinach popołudniowych poinformowaliśmy o tym minister edukacji Annę Zalewskąpowiedział dziś na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz.

 

Szef ZNP wyjaśnił, że Związek krytycznie ocenia dotychczasową formułę pracy Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty przy MEN. – Prowadzony podczas spotkań Zespołu dialog był pozorowany i nie doprowadził do wspólnych ustaleń w wielu ważnych dla pracowników oświaty kwestiach – powiedział. – Anna Zalewska wykorzystuje spotkania z partnerami społecznymi do legitymizowania swoich decyzji. Nie uwzględnia zgłaszanych przez nas uwag.

 

Oczekujemy, że ministerstwo przekaże nam harmonogram i proponowaną tematykę spotkań, by za chwilę nie okazało się, że bierzemy udział w Zespole, który wszystko akceptuje i na wszystkie propozycje Anny Zalewskiej się zgadza – powiedział prezes ZNP. – Jednocześnie zapraszamy pozostałe związki zawodowe działające w oświacie na spotkanie 16 stycznia poza ministerstwem edukacji, w siedzibie ZNP, podczas którego razem wypracujemy stanowisko partnerów społecznych w kluczowych sprawach dla pracowników – wynagrodzeń nauczycieli i zatrudnienia.

 

Wczoraj, 10 stycznia br. Zespół miał się zebrać po półrocznej przerwie. Spotkanie odwołała w ostatniej chwili Anna Zalewska tłumacząc, że tego samego dnia będzie w Sejmie na posiedzeniu połączonych komisji edukacji i samorządu ws. „monitorowania wdrażania reformy”. Minister edukacji jednak nie pojawiła się 10 stycznia na posiedzeniu komisji w Sejmie.

 

Prezes ZNP przypomniał, że Związek chce rozmawiać przede wszystkim o:

>podwyżkach,

>miejscach pracy dla nauczycieli zagrożonych utratą pracy w wyniku reformy edukacji.[…]

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 

 

W tym samym czasie (11.01.18, godz. 17:00), na oficjalnej stronie Krajowej Sekcji Oświata i Wychowanie NSZZ „Solidarność” nadal  królują…  życzenia noworoczne.    [ZOBACZ]Dzisiaj proponujemy lekturę najnowszego postu z bloga prof. Bogusława Śliwerskiego, zatytułowanego „Rankingowe emocje oświatowe”. Niechaj będzie to otwarcie dyskusji o celowości organizowania takich rankingów i o stanie łódzkich szkół średnich. Poniżej zamieszczamy wybrane fragmenty tego postu, link do całości, ale także przypisy, korygujące mylnie podane tam informacje:

 

Foto: www.google.pl

Budynek I LO w Im. M. Kopernika w Łodzi

 

 

Rankingi były, są i będą, bo rodzice chcą wiedzieć, na której pozycji ulokowała się szkoła, do której uczęszczają ich dzieci. Emocje opadają, przynajmniej w tych województwach, w których wyniki są z roku na rok coraz gorsze. Do takich należy województwo łódzkie. Jeszcze na przełomie Stuleci Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Łodzi przez długi okres czasu należało do krajowej czołówki. W tym roku jest na 13 miejscu* w kraju.

 

Ciekawe, czy na stronie szkoły zostanie zmieniona autoprezentacja. Wbrew wynikom tegorocznego rankingu chwalą się, że: „I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika to najstarsza polska szkoła średnia w Łodzi, zaliczana od lat do grona dziesiątki najlepszych szkół w Polsce, w której współczesność splata się z tradycją. Powinni skorygować na: „I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika to najstarsza polska szkoła średnia w Łodzi, zaliczana od kilku lat do grona drugiej (?) dziesiątki najlepszych szkół w Polsce, w której współczesność splata się z tradycją.”

 

 

Kiedy jednak dyrektor łódzkiej „Jedynki” postanowił awansować i wygrał konkurs na kuratora oświaty, zaczęła się rankingowa bessa. Kuratorem jest się jednak tak długo, jak długo w rządzie jest popierające go stronnictwo polityczne. Znakomity nauczyciel i menadżer oświatowy stał się mało znaczącym kuratorem oświaty, bowiem nie zapisał na swoim koncie już żadnych sukcesów, poza – być może – finansowymi. Szkoda takich pedagogów na urzędasów. Jedynym zyskiem tej placówki z kadencji w KO było uzyskanie środków finansowych na wyremontowanie budynku i modernizację wyposażenia w pomoce dydaktyczne, ale – jak się okazuje – im jest piękniej, tym gorzej.

 

Żaden z kolejnych dyrektorów „Jedynki” nie odnotował już takich sukcesów. Teraz mogą tylko wzdychać, bo wprawdzie jeszcze dzierżą berło pierwszeństwa w mieście Łodzi, ale**kilka lat temu, konkurencyjna średnia szkoła ogólnokształcąca – LO Politechniki Łódzkiej. Przede wszystkim rodzice zorientowali się, że jeśli ich pociecha będzie uczyć się w średniej szkole przy Politechnice, to niemalże ma pewną przyszłość w jej murach wraz z indeksem. […]

 

Czytaj dalej »Foto: www.men.gov.pl

 

XIII LO w Szczecinie zostało uznane za najlepsze liceum ogólnokształcące, a Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu – najlepsze technikum w Polsce – oto wyniki Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018..[…]

 

W tegorocznym zestawieniu wzięto pod uwagę dane z 2195 liceów ogólnokształcących i 1744 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: egzamin maturalny w maju 2017 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

 

Zasady rankingu ustaliła kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji do spraw Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

 

Główne kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 2018 to: sukcesy w olimpiadach (30%), wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz dodatkowych (45%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

 

Kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2018 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (20%) i dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).[…]

 

Źródło: www. men.gov.pl

 

 

              Pierwsza dziesiątka liceów ogólnokształcących

 

Czytaj dalej »Wczoraj Gazeta Wyborcza” zamieściła artykuł redaktor Justyny Sucheckiej, zatytułowany „Posłanka PiS Anna Sobecka wysłała do Ministerstwa Edukacji Narodowej dwie interpelacje poświęcone trudnej sytuacji uczniów po reformie edukacji i likwidacji gimnazjów”.

 

Dowiadujemy się z niego, że pani poseł Anna Sobecka  w swym pierwszym piśmie zadała minister  Zalewskiej dwa pytania:  „Czy ministerstwo dostrzega problem przeładowania programu nauczania siódmoklasistów?” oraz Jakie działania zostaną podjęte, aby uczniowie w jak najmniejszym stopniu byli narażeni na negatywne skutki wprowadzania reformy edukacji?”.

 

W drugiej „interpelacji” posłanka zwraca się do szefowej MEN z kolejnymi dwoma pytaniami: „Czy ministerstwo dostrzega problemy dotyczące kwestii przepełnionych korytarzy szkolnych, braku odpowiednich sal lekcyjnych i przeciążonych tornistrów?” oraz „Jakie działania zostaną podjęte w celu poprawy tej sytuacji?”.

 

 

Oto skany owych listów, zaczerpnie z twittera red. Sucheckiej:

 

Czytaj dalej »Foto: www.uml.lodz.pl

 

7 stycznia br. niesamowite przestrzenie i wystawy przygotowane przez Centrum Nauki i Techniki EC1 zostały otwarte dla zwiedzających, na których czekały eksponaty zorganizowane w ramach trzech ścieżek edukacyjnych: „Przetwarzanie energii”, „Mikroświat – Makroświat” oraz „Rozwój wiedzy i cywilizacji”.

 

W tym wyjątkowym dla kompleksu EC1 Łódź – Miasto Kultury momencie uczestniczyła prezydent Hanna Zdanowska oraz ostatni dyrektor elektrociepłowni EC-1 Andrzej Boroń. Goście w towarzystwie dyrektora EC1 Błażeja Modera złożyli w kapsule czasu przedmioty upamiętniające ten szczególny dzień. Wcześniej jednak prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, Błażej Moder – dyrektor EC1 oraz Paweł Żuromski – kierownik CNiT EC1 symbolicznie uruchomili elektrownię i zainaugurowali pokaz wideo mappingu na turbozespole w Maszynowni EC1.

 

Czytaj dalej »Tym razem nasze wczorajsze prognozy sprawdziły się: Dzisiaj na stronie MEN został zamieszczony komunikat, zatytułowany „Minister Edukacji Narodowej powołała Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych”. Oto jego obszerne fragmenty:

 

Foto: www.men.gov.pl

 

Minister Anna Zalewska w czwartek, 4 stycznia br. wręczyła 42 dyrektorom szkół zawodowych z całej Polski akty powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych.

 

 

Członkami Rady są dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe (techników i branżowych szkół I stopnia) reprezentujący różne branże. Przewodniczącą Rady została wiceminister edukacji Marzena Machałek.

 

Chcemy korzystać z Państwa wiedzy i doświadczenia w zakresie szkolnictwa zawodowego. Jesteśmy gotowi wdrożyć każde rozwiązanie, które będzie zachęcać młodzież do nauki zawodupowiedziała minister Anna Zalewska.[…]

 

Członkowie Rady będą proponować zmiany w kształceniu zawodowym, w tym w tworzeniu rozwiązań organizacyjno-prawnych, a także będą brali udział w prowadzeniu wstępnych konsultacji nowych rozwiązań w środowisku dyrektorów szkół i współpracujących z nimi pracodawców. Jednym z zadań Rady będzie aktywny udział jej członków w działaniach promujących szkolnictwo zawodowe, w szczególności w środowisku pracodawców.[…]

 

Przewodnicząca Rady (Marzena Machałek) zaznaczyła, że członkowie Rady to liderzy, którzy będą promować dobre praktyki w kontaktach ze środowiskiem pracodawców.

 

Będą oni ciałem opiniodawczo-doradczym dla Ministra Edukacji Narodowej. Będą mówić, co trzeba zrobić, zmienić, jak należy działać, abyśmy odnowili kształcenie zawodowe w Polsce – wskazała wiceszefowa MEN.

 

Rada Dyrektorów będzie mogła zapraszać do udziału w jej pracach w charakterze doradców – ekspertów i specjalistów z rynku. Rada ma podejmować uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady w głosowaniu jawnym.

 

Skład osobowy Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych   –   TUTAJ

 

Zarządzenie Nr 1 Ministra Edukacji Narodowej w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych    –    TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Komentarz redakcji:

 

Czytaj dalej » 

29 grudnia ub. roku portal EDUNEWS.PL zamieścił tekst autorstwa  Tomasza Tokarza i  Łukasza Srokowskiego, zatytułowany „Rozwijamy umiejętność krytycznego myślenia – Cogito21”, w którym uzasadniają potrzebę i informują o przygotowanym przez zespół NAVIGO – Centrum Innowacyjnej Edukacji – specjalnym programie dydaktycznym, stawiający na kompetencje rozwijające krytyczne myślenie –  <Cogito21>. Oto obszerne fragmenty tej publikacji i link do całego tekstu:

 

We współczesnym świecie uczniowie otoczeni są ogromną ilością informacji. Wiele znich jest fałszywych, część z nich jest niebezpieczna. Dlatego tak ważne jest krytyczne podejście do treści dostępnych w Internecie, w tym odpowiedzialne korzystania z portali społecznościowych. Stąd pomysł na Kluby Cogito21 – których zadaniem jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia.

 

Myślenie krytyczne jest specyficzną formą aktywności intelektualnej. Jego wyróżnikiem jest nastawienie badawcze. […]

 

Myślenie krytyczne to myślenie racjonalne, analityczne, ceniące logiczne wnioskowanie, szukające rzeczywistych (a nie wyimaginowanych) reguł i powiązań, próbujące odtworzyć fakty a następnie, na ich podstawie, budować interpretacje i teorie, z zachowaniem twardych reguł badawczych (sformułowanie problemu, postawienie hipotezy, opracowanie procedury weryfikacyjnej, testowanie, wyciągnięcie wniosków, potwierdzenie lub odrzucenie hipotezy itd.). To umiejętność wprowadzania związków między faktami, interpretowania ich i budowania z nich większych całości.

 

Bardzo ważnym elementem myślenia krytycznego jest zdolność do rozpatrywania rzeczy i zjawisk z wielu różnych punktów widzenia. Osoby myślące krytycznie są świadome własnych ograniczeń – są skłonne do autorefleksji. Unikają, a przynajmniej starają się unikać, uprzedzeń. Mają zdolność do wielokontekstowego widzenia świata, jako różnorodnego, z mnóstwem odcieni.[…]

 

Tymczasem współczesna szkoła w bardzo niewielkim stopniu przygotowuje młodych do krytycznej analizy rzeczywistości.

 

Czytaj dalej »Foto: www.google.pl

 

Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie na warsztatach szkolnych

 

Postanowiliśmy dłużej nie czekać i zamieścić dziś wieczorem ten materiał, który jeszcze w starym roku (29 grudnia) „Nasz Dziennik” zamieścił, opatrując go alarmistycznym tytułem: „Aż 40 proc. absolwentów zawodówek ma problem ze znalezieniem pracy”. Zastanawiające w tym jest przede wszystkim to, dlaczego akurat krótko przed Nowym Rokiem gazeta, znana ze swych sympatii do aktualnego rządu, podejmuje temat, dla którego uzasadnieniem jest raport Najwyższej Izby Kontroli, opublikowany… 20 września 2016, zatytułowany „O szkolnictwie zawodowym – informacje szczegółowe”.[Okres objęty kontrolą obejmował lata 2012–2015 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych w jednostkach, tj. 30 listopada 2015 r.)].

 

 

Oto fragmenty publikacji „Naszego Dziennika”:

 

Aż 40 proc. absolwentów szkół zawodowych nie może znaleźć zatrudnienia. Według raportu NIK oferta szkół nie odpowiada potrzebom rynku pracy. „Na rynku pracy brakuje fachowców, skąd więc tak wysoki odsetek bezrobotnych wśród absolwentów szkół zawodowych?” – zastanawia się „ND”.

 

Na problem składa się wiele czynników. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli o szkolnictwie zawodowym główną przyczyną bezrobocia jest niedopasowanie oferty szkół do potrzeb rynku pracy i niewystarczające warunki do nauki zawodu, co ma bezpośredni wpływ na poziom umiejętności pracowników po zawodówkach” – twierdzi gazeta. […]

 

Gazeta przytacza także opinię Ryszarda Proksy – przewodniczącego Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność”:

 

„Przyczyn dużego bezrobocia jest przynajmniej kilka. Po pierwsze system edukacji nie nadąża za zmianami w przemyśle. Po drugie, w szkołach zawodowych jest poważny problem z praktyką. Zajęcia w nich prawie w ogóle nie zapewniają kształcenia w wymiarze praktycznym, ponieważ zarówno sprzęt, jak i możliwości są na dość mizernym poziomie”.

 

Źródło:  www.gospodarka.dziennik.pl

 

Informacja z 20.09.2016 r „NIK o szkolnictwie zawodowym”  –  TUTAJ

 

 

Komentarz redakcji:

 

Z udostępnieniem artykułu „Naszego Dziennika” czekaliśmy, spodziewając się, że wkrótce dowiemy się o przyczynie podjęcia tematu katastrofalnego stanu kształcenia zawodowego w Polsce.(A przy okazji: czy ktoś kiedyś zbada stan zatrudnienia absolwentów wielu „modnych” kierunków, prowadzonych przez polskie szkoły wyższe? Nie tylko prywatne?)

 

I dzisiaj wyszło szydło z worka. Portal pulsHR.pl zamieścił informację: Minister edukacji narodowej powołała Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych”. Oto lead tego artykułu”

 

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska wręczyła w czwartek (4 stycznia) 42 dyrektorom akty powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych. Rada będzie ciałem opiniodawczo-doradczym minister edukacji. Jej członkowie będą też promować współpracę z przedsiębiorcami.

 

Dalej znajdujemy taki akapit:

 

Zgodnie z zarządzeniem minister edukacji w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych do jej zadań należy w szczególności: inicjowanie i opiniowanie zmian w kształceniu zawodowym, w tym m.in. organizowanie wstępnych konsultacji nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w środowisku dyrektorów szkół i pracodawców. Do zadań Rady należeć będzie także organizowanie i wspieranie działań informacyjno-promocyjnych z dziedziny kształcenia zawodowego, w szczególności w środowisku pracodawców.

 

Problem w tym, że dziś – w czwartek, 4 stycznia 2018 roku, o godz. 22:00, na oficjalnej stronie  MEN  nie można było znaleźć nawet prostej informacji na ten temat, nie mówiąc już o linku do pełnej treści owego zarządzenia!

 

Ostatnią „aktualnością” jest tam komunikat Marsz Żywych 2018 – ruszył nabór uczestników”, zamieszczony tam 2 stycznia 2018 r., ale będący powtórką tekstu, opublikowanego tam po raz pierwszy 21 grudnia ub. roku.

 

Z tego gównie powodu pogłębioną informację o Radzie Dyrektorów Szkół Zawodowych zamieścimy dopiero po zapoznaniu się z owym zarządzeniem i składem tej rady. [WK]Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi już po raz szósty ogłosił konkurs, poświęcony utrwalaniu pamięci o Patronie szkoły wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego.

 

Tegoroczna edycja konkursu, odbywającego się w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, odbywa się pod tytułem Wielki Dzień Polaków, Wielki Dzień Komendanta – 11 listopada 1918 roku. Próba rekonstrukcji wydarzeń w przeddzień stulecia niepodległości”. Tak pomyślany temat ma za zadanie pobudzić jego uczestników do refleksji nad datą 11 listopada 1918 roku – przełomowym w historii Polski dniem, zarówno z perspektywy zwykłych Polaków, jak i Komendanta Józefa Piłsudskiego, dla którego ten dzień był początkiem wielkiej roli dziejowej.

 

W ramach konkursu można wykonać od 1 do 3 prac w dowolnej formie i technice, wróżnie rozumianym ujęciu. Prace, zarówno literackie, jaki i graficzne, mają odzwierciedlać wyobrażenia uczestnika na temat 11 listopada 1918 roku poprzez pryzmat życia zwykłych Polaków i samego Józefa Piłsudskiego.

 

Prace mogą mieć dowolną formę i technikę –  mogą nimi być: opowiadania, pamiętniki, zdjęcia, plakaty, obrazy, plakaty, szkice, prezentacje multimedialne, filmy, itp. Każda praca konkursowa musi posiadać tytuł oraz krótkie (maks. jedna strona A4 tekstu) uzasadnienie.

 

Uczniowie mogą brać udział w konkursie samodzielnie lub pod opieką nauczyciela.

 

Konkurs będzie trwał od 2 stycznia do 9 marca 2018r. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystego finału w dniu 22 marca 2018r. w ZSP20.

 

Więcej informacji – w regulaminie konkursu   –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.warecka.edu.pl

 Foto: www.kul.pl

 

 

Wczoraj zaprezentowaliśmy list maturzysty Michała, w którym nakreślił on obraz szkoły z perspektywy refleksyjnego ucznia. Dziś – dla równowagi –  „Oświatowe podsumowanie 2017” – w dwu częściach” –  z punktu widzenia przewodniczącego KNP PAN, belwederskiego profesora Bogusława Śliwerskiego.

 

Poniżej przytaczamy wybrane fragmenty z dwu postów, jakie prof.. Śliwerski zamieścił na swoim (zmienionym – nie tylko w obrazie grafocznym) blogu na przełomie lat 2017/2018 i – jak zawsze – link do źródeł:

 

 

Oświatowe podsumowanie 2017 r. – część 1

 

Jak informował na początku roku jeden z amerykańskich portali – dzieci digitalnej generacji, generacji Z, które nie mogą już żyć bez dostępu do internetowej sieci, bez telefonu komórkowego (najlepiej – smartforna, tabletu) wchodzą w wiek akademickiego kształcenia. Zwiększa się w nowej generacji zainteresowanie studiami wyższymi (Gen Z is about to take over higher education).

 

Poprzednia generacja – tzw. milenialsów była bardziej skupiona na sobie, na narcystycznym zaspokajaniu własnych potrzeb i samozachwycie. Obecna zaś już w okresie szkoły średniej planuje swoją przyszłą karierę zawodową w branżach związanych z nowymi technologiami czy projektowaniem gier internetowych. Milenialsi tymczasem mają już własne firmy i bardzo dobrze zarabiają.

 

Amerykańscy badacze stwierdzili, że młodzież XXI wieku chętniej się uczy korzystając z materiałów dydaktycznych i samokształceniowych, które są zamieszczone na platformie Youtube lub innych platformach edukacyjnych. Nie ma dla nich znaczenia, w której rzeczywistości realizują swoje zainteresowania – realnej czy wirtualnej, gdyż obie przenikają się wzajemnie w ich codziennym życiu. To Ameryka.

 

Dzisiaj już mało kto pamięta, że w dn. 2 stycznia 2017 r. nadszedł z otoczenia Prezydenta A. Dudy sygnał, że zastanawiał się on nad zawetowaniem ustawy o tej reformie w związku z zapowiadanymi protestami nauczycieli oraz brakiem przekonania o właściwym jej przygotowaniu. Jednak jeszcze tego samego dnia wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki zapewnił, że od tej zmiany rząd nie odstąpi. W końcu wprowadzał ją do programu wyborczego tej partii partyjny kolega z Krakowa – prof. Andrzej Waśko.

 

Prezydent podpisał 9 stycznia 2017 r. ustawę zmieniającą ustrój szkolny. To minister edukacji – Anna Zalewska postawiła Prezydenta pod przysłowiową ścianą, gdyż 22 grudnia 2016 r. wydała rozporządzenie, że od 1 września 2017 r. nie będzie już pierwszych klas w gimnazjach. Totalna opozycja została totalnie obezwładniona działaniami MEN, które kroiło reformę jak salami, plasterek po plasterku, nie zważając na dyskusje, polemiki czy pohukiwania różnych środowisk oświatowych. […]

 

 

Cały post  –  TUTAJ

 

 

Oświatowe podsumowanie 2017 r. – część 2

 

Czytaj dalej »