Podobnie jak poprzednio – pasożytujemy na zdjęciach zamieszczanych przez organizatorów – dziś z fanpage OSKKO. Pragnąc, choć szczątkowo, przekazać to co działo się w drugim dniu XVII Konferencji OSKKO w Krakowie wybraliśmy z bogatego serwisu te zdjęcia, których bohaterów udało nam się zidentyfikować. Wartością dodaną do nich są podpisy, w których syntetycznie informujemy co owa fotografia dokumentuje.

 

Tego dnia organizatorzy zaplanowali trzy bloki wykładowo-warsztatowo-panelowe: pierwszy od godziny 9:30 i drugi, po przerwie kawowej – od 11:40. oraz trzeci od godz. 15:20 Na wieczór przygotowano ofertę kulturalną: koncert Stanisławy Celińskiej wraz z zespołem Macieja Muraszko w Klubie „Studio”.

 

 

S O B O T A  2 9  L U T E G O

 

 

 

Magdalena Budna – kurator Sądu Rejonowego w Łęczycy prowadzi zajęcia (nazwane „warsztatem”, ale w auli na 280 miejsc): „OD OBAW I BEZRADNOŚCI DO SKUTECZNOŚCI, CZYLI JAK DOBRE PRAKTYKI POZWALAJĄ OPANOWAĆ I STOSOWAĆ W PRACY ZAWODOWEJ PRZEPISY I PROCEDURY NA LINII PLACÓWKA OŚWIATOWA – SĄD”. Celem prelegentki było usystematyzowanie wiedzy praktycznej oraz omówienie skutecznych mechanizmów reakcji i współpracy placówek oświatowych z sądem, kuratorem sądowym oraz organami ścigania.

 

 

 

 

Drugi na tej konferencji wykład Marka Lecko, zatytułowany „RODZIC W SZKOLE, CZYLI 3 MOŻLIWOŚCI ZBUDOWANIA POZYTYWNYCH RELACJI” miał na celu popularyzację idei, że nie ma trudnych ani roszczeniowych rodziców, są tylko trudne sytuacje komunikacyjne do rozwiązania.

 

 

 

 

Wykład dr Moniki Just – członka Zarządu Polskiego Stowarzyszeni a Kreatywności, zatytułowany CREATIVE PROBLEM SOLVING – WZMACNIANIE KREATYWNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI UCZNIÓW W PROCESIE UCZENIA SIĘ”. Mówiła o tym jaką obrać strategię kształcenia uczniów, aby rozwinąć ich kompetencje miękkie, takie jak kreatywność, dynamizm działania, komunikatywność, elastyczność, inicjatywność, współpraca w grupie i umiejętność zarządzania czasem, a także w jaki sposób rozbudzić aktywną postawę, rozumianą jako innowacyjność, dążenie do samorealizacji i samodoskonalenia.

 

 

 

 

Jarosław Marek Spychała z Uniwersytetu w Konstancji prowadzi wykład, zatytułowany „UCZNIOWIE JAKO POGROMCY WILKÓW. PROGRAM FILOZOFOWANIA I ROZWIJANIA KREATYWNOŚCI”. Było tam o metodzie wspomagającej nauczanie etyki i filozofii, języka polskiego i języków obcych, przedsiębiorczości, zajęciach plastycznych oraz na innych zajęciach, których elementem składowym jest kreatywność i myślenie abstrakcyjne.

 

 

 

Dr Marcin Bednarczyk – specjalista z zakresu problematyki seksualnej i prorodzinnej, seksuolog, specjalista opiniowania sądowo-psychologicznego, biegły sądowy, zatrudniony w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, gdzie jest menedżerem unikalnego w skali kraju kierunku studiów podyplomowych: „Profilaktyka, diagnoza, interwencja –  terapia sprawców i ofiar przemocy”. – wygłasza wykład, który zatytułował: „PRZEMOC SEKSUALNA. OCHRONA DZIECI PRZED KRZYWDZE- NIEM. PROFILAKTYKA – DIAGNOZA – INTERWENCJA.” Słuchacze mogli się tam dowiedzieć o sygnałach mogących wskazywać na wykorzystywanie seksualne, o procesie ujawnienia przemocy seksualnej, długoterminowych skutkach wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie, a także o tym jak chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym.

 

 

 

Dr Jacek Strzemieczny – współtwórca i wieloletni prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej – poprowadził panel na temat „DOSKONALENIE PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO, w którym uczestniczyli absolwenci studiów podyplomowych Liderów Oświaty i Akademii Liderów Oświaty. W prowadzonej dyskusji szukano odpowiedzi na pytanie: Jak dyrektor może doskonalić swoje przywództwo edukacyjne?

 

 

 

 

Tradycją konferencji OSKKO są t.zw. „stoliki eksperckie”, przy których uczestnicy mogą w bezpośredniej rozmowie zasięgnąć porady od „urzędującego” tam specjalisty w określonej problematyce:

 

 

 

Wieczorem przygotowano nie tylko kolacje „wyjazdową” – w klubie „STUDIO”, ale – pod tym samym adresem – „ucztę duchową”: koncert Stanisławy Celińskiej z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko. Oto kilka zdjęć ilustrujących to wydarzenie:

 

 

 

 

 

 

X           X           X

 

 

 

Poza oficjalnym harmonogramem konferencji, z z inicjatywy Jacka Strzemiecznego, odbył się panel z udziałem grupy aktywistów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

 

 

Oto postulaty młodych ludzi, które zostaną poparte stanowiskiem – zobacz  –   TUTAJ

 

 

 

Informację przygotował oraz zdjęcia wybrał i opracował

Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź