W miniony czwartek, 6 lutego 2020 w Zespole Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego przy ul. Żubardzkiej 2 w Łodzi odbył się kolejny Dzień Doradztwa Zawodowego. Szkoła ta prowadzi rekrutacje – na poziomie technika – w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik ogrodnik, technik hodowli konie, technik architektury krajobrazu, technik optyk i technik pszczelarz, zaś do szkoły branżowej – do klas w zawodach: fryzjer i jeździec.

 

 

W spotkaniu, którego pierwsza część odbyła się w sali gimnastycznej,uczestniczyli uczniowie klas ósmych z trzech pobliskich szkół podstawowych: SP nr 56, SP nr 65, SP nr 182 oraz ze SP nr 193 z Dąbrowy.

 

 

 

Jedną z osób zabierających tam głos była pani Małgorzata Sienna – Kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i kształcenia Praktycznego.

 

 

Po części plenarnej uczniowie zostali podzieleni na 7 grup warsztatowych i uczestniczyli, kolejno, w siedmiu zaoferowanych im tematach spotkań – w każdym po 30 minut. W ramach prezentowania oferty ZSR były to pokazy: fryzjerstwa męskiego, fryzjerstwa damskiego, umaszczenia koni, tworzenia i wyznaczania rabaty (technik architektury krajobrazu) i zajęć z optyki;

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto uczestnicy spotkania uczestniczyli w spotkaniu, w ramach doradztwa zawodowego, prowadzonym przez pracownika Powiatowego Urzędu Pracy oraz indywidualnym doradztwie zawodowym, udzielanym przez specjalistów z Ośrodka Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP.

 

 

 

 

 

Przy okazji tego spotkania młodzież ze szkół podstawowych zapoznała się z ofertą innych łódzkich szkół zawodowych. Na zdjęciu – przykładowo – 0ferta Zespołu Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika „ELEKTRONIK” w Łodzi.

 

 

 

Informację, na podstawie informacji nadesłanych przez organizatora,

z wykorzystaniem zdjęć z fanpage ZSR

opracował Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź