Archiwum kategorii 'Aktualności'

Foto: www. glos.pl

 

Kierownictwo ZNP – Sławomir Broniarz i Krzysztof Baszczyński podczas dzisiejszej konferencji prasowej

 

 

Dziś o godz. 11:30 odbyła się konferencja prasowa Prezesa ZNP Sławomira Broniarza. Poniżej proponujemy lekturę fragmentu informacji o jej przebiegu, zamieszczonej na stronie „Głosu Nauczycielskiegooraz link do wiedeonagrania jej przebiegu:

 

 

Sławomir Broniarz: Tęsknimy za szkołą! Od września chcemy wrócić do szkoły!

 

Był to rok szkolny, który przejdzie do historii przede wszystkim z powodu trzech miesięcy zdalnej edukacji, czyli wydarzeglos.plnia, którego historia nie notuje w swoich kronikach – ocenił prezes ZNP.

 

To był także czas próby i sprawdzianu dla nauczycieli, dla rodziców, dla samorządów, dla dyrektorów. Wydaje się, że z tego sprawdzianu wychodzimy z wynikiem pozytywnym, bo rząd zamknął szkoły, ale edukacja nie zamarła. Edukacja była realizowana, była prowadzona w takim wymiarze, jaki był możliwy. Stąd ogromny szacunek i podziękowania dla rodziców, nauczycieli, tych wszystkich, którzy nie bacząc na niedostatki prawne, organizacyjne, temu zadaniu podołali – dodał.

 

Mimo to, zarówno nauczyciele, rodzice jak i uczniowie chcieliby dziś powrotu do normalnego, stacjonarnego kształcenia. – Nie ulega jednak wątpliwości, że wszyscy tęsknimy za szkołą i chcemy od września wrócić do normalnej edukacji. Tego chcą także uczniowie, ponieważ nawet najlepsza kamera internetowa nie zastąpi bezpośredniego kontaktu między nauczycielem a uczniem i wydaje się, że zdecydowana większość nauczycieli tęskni za normalnym klasowo-lekcyjnym kształceniem i do tego dążymy – zapewnił Sławomir Broniarz.

 

Nikt dziś jednak nie wie, jak we wrześniu przebiegała będzie pandemia koronawirusa. – Dlatego apelujemy do MEN i do rządu, aby nie zmarnował dwóch miesięcy wakacji, tak jak zmarnował trzy miesiące zdalnej edukacji, i w należyty sposób przygotował szkoły, nauczycieli, cały system do edukacji zdalnej – oświadczył prezes Związku. – Chcemy wrócić do szkoły, tęsknimy za szkołą, ale dmuchając na zimne musimy być o wiele lepiej przygotowani do edukacji zdalnej niż dotychczas – dodał.

 

Związek przesłał do MEN stanowisko w sprawie zmian w zdalnym kształceniu, które należy wdrożyć w ciągu dwóch miesięcy wakacji.[…]

 

 

Treść apelu do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego TUTAJ

 

 

Cała informacja ze strony „Głosu Nauczycielskiego” – „Sławomir Broniarz: Tęsknimy za szkołą! Od września chcemy wrócić do szkoły!”  –  TUTAJ

 

 

Zapis wideo tej konferencji (17’22”)TUTAJ

 Foto:www.opolskie.pl

 

Dyrektorzy liceów z Opolszczyzny podczas uroczystości wręczenia dokumentów o zakupie laptopów dla nauczycieli z ich szkół.

 

Podczas przeszukiwania portali które zamieszczają informacje ze świata edukacji, zajrzeliśmy na stronę „Portalu Samorządowego”, gdzie znaleźliśmy, zamieszczoną dzisiaj, przyznamy – dość szokującą – informację: „Laptop dla każdego nauczyciela liceum”. Niedowierzając własnym oczom zaczęliśmy czytać:

 

W opolskim 1680 nauczycieli z 44 liceów otrzyma laptopy wraz z oprogramowaniem. Projekt „Opolskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża” to propozycja samorządu województwa opolskiego, która ma poprawić dostępność do zdalnego nauczania. […]

 

Zarówno nauczyciele liceów publicznych, jak i prywatnych z województwa opolskiego otrzymają od urzędu marszałkowskiego laptopy wraz z oprogramowaniem. Do tego zostaną zorganizowane szkolenia w zakresie zdalnego nauczania.

 

Do projektu zostaną włączeni również uczniowie, którzy będą mogli korzystać z przygotowanych przez nauczycieli e-zajęć. Każda szkoła otrzyma również kamery i niezbędny sprzęt do przygotowania wirtualnych lekcji. Projekt wart 8,1 mln złotych jest jedynym w Polsce, a możliwy jest do zrealizowania z funduszy unijnych w ramach przeciwdziałania COVID-19. Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła podkreśla, że jest to odpowiedź na sytuację szkół w ostatnich miesiącach, które zmuszone zostały do prowadzenie wirtualnych zajęć. […]

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 

 

Biorąc przykład z Niewiernego Tomasza – niezwłocznie otworzyliśmy oficjalna stronę Samorządu Województwa Opolskiego. A tam obszerna, ilustrowana, informacja o uroczystym wręczeniu dyrektorom liceów dokumentów, przyznających ich nauczycielom komputery:

 

Czytaj dalej »Foto: screen z relacji filmowej [www./tvn24.pl]

 

Marzena Machałek – wiceminister edukacji i Marcin Smolik – dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podczas dzisiejszej konferencji prasowej w MEN (relacja TVN24)

 

 

Dziś rozpoczęła się trzecia seria tegorocznych egzaminów – tym razem wieńcząca kształcenie w szkolnictwie zawodowym. Będą to: egzaminy potwierdzające kształcenie w zawodzie (w dwu formułach: 2012 i 2017) – dla absolwentów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych, oraz egzamin zawodowy (formuła 2019) do którego mogą przystąpić słuchacze szkół policealnych o jednorocznym cyklu kształcenia, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 i słuchacze szkół policealnych o dwuletnim cyklu kształcenia, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 i kształcą się w zawodach dwukwalifikacyjnych.

 

Nie cieszy się on taką popularnością mediów jak matura i egzamin ósmoklasisty. Mimo długich poszukiwań nie udało się nam znaleźć żadnej relacji z przebiegi ich pierwszego dnia.

 

Jedynymi mediami, które zamieściły relacje z konferencji prasowej, zorganizowanej dziś na ten temat w MEN była stacja TVN 24 i portal BrandsID. Oto fragment informacji z tego drugiego źródła, zatytułowanej „Machałek: dla ponad 250 tys. osób rozpoczęła się letnia sesja egzaminów zawodowych”:

 

[…] „Dziś zaczyna się kolejny egzamin, ważny egzamin” – powiedziała wiceminister edukacji Marzena Machałek w poniedziałek na konferencji prasowej. Poinformowała, że przeprowadzono już 95 proc. egzaminów maturalnych w obecnej czerwcowej sesji głównej (sesja zaczęła się 8 czerwca, potrwa do 29 czerwca), oraz w ubiegłym tygodniu przeprowadzono egzaminy ósmoklasisty.

 

Wiceminister podała, że w obecnej sesji letniej do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przystąpi 250 tys. osób. Łącznie, w sesji zimowej i letniej, do egzaminów zawodowych przystąpi w 2020 r. ponad 430 tys. zdających.

 

Czytaj dalej »Foto: Krzysztof Ćwik [www. wroclaw.wyborcza.pl]

 

19 czerwca na stronie „Głosu Nauczycielskiego” zamieszczono taki oto apel, skierowany do kandydatów na Prezydenta RP:

 

ZNP: Zapraszamy kandydatów na prezydenta do dyskusji o edukacji

 

Ponieważ kandydaci na prezydenta RP unikają tematu edukacji, Związek Nauczycielstwa Polskiego zaprosił ich do debaty na temat przyszłości polskiej oświaty.

 

Proponujemy, aby deklaracja obywatelska  >>Szkoła, jakiej chcemy<<  stała się punktem wyjścia do bieżącej dyskusji o kształceniu. Zapraszamy tych kandydatów, dla których edukacja jest ważna, na rozmowę o edukacji” – czytamy w zaproszeniu skierowanym do 11 kandydatów ubiegających się o najważniejszy urząd w Polsce.

 

Apel ten jest reakcją na zorganizowaną przez TVP 17 czerwca br. debatę prezydencką.

Jedenastu kandydatów, którzy zmierzą się w pierwszej turze wyborów 28 czerwca, odpowiadało na pięć pytań. Ubolewamy, że żadne z nich nie dotyczyło tak ważnej kwestii, jaką dla całego społeczeństwa i kraju, jest edukacja. Jest to istotne szczególnie teraz, kiedy obserwujemy skutki reformy edukacji Anny Zalewskiej i zastanawiamy się, jak będzie wyglądało kształcenie od września” – ocenił Związek.

 

Oto zaproszenie, jakie wystosował ZNP do kandydatów na prezydenta:

 

17 czerwca br. odbyła się w TVP debata wyborcza kandydatów na prezydenta. Jedenastu kandydatów, którzy zmierzą się w pierwszej turze wyborów 28 czerwca, odpowiadało na pięć pytań. Ubolewamy, że żadne z nich nie dotyczyło tak ważnej kwestii, jaką dla całego społeczeństwa i kraju, jest edukacja. Jest to istotne szczególnie teraz, kiedy obserwujemy skutki reformy edukacji Anny Zalewskiej i zastanawiamy się, jak będzie wyglądało kształcenie od września.

 

Niestety, nie poznaliśmy opinii kandydatów na prezydenta dotyczących najważniejszych pytań o przyszłość oświaty. Jakie kierunki zmian proponują i popierają? Co zamierzają uczynić, by nauka w szkole była bardziej dostosowana do potrzeb współczesnego świata, a szkoła była uczestniczką życia wspólnoty lokalnej, krajowej i globalnej. A także miejscem samorealizacji zarówno nauczycielek i nauczycieli, jak i uczących się.

 

W ubiegłym roku podpisaliśmy razem z organizacjami pozarządowymi deklarację obywatelską „Szkoła, jakiej chcemy”. Zgodziliśmy się, że szkoła, jaką chcemy tworzyć, to szkoła:

 

*kompetencji kluczowych
*współpracy, a nie rywalizacji
*projektów, badań i debat
*obywatelska
*szkoła, która decyduje o sobie
*równych szans
*szkoła, która wspiera uczniów i dba o dobre relacje
*dobrze finansowana
*nauczycieli profesjonalistów
*bez polityki.

 

Proponujemy, aby deklaracja obywatelska „Szkoła, jakiej chcemy” stała się punktem wyjścia do bieżącej dyskusji o kształceniu. Zapraszamy tych kandydatów, dla których edukacja jest ważna, na rozmowę o edukacji”.

 

 

Źródło: www.glos.pl

 Foto: www.bardo.pl

 

W tym roku takich uroczystości nie będzie…

 

 

Już 16 czerwca Monika Sewastianowicz na portalu Prawo.pl w artykule „Brakuje wytycznych dla zakończenia roku” podjęła ten niedopowiedziany prawnie problem. Oto fragmenty, które odnoszą się bezpośrednio do dylematu, przed którym staną wkrótce nie tylko dyrektorzy szkół i nauczyciele, ale także uczniowie i ich rodzice:

 

Dzieci muszą zobaczyć się z nauczycielem oraz odebrać świadectwa i nagrody – uważa część rodziców. U innych takie pomysły budzą ogromne wątpliwości oraz obawy o bezpieczeństwo. Od strony prawnej zastanawia natomiast fakt, czy organizacja szkolnej uroczystości to dobry powód, by zrobić wyjątek od pracy zdalnej.

 

Rada rodziców ustaliła, że uczniowie mają przyjść do szkoły i spotkać się ze swoją wychowawczynią – do klasy będą wchodzić czwórkami i odbierać świadectwa. Nie da się jednak uniknąć sytuacji, że w szkole tego dnia spotka się… 800 dzieci i ich opiekunowie. Eufemistycznie mówiąc, nie wydaje się to dobrym pomysłem w czasie epidemii mówi matka uczennicy jednej z warszawskich szkół. […]

 

W gestii dyrektora szkoły leży decyzja o tym w jakim zakresie i w jaki sposób szkoła prowadzi zajęcia czy inne swoje działania, w tym – w jaki sposób organizuje wydawanie świadectw związane z zakończeniem zajęć mówi radca prawny Maciej Sokołowski, specjalizujący się w prawie oświatowym.

 

Dyrektorzy mogą zdecydować się na przeprowadzenie uroczystości zakończenia roku w formie on-line. Korzystając z upoważnienia do realizacji zadań szkoły w „inny sposób” dyrektorzy mogą jednak zorganizować zakończenie zajęć na terenie szkoły, z bezpośrednim udziałem uczniów, jeżeli ograniczy się zakończenie zajęć do samego wręczenia uczniom świadectw i będzie się je traktować jako czynność techniczną (administracyjną) szkoły wobec ucznia – tłumaczy. […]

 

Czytaj dalej »W kontekście z wczorajszymi informacjami o zamiarach ministra Piontkowskiego, dotyczącymi pracy szkół po 1 września 2020 , proponujemy obejrzenie i wysłuchanie dyskusji, jaką dziś proponuje Edu Klaster.

 

 

Gospodarzem tego wydarzenia będzie Wojtek Gawlik, który przygotował je we współpracy z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych PROM oraz stroną poświęconą edukacji „Pedagog”

 

Jego rozmówcami będą:

 

Zuzanna Żylewska – uczennica I klasy LO w Zespole Szkół Chemicznych w Krakowie,

 

Piotr Lazarek – uczeń gliwickiej szkoły FILOMATA oraz Dulwich College w Londynie. Od ponad trzech lat rozwija swoje projekty naukowe w dziedzinie inżynierii środowiskowej,

 

Anna Skierska– absolwentka liceum o profilu matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) w Szczecinie, laureatka pierwszej nagrody w konkursie Explory 2019 za projekt „Zmodyfikowane nanokrystaliczne ogniwo słoneczne”,

 

Aleksandra Sawa – facylitatorka i edukatorka, ekspertka Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego i członkini zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (PROM).

 

 

Zapraszamy na stronę EDU-klaster   –   TUTAJ

 Foto: www.d-art.ppstatic.pl

 

 

Już 10 dni temu media informowały: „Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski przekazał, że rząd ma przygotowane „rozwiązania prawne”, które umożliwią kontynuację nauki zdalnej w nowym roku szkolnym. Wiąże się to z obawami przed drugą falą epidemii koronawirusa.” [Źródła:www.o2.pl oraz www.edukacja.dziennik.pl ]

 

Dziś w „Gazecie Prawnej” Artur Radwan w artykule zatytułowanym „Koniec ze zdalną nauką na niby. MEN szykuje zmiany po skargach rodziców” powrócił do tego tematu, poszerzając informacje o nowe źródła. Oto fragmenty tego tekstu:

 

[…] Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) nie wyklucza, że od września nadal będzie odbywało się kształcenie zdalne. Wszystko zależy od skali pandemii. Przy obecnym reżimie sanitarnym praktycznie niemożliwy jest bowiem wariant z zajęciami na dwie zmiany i dzieleniem klas na mniejsze. W dużych miastach szkoły podstawowe i ponadpodstawowe wskutek reformy związanej z wygaszaniem gimnazjów są przepełnione, więc wprowadzenie klas 12-osobowych jest niewykonalne. Takie rozwiązanie można by zastosować tylko w małych wiejskich szkołach podstawowych. Tu jednak byłby problem z zapewnieniem odpowiedniej liczby nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia. W efekcie jedynym rozwiązaniem pozostaje kontynuowanie zdalnej nauki, ale już na innych zasadach niż do tej pory.[…]

 

Nad konkretnymi propozycjami pracuje też Związek Nauczycielstwa Polskiego. – Do 23 czerwca chcemy przedstawić konkretne rozwiązania dotyczące kształcenia na odległość po wakacjach deklaruje Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP. Podkreśla, że nie jest prawdą, że nauczyciele nalegają na kontynuowanie pracy zdalnej, bo przy tej formie nauki pracują znacznie więcej niż w trakcie prowadzenia zajęć w sposób tradycyjny. Nauczyciele od początku krytykowali sposób i formę wdrożenia zdalnego kształcenia. […]

 

Z naszych informacji wynika, że po wakacjach kształcenie na odległość może przybrać całkiem inną formę niż obecnie. Nauczyciele mieliby prowadzić wszystkie lekcje przez internet i według planu lekcji, który obowiązywałby przy kształceniu stacjonarnym. Dziś siatka godzin jest mocno okrojona, a dyrektorzy szkół sami decydują, ile czasu nauczyciele poświęcają na pracę, a w samorządowych szkołach tylko część lekcji jest prowadzona zdalnie. […]

 

-To błędna koncepcja, aby nauczyciele obowiązkowo pracowali z uczniami przez internet tak samo jak podczas stacjonarnej nauki, bo doprowadzi do pogłębienia się dysproporcji między miastem a wsią – mówi Sławomir Wittkowicz, przewodniczący branży nauki, oświaty i kultury w FZZ. Tłumaczy, że w regionach wiejskich wciąż brakuje sprzętu i bezpłatnego oprogramowania, a do tego internet jest słaby. […]

 

 

Cały artykuł „Zdalne lekcje po wakacjach? MEN chce, by odbywały się według stacjonarnego planu lekcji”                                                                                                                                                                    –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl

 Oto najistotniejsze fragmenty – jedynego możliwego w aktualnych warunkach – komunikatu redakcji „Głosu Nauczycielskiego”:

 

 

To była trudna decyzja. Chyba najtrudniejsza z tych, jakie przyszło podejmować organizatorom w historii naszego Konkursu. Ze smutkiem informujemy, że w 2020 r. postanowiliśmy nie ogłaszać kolejnej edycji Konkursu Nauczyciel Roku. Dlaczego podjęliśmy taką decyzję? […]

 

Ważąc wszystkie „za” i „przeciw”, po zasięgnięciu opinii członków Kapituły Konkursu, postanowiliśmy, że w tym roku nie ogłosimy kolejnej jego edycji. Decyzja ta ma związek z trwającą pandemią koronawirusa i wynika z poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne potencjalnych uczestników Konkursu. Kierowaliśmy się również szacunkiem dla uczestników oraz osób popierających ich kandydatury. Epidemia COVID-19 nie ustępuje, a prawdopodobieństwo pojawienia się tzw. drugiej fali masowych zachorowań jesienią br. jest wysokie. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jaka będzie sytuacja epidemiczna ani w jakim reżimie sanitarnym będziemy funkcjonować w październiku, kiedy tradycyjnie odbywa się uroczysta Gala Nauczyciel Roku. […]

 

Jednocześnie z całą mocą stwierdzamy, że Konkurs Nauczyciel Roku wróci w pierwszym możliwym momencie, kiedy ustaną przeszkody uniemożliwiające jego organizację. Jednym z celów Konkursu jest pielęgnowanie wizerunku zawodu nauczyciela, kształtowanie jego prestiżu. A z tego nie chcemy i nie możemy rezygnować!

 

Redakcja Głosu Nauczycielskiego

 

 

Cały komunikat „Nauczyciel Roku. Informujemy: tegoroczna edycja naszego Konkursu nie odbędzie się”TUTAJ

 

 

Źródło: www. glos.pl

  

 

Grzegorz Gałasiński (zdjęcia) i Maciej Kałach (tekst) z „Dziennika Łódzkiego” są autorami relacji z fazy przygotowawczej do przeprowadzenia w dniu dzisiejszym pierwszego egzaminu ósmoklasisty – egzaminu z j. polskiego, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 34 im. Wisławy Szymborskiej przy ul. Ćwiklińskiej w Łodzi.

 

Do egzaminu przystąpiły tam dziś uczennice i uczniowie z 5-u klas ósmych.

 

Oto fragment tekstu i wybrane zdjęcia z prezentowanej tam, bogatej (80 fotek) galerii:

 

 

Sprawdzian jest prowadzony przy zaostrzonych procedurach: uczniowie pojawiają się przed budynkiem swojej podstawówki w maseczkach, mogą je zdjąć dopiero po zajęciu swojego miejsca w sali.

 

 

 

Dodatkowo Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi wykorzystała barierki, ustawiając je niczym śluzy w biegach masowych, przed wejściem do swojego budynku przy ul. Ćwiklińskiej 9 (ogółem ósmoklasiści wchodzili do niego trzema wejściami

 

 

Śluzy te – z wyznaczonymi co półtora metra polami do oczekiwania – porządkowały kolejkę nastolatków.

 

Czytaj dalej »Dzisiaj Wojtek Gawlik zamieścił na swoim profilu taki (dwuczęściowy) tekst i taki rysunek:

 

 

Jedynym celem tego idiotycznego testu jest to, żeby zakwalifikować uczniów do odpowiednich szkół. W związku z tym cała edukacja jest jemu właśnie podporządkowana.

 

Jesteśmy naprawdę głęboko w… lamusie

 

A dalej zamieszczony został post ze strony Edu-klaster, z… 9 kwietnia 2019 roku:

 

 

Testy Śmierci

Wczoraj podczas NOoE w Krakowie padło bardzo ciekawe określenie na egzaminy na koniec Szkoły Podstawowej – Testy śmierci.

Na hasło „testy śmierci” głos zabrała uczennica.: „Testy śmierci… ale my mamy również psychikę. (…) Test śmierci to jest również niszczenie nas”.

Kolejno głos zabrała osoba zajmująca się mechanizmami neurobiologicznymi i dodała, ze pisanie takich testów w najbardziej kryzysowym momencie rozwoju ucznia nie może skutkować żadnymi pozytywnymi efektami.

No właśnie… czy ofiara nie jest za wysoka? Czy doprowadzenie do tych egzaminów jest naprawdę działaniem „dla dobra ucznia”?

 

Tekst: Wojtek Gawlik
Rysunek: Ewa Gawlik

 

Jeżeli chcecie coś zmienić to pomóżcie zebrać nam podpisy… *

 

 

Źródło: www.facebook.com/WojtekGawlikEdu?

 

 

*Podany tam adres kieruje czytelnika do… do obszernej petycji, adresowanej do dwu osób, m. in. do… „Pani Minister Edukacji Narodowej”!  Zobaczcie sami:

 

Czytaj dalej »