Archiwum kategorii 'Relacje'

 

Dzisiaj (25 lutego) w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej Łodzi odbyło się seminarium „Oblicza depresji u dzieci i młodzieży”. Zostało ono zorganizowane przez władze samorządowe Łodzi, ale logistycznie jest to osobista zasługa Agaty Kobylińskiejpełnomocnika prezydenta Łodzi ds. dzieci i młodzieży.

 

 

Nie bez powodu to ona powitała wypełniających do ostatniego miejsca, licznie przybyłych uczestników seminarium (stoi z czerwoną teczką), oddając głos – co było bez precedensu na wydarzeniu typu wąskospecjalistycznego seminarium – silnej reprezentacji władz Miasta: z mikrofonami stoją wiceprezydenci: Małgorzata Moskwa-Wodnicka i Adam Wieczorek, za chwilę wystąpił także (siedzi za stołem pierwszy z lewej) przewodniczący Rady Miejskiej Łodzi Marcin Gołaszewski.

 

 

 

 

Program seminarium otworzył wykład dr Rafała Szmajdy (psychiatra dziecięcy i młodzieżowy, pracuje w Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jak również w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci SPZOZ im. Babińskiego w Łodzi), zatytułowany „Depresja u dzieci i młodzieży. Przyczyny, objawy, skutki”.

 

Czytaj dalej » 

W miniony czwartek, 6 lutego 2020 w Zespole Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego przy ul. Żubardzkiej 2 w Łodzi odbył się kolejny Dzień Doradztwa Zawodowego. Szkoła ta prowadzi rekrutacje – na poziomie technika – w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik ogrodnik, technik hodowli konie, technik architektury krajobrazu, technik optyk i technik pszczelarz, zaś do szkoły branżowej – do klas w zawodach: fryzjer i jeździec.

 

 

W spotkaniu, którego pierwsza część odbyła się w sali gimnastycznej,uczestniczyli uczniowie klas ósmych z trzech pobliskich szkół podstawowych: SP nr 56, SP nr 65, SP nr 182 oraz ze SP nr 193 z Dąbrowy.

 

 

 

Jedną z osób zabierających tam głos była pani Małgorzata Sienna – Kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i kształcenia Praktycznego.

 

 

Po części plenarnej uczniowie zostali podzieleni na 7 grup warsztatowych i uczestniczyli, kolejno, w siedmiu zaoferowanych im tematach spotkań – w każdym po 30 minut. W ramach prezentowania oferty ZSR były to pokazy: fryzjerstwa męskiego, fryzjerstwa damskiego, umaszczenia koni, tworzenia i wyznaczania rabaty (technik architektury krajobrazu) i zajęć z optyki;

 

 

Czytaj dalej » 

Dzisiaj, w sali szkolnego teatru (budynek „B”) Szkoły Podstawowej Nr 137 im. A. Kamińskiego odbyła się z dawna zapowiadana konferencja „Rok Godności – Rok Relacji Człowieka”.

 

 

 

Przybyłych uczestników konferencji powitała gospodyni obiektu – Pani Dyrektor SP nr 137 – Ewa Możyszek-Banaszczyk, która przypomniała, że odbywa się ona w ramach „Roku Relacji w Edukacji”, a także zapowiedziała pierwszy punkt programu – występ uczniów tej szkoły, którzy przygotowali swe wystąpienia na temat godności i szacunku – wychodząc od myśli Marka Edelmana – ostatniego dowódcy Powstania w Getcie Warszawskim, wieloletniego lekarza-kardiochirurga w łódzkim szpitalu.

 

 

 

Nikodem Tomaszewski i Maciek Mujżel – uczniowie klasy VI d SP nr 137 w Łodzi.

 

Oto fragment odczytanego tekstu, samodzielnie przez nich przygotowanego: „Jak się przyglądasz złu i odwracasz głowę, albo nie pomagasz jeśli możesz pomóc, to stajesz się współodpowiedzialny. […] To sowa Marka Edelmana. […] Wokół nas zdarzają się sytuacje, kiedy inni są bici, poniżani,wyzywani, traktowani gorzej. To właśnie wtedy powinniśmy reagować, ponieważ należy szanować godność drugiego człowieka, kiedy ktoś inny próbuje mu ja odebrać.[…] Przez swoją obojętność stajemy się współodpowiedzialni za czyny innych.

 

 

 

Ziemowit Gwóźdź – uczeń klasy VIII c SP nr 137 w Łodzi.

 

Oto fragment jego, wygłoszonego bez wspierania się notatkami, wystąpienia: „Chciałbym dzisiaj poruszyć niezmiernie ważną kwestię, jaką jest godność i szacunek. […] Marek Edelman twierdził, że w życiu są tylko trzy drogi: można uciekać, można przyglądać się, albo można zaangażować się. Tylko tą trzecią uznawał za właściwą, ponieważ według niego właśnie zaangażowanie się dowodzi naszego człowieczeństwa. […] Szanowni Państwo! Apeluję: zaangażujmy się, nie oczekując niczego w zamian. Mam nadzieję, że od dzisiaj poświecimy choć kilka chwil i zamiast odwracać głowę staniemy po stronie słabszych i krzywdzonych. […]”

 

 

 

 

Po wystąpieniach uczniów miejscowej szkoły prowadzenie konferencji przejęła Marta Rosińska – jedna z inicjatorek „Roku Relacji w Edukacji:” która podziękowała młodym uczestnikom konferencji za wspaniały występ i zapowiedziała kolejny punkt programu:

 

Czytaj dalej » 

Dziś, w Dużej Sali Obrad UMŁ, a nie jak półtora roku temu – w Pałacu Młodzieży, odbył się V Kongres Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego. Tym razem przebiegał on pod hasłem Nauczyciel – wyjątkowość i złożoność profesji w świetle rozważań teoretycznych i perspektyw praktyki zawodowej”. W programie Kongresu napisano, że jego celem jest pogłębienie świadomości społecznej na temat złożoności roli nauczyciela oraz poszukiwanie możliwych form wsparcia.

 

 

 

Uczestników Kongresu powitała dr Beata Owczarska – Przewodnicząca Zarządu ŁTP, która przypomniała zebranym program spotkania i dokonała otwarcia V Kongresu ŁTP.

 

 

 

Wykład inauguracyjny „Nauczyciel – zawód w trzech wymiarach. Kondycja polskiego nauczyciela” wygłosił prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski – Honorowy Przewodniczący ŁTP.

 

Czytaj dalej » 

Obserwatorium Edukacji” skorzystało z otrzymanego zaproszenia i uczestniczyło w uroczystych obchodach 95 rocznicy powstania szkoły, której prawowitą spadkobierczynią jest dzisiejsza Szkoła Podstawowa Specjalna nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej, mająca od 41 lat swą siedzibę w budynku przy ul. Karolewskiej 30. Jak nietrudno się domyśleć, w okresie owych 95 lat szkoła, zachowując przez cały czas charakter szkoły specjalnej, wielokrotnie zmieniała nie tylko swą siedzibę, ale i nazwę. Z jej bogatą historią można zapoznać się TUTAJ

 

 

 

W tej części obchodów Jubileuszu, której byliśmy uczestnikami, a która po godz. 14-ej rozpoczęła się w szkolnej sali widowiskowej, uczestniczyli przede wszystkim jej aktualni i byli nauczyciele i pracownicy, liczni zaproszeni goście – w tym senator RP Artur Dunin, przedstawiciele Władz Miasta, Kuratorium Oświaty i placówek doskonalenia nauczycieli, licznych instytucji i stowarzyszeń współpracujących ze szkołą, sponsorów, dzięki którym możliwe było zorganizowanie tych obchodów, a także rodzice uczniów szkoły-jubilatki.

 

 

Przybyłych gości powitał jej dyrektor – Pan Sebastian Zieliński, który w swym wystąpieniu powiedział m.in.: „Dzisiejsza uroczystość przypomina, że w naszej szkole najważniejszy jest uczeń, uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczeń z niepełnosprawnością. Duszą szkoły są nauczyciele i specjaliści, natomiast dumą są absolwenci.[…] Szczególne podziękowania kieruję do wspaniałych pedagogów, którzy tworzyli historię szkoły, do tych którzy dzisiaj zaszczycili nas swoją obecnością, […] Pragnę wyrazić uznanie dla wysiłku pierwszych dyrektorów […]. pierwszych nauczycieli […], Nie sposób wymienić wszystkich, dlatego składam wyrazy uznania dla wszystkich byłych, ale też obecnych pedagogów, pracowników szkoły, dla wszystkich rodziców, absolwentów – za wszystko, co powstawało, powstaje, za wspólne działania dla dobra uczniów, szkoły i ca,ego środowiska lokalnego.[…]”

 

Czytaj dalej »Wczoraj (8 listopada) w gościnnych pomieszczeniach Łódzkiego Domu Kultury odbyła się II konferencja „MOZAIKA EDUKACYJNA – Relacje w Innowacji”. Zorganizowały ją: Szkoły MIKRON, Łódzki Dom Kultury, Stowarzyszenie „kre-Aktywni”, Fundacja Kreatywnej Edukacji EDUKABE, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi i Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi. Przypominamy, że z pierwszej konferencji (odbyła się 22 marca 2019 roku) zamieściliśmy relacje, zatytułowane: „Mozaika organizatorów i tematów – nietypowa konferencja o relacjach w edukacji i Konferencja „Relacje w edukacji” – część II – warsztaty”.

 

 

 

Pierwsza refleksja, jaka nasunęła się już na samym początku konferencji, to smutna konstatacja, że zainteresowanie środowiska łódzkich nauczycieli inicjatywą „Mozaika Edukacyjna” nie tylko nie wzrosło, ale – niestety – zmalało.

 

 

Zgodnie z programem konferencji jako pierwsza zabrała głos Luiza Skutnik, której wystąpienie zatytułowane „Od inspiracji do działania – moja droga zmian” było bardzo osobistą opowieścią o jej drodze „od uczennicy nierokującej (w opinii nauczycieli) nadziei nawet na zaliczanie matematyki z klasy do klasy w podstawówce, do twórczyni znanej szkoły COGITO w Płocku, a ostatnio założycielki Fundacji Rozwoju Edukacji i Kreacji FREAK. Oto kilka cytatów z tej opowieści:

 

Zapraszam w podróż po moim życiu, po mojej drodze zmian. […] Warto się cofnąć trochę, zobaczyć jakim uczniem my byliśmy, jak to wyglądało z naszej perspektywy, i jak to wygląda dzisiaj. […] Pamiętam, byłam dzieckiem bardzo zamkniętym, u mnie się dużo działo w głowie i w sercu, ale tego nie pokazywałam. W związku z tym nauczyciele odbierali mnie jako kogoś zupełnie innego niż byłam w rzeczywistości.[…] Jest zdanie, które pamiętam do dziś: Kalinowska, jak ty zdasz z matematyki przez wszystkie klasy podstawówki, to mi tu kaktus wyrośnie.

 

Dyrektor który chce zmiany musi bardzo zainwestować we własny rozwój. Żeby nie przelewać swoich lęków na innych, żeby nie hamować, a jednocześnie wspierać.”

 

W pewnym momencie zdarzył mi się wypadek, samochodowy. Pokiereszowałam sobie kręgosłup, musiałam się zatrzymać. […] Musiałam zrezygnować ze szkoły COGITO, ono już nie jest moje.[…]

 

„Ale wszystko jest po coś. Bo się okazało, pamiętajcie: każda zmiana jest dobra. Nawet jeśli w skutkach, początkowo, wydaje się tragiczna. {…] W rezultacie, to powiedzenie, że nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, jest prawdą.. Bo dzięki temu ja stworzyłam „Frek’a” , stworzyłam fundacje. I nagle wszystko zaczęło mi się układać, przekładać… […] Póki co przygotowuję się do otwarcia mojej nowej, frekowej szkoły…”

 

Buduj relację z każdym. Każdy nauczyciel jest ważny. I ten, który jest chętny na zmianę i ten który nie jest chętny na zmianę. To jest też człowiek. Patrz na człowieka. […] Błąd jest trampoliną do odniesienia sukcesu. Błąd nie jest czymś złym. Błąd daje naukę. Nigdy nie wolno się poddawać – nawet gdy coś nie działa.”

 

 

Wystąpienie Luizy Skutnik było bez wątpienia „gwoździem” tej konferencji. Pozostałe – o wiele krótsze – w pełni uzasadniały jej nazwę: „Mozaika Edukacyjna”. I tak w kolejności wystąpiły:

 

Czytaj dalej » 

Wczoraj (10 października) w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi, po raz 25. odbyła się uroczystość wręczenia wyróżniającym się uczennicom i uczniom stypendiów, a wybitnym nauczycielom – nagród, przyznanych przez Kapitułę, powołaną przy Łódzkim Stowarzyszeniu Pomocy Szkole.

 

 

 

Tę szczególna, z okazji jubileuszu 25. uroczystości przyznawania tych stypendiów i nagród, galę otworzyła Przewodnicząca ŁSPSz Pani Iwona Bartosik, witając licznie przybyłych aktualnych i byłych fundatorów, w tym wielu byłych prezydentów miasta, a także aktualnego wiceprezydenta m. Lodzi Tomasza Trelę. Szczególnie serdecznie powitała pierwszego przewodniczącego ŁSPSz – Pana Henryka Czyżewskiego, a także przybyłą na tę uroczystość z Warszawy Panią Zofię Grzebisz-Nowicką – przewodniczącą Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

 

 

W pierwszej części uroczystości dokonano wręczenia dyplomów przyznania stypendium wyróżnionym uczniom. My zaprezentujemy jedynie kilka zdjęć, ilustrujących akty wręczania tych dyplomów.

Na zdjęciach stypendystom towarzyszą fundatorzy lub oficjele:

 

 

 

Angelika Słubik – uczennica Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi.

Szczególnie uzdolniona artystycznie, muzycznie i teatralnie, słuchaczka wykładów z zakresu nauk przyrodniczych na Politechnice Łódzkiej, regularnie uczestniczy w zajęciach terenowych w Ogrodzie Botanicznym, wolontariuszka
i społecznik.

 

 

Jan Odyniec – uczeń XXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.

Wszechstronnie uzdolniony, organizator szkolnych przedsięwzięć, wolontariusz, upominający się o prawa człowieka, dostrzegający potrzebę szanowania praw zwierząt.

 

 

Informacja o wszystkich uczennicach i uczniach, którzy odebrali dyplomy przyznania stypendiów  –  TUTAJ 

 

 

 

Rodzinne zdjęcie” wszystkich wyróżnionych wraz z fundatorami stypendiów

 

Czytaj dalej »Z bogatej oferty programowej wtorkowego przedpołudnia wybraliśmy kilka, które poniżej prezentujemy:

 

 

Blok przedpołudniowy

 

 

W sali „Tatry”, od godziny 9:00 trwał wykład prof. Macieja Karwowskiego z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, zatytulowany KSZTAŁCENIE ZDOLNYCH A ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI – O DWÓCH STRONACH TEJ SAMEJ MONETY. Temat ten zrodził się z obserwacji praktyki edukacyjnej, która przynosi spostrzeżenia, że klasyczna szkoła poświęca wiele uwagi specjalnym potrzebom edukacyjnym swych uczniów, lecz często w ogóle, lub szczątkowo wspiera tych, którzy charakteryzują się wysokimz poziomem zdolności i uzdolnień.

 

 

 

W tej samej sali, w drugim bloku tego przedpołudnia odbyła się debata panelowa „JAK NIE ZMARNOWAĆ TALENTÓW POLSKICH DZIECI? NIEZWYKLI WYCHOWAWCY I ICH UZDOLNIONA MŁODZIEŻ”, w której uczestniczyli nauczyciele, ale także i uczniowie, którzy mogli podzielić się swymi pozytywnymi doświadczeniami w rozwijaniu uczniowskich zdolności i pasji. Moderatorem debaty był Marek Pleśniar z OSKKO.

 

 

 

W ramach tej formuły dyskusyjnej głos zabierali także uczestnicy „z sali”, których wypowiedzi potwierdzały konieczność przekształcania naszych szkół z „realizujących podstawy programowe” w ośrodki wspierania uzdolnień i pasji swych uczniów.

 

 

Ale nie tylko do tego co działo się w sali „Tatry” ograniczyła się nasza ciekawość. Oto informacje o innych wykładach i prelekcjach:

 

Czytaj dalej » 

Dobiegł końca pierwszy dzień  XIV Kongresu Zarządzania Oświatą, który Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty tym razem zorganizowało w zakopiańskim hotelu „Mercure Kasprowy”.

 

Choć oficjalne otwarcie Kongresy nastąpiło o godz. 14:30, już od wczesnych godzin przedpołudniowych organizatorzy przygotowali ofertę programową dla uczestników, którzy zgłosili swój udział już od popołudnia lub wieczora dnia wczorajszego.

 

Zgodnie z wypracowaną przez nas w latach poprzednich praktyką – nasza syntetyczna relacje będzie z konieczności wybiórcza – niemożnośścią jest zarejestrowanie wszystkich, trwających równolegle, wydarzeń.

 

 

Blok 1. 10:30 – 12:00

 

 

Ewa Halska – prezes OSKKO: NAWIGACJA DYREKTORA NA NOWY ROK SZKOLNY. Podczas bogatego w treści wykładu Ewa Halska, w przystępnej, „praktycznej” formie, omówiła aktualne zmiany w prawie oświatowym. Znalazł się twż czas na pytania i wypowiedzi słuchaczy, bardzo licznie zgromadzonej w największej, liczącej 550 miejsc, sali „Tatry”.

 

 

Zajrzeliśmy także do sali „Rysy”, gdzie Marek Lećko z Akademii Umiejętności „Foucault” mówił na temat „RODZIC W SZKOLE CZYLI 3 MOŻLIWOŚCI ZBUDOWANIA POZYTYWNYCH RELACJI. Myślą przewodnią tego wykładu bylo przekonaniem, że nie ma trudnych ani roszczeniowych rodziców, są tylko trudne sytuacje komunikacyjne do rozwiązania.

 

Czytaj dalej » 

Kontynuując relacjonowanie przebiegu Forum Kształcenia Zawodowego, które odbyło się w piątek 20 września w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego, przestępujemy do prezentacji krótkich syntez treści, zawartych w wystąpieniach kolejnych [po pani Emilii Maciejewskiej – naczelnika Wydziału (?) w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN] prelegentów.

 

 

Pierwszym który wystąpił po przedstawicielce MEN był Robert Podgórski – wicedyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu. Mówił na temat „Program nauczania zawodu jako obraz rozwoju szkoły”.

 

 

Zaczął od poinformowania, że wystąpienie jego zostało przygotowane z dwu punktów widzenia: placówki doskonalenia nauczycieli (WODN w Zgierzu) , ale także szkoły policealnej (Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu) oraz od doprecyzowania zapowiedzianego w programie tematu: „Podstawa programowa jako obraz rozwoju szkolnictwa zawodowego”. Nie kwestionując potrzeby aktualizacji podstaw programowych z 2012 roku, stwierdził, że fakt iż rozporządzenie zmieniające podstawy zostało opublikowane dopiero w maju tego roku, skutkowało tym, że postawiło ośrodki doskonalenia nauczycieli w trudnej sytuacji, gdyż pozostawiało to bardzo mało czasu, aby mogły one dobrze przygotować się do udzielania wsparcia nauczycielom ze szkół zawodowych w tworzeniu nowych programów nauczania. Bo nigdzie nie ma ogólnodostępnych wzorców jak te nowe programy powinny być opracowywane, a przecież muszą je tworzyć sami nauczyciele. Inaczej wyglądało wprowadzanie nowych programów nauczania w szkołach podstawowych. Już w lutym-marcu pracownicy WODN-ów zostali przeszkoleni w zakresie nowych przepisów, co umożliwiło zorganizowania w miesiącach kwiecień-maj szkolenia dla nauczycieli tych szkół, co pomogło im przygotować nowe programy na czas, tzn. aby mogły one zostać zatwierdzone na sierpniowych posiedzeniach rad pedagogicznych.

 

 

W dalszej części swego wystąpienia dyr. Robert Podgórski wykazał z jakimi trudnościami dla szkół i organów prowadzących wiążą się wprowadzone tak późno prze MEN zmiany:

 

x             x              x

 

Następnie głos zabrała pani Ewa Marciniak-Kulka – wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.

 

 

Swoje wystąpienie, zatytułowane „Ścieżki indywidualizacji kształcenia w zawodzie i w kwalifikacji – wykorzystanie nowych możliwości organizacji kształcenia”, a rozpoczęła je takimi słowami:

 

Chciałam powiedzieć, że: po pierwsze – moje wystąpienie będzie dość emocjonalne, po drugie – przepraszam, że państwa odrobinkę zdenerwuję, a po trzecie – […] chciałam ogłosić, że […] musimy zapomnieć o stereotypowo pojmowanej, klasycznej dydaktyce, czyli o zajęciach prowadzonych „wspólnym frontem”.[…] Dzisiaj, niestety, albo też stety, inna jest potrzeba społeczna. Będziemy pracować z różnymi uczniami, konfigurując ich w różne grupy, dostosowane do ich zindywidualizowanych potrzeb.”

 

 

Dzięki temu, że został nam udostępniony plik ze slajdami, którymi wspierała swoje wystąpienie Pani Dyrektor Marciniak-Kulka (za co bardzo jej dziękujemy) – po obszerną informację o głównych jego tezach odsyłamy  TUTAJ

 

 

Czytaj dalej »