Dzisiaj (25 lutego) w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej Łodzi odbyło się seminarium „Oblicza depresji u dzieci i młodzieży”. Zostało ono zorganizowane przez władze samorządowe Łodzi, ale logistycznie jest to osobista zasługa Agaty Kobylińskiejpełnomocnika prezydenta Łodzi ds. dzieci i młodzieży.

 

 

Nie bez powodu to ona powitała wypełniających do ostatniego miejsca, licznie przybyłych uczestników seminarium (stoi z czerwoną teczką), oddając głos – co było bez precedensu na wydarzeniu typu wąskospecjalistycznego seminarium – silnej reprezentacji władz Miasta: z mikrofonami stoją wiceprezydenci: Małgorzata Moskwa-Wodnicka i Adam Wieczorek, za chwilę wystąpił także (siedzi za stołem pierwszy z lewej) przewodniczący Rady Miejskiej Łodzi Marcin Gołaszewski.

 

 

 

 

Program seminarium otworzył wykład dr Rafała Szmajdy (psychiatra dziecięcy i młodzieżowy, pracuje w Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jak również w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci SPZOZ im. Babińskiego w Łodzi), zatytułowany „Depresja u dzieci i młodzieży. Przyczyny, objawy, skutki”.

 

 

 

 

Kolejnym mówcą był aspirant sztabowy Adam Dembiński (funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi), który w wystąpieniu o znakomitym tytule „By nie wykluczać z życia” zaprezentował słuchaczom formy pracy łódzkiej policji, wspierającej nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu trudnych problemów młodych ludzi.

 

 

 

 

Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” – to tytuł informacji, jaką zaprezentowała uczestnikom seminarium pani Agnieszka Hetmanek – specjalista Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.(siedzi za laptopem)

 

 

 

 

Jak wesprzeć środowisko rówieśnicze i rodzinę? Gdzie szukać pomocy? Kampanie społeczne, materiały edukacyjne dla specjalistów – to tytuł wystąpienia Agatu Kobylińskiej.

 

 

 

 

Uznaliśmy, że treści przekazywane przez nią są niezwykle przydatne nauczycielom i rodzicom, przeto zadbaliśmy o zgodę na zamieszczenie prezentacji, którą pani Kobylińska ilustrowała swoją prelekcję.

 

 

PLIK Z PREZENTACJĄ   –    TUTAJ

 

 

 

Po tym wystąpieniu musieliśmy opuścić salę, co uniemożliwiło zrelacjonowanie dwu ostatnich wystąpień. A były to wystąpienia praktyków, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami w obszarze problematyki tego seminarium:

 

>Co pomaga dzieciom i nastolatkom w radzeniu sobie z depresją? Joanna Poprawska – jest psychologiem szkolnym w XI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi.

 

>Wolontariat w szkole jako forma aktywności społecznejMariusz Kołodziejski . Jest on pedagogiem, arteterapeutą, animatorem, kierownikiem Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko”.

 

 

Aby nasi czytelnicy nie byli stratni – zobowiązujemy się zaprezentować doświadczenia tych osób w najbliższej przyszłości – w ramach naszych materiałów z cyklu „dobrych praktyk”.

 

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź