Realizując wczorajszą deklarację – zamieszczamy dziś ilustrowane sprawozdanie z I Wojewódzkiej Konferencji Samorządów Uczniowskich, która wczoraj odbyła się w salce Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

 

 

                                                         S  P  R  A W  O  Z  D  A  N  I  E

 

 

Właśnie zaczęło się to wydarzenie – widoczne jest jeszcze wiele niezajętych miejsc. W centrum widać ekipę TVP3 Łódź, utrwalająca początek tego ewentu. (Jednak w piątkowym wydaniu ŁWD materiał ten nie zmieścił się!) W pierwszym rzędzie siedzą – jak ich nazwano w rozdawanym uczestnikom programie – Goście Honorowi: po lewej stronie – Łódzki Kurator Oświaty dr Grzegorz Wierzchowski, II Wicewojewoda Łódzki Krzysztof Ciecióra, zaś po prawej stronie: Prezes Fundacji „Osnowa”, Członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem Jakub Żebrowski i Wiceprzewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN Piotr Nowak. Nie ma jeszcze Współprzewodniczącego Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem Piotra Wasilewskiego, studenta Szkoły Głównej Handlowej.

 

 

 

Nielicznie zebranych uczestników, z kilkuminutowym w stosunku do rozdawanego im przy wejściu programu, powitał prowadzący to wydarzenie Jakub Lewandowski – członek Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, reprezentujący tam województwo kujawsko-pomorskie.

 

 

Z dwu oficjeli, którzy zaszczycili tę konferencję, jako pierwszy zabrał głos II Wicewojewoda Łódzki Krzysztof Ciecióra, reprezentujący oficjalnego organizatora i gospodarza tej konferencji. Ten trzydziestolatek, który przecież tak niedawno ukończył Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku a później studiował na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego, gdzie był przewodniczącym samorządu studenckiego, powiedział m.in:

 

Wchodząc w tą drogę życiową, decydując się że chcemy być samorządowcami, tak naprawdę podejmujemy decyzję, która będzie brzemienna do końca życia. […] Kiedy odkryjecie w sobie, że chcecie być samorządowcami, […] z mandatu przewodniczącego w klasie, czy przewodniczącego samorządu, czy radnego później – to chcecie współdecydować o tym co się dzieje w waszym życiu, w życiu waszych najbliższych, waszej wspólnoty.

 

 

Drugim urzędnikiem, reprezentującym władze, który zabrał głos był ŁKO Grzegorz Wierzchowski. Oto dwa fragmenty jego ponad siedmiominutowego wystąpienia:

 

[…] Samorząd to jest służba, służba dla innych. Najpierw to jest służba w szkole, dla swoich rówieśników, kolegów i koleżanek, a później to jest służba w społeczeństwie. Bo przecież ani minister edukacji, ani kurator nie wie co jest najlepsze w danej szkole, co by można było zrobić, co by można było zmienić, poprawić, jak uczynić lepszą szkołę, tylko wy sami najlepiej wiecie. […]

 

Każdy z nas, w tym miejscu gdzie jest, ma wpływ na to jakie będzie życie, jakie będą relacje między ludźmi i wszystko to co może na swoim miejscu zrobić, i jeżeli to zrobi – to będziemy żyć w takim społeczeństwie, które można tylko wymarzyć, w dobrobycie, gdzie będzie poszanowanie drugiego człowieka, gdzie będzie poszanowanie zdania innego człowieka – chociaż nie ze wszystkimi musimy się zgadzać, ale wszystkich musimy szanować. Mam nadzieję, że te słowa się spełnią. Tak jak patrzę na was, to myślę, że przyszłość jest w waszych rękach. Jeżeli będą ludzie młodzi w Polsce, którzy będą się interesować życiem publicznym, dobrem publicznym, życiem innych ludzi, i chcieli coś robić na rzecz społeczeństwa, to będzie w Polsce bardzo dobrze.”

 

 

 

Przemawia „powitalnie” Piotr Wasilewski – współprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, który powiedział m.in.:

 

Jest to pierwsza konferencja z cyklu tych szesnastu, które będą się odbywały w szesnastu województwach i właśnie ten cykl inaugurujemy w Łodzi. […] Dzięki panu premierowi Piotrowi Glińskiemu, dzięki panu ministrowi Dariuszowi Piontkowskiemu, którzy wystosowali taki list do wszystkich wojewodów żeby takie konferencje się odbywały i żeby one miały taką formułę, aby większość czasu podczas każdej konferencji mieli do dyspozycji młodzi ludzie, członkowie zarządów samorządów uczniowskich i opiekunowie samorządów uczniowskich, że by wymienili się dobrymi praktykami […] w zakresie funkcji samorządów które spełniają na co dzień, a po drugie, żeby przekazali rekomendacje dotyczące funkcjonowania samorządów uczniowskich. […]

 

 

 

Następnym witającym był Piotr Nowak – Wiceprzewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN aktualnie trwającej kadencji, która obok Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem jest współinicjatorem tych konferencji. W bardzo krótkim wystąpieniu powiedział m.in.:

 

[…] Mam nadzieję, że wyniesiecie z dzisiejszej konferencji coś więcej niż brak uśmiechu na buzi po wyjściu przez te drzwi, ale refleksję na temat tego, że ten samorząd uczniowski jest bardzo ważny i że macie bardzo realny wpływ na to co się dzieje w waszej szkole.

 

 

 

 

 

Po tych okolicznościowych przemówieniach powitalnych przyszła pora na zapowiedzianą prelekcję Gościa Specjalnego, którym okazał się nasz dobry znajomy – Jakub Żebrowski, prezes Fundacji „OSNOWA”, członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Nie podejmujemy się tutaj zaprezentowania calegowykładu, zatytułowanego „Zarządzanie projektami w zespole młodzieżowym” – zacytujemy jedynie kilka jego tez:

 

Samorządy uczniowskie pokazują nam w takiej bardzo niewielkiej skali różne mechanizmy, które funkcjonują w innych zbiorowościach, w innych organizacjach w trochę szerszej skali.”

Nie ma zarządzania bez organizacji”

Jeżeli mówimy o zarządzaniu w przypadku samorządu uczniowskiego, to mówimy tu o organizacji, którą jest cały samorząd […] – wszyscy uczniowie którzy do tej szkoły uczęszczają.”.

Ważnym elementem jest misja. Bo od misji się zaczyna. Samorząd uczniowski w kazdej szkole ma inną misję.”

Kolejną zasadą […] jest to, ze działamy w zespole. Jeden za wszystkich, ale też wszyscy za jednego.”

Kolejny element to szczerość i zaufanie. W samorządach uczniowskich, w projektach których się podejmujecie – bez szczerości, bez zaufania nie uda wam się osiągnąć celu, ponieważ są momenty ryzyka, są momenty krytyczne, są momenty trudne i ciężkie. A le jeżeli macie świadomość, że ktoś tę linę podtrzymuje, kto pilnuje was abyście nie upadli, kto jest waszą asekuracją, to możecie wspinać się na szczyt.”

Nie ma lidera bez zespołu i nie ma zespołu bez lidera. […] Wybór lidera niesie ze sobą poważne konsekwencje. To jest osoba którą, oczywiście, możecie w każdej chwili odwołać, ale decyzja którą podejmujecie na początku dotycząca tego kto jest tym liderem później rzutuje na to, czy organizacja przetrwa czy nie przetrwa.”

Kolejna sprawa to motywacja. […] Motywatory są różne […] ale są takie motywatory, które dodają nam paweru. […] Motywacją może być to, że chcemy być widoczni, chcemy być widziani w mediach. […] Jeżeli znajdziemy takie motywatory, które będą nie tylko was, ale też ludzi z którymi pracujecie, […] to wówczas ta organizacja będzie miała mozliwość wzrostu.”

Na koniec chciałbym powiedzieć słowa, które od jakiegoś czasu mi towarzyszą […] a są to słowa Walta Disney: ‚Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać’”

 

 

 

 

Po tym wystąpieniu uczestnicy konferencji wysłuchali jeszcze informacji o działalności Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, którą przedstawił Piotr Wasilewski – jej współprzewodniczący. Z tej ponad dwunastominutowej wypowiedzi zacytujemy jedynie jeden jej fragment:

 

Czym ta Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem ma się zajmować? Ma się zajmować właśnie dialogiem z młodzieżą. Ta decyzja […] została ogłoszona przez pana premiera Glińskiego, bo ta rada funkcjonuje przy Przewodniczącym Komitetu d s. Pożytku Publicznego.”

 

 

 

Ostatnim, który wystąpił z informacją o działalności reprezentowanej przez siebie struktury był Piotr Nowak – wiceprzewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN. Uwzględniając fakt, że na stronie OE wielokrotnie informowaliśmy naszych Czytelników o tym ciele, powoływanym przez MEN na roczną kadencję, ograniczymy się tu do jedynie krótkiego cytatu z tego wystąpienia:

 

Teraźniejsza kadencja jest już czwarta, która kończy się 14 października, tak ze zachęcam wszystkich do składania podań na następną”.

 

 

Po wyczerpaniu listy mówców części plenarnej konferencji przystąpiono do przeprowadzenia jej drugiej części, określonej w programie jako „praca w grupach. W tym celu dokonano wcześniej, losowego, podziału uczestników na siedem grup i dla tak utworzonych zespołów przemeblowano salę, w sposób w niewielkim stopniu zapewniający warunki dla niczym niezakłóconej pracy tych zespołów.

 

 

 

 

Wyrażamy nadzieję, że w dziś nieokreślonym miejscu i czasie będą dostępne owoce tej pracy – tak w jej pierwszym etapie („Wymiana dobrych praktyk i analiza stanu obecnego funkcjonowania samorządów uczniowskich w Polsce”), jak i pracy podjętej po przerwie kawowej („Tworzenie rekomendacji w zakresie funkcjonowania samorządów uczniowskich w Polsce”)

 

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław KuzitowiczJedna odpowiedź to “Relacja z I Wojewódzkiej Konferencji Samorządów Uczniowskich.”

  1. Grzegorz napisał:    Forma wypowiedzi, szczególnie tych młodych aktywistów do złudzenia przypomina szablony, jakimi posługują się przedstawiciele „dobrej zmiany” na spotkaniach ze swoim elektoratem.A o misjach w różnych dziedzinach życia słyszymy niemal codziennie nie tylko od „perspektywicznej” młodzieży. Jednym słowem jest to po prostu smutne i żenujące.

Zostaw odpowiedź