Foto:www.gov.pl

 

Prezydium tego hybrydowego spotkania: reprezentujący kierownictwo MEiN – Marzena Machałek, Przemysław Czarnek i Dariusz Piontkowski.

 

 

Dzisiaj (30 kwietnia 2021r.) na oficjalnej stronie MEiN zamieszczono taką informację:

 

29 kwietnia br. w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Posiedzeniu przewodniczył Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Uczestniczyli w nim przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz korporacji samorządowych, a także strona rządowa. Podczas spotkania omawiano zagadnienia związane z powrotem do nauki stacjonarnej oraz najważniejsze założenia programów MEiN dotyczących wsparcia uczniów po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

 

Posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty – tematy spotkania

 

Jednym z głównych tematów spotkania Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty* był powrót do zajęć stacjonarnych. Minister Edukacji i Nauki omówił harmonogram sukcesywnego powrotu uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach i placówkach. Minister Przemysław Czarnek przedstawił także przygotowane przez MEiN programy wspierające uczniów w powrocie do szkół po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Dotyczą one 4 różnych obszarów. Są to: 

>aktywny powrót uczniów do szkół, którego celem jest podniesienie poziomu sprawności fizycznej uczniów;

>wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży szkolnej;

>działania profilaktyczne dotyczące wad wzroku;

>pomoc w uzupełnianiu wiedzy – dodatkowe zajęcia wspomagające. 

 

W spotkaniu uczestniczyli również pozostali członkowie kierownictwa MEiN Marzena Machałek, Dariusz Piontkowski, Tomasz Rzymkowski oraz Wojciech Murdzek. […]

 

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

x           x          x

 

Dzień wcześniej na ”Portalu Samorządowym” można było przeczytać tekst, zatytułowany „Związkowcy kontra MEiN: nie o ten zespół chyba chodziło”. Oto jego fragmenty:

 

[…] Zgodnie z informacjami ujawnionymi w rozmowie z Portalsamorzadowy.pl przez Ryszarda Proksę, przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, dzisiaj odbędzie się posiedzenie zespołu trójstronnego ds. statusu zawodowego nauczycieli, podczas którego minister nauki i edukacji przedstawi propozycję zmiany systemu wynagradzania nauczycieli.  Jeżeli się dogadamy, to zmiany byłyby uwzględnione już w budżecie na nowy rok. Czyli ewentualna zmiana weszłaby od stycznia 2022 r.mówił przewodniczący oświatowej Solidarności.[…]

 

Z wczorajszej wypowiedzi Ryszarda Proksy dowiedzieliśmy się, że będą wznowione rozmowy w sprawie systemu wynagradzania nauczycieli, ale my w zaproszeniu mamy sprawy związane z rozpoczęciem pracy szkół po lockdownie i omówienie filarów wsparcia dla uczniów powracających z nauki zdalnej do szkoły, więc tak naprawdę nie wiemy, co tam będzie. Nie chcę powiedzieć, że te sprawy nie są ważne, ale na pewno nie są to tematy dla zespołu do spraw statutu zawodowego nauczycieli mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 

Sławomir Witkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Forum – Oświata”, reprezentujący Forum Związków Zawodowych całkowicie potwierdza, że w zaproszeniu znalazły się tylko dwa punkty: powrót uczniów do nauki stacjonarnej i drugi, dotyczący programów ministerstwa edukacji i nauki wspomagających powrót uczniów do nauki, które nijak się mają do zadań powołanego przez MEiN zespołu trójstronnego.* […]

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 

*Aby każdy mógł ocenić, czy prawdę powiedział Sławomir Witkowicz, że tematy czwartkowego spotkania ”nijak się mają do zadań powołanego przez MEiN zespołu trójstronnego”, zamieszczamy poniższą ilustrację dokumentu źródłowego:

 

Źródło: www.sip.lex.pl

 

 Zostaw odpowiedź