Archiwum kategorii 'Relacje'

Wczoraj (8 listopada) w gościnnych pomieszczeniach Łódzkiego Domu Kultury odbyła się II konferencja „MOZAIKA EDUKACYJNA – Relacje w Innowacji”. Zorganizowały ją: Szkoły MIKRON, Łódzki Dom Kultury, Stowarzyszenie „kre-Aktywni”, Fundacja Kreatywnej Edukacji EDUKABE, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi i Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi. Przypominamy, że z pierwszej konferencji (odbyła się 22 marca 2019 roku) zamieściliśmy relacje, zatytułowane: „Mozaika organizatorów i tematów – nietypowa konferencja o relacjach w edukacji i Konferencja „Relacje w edukacji” – część II – warsztaty”.

 

 

 

Pierwsza refleksja, jaka nasunęła się już na samym początku konferencji, to smutna konstatacja, że zainteresowanie środowiska łódzkich nauczycieli inicjatywą „Mozaika Edukacyjna” nie tylko nie wzrosło, ale – niestety – zmalało.

 

 

Zgodnie z programem konferencji jako pierwsza zabrała głos Luiza Skutnik, której wystąpienie zatytułowane „Od inspiracji do działania – moja droga zmian” było bardzo osobistą opowieścią o jej drodze „od uczennicy nierokującej (w opinii nauczycieli) nadziei nawet na zaliczanie matematyki z klasy do klasy w podstawówce, do twórczyni znanej szkoły COGITO w Płocku, a ostatnio założycielki Fundacji Rozwoju Edukacji i Kreacji FREAK. Oto kilka cytatów z tej opowieści:

 

Zapraszam w podróż po moim życiu, po mojej drodze zmian. […] Warto się cofnąć trochę, zobaczyć jakim uczniem my byliśmy, jak to wyglądało z naszej perspektywy, i jak to wygląda dzisiaj. […] Pamiętam, byłam dzieckiem bardzo zamkniętym, u mnie się dużo działo w głowie i w sercu, ale tego nie pokazywałam. W związku z tym nauczyciele odbierali mnie jako kogoś zupełnie innego niż byłam w rzeczywistości.[…] Jest zdanie, które pamiętam do dziś: Kalinowska, jak ty zdasz z matematyki przez wszystkie klasy podstawówki, to mi tu kaktus wyrośnie.

 

Dyrektor który chce zmiany musi bardzo zainwestować we własny rozwój. Żeby nie przelewać swoich lęków na innych, żeby nie hamować, a jednocześnie wspierać.”

 

W pewnym momencie zdarzył mi się wypadek, samochodowy. Pokiereszowałam sobie kręgosłup, musiałam się zatrzymać. […] Musiałam zrezygnować ze szkoły COGITO, ono już nie jest moje.[…]

 

„Ale wszystko jest po coś. Bo się okazało, pamiętajcie: każda zmiana jest dobra. Nawet jeśli w skutkach, początkowo, wydaje się tragiczna. {…] W rezultacie, to powiedzenie, że nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, jest prawdą.. Bo dzięki temu ja stworzyłam „Frek’a” , stworzyłam fundacje. I nagle wszystko zaczęło mi się układać, przekładać… […] Póki co przygotowuję się do otwarcia mojej nowej, frekowej szkoły…”

 

Buduj relację z każdym. Każdy nauczyciel jest ważny. I ten, który jest chętny na zmianę i ten który nie jest chętny na zmianę. To jest też człowiek. Patrz na człowieka. […] Błąd jest trampoliną do odniesienia sukcesu. Błąd nie jest czymś złym. Błąd daje naukę. Nigdy nie wolno się poddawać – nawet gdy coś nie działa.”

 

 

Wystąpienie Luizy Skutnik było bez wątpienia „gwoździem” tej konferencji. Pozostałe – o wiele krótsze – w pełni uzasadniały jej nazwę: „Mozaika Edukacyjna”. I tak w kolejności wystąpiły:

 

Czytaj dalej » 

Wczoraj (10 października) w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi, po raz 25. odbyła się uroczystość wręczenia wyróżniającym się uczennicom i uczniom stypendiów, a wybitnym nauczycielom – nagród, przyznanych przez Kapitułę, powołaną przy Łódzkim Stowarzyszeniu Pomocy Szkole.

 

 

 

Tę szczególna, z okazji jubileuszu 25. uroczystości przyznawania tych stypendiów i nagród, galę otworzyła Przewodnicząca ŁSPSz Pani Iwona Bartosik, witając licznie przybyłych aktualnych i byłych fundatorów, w tym wielu byłych prezydentów miasta, a także aktualnego wiceprezydenta m. Lodzi Tomasza Trelę. Szczególnie serdecznie powitała pierwszego przewodniczącego ŁSPSz – Pana Henryka Czyżewskiego, a także przybyłą na tę uroczystość z Warszawy Panią Zofię Grzebisz-Nowicką – przewodniczącą Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

 

 

W pierwszej części uroczystości dokonano wręczenia dyplomów przyznania stypendium wyróżnionym uczniom. My zaprezentujemy jedynie kilka zdjęć, ilustrujących akty wręczania tych dyplomów.

Na zdjęciach stypendystom towarzyszą fundatorzy lub oficjele:

 

 

 

Angelika Słubik – uczennica Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi.

Szczególnie uzdolniona artystycznie, muzycznie i teatralnie, słuchaczka wykładów z zakresu nauk przyrodniczych na Politechnice Łódzkiej, regularnie uczestniczy w zajęciach terenowych w Ogrodzie Botanicznym, wolontariuszka
i społecznik.

 

 

Jan Odyniec – uczeń XXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.

Wszechstronnie uzdolniony, organizator szkolnych przedsięwzięć, wolontariusz, upominający się o prawa człowieka, dostrzegający potrzebę szanowania praw zwierząt.

 

 

Informacja o wszystkich uczennicach i uczniach, którzy odebrali dyplomy przyznania stypendiów  –  TUTAJ 

 

 

 

Rodzinne zdjęcie” wszystkich wyróżnionych wraz z fundatorami stypendiów

 

Czytaj dalej »Z bogatej oferty programowej wtorkowego przedpołudnia wybraliśmy kilka, które poniżej prezentujemy:

 

 

Blok przedpołudniowy

 

 

W sali „Tatry”, od godziny 9:00 trwał wykład prof. Macieja Karwowskiego z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, zatytulowany KSZTAŁCENIE ZDOLNYCH A ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI – O DWÓCH STRONACH TEJ SAMEJ MONETY. Temat ten zrodził się z obserwacji praktyki edukacyjnej, która przynosi spostrzeżenia, że klasyczna szkoła poświęca wiele uwagi specjalnym potrzebom edukacyjnym swych uczniów, lecz często w ogóle, lub szczątkowo wspiera tych, którzy charakteryzują się wysokimz poziomem zdolności i uzdolnień.

 

 

 

W tej samej sali, w drugim bloku tego przedpołudnia odbyła się debata panelowa „JAK NIE ZMARNOWAĆ TALENTÓW POLSKICH DZIECI? NIEZWYKLI WYCHOWAWCY I ICH UZDOLNIONA MŁODZIEŻ”, w której uczestniczyli nauczyciele, ale także i uczniowie, którzy mogli podzielić się swymi pozytywnymi doświadczeniami w rozwijaniu uczniowskich zdolności i pasji. Moderatorem debaty był Marek Pleśniar z OSKKO.

 

 

 

W ramach tej formuły dyskusyjnej głos zabierali także uczestnicy „z sali”, których wypowiedzi potwierdzały konieczność przekształcania naszych szkół z „realizujących podstawy programowe” w ośrodki wspierania uzdolnień i pasji swych uczniów.

 

 

Ale nie tylko do tego co działo się w sali „Tatry” ograniczyła się nasza ciekawość. Oto informacje o innych wykładach i prelekcjach:

 

Czytaj dalej » 

Dobiegł końca pierwszy dzień  XIV Kongresu Zarządzania Oświatą, który Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty tym razem zorganizowało w zakopiańskim hotelu „Mercure Kasprowy”.

 

Choć oficjalne otwarcie Kongresy nastąpiło o godz. 14:30, już od wczesnych godzin przedpołudniowych organizatorzy przygotowali ofertę programową dla uczestników, którzy zgłosili swój udział już od popołudnia lub wieczora dnia wczorajszego.

 

Zgodnie z wypracowaną przez nas w latach poprzednich praktyką – nasza syntetyczna relacje będzie z konieczności wybiórcza – niemożnośścią jest zarejestrowanie wszystkich, trwających równolegle, wydarzeń.

 

 

Blok 1. 10:30 – 12:00

 

 

Ewa Halska – prezes OSKKO: NAWIGACJA DYREKTORA NA NOWY ROK SZKOLNY. Podczas bogatego w treści wykładu Ewa Halska, w przystępnej, „praktycznej” formie, omówiła aktualne zmiany w prawie oświatowym. Znalazł się twż czas na pytania i wypowiedzi słuchaczy, bardzo licznie zgromadzonej w największej, liczącej 550 miejsc, sali „Tatry”.

 

 

Zajrzeliśmy także do sali „Rysy”, gdzie Marek Lećko z Akademii Umiejętności „Foucault” mówił na temat „RODZIC W SZKOLE CZYLI 3 MOŻLIWOŚCI ZBUDOWANIA POZYTYWNYCH RELACJI. Myślą przewodnią tego wykładu bylo przekonaniem, że nie ma trudnych ani roszczeniowych rodziców, są tylko trudne sytuacje komunikacyjne do rozwiązania.

 

Czytaj dalej » 

Kontynuując relacjonowanie przebiegu Forum Kształcenia Zawodowego, które odbyło się w piątek 20 września w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego, przestępujemy do prezentacji krótkich syntez treści, zawartych w wystąpieniach kolejnych [po pani Emilii Maciejewskiej – naczelnika Wydziału (?) w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN] prelegentów.

 

 

Pierwszym który wystąpił po przedstawicielce MEN był Robert Podgórski – wicedyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu. Mówił na temat „Program nauczania zawodu jako obraz rozwoju szkoły”.

 

 

Zaczął od poinformowania, że wystąpienie jego zostało przygotowane z dwu punktów widzenia: placówki doskonalenia nauczycieli (WODN w Zgierzu) , ale także szkoły policealnej (Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu) oraz od doprecyzowania zapowiedzianego w programie tematu: „Podstawa programowa jako obraz rozwoju szkolnictwa zawodowego”. Nie kwestionując potrzeby aktualizacji podstaw programowych z 2012 roku, stwierdził, że fakt iż rozporządzenie zmieniające podstawy zostało opublikowane dopiero w maju tego roku, skutkowało tym, że postawiło ośrodki doskonalenia nauczycieli w trudnej sytuacji, gdyż pozostawiało to bardzo mało czasu, aby mogły one dobrze przygotować się do udzielania wsparcia nauczycielom ze szkół zawodowych w tworzeniu nowych programów nauczania. Bo nigdzie nie ma ogólnodostępnych wzorców jak te nowe programy powinny być opracowywane, a przecież muszą je tworzyć sami nauczyciele. Inaczej wyglądało wprowadzanie nowych programów nauczania w szkołach podstawowych. Już w lutym-marcu pracownicy WODN-ów zostali przeszkoleni w zakresie nowych przepisów, co umożliwiło zorganizowania w miesiącach kwiecień-maj szkolenia dla nauczycieli tych szkół, co pomogło im przygotować nowe programy na czas, tzn. aby mogły one zostać zatwierdzone na sierpniowych posiedzeniach rad pedagogicznych.

 

 

W dalszej części swego wystąpienia dyr. Robert Podgórski wykazał z jakimi trudnościami dla szkół i organów prowadzących wiążą się wprowadzone tak późno prze MEN zmiany:

 

x             x              x

 

Następnie głos zabrała pani Ewa Marciniak-Kulka – wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.

 

 

Swoje wystąpienie, zatytułowane „Ścieżki indywidualizacji kształcenia w zawodzie i w kwalifikacji – wykorzystanie nowych możliwości organizacji kształcenia”, a rozpoczęła je takimi słowami:

 

Chciałam powiedzieć, że: po pierwsze – moje wystąpienie będzie dość emocjonalne, po drugie – przepraszam, że państwa odrobinkę zdenerwuję, a po trzecie – […] chciałam ogłosić, że […] musimy zapomnieć o stereotypowo pojmowanej, klasycznej dydaktyce, czyli o zajęciach prowadzonych „wspólnym frontem”.[…] Dzisiaj, niestety, albo też stety, inna jest potrzeba społeczna. Będziemy pracować z różnymi uczniami, konfigurując ich w różne grupy, dostosowane do ich zindywidualizowanych potrzeb.”

 

 

Dzięki temu, że został nam udostępniony plik ze slajdami, którymi wspierała swoje wystąpienie Pani Dyrektor Marciniak-Kulka (za co bardzo jej dziękujemy) – po obszerną informację o głównych jego tezach odsyłamy  TUTAJ

 

 

Czytaj dalej » 

Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, w sali konferencyjnej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi odbyło się Forum Kształcenia Zawodowego, którego współorganizatorami były Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli z siedzibami w Łodzi, Piotrkowie Tryb., Sieradzu, Skierniewicach i Zgierzu.

 

Wydarzenie przebiegło zgodnie z opublikowanym programem, z wyjątkiem – zapowiedzianej w nim – obecności Marszałka Województwa Łódzkiego – Grzegorza Schreibera. W jego imieniu „forum uznał za otwarte” – nie, jak należało się spodziewać, wicemarszałek Zbigniew Ziemba, któremu podlega, min. Departament Kultury i Edukacji – a pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, który sprawuje zwierzchność nad departamentami: Geodezji i Kartografii, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz departamentem Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

 

Pierwszą referentką była pani Emilia Maciejewska – naczelnik Wydziału Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN, która w trwającym 46 minut wystąpieniu, jak je zapowiedziała prowadząca Forum pani Halina Cyrulska – zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji UM Województwa Łódzkiego – obecnym uczestnikom tego spotkania „przybliżyła zmiany legislacyjne, jakie w ostatnim czasie dokonały się w obszarze szkolnictwa zawodowego”.

 

Biorąc pod uwagę, że słuchaczkami i słuchaczami byli dyrektorzy szkół zawodowych, a także kierownicy kształcenia praktycznego – Pani Naczelnik musiała uznać, że wyświetlanie kolejnych slajdów, gdzie zapisano wybrane artykuły Ustawy Prawo Oświatowe (które zaistniały tam w wyniku nowelizacji tejże ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku) będzie tym osobom przydatne.

 

Wybaczcie Szanowni Czytelnicy, ale nie będę tego wystąpienia streszczał…..

 

X           X           X

 

Więcej o wystąpieniach pozostałych mówców tego Forum, po opracowaniu bogatego materiału źródłowego, zamieścimy w pierwszych dniach przyszłego tygodnia.

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław Kuzitowicz 

Obraz sali widowiskowej na kilka minut przed rozpoczęciem spotkania

 

Dziś, już po raz trzeci w sal Politechniki Łódzkiej przy All. Politechniki 3a, Łódzki Kurator Oświaty zorganizował – jak to on, z uporem wartym lepszej sprawy, nazywa (i jak zostało to zapowiedziane na stronie ŁKO) – narady dla dyrektorów szkół i placówek z powiatów: pabianickiego, zgierskiego, łęczyckiego, brzezińskiego, łódzkiego wschodniego i Miasta Łódź.:

[Zrzut z ekranu oficjalnej strony ŁKO – „Kalendarz wydarzeń” – 27 sierpnia 2019]

 

 

Jednak wchodzących na widownię witał slajd, wyświetlany na zawieszonym nad sceną ekranie:

 

 

Widocznie autor tego „tytułowego” slajdu wziął jednak sobie do serca naszą wielokrotną krytykę nazywania tego wydarzenia „naradą i zastąpił to bardziej adekwatnym słowem „spotkanie”.

 

 

Informujemy o tych wydarzeniach wyłącznie z obowiązku, jaki przyjęło na siebie „Obserwatorium Edukacji”, trafnie przez wyszukiwarkę Google nazwane „informatorem edukacyjnym”. Z kilku powodów, w tym ze względów zdrowotnych (ale i wychodząc z założenia, że wszystko będzie tam przebiegało według takiego samego schematu jak w latach poprzednich), nie byliśmy tam osobiście, zawierzając relacjom ustnym, przekazanym nam przez obecne tam zaufane osoby. [Nazwiska i adresy e-mail’owe – do wiadomości redakcji!] Niestety, nie jest to informacja kompletna – w środowisku dyrektorek przedszkoli nie posiadamy zaufanej „korespondentki terenowej”…

 

 

I to z tych źródeł dowiedzieliśmy się, że:

 

Podczas takiego właśnie spotkania dyrektorek i dyrektorów szkół podstawowych z przedstawicielstwem swego „organu nadzoru” wszystko odbyło się zgodnie z wypracowanym od lat schematem. W poniżej odnotowanej kolejności występowali:

 

 

>Pan kurator dr Grzegorz Wierzchowski odczytał dokument (dostępny powszechnie od 4 lipca na stronie MEN) „Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020”, opatrując odczytywane treści kolejnych punktów tego dokumentu swoimi, często nadmiernie rozbudowanymi, komentarzami.

 

Czytaj dalej »Dzisiaj, 26 sierpnia 2019 roku, w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej Łodzi odbyły się tradycyjne spotkania Władz z dyrektorami miejskich szkół, przedszkoli i pozostałych placówek oświatowo-wychowawczych.

 

O godzinie 8:30 zasiedli tam dyrektorki i dyrektorzy szkół podstawowych, o 10:30 – przedszkoli, a o 12:30 – liceów, zespołów szkół ogólnokształcących i zawodowych oraz szkół specjalnych. Z oczywistych powodów (problemy z tzw. „podwójnym rocznikiem”) – „Obserwatorium Edukacji” postanowiło „podejrzeć” przebieg tego trzeciego spotkania.

 

 

Widok ogólny sali podczas spotkania dla szefów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

 

Władze Łodzi reprezentowane były dwuosobowo: przez Hannę Zdanowską – Prezydent Miasta i Tomasza Trelę – Pierwszego Wiceprezydenta, odpowiadającego m.in. za edukację.

 

 

Pierwszym punktem programu było – oczywiście – wystąpienie Pani Prezydent Zdanowskiej. Zwracając się do zebranych powiedziała – między innymi:

 

[…] Nie jest tajemnicą, że podwójny rocznik daje się nam wszystkim we znaki. Zdaję sobie sprawę, że będziecie państwo mieli olbrzymie problemy, żeby pomieścić młodzież, która zechciała do waszych szkół aplikować, żeby również znaleźć nauczycieli i pedagogów, którzy będą chcieli liczyć nasze młode pokolenia. […] To jest coś, z czym musimy się wszyscy razem zmierzyć, żeby pomimo tych wszystkich przeciwności, związanych z budżetem, z problemami, które pojawiły się i związane są nierozerwalnie z „reformą” edukacji […] chcę wietrzyć, że uda nam się wspólnymi silami […] uda mam się przez to przejść. […] Nie zważając na trudności róbmy wszyscy to, do czego zobowiązaliśmy się. Ja zobowiązałam się, że będą zmieniać Łódź, i będą robić wszystko, żeby żyło się tu jak najlepiej, wy podjęliście się trudniejszego od mojego zadania: kształcenia młodych pokoleń łodzian. […] Dziękując wam za to życzę, żeby zadania które na siebie przyjęliśmy udało się zrealizować jak najlepiej – ku pożytkowi dobrej, rozwijającej się i – mam nadzieje – wolnej Łodzi. Wszystkiego dobrego! Dziękuję bardzo.”

 

Kolejnymi mówcami byli przedstawiciele łódzkich struktur obu głównych nauczycielskich związków zawodowych, którzy wygłosili standardowe życzenia i informacje o swoich działaniach.

 

Jedynymi, nie będącymi elementem okolicznościowo-grzecznościowym, były wręczania dokumentów powierzenia obowiązków nowym dyrektorom szkół, podziękowania odchodzącym na emeryturę oraz uhonorowanie dyplomami liceów, których absolwenci osiągnęli najlepsze wyniki na tegorocznych maturach i techników, których absolwenci najlepiej zdali egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

 

 

Prezydent Łodzi Anna Zdanowska, wraz z Pierwszym Wiceprezydentem Tomaszem Trelą dziękują Pani Dyrektor Aleksandrze Bonisławskiej za 48 lat pracy dla łódzkiej oświaty, w tym ostatnie 20 lat kierowania Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 na Widzewie-Wschodzie.

 

 

Całe wydarzenie trwało niewiele ponad godzinę…

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław Kuzitowicz 

Dziś „Obserwatorium Edukacji” towarzyszyło w tej smutnej uroczystości pracownikom i absolwentom Publicznego Gimnazjum nr 1 im. B. Chrobrego w Łodzi. Absolwentom nie tylko tegorocznym, odbierającym świadectwa ukończenia szkoły, ale także licznie zgromadzonym byłym uczniom tego gimnazjum, którzy takie świadectwa odbierali – począwszy od 2002 roku – w kolejnych latach… A tych roczników pożegnano do dziś siedemnaście…

 

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łodzi:

 

 

 

Wiodącą rolę w wykonaniu Hymnu odegrała ad hoc stworzona dla tej okazji grupa wokalna

 

 

 

Pierwszym „stałym elementem” każdej uroczystości zakończenia roku szkolnego, także i tej ostatniej, było wręczenie świadectw ukończenia gimnazjum tegorocznym absolwentkom i absolwentom. Uczynili to wspólnie – Elżbieta Sendelewska – kierująca szkołą w jej ostatnim roku działalności, wraz z Bogusławem Olejniczakiem, który tę szkołę zorganizował i od wakacji 1999 roku był jej dyrektorem – do zakończenia ubiegłego roku szkolnego.

 

Czytaj dalej »Wierni naszej zasadzie obserwowania i rejestrowania możliwie wszystkiego, co w polskiej edukacji dzieje się godnego zauważenia i upowszechnienia, także dziś, mimo podzwrotnikowego żaru (temperatura powyżej 30 st. w cieniu), nie mogło zabraknąć „Obserwatorium Edukacji” podczas otwarcia dwudniowej konferencji, której sama nazwa już przykuwa uwagę: „Szkoła działaMY”.

 

 

Także jej formuła – Open Space Technology (OST) – nieczęsto stosowana jest przez organizatorów spotkań dla nauczycieli. Podstawową cechą tak prowadzonej konferencji jest rzeczywista zasada równości wszystkich jej uczestników i demokratyczne zasady jej prowadzenia – z ustalaniem programu i harmonogramu jego realizacji włącznie.

 

Uczestniczyliśmy jedynie w pierwszej fazie tego spotkania, na które przybyło ponad trzydzieści osób – nie tylko z łódzkich szkół. Kolejne dwa sobotnie etapy i czteryy niedzielne tej konferencji to praca w małych zespołach, które – zgodnie z zasadami OST – będą miały za zadanie nie tylko przedyskutować zgłoszony przez inicjatora problem, ale także wypracować i zaplanować działania na przyszłość, za które uczestnicy całej konferencji – po ich zaaprobowaniu – wezmą osobistą odpowiedzialność.

 

Po wypracowaniu stanowisk i planów działania, nadesłaniu ich do OE przez organizatorów – poinformujemy o nich naszych czytelników.

 

 

Dziś prezentujemy jedynie fotoreportaż, wzbogacony o podstawowe informacje o przebiegu pierwszego etapu tej konferencji:

 

 

Rozpoczęcie spotkania „w kręgu” – uczestników witają współorganizatorki konferencji: Bożena Będzińska-Wosik – dyrektorka SP nr 81 w Łodzi – szkoły-gospodarza (stoi w czarnej sukni) i Ewa Morzyszek-Banaszczyk – dyrektorka SP nr 137 w Łodzi. (z mikrofonem).

 

 

Wojciech Zawisz (stoi) trener, konsultant i coach, specjalizujący się w organizowaniu spotkań, podczas których praca opiera się na dobrej komunikacji, szacunku dla różnorodności i wzajemnym zaufaniu. To on od strony „technicznej” przygotował tę konferencję „Szkoła działaMY”. Właśnie informuje jej uczestników o zasadach i zaplanowanym toku realizacji.

 

 

 

Uczestnicy, którzy przybyli na konferencje z zamiarem zainicjowania dyskusji wokół ważnego dla nich tematu zapisują na przygotowanych kartach treść swojej propozycji...

 

 

 

…aby za chwilę zaprezentować ją ogółowi zebranych i zachęcić do udziału w zespole ogromadzanym wokół tego problemu. W głębi widoczni ich poprzednicy, którzy swe propozycje wklejają na plakacie, przeznaczonym na uwidocznienie gdzie i kiedy temat ten będzie dyskutowany.

 

 

 

Poniżej prezentujemy tak wypracowany program, zawierający informacje o tematach, realizowanych w dwu sesjach sobotnich (1 i 2), oraz czterech sesjach niedzielnych (3, 4, 5 i 6):

 

Czytaj dalej »