Archiwum kategorii 'Relacje'

Zamieszczoną 25 lutego relację z seminarium „Oblicza depresji u dzieci i młodzieży” kończyliśmy informacją, iż byliśmy zmuszeni opuścić to wydarzenie przed jego końcem i zobowiązaliśmy się zaprezentować wystąpienia dwu osób, które odbyły się po naszym wyjściu – w najbliższej przyszłości.

 

Realizując pierwszą część tej deklaracji zamieszczamy dziś prezentacją, która towarzyszyła wystąpieniu pana Mariusza Kołodziejskiego – kierownika Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko”.

 

 

Foto: www.facebook.com/centerko/

 

Mariusz Kołodziejski – pedagog, terapeuta zajęciowy, arteterapeuta, animator, tancerz.

 

 

Zanim zamieścimy link do obiecanej prezentacji – przybliżymy Czytelnikom osobę Mariusza Kołodziejskiego i jego dzieło, które stworzył i w oparciu o zdobyte tam doświadczenia mógł podzielić się z uczestnikami seminarium informacjami, zawartymi w wystąpieniu, zatytułowanym „Wolontariat w szkole jako forma aktywności społecznej”:

 

01.04.2008 r. […] stworzyłem Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej „Centerko”. […] Realizacja szeregu projektów z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, uświadomiła mi jak ważną spełnia on rolę w procesie socjalizacji, terapii, czy zwykłej potrzeby pobycia razem. Dzięki wolontariuszom z grupy Go Pomost!”, która równolegle formowała się z „Centerkiem”, zrozumiałem jak ważne jest miejsce, w którym możemy się spotkać, rozmawiać, uczyć się i działać. Aby dobrze pomagać, musimy zaspokajać te potrzeby, by przynosiły one radość nam, a przede wszystkim tym, których wspieramy. Dlatego zawsze marzyłem o stworzeniu bloga,w który będziemy dzielili się naszym codziennym życiem wolontarystycznym – naszymi radościami, smutkami, sukcesami i wyzwaniami … Dziś to marzenie się spełnia, dzięki czemu każdy z Was może zobaczyć jak wygląda nasz zwykły-niezwykły wolontariat ? Zachęcam do dzielenia się refleksjami oraz komentowania artykułów, które będę tworzył ze swoim zespołem oraz wolontariuszami.” [Źródło: www.centerko.org]

 

 

A teraz obiecana prezentacja:

 

 

 

 

Plik z prezentacją do wystąpienia Mariusza Kołodziejskiego nt. „Wolontariat w szkole jako forma aktywności społecznej” – TUTAJ 

Podobnie jak poprzednio – pasożytujemy na zdjęciach zamieszczanych przez organizatorów – dziś z fanpage OSKKO. Pragnąc, choć szczątkowo, przekazać to co działo się w drugim dniu XVII Konferencji OSKKO w Krakowie wybraliśmy z bogatego serwisu te zdjęcia, których bohaterów udało nam się zidentyfikować. Wartością dodaną do nich są podpisy, w których syntetycznie informujemy co owa fotografia dokumentuje.

 

Tego dnia organizatorzy zaplanowali trzy bloki wykładowo-warsztatowo-panelowe: pierwszy od godziny 9:30 i drugi, po przerwie kawowej – od 11:40. oraz trzeci od godz. 15:20 Na wieczór przygotowano ofertę kulturalną: koncert Stanisławy Celińskiej wraz z zespołem Macieja Muraszko w Klubie „Studio”.

 

 

S O B O T A  2 9  L U T E G O

 

 

 

Magdalena Budna – kurator Sądu Rejonowego w Łęczycy prowadzi zajęcia (nazwane „warsztatem”, ale w auli na 280 miejsc): „OD OBAW I BEZRADNOŚCI DO SKUTECZNOŚCI, CZYLI JAK DOBRE PRAKTYKI POZWALAJĄ OPANOWAĆ I STOSOWAĆ W PRACY ZAWODOWEJ PRZEPISY I PROCEDURY NA LINII PLACÓWKA OŚWIATOWA – SĄD”. Celem prelegentki było usystematyzowanie wiedzy praktycznej oraz omówienie skutecznych mechanizmów reakcji i współpracy placówek oświatowych z sądem, kuratorem sądowym oraz organami ścigania.

 

 

 

 

Drugi na tej konferencji wykład Marka Lecko, zatytułowany „RODZIC W SZKOLE, CZYLI 3 MOŻLIWOŚCI ZBUDOWANIA POZYTYWNYCH RELACJI” miał na celu popularyzację idei, że nie ma trudnych ani roszczeniowych rodziców, są tylko trudne sytuacje komunikacyjne do rozwiązania.

 

 

 

 

Wykład dr Moniki Just – członka Zarządu Polskiego Stowarzyszeni a Kreatywności, zatytułowany CREATIVE PROBLEM SOLVING – WZMACNIANIE KREATYWNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI UCZNIÓW W PROCESIE UCZENIA SIĘ”. Mówiła o tym jaką obrać strategię kształcenia uczniów, aby rozwinąć ich kompetencje miękkie, takie jak kreatywność, dynamizm działania, komunikatywność, elastyczność, inicjatywność, współpraca w grupie i umiejętność zarządzania czasem, a także w jaki sposób rozbudzić aktywną postawę, rozumianą jako innowacyjność, dążenie do samorealizacji i samodoskonalenia.

 

Czytaj dalej »Realizując wczorajszą deklarację – zamieszczamy dziś ilustrowane sprawozdanie z I Wojewódzkiej Konferencji Samorządów Uczniowskich, która wczoraj odbyła się w salce Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

 

 

                                                         S  P  R  A W  O  Z  D  A  N  I  E

 

 

Właśnie zaczęło się to wydarzenie – widoczne jest jeszcze wiele niezajętych miejsc. W centrum widać ekipę TVP3 Łódź, utrwalająca początek tego ewentu. (Jednak w piątkowym wydaniu ŁWD materiał ten nie zmieścił się!) W pierwszym rzędzie siedzą – jak ich nazwano w rozdawanym uczestnikom programie – Goście Honorowi: po lewej stronie – Łódzki Kurator Oświaty dr Grzegorz Wierzchowski, II Wicewojewoda Łódzki Krzysztof Ciecióra, zaś po prawej stronie: Prezes Fundacji „Osnowa”, Członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem Jakub Żebrowski i Wiceprzewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN Piotr Nowak. Nie ma jeszcze Współprzewodniczącego Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem Piotra Wasilewskiego, studenta Szkoły Głównej Handlowej.

 

 

 

Nielicznie zebranych uczestników, z kilkuminutowym w stosunku do rozdawanego im przy wejściu programu, powitał prowadzący to wydarzenie Jakub Lewandowski – członek Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, reprezentujący tam województwo kujawsko-pomorskie.

 

 

Z dwu oficjeli, którzy zaszczycili tę konferencję, jako pierwszy zabrał głos II Wicewojewoda Łódzki Krzysztof Ciecióra, reprezentujący oficjalnego organizatora i gospodarza tej konferencji. Ten trzydziestolatek, który przecież tak niedawno ukończył Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku a później studiował na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego, gdzie był przewodniczącym samorządu studenckiego, powiedział m.in:

 

Wchodząc w tą drogę życiową, decydując się że chcemy być samorządowcami, tak naprawdę podejmujemy decyzję, która będzie brzemienna do końca życia. […] Kiedy odkryjecie w sobie, że chcecie być samorządowcami, […] z mandatu przewodniczącego w klasie, czy przewodniczącego samorządu, czy radnego później – to chcecie współdecydować o tym co się dzieje w waszym życiu, w życiu waszych najbliższych, waszej wspólnoty.

 

 

Drugim urzędnikiem, reprezentującym władze, który zabrał głos był ŁKO Grzegorz Wierzchowski. Oto dwa fragmenty jego ponad siedmiominutowego wystąpienia:

 

[…] Samorząd to jest służba, służba dla innych. Najpierw to jest służba w szkole, dla swoich rówieśników, kolegów i koleżanek, a później to jest służba w społeczeństwie. Bo przecież ani minister edukacji, ani kurator nie wie co jest najlepsze w danej szkole, co by można było zrobić, co by można było zmienić, poprawić, jak uczynić lepszą szkołę, tylko wy sami najlepiej wiecie. […]

 

Każdy z nas, w tym miejscu gdzie jest, ma wpływ na to jakie będzie życie, jakie będą relacje między ludźmi i wszystko to co może na swoim miejscu zrobić, i jeżeli to zrobi – to będziemy żyć w takim społeczeństwie, które można tylko wymarzyć, w dobrobycie, gdzie będzie poszanowanie drugiego człowieka, gdzie będzie poszanowanie zdania innego człowieka – chociaż nie ze wszystkimi musimy się zgadzać, ale wszystkich musimy szanować. Mam nadzieję, że te słowa się spełnią. Tak jak patrzę na was, to myślę, że przyszłość jest w waszych rękach. Jeżeli będą ludzie młodzi w Polsce, którzy będą się interesować życiem publicznym, dobrem publicznym, życiem innych ludzi, i chcieli coś robić na rzecz społeczeństwa, to będzie w Polsce bardzo dobrze.”

 

 

 

Przemawia „powitalnie” Piotr Wasilewski – współprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, który powiedział m.in.:

 

Czytaj dalej » 

Dzisiaj (25 lutego) w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej Łodzi odbyło się seminarium „Oblicza depresji u dzieci i młodzieży”. Zostało ono zorganizowane przez władze samorządowe Łodzi, ale logistycznie jest to osobista zasługa Agaty Kobylińskiejpełnomocnika prezydenta Łodzi ds. dzieci i młodzieży.

 

 

Nie bez powodu to ona powitała wypełniających do ostatniego miejsca, licznie przybyłych uczestników seminarium (stoi z czerwoną teczką), oddając głos – co było bez precedensu na wydarzeniu typu wąskospecjalistycznego seminarium – silnej reprezentacji władz Miasta: z mikrofonami stoją wiceprezydenci: Małgorzata Moskwa-Wodnicka i Adam Wieczorek, za chwilę wystąpił także (siedzi za stołem pierwszy z lewej) przewodniczący Rady Miejskiej Łodzi Marcin Gołaszewski.

 

 

 

 

Program seminarium otworzył wykład dr Rafała Szmajdy (psychiatra dziecięcy i młodzieżowy, pracuje w Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jak również w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci SPZOZ im. Babińskiego w Łodzi), zatytułowany „Depresja u dzieci i młodzieży. Przyczyny, objawy, skutki”.

 

Czytaj dalej » 

W miniony czwartek, 6 lutego 2020 w Zespole Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego przy ul. Żubardzkiej 2 w Łodzi odbył się kolejny Dzień Doradztwa Zawodowego. Szkoła ta prowadzi rekrutacje – na poziomie technika – w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik ogrodnik, technik hodowli konie, technik architektury krajobrazu, technik optyk i technik pszczelarz, zaś do szkoły branżowej – do klas w zawodach: fryzjer i jeździec.

 

 

W spotkaniu, którego pierwsza część odbyła się w sali gimnastycznej,uczestniczyli uczniowie klas ósmych z trzech pobliskich szkół podstawowych: SP nr 56, SP nr 65, SP nr 182 oraz ze SP nr 193 z Dąbrowy.

 

 

 

Jedną z osób zabierających tam głos była pani Małgorzata Sienna – Kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i kształcenia Praktycznego.

 

 

Po części plenarnej uczniowie zostali podzieleni na 7 grup warsztatowych i uczestniczyli, kolejno, w siedmiu zaoferowanych im tematach spotkań – w każdym po 30 minut. W ramach prezentowania oferty ZSR były to pokazy: fryzjerstwa męskiego, fryzjerstwa damskiego, umaszczenia koni, tworzenia i wyznaczania rabaty (technik architektury krajobrazu) i zajęć z optyki;

 

 

Czytaj dalej » 

Dzisiaj, w sali szkolnego teatru (budynek „B”) Szkoły Podstawowej Nr 137 im. A. Kamińskiego odbyła się z dawna zapowiadana konferencja „Rok Godności – Rok Relacji Człowieka”.

 

 

 

Przybyłych uczestników konferencji powitała gospodyni obiektu – Pani Dyrektor SP nr 137 – Ewa Możyszek-Banaszczyk, która przypomniała, że odbywa się ona w ramach „Roku Relacji w Edukacji”, a także zapowiedziała pierwszy punkt programu – występ uczniów tej szkoły, którzy przygotowali swe wystąpienia na temat godności i szacunku – wychodząc od myśli Marka Edelmana – ostatniego dowódcy Powstania w Getcie Warszawskim, wieloletniego lekarza-kardiochirurga w łódzkim szpitalu.

 

 

 

Nikodem Tomaszewski i Maciek Mujżel – uczniowie klasy VI d SP nr 137 w Łodzi.

 

Oto fragment odczytanego tekstu, samodzielnie przez nich przygotowanego: „Jak się przyglądasz złu i odwracasz głowę, albo nie pomagasz jeśli możesz pomóc, to stajesz się współodpowiedzialny. […] To sowa Marka Edelmana. […] Wokół nas zdarzają się sytuacje, kiedy inni są bici, poniżani,wyzywani, traktowani gorzej. To właśnie wtedy powinniśmy reagować, ponieważ należy szanować godność drugiego człowieka, kiedy ktoś inny próbuje mu ja odebrać.[…] Przez swoją obojętność stajemy się współodpowiedzialni za czyny innych.

 

 

 

Ziemowit Gwóźdź – uczeń klasy VIII c SP nr 137 w Łodzi.

 

Oto fragment jego, wygłoszonego bez wspierania się notatkami, wystąpienia: „Chciałbym dzisiaj poruszyć niezmiernie ważną kwestię, jaką jest godność i szacunek. […] Marek Edelman twierdził, że w życiu są tylko trzy drogi: można uciekać, można przyglądać się, albo można zaangażować się. Tylko tą trzecią uznawał za właściwą, ponieważ według niego właśnie zaangażowanie się dowodzi naszego człowieczeństwa. […] Szanowni Państwo! Apeluję: zaangażujmy się, nie oczekując niczego w zamian. Mam nadzieję, że od dzisiaj poświecimy choć kilka chwil i zamiast odwracać głowę staniemy po stronie słabszych i krzywdzonych. […]”

 

 

 

 

Po wystąpieniach uczniów miejscowej szkoły prowadzenie konferencji przejęła Marta Rosińska – jedna z inicjatorek „Roku Relacji w Edukacji:” która podziękowała młodym uczestnikom konferencji za wspaniały występ i zapowiedziała kolejny punkt programu:

 

Czytaj dalej » 

Dziś, w Dużej Sali Obrad UMŁ, a nie jak półtora roku temu – w Pałacu Młodzieży, odbył się V Kongres Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego. Tym razem przebiegał on pod hasłem Nauczyciel – wyjątkowość i złożoność profesji w świetle rozważań teoretycznych i perspektyw praktyki zawodowej”. W programie Kongresu napisano, że jego celem jest pogłębienie świadomości społecznej na temat złożoności roli nauczyciela oraz poszukiwanie możliwych form wsparcia.

 

 

 

Uczestników Kongresu powitała dr Beata Owczarska – Przewodnicząca Zarządu ŁTP, która przypomniała zebranym program spotkania i dokonała otwarcia V Kongresu ŁTP.

 

 

 

Wykład inauguracyjny „Nauczyciel – zawód w trzech wymiarach. Kondycja polskiego nauczyciela” wygłosił prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski – Honorowy Przewodniczący ŁTP.

 

Czytaj dalej » 

Obserwatorium Edukacji” skorzystało z otrzymanego zaproszenia i uczestniczyło w uroczystych obchodach 95 rocznicy powstania szkoły, której prawowitą spadkobierczynią jest dzisiejsza Szkoła Podstawowa Specjalna nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej, mająca od 41 lat swą siedzibę w budynku przy ul. Karolewskiej 30. Jak nietrudno się domyśleć, w okresie owych 95 lat szkoła, zachowując przez cały czas charakter szkoły specjalnej, wielokrotnie zmieniała nie tylko swą siedzibę, ale i nazwę. Z jej bogatą historią można zapoznać się TUTAJ

 

 

 

W tej części obchodów Jubileuszu, której byliśmy uczestnikami, a która po godz. 14-ej rozpoczęła się w szkolnej sali widowiskowej, uczestniczyli przede wszystkim jej aktualni i byli nauczyciele i pracownicy, liczni zaproszeni goście – w tym senator RP Artur Dunin, przedstawiciele Władz Miasta, Kuratorium Oświaty i placówek doskonalenia nauczycieli, licznych instytucji i stowarzyszeń współpracujących ze szkołą, sponsorów, dzięki którym możliwe było zorganizowanie tych obchodów, a także rodzice uczniów szkoły-jubilatki.

 

 

Przybyłych gości powitał jej dyrektor – Pan Sebastian Zieliński, który w swym wystąpieniu powiedział m.in.: „Dzisiejsza uroczystość przypomina, że w naszej szkole najważniejszy jest uczeń, uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczeń z niepełnosprawnością. Duszą szkoły są nauczyciele i specjaliści, natomiast dumą są absolwenci.[…] Szczególne podziękowania kieruję do wspaniałych pedagogów, którzy tworzyli historię szkoły, do tych którzy dzisiaj zaszczycili nas swoją obecnością, […] Pragnę wyrazić uznanie dla wysiłku pierwszych dyrektorów […]. pierwszych nauczycieli […], Nie sposób wymienić wszystkich, dlatego składam wyrazy uznania dla wszystkich byłych, ale też obecnych pedagogów, pracowników szkoły, dla wszystkich rodziców, absolwentów – za wszystko, co powstawało, powstaje, za wspólne działania dla dobra uczniów, szkoły i ca,ego środowiska lokalnego.[…]”

 

Czytaj dalej »Wczoraj (8 listopada) w gościnnych pomieszczeniach Łódzkiego Domu Kultury odbyła się II konferencja „MOZAIKA EDUKACYJNA – Relacje w Innowacji”. Zorganizowały ją: Szkoły MIKRON, Łódzki Dom Kultury, Stowarzyszenie „kre-Aktywni”, Fundacja Kreatywnej Edukacji EDUKABE, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi i Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi. Przypominamy, że z pierwszej konferencji (odbyła się 22 marca 2019 roku) zamieściliśmy relacje, zatytułowane: „Mozaika organizatorów i tematów – nietypowa konferencja o relacjach w edukacji i Konferencja „Relacje w edukacji” – część II – warsztaty”.

 

 

 

Pierwsza refleksja, jaka nasunęła się już na samym początku konferencji, to smutna konstatacja, że zainteresowanie środowiska łódzkich nauczycieli inicjatywą „Mozaika Edukacyjna” nie tylko nie wzrosło, ale – niestety – zmalało.

 

 

Zgodnie z programem konferencji jako pierwsza zabrała głos Luiza Skutnik, której wystąpienie zatytułowane „Od inspiracji do działania – moja droga zmian” było bardzo osobistą opowieścią o jej drodze „od uczennicy nierokującej (w opinii nauczycieli) nadziei nawet na zaliczanie matematyki z klasy do klasy w podstawówce, do twórczyni znanej szkoły COGITO w Płocku, a ostatnio założycielki Fundacji Rozwoju Edukacji i Kreacji FREAK. Oto kilka cytatów z tej opowieści:

 

Zapraszam w podróż po moim życiu, po mojej drodze zmian. […] Warto się cofnąć trochę, zobaczyć jakim uczniem my byliśmy, jak to wyglądało z naszej perspektywy, i jak to wygląda dzisiaj. […] Pamiętam, byłam dzieckiem bardzo zamkniętym, u mnie się dużo działo w głowie i w sercu, ale tego nie pokazywałam. W związku z tym nauczyciele odbierali mnie jako kogoś zupełnie innego niż byłam w rzeczywistości.[…] Jest zdanie, które pamiętam do dziś: Kalinowska, jak ty zdasz z matematyki przez wszystkie klasy podstawówki, to mi tu kaktus wyrośnie.

 

Dyrektor który chce zmiany musi bardzo zainwestować we własny rozwój. Żeby nie przelewać swoich lęków na innych, żeby nie hamować, a jednocześnie wspierać.”

 

W pewnym momencie zdarzył mi się wypadek, samochodowy. Pokiereszowałam sobie kręgosłup, musiałam się zatrzymać. […] Musiałam zrezygnować ze szkoły COGITO, ono już nie jest moje.[…]

 

„Ale wszystko jest po coś. Bo się okazało, pamiętajcie: każda zmiana jest dobra. Nawet jeśli w skutkach, początkowo, wydaje się tragiczna. {…] W rezultacie, to powiedzenie, że nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, jest prawdą.. Bo dzięki temu ja stworzyłam „Frek’a” , stworzyłam fundacje. I nagle wszystko zaczęło mi się układać, przekładać… […] Póki co przygotowuję się do otwarcia mojej nowej, frekowej szkoły…”

 

Buduj relację z każdym. Każdy nauczyciel jest ważny. I ten, który jest chętny na zmianę i ten który nie jest chętny na zmianę. To jest też człowiek. Patrz na człowieka. […] Błąd jest trampoliną do odniesienia sukcesu. Błąd nie jest czymś złym. Błąd daje naukę. Nigdy nie wolno się poddawać – nawet gdy coś nie działa.”

 

 

Wystąpienie Luizy Skutnik było bez wątpienia „gwoździem” tej konferencji. Pozostałe – o wiele krótsze – w pełni uzasadniały jej nazwę: „Mozaika Edukacyjna”. I tak w kolejności wystąpiły:

 

Czytaj dalej » 

Wczoraj (10 października) w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi, po raz 25. odbyła się uroczystość wręczenia wyróżniającym się uczennicom i uczniom stypendiów, a wybitnym nauczycielom – nagród, przyznanych przez Kapitułę, powołaną przy Łódzkim Stowarzyszeniu Pomocy Szkole.

 

 

 

Tę szczególna, z okazji jubileuszu 25. uroczystości przyznawania tych stypendiów i nagród, galę otworzyła Przewodnicząca ŁSPSz Pani Iwona Bartosik, witając licznie przybyłych aktualnych i byłych fundatorów, w tym wielu byłych prezydentów miasta, a także aktualnego wiceprezydenta m. Lodzi Tomasza Trelę. Szczególnie serdecznie powitała pierwszego przewodniczącego ŁSPSz – Pana Henryka Czyżewskiego, a także przybyłą na tę uroczystość z Warszawy Panią Zofię Grzebisz-Nowicką – przewodniczącą Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

 

 

W pierwszej części uroczystości dokonano wręczenia dyplomów przyznania stypendium wyróżnionym uczniom. My zaprezentujemy jedynie kilka zdjęć, ilustrujących akty wręczania tych dyplomów.

Na zdjęciach stypendystom towarzyszą fundatorzy lub oficjele:

 

 

 

Angelika Słubik – uczennica Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi.

Szczególnie uzdolniona artystycznie, muzycznie i teatralnie, słuchaczka wykładów z zakresu nauk przyrodniczych na Politechnice Łódzkiej, regularnie uczestniczy w zajęciach terenowych w Ogrodzie Botanicznym, wolontariuszka
i społecznik.

 

 

Jan Odyniec – uczeń XXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.

Wszechstronnie uzdolniony, organizator szkolnych przedsięwzięć, wolontariusz, upominający się o prawa człowieka, dostrzegający potrzebę szanowania praw zwierząt.

 

 

Informacja o wszystkich uczennicach i uczniach, którzy odebrali dyplomy przyznania stypendiów  –  TUTAJ 

 

 

 

Rodzinne zdjęcie” wszystkich wyróżnionych wraz z fundatorami stypendiów

 

Czytaj dalej »