Dziś, w Dużej Sali Obrad UMŁ, a nie jak półtora roku temu – w Pałacu Młodzieży, odbył się V Kongres Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego. Tym razem przebiegał on pod hasłem Nauczyciel – wyjątkowość i złożoność profesji w świetle rozważań teoretycznych i perspektyw praktyki zawodowej”. W programie Kongresu napisano, że jego celem jest pogłębienie świadomości społecznej na temat złożoności roli nauczyciela oraz poszukiwanie możliwych form wsparcia.

 

 

 

Uczestników Kongresu powitała dr Beata Owczarska – Przewodnicząca Zarządu ŁTP, która przypomniała zebranym program spotkania i dokonała otwarcia V Kongresu ŁTP.

 

 

 

Wykład inauguracyjny „Nauczyciel – zawód w trzech wymiarach. Kondycja polskiego nauczyciela” wygłosił prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski – Honorowy Przewodniczący ŁTP.

 

 

 

 

Następnym punktem programu była wspólna prezentacja wyników badań nad zawodem „nauczyciel”, zatytułowana „Co wzmacnia, co obciąża nauczycieli”, w wykonaniu dwóch, od lat współpracujących ze sobą łódzkich pedagogów: dr hab. Jacka Pyżalskiego, prof. UAM i dr hab. Piotra Plichty.

 

 

 

Ostatnim przed przerwą, także w wykonaniu duetu, było wystąpienie przedstawicielek instytucji, kształcącej przyszłych nauczycieli, pań: prof. zw. dr hab. Joanny Jabłkowskiej – dziekana Wydziału Filologicznego UŁ (z mikrofonem) i dr Weroniki Szubko-Sitarek – adiunkta w Instytucie Anglistyki UŁ, kierownik podyplomowych studiów kwalifikujących do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej na tymże wydziale. W ramach wspólnego tematu: „Kształcenie nauczycieli w szkołach wyższych: wyzwania oczywiste i nieoczywiste”, pani dziekan zajęła się problemem przygotowania kandydatów do zawodu nauczycielskiego w ogóle, zaś pani adiunkt skupiła się na kształceniu przyszłych nauczycieli-przedmiotowców.

 

 

W drugiej części Kongresu wystąpili kolejno, prezentując wypowiedzi na następujące tematy:

 

 

> Dariusz Chętkowski – nauczyciel w XXI LO w Łodzi – „Nauczyciel z problemami jako problem”

 

> Marek Grondas – kierownik Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia Monar w Łodzi, współtwórca eksperymentalnego 44 LO w Łodzi i autor jego programu wychowawczego – „Proces rozwoju zawodowego nauczyciela w nowoczesnej szkole”

 

> Monika Szczepanik – certyfikowana trenerka NVC – „Porozumienie bez Przemocy” „Empatia w szkolnej sali. O nauczycielu słuchającym”

 

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław Kuzitowicz

 

 

UWAGA:

 

Następnego dnia pojawiły się dwa teksty, zawierające pokongrsowe refleksje:

 

>Honorowego Prezesa ŁTP, prof. Bogusław Śliwerskiego – na blogu „Pedagog” – TUTAJ

 

>Urzędującej Prezes ŁTP, dr Beaty Owczarskiej – na Jej fesbukowym profilu – TUTAJ

 Zostaw odpowiedź