Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w r. szk. 2019/2020

 

 

1.Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

 

2.Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

 

3.Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 

4.Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

 

5.Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

6.Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 

 

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty na rok szkolny 2019/2020 (plik pdf)    –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacjaFoto: www.gov.pl/web/edukacja

 

Ogłoszenie wyników tegorocznego egzaminu maturalnego podczas konferencji prasowej w CKE

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała dziś, 4 lipca br. wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego. Świadectwo dojrzałości uzyskało 80,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. [79,7% w 2018]* Spośród absolwentów liceów maturę zdało 86,4 proc., a wśród absolwentów techników – 70,5 proc.

 

-Tegoroczna zdawalność matur utrzymała się na bardzo podobnym poziomie, jak w poprzednich latach. Widać więc, że poziom trudności zadań egzaminacyjnych również jest na podobnym poziomie powiedział Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podczas konferencji w siedzibie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na której zostały zaprezentowane wstępne wyniki egzaminu dojrzałości.

 

Minister wyraził także zadowolenie z pozytywnego i spokojnego przebiegu wszystkich egzaminów maturalnych. Zaznaczył, że już od rana uczniowie i rodzice mogli sprawdzać wyniki matury, a system został odpowiednio przygotowany na zwiększoną liczbę odwiedzin. […]

 

Czytaj dalej » 

 

Dziś „Rzeczpospolita” zamieściła obszerny tekst, zatytułowany „RPO: nauczyciele nie przesadzają z pracami domowymi”. Jest to informacja o odpowiedzi, jakiej po ponad pięciu miesiącach od wysłania do MEN swego pisma w sprawie przeciążenia uczniów pracami domowymi od resortu edukacji. Pismo ze stycznia tego roku adresowane było do minister Anny Zalewskiej. Jak nie trudno zauważyć – adresatka nie uznała tej sprawy za godną udzielenia niezwłocznej odpowiedzi na pismo RPO, i ostatecznie – już po jej odejściu do PE – odpowiedź nadesłał wiceminister Maciej Kopeć. Oto najważniejsze fragmenty artykułu z „Rzeczpospolitej”: […]

 

 

O tym, czy i jakie prace domowe zadawać swoim uczniom (w znaczeniu ilościowym i jakościowym), decyduje nauczyciel organizujący proces dydaktyczno-wychowawczy – odpowiedział RPO wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Celem prac domowych jest wspomaganie pracy dydaktycznej, pod warunkiem, że uczeń opanował treści nauczania w czasie zajęć i jest w stanie samodzielnie wykonać zadania domowe. Nakłada to na nauczyciela obowiązek zadawania takich prac domowych, do których uczeń został przygotowany.

 

Samodzielne wykonanie pracy domowej powinno być dla ucznia źródłem satysfakcji i motywacji do nauki. Podejmując decyzję co do liczby oraz jakości zadawanych prac, nauczyciel powinien brać również pod uwagą obciążenie uczniów wynikające z realizacji programów nauczania innych przedmiotów. Im młodszy wiek dziecka, tym więcej czasu po powrocie ze szkoły powinno ono odpoczywać i bawić się. A im starszy uczeń i wyższy etap edukacyjny, tym cenniejsza jest jego praca samodzielna – wskazał wiceminister. […]

Nauczyciel nie ma obowiązku zadawania uczniom prac domowych. Za zgodność sposobu określania wymagań edukacyjnych z przepisami i statutem szkoły odpowiada zaś jej dyrektor.

 

Czytaj dalej »Foto: screen z relacji TVN24[www.fakty.tvn24.pl]

 

Iwona Michałek z min. Dariuszem Piontkowskim podczas dzisiejszej konferencji prasowej

 

 

Śpieszymy poinformować czytelników „Obserwatorium Edukacji”, że dziś została powołana Iwona Michałek (nie Machałek, jak pomylił jej nazwisko min. Piontkowski) na utworzone niedawnym Rozporządzeniem Rady Ministrów stanowisko Pełnomocnika rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły. Oto fragmenty teksu na ten temat ze strony TVN24 oraz link do źródła – z możliwością obejrzenia materiału filmowego z konferencji, podczas której została zaprezentowana nowa wiceminister edukacji:

 

Rząd powołał pełnomocnika do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły Pełnomocnik rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły. Brzmi tajemniczo – pytanie po co rządowi taka postać? Nauczyciele pytają, czy to będzie pomoc, czy kontrola?

 

-Chciałabym, żeby każde dziecko w szkole czuło się bezpiecznie, żeby dostało pomoc wtedy, kiedy jej potrzebuje – mówi Iwona Michałek, pełnomocnik rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły. Tylko jak to zrobić? – Po to tu jestem, żeby to przemyśleć – przyznaje nowa pełnomocnik zaledwie kilka godzin po pierwszej wspólnej konferencji z ministrem.

 

Jest to funkcja wspomagająca rodzinę. Tu będą również te elementy związane z bezpieczeństwem ucznia, wyeliminowaniem, czy ograniczeniem przynajmniej agresji rówieśniczej – tłumaczy powstanie nowego stanowiska Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej.

 

Jaki jest więc plan pani pełnomocnik na poprawę bezpieczeństwa w szkołach?Planu gotowego nie mam – odpowiada Iwona Michałek i dodaje, że po trzech miesiącach chciałaby przedstawić „analizę tego, co jest; wniosków okrągłostołowych i zaproponować już pierwsze zmiany prawne”. Do listy już wymienionych zadań trzeba dopisać nauczanie tolerancji i szacunku do innych, bo pani pełnomocnik chce – jak mówi – „by szkoła była przyjazna dla wszystkich”, niezależnie od płci, pochodzenia, orientacji seksualnej Wakacje i kampania Wiceminister obejmuje funkcję w czasie, gdy w szkołach trwają wakacje, a w polityce zaczyna wyborcza kampania. – Rzeczywiście jest mało czasu, ale ja jestem osobą dosyć pracowitą – deklaruje Iwona Michałek. […]

 

 

Wiceminister Michałek to posłanka PiS związana z Porozumieniem Jarosława Gowina. Była nauczycielką biologii [w szkołach wiejskich i miejskich (WK)], pracowała w kuratorium oświaty, w kujawsko-pomorskim [Była tam wizytatorem, dyrektorem, wicekuratorem i pełniła obowiązki kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty (WK)] była rzecznikiem praw ucznia. Miała krótki [roczny (WK)] epizod w Platformie. W Sejmie znana jest jako szefowa zespołu do spraw motocyklistów i quadowców.

 

 

Cały tekst informacji „Rząd powołał pełnomocnika do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.fakty.tvn24.pl

 

 

Zobacz także:

 

OKO.press: „Zwalczała strajki i „kastę sędziowską”, broniła Rydzyka. Pełnomocniczka ds. wychowawczej funkcji szkoły”  –  TUTAJ

 

Wszystko o Iwonie Michałek w roli posłanki na Sejm    –    TUTAJDziś „ukradliśmy” tytuł naszej aktualności redakcji Radia Łódź. Nie ma powodu aby „wymyślać proch”, gdy już inni, bardzo trafnie i lapidarnie to uczynili. Oto obszerne fragmenty tej publikacji:

 

Foto: screen relacji TV TOYA [www.tvtoya.pl/news/show/22466,1]

 

Tomasz Trela przed siedzibą Urzędu Miasta Łodzi podczas dzisiejszej konferencji prasowej

 

 

Łódź, przynajmniej na razie, nie będzie realizowała zapowiadanego wcześniej programu darmowych obiadów dla uczniów szkół podstawowych. Według zapowiedzi z zeszłego roku pilotaż miał ruszyć w kilku szkołach od stycznia, a od września wszyscy uczniowie mieli korzystać z finansowanych przez miasto posiłków.

 

Jak tłumaczy wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela, zespół który opracowywał program doszedł do wniosku, że jego realizacja jest na razie niemożliwa. – Mimo naszych chęci, program w obecnym stanie infrastruktury placówek edukacyjnych nie może zostać zrealizowany. Nie chcemy wprowadzać, żadnych programów pilotażowych i wybierać jedną, dwie, lub trzy szkoły. Nie wiadomo jakim kluczem miałby nastąpić taki wybórwyjaśnia Trela.

 

Najważniejszym problemem mają być przede wszystkim niedostosowane stołówki i brak zaplecza kuchennego w większości szkół. W zespole, który miał opracować program, poza urzędnikami, pracowali społecznicy, którzy w zeszłym roku zgłosili pomysł wydawania dzieciom darmowych obiadów. Na razie nie skomentowali sprawy.

 

Wiceprzewodnicząca zespołu Agata Kobylińska wydała oświadczenie w tej sprawie. Sytuację komentują także radni opozycji. Zdaniem Marty Grzeszczyk z PiS przed wyborami władze Łodzi obiecywały wiele. – Wiarygodność polityków sprawdza się realizowanymi obietnicami. Prezydent Zdanowska i wiceprezydent Trela mówili w czasie kampanii wyborczej, że Łódź będzie pierwszym miastem w Polsce z darmowymi obiadami dla uczniów. Jestem zszokowana i zażenowana, tym jak można być tak nieodpowiedzialnym – mówi radna PiS. […]

 

 

Cały tekst informacji „Nie będzie darmowych obiadów dla uczniów łódzkich szkół podstawowych”    –    TUTAJ

 


Źródło: www.radiolodz.pl

 

 

X           X           X

 

 

Informację o komunikacie przekazanym dziś przez wiceprezydenta Tomasza Trelę zamieścił także łódzki dodatek „Gazety Wyborczej”. Oto początek artykułu Szymona Bujalskiego:

 

Czytaj dalej » 

Gdyby nie nasze systematyczne wizyty na portalu Prawo.pl, zapewne przeoczylibyśmy historyczną decyzje polskiego rządu o ustanowieniu pełnomocnika do spraw funkcji wychowawczej szkoły. Tym bardziej, ze – jak dotąd – na oficjalnej stronie MEN ic na ten temat nie ma. Dzień po tym, jak Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1194  –  28 czerwca Monika Sewastianowicz zamieściła na owym portalu syntetyczną informację, wzbogaconą o wypowiedzi ministra Piątkowskiego i prezesa Broniarza:

 

 

Głównym zadaniem nowego pełnomocnika będzie analiza przepisów i wspomaganie wychowawczej roli rodziny. Stworzenie nowej funkcji ma służyć również ograniczeniu zjawiska przemocy w szkołach. Rozporządzenie już obowiązuje.

 

Chcielibyśmy szczególnie wyeksponować elementy wychowawcze szkoły – zaznaczył szef MEN –  Dlatego uznaliśmy, że warto by pojawił się kolejny sekretarz stanu, który z pozycji już nie tylko dyrektora, ale przede wszystkim typ sprawom się poświecił. I z tego, co pamiętam chyba od 1 lipca pojawi się ten pełnomocnikpoinformował minister.

 

[…] Pełnomocnikiem zostanie jeden z wiceministrów edukacji. Do jego kompetencji należeć będzie:

 

-analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie wychowawczej funkcji szkoły i placówki, w szczególności przepisów prawa i rozwiązań dotyczących wspomagania przez szkołę i placówkę wychowawczej roli rodziny;

 

-analiza propozycji zgłaszanych przy „Okrągłym stole” edukacyjnym w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki;

 

-przygotowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, w tym projektów programów rządowych w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

 

 

Wydaje mi się, że nauczyciele mają taki poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji, że z problemami wychowawczymi przy elemencie wsparcia pedagogów, psychologów, terapeutów pewnie byliby sobie w stanie sami poradzić. Dla mnie jest to pewna nowa informacjaocenił Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

 

Źródło: www.prawo.pl

 

 

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do pełnej treści omawianego rozporządzenia   – TUTAJ

 

 

Komentarz redakcji:

 

Wszystkich, którzy z powodu wieku nie mogą pamiętać systemu szkolnego przed 1991 rokiem informujemy, że do wejścia w życie właśnie w tym roku Ustawy o systemie oświaty funkcjonowały w każdym z 49 województw Kuratoria Oświaty i Wychowania. Ustawa ta już w paragrafie 1. informowała, że „system oświaty zapewnia w szczególności […] wspomaganie wychowawczej roli rodziny.” I to w duchu ówczesnego przekonania twórców popeerelowskiego szkolnictwa ustawa ta zdecydowała, że od wychowania są rodziny, nie kuratorzy i dlatego z nazwy wojewódzkiego przedstawiciela ministra edukacji wykreślono słowo „wychowania”.

 

Najnowsza decyzja rządu sprawiła, że zaczynamy obawiać się, iż ten nowy urząd owego pełnomocnika tak naprawdę jest zawoalowaną formułą sprawowania nadzoru nad realizacją prze szkoły (czytaj – nauczycieli) „jedynie słusznej linii kształtowania Nowego Polaka”. [WK]

 Zdecydowałem, że – choć dziś także żar leje się z nieba – to jednak napiszę kolejny felieton. Bo wszak nie ogłosiłem – jak uczynił to wczoraj czołowy bloger z branży edukacyjnej – dwumiesięcznych wakacji. Z resztą – jakie to wakacje mogą należeć się emerytowi….

 

Rozmyślając o tym co powinno stać się tematem tego tekstu miałem kilka pomysłów: o moim rozczarowaniu tematyką problemów rozważanych przy tzw. „kwadratowym stole”, o właśnie ujawnionych skutkach „postawienia się” łódzkiego magistratu kuratorowi Wierzchowskiemu i „dogorywaniu” naszych gimnazjów „w pojedynkę” (b. duża liczba nauczycieli tychże w roli bezrobotnych), czy o ewentualnych skutkach powierzenia w ramach sztabu wyborczego PO-KO „spraw edukacji i szkolnictwa” prezydentowi Sopotu…

 

Ten ostatni temat, w pewnym stopniu, został już przeze mnie skomentowany w ramach zamieszczonego pod informacją o tym „Komentarza redakcji”. O 348 nauczycielach zwolnionych w konsekwencji ostatecznego wygaśnięcia łódzkich gimnazjów też w zasadzie – w takim samym trybie – wyraziłem, acz lapidarnie, swój pogląd. A za mało wiem o pracy przy „kwadratowym stole”, by – bez narażania się na zarzut o niepoparte faktami zarzuty – cokolwiek komentować.

 

Cóż mi zatem pozostało? Mam pisać o spotkaniu kierownictwa ZNP z nowym ministrem edukacji? I jakiż byłby „w tym temacie” felietonowy „smaczek”? Wszak całe to wydarzenie to taki „stały element gry” na boisku, zwanym „Centrum Dialogu Społecznego”. Spotkanie odbyło się „na wniosek ZNP” – żeby nie było, że związek bojkotuje nowego szefa resortu, a tenże nie mógł odmówić spotkania, aby – po tym jak dzień wcześniej spotkał się z przedstawicielami KSOiW NSZZ „Solidarność” – nie dać związkowcom z ZNP argumentu, że nierówno traktuje centrale nauczycielskich związków zawodowych. A kto i co tam mówił – każdy może sobie przeczytać i wyciągnąć – moim zdaniem – oczywiste wnioski.

 

W zasadzie pozostało mi tylko jedno: podzielę się moim – egoistycznym – zadowoleniem, że nie jestem dyrektorem mojej „Budowlanki” i nie muszę przeżywać stresu, jaki bez wątpienia towarzyszy od kilku dni nie tylko aktualnej dyrektorce tej szkoły, ale w zasadzie wszystkim dyrektorkom i nielicznym dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w czasie, gdy już znane są efekty internetowej rekrutacji. A temat musi być trudny, sądząc po tym, że do dziś żadna redakcja naszych lokalnych mediów nie zamieściła na ten temat, choćby bardzo lapidarnej, informacji.

 

Czytaj dalej »Gdy mówi się o młodych osobach w Internecie, głównie zwraca się uwagę na zachowania niebezpieczne czy nawet patologiczne, trolling i hejt. NASK postanowił podjąć próbę wprowadzenia pewnego balansu i przeprowadził badanie wśród tych, którzy wykazują pozytywne zaangażowane w sieci. Tak powstał raport „Pozytywny Internet i jego młodzi twórcy”.

 

Do badania zaproszono 100 internetowych twórców w wieku od 13 do 18 lat, zajmujących się pokazywaniem, pisaniem lub mówieniem na najrozmaitsze tematy, które ich pasjonują: od muzyki i filmu, przez fotografię i podróże, aż po zwierzęta i sport.

 

Co ich zainspirowało czy też zmotywowało do tego, by przedstawić to szerszej widowni? Przede wszystkim chęć ekspresji i samorozwoju, rówieśnicy oraz inni internauci. To, że kontynuują to dziś, jest zaś w dużej mierze powiązane z tym, że (szczególnie na początku swojej drogi) otrzymali pozytywne reakcje ze strony odbiorców.

 

W przypadku młodych internetowych twórców – sfery ich życia online i offline przenikają się wzajemnie. Różnie postrzegają swoje funkcjonowanie w tych wymiarach.  Dla części z nich to jeden świat, dla innych – dwa zupełnie inne światy. Wielu uważa też, że działania online inspirują ich aktywność offline lub odwrotnie” – dodał Marcin Bochenek z NASK, jeden z autorów badania.

 

 

Źródło: www.benchmark.pl

 

 

Pyżalski, J. (red.) Pozytywny intenet i jego młodzi twórcy. Dobre i złe wiadomości z badań jakościowych. Warszawa: NASK: Państwowy Instytut Badawczy   –   TUTAJFoto: www.znp.edu.pl

 

 

W piątek, 28 czerwca br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze spotkanie kierownictwa ZNP z nowym ministrem edukacji Dariuszem Piontkowskim.

 

ZNP reprezentowali: Sławomir Broniarz, prezes ZNP oraz wiceprezesi ZG ZNP: Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik.

 

Przedstawiciele ZNP przekazali ministrowi wyniki badania ankietowego ZNP na temat biurokracji w szkole i poruszyli najważniejsze problemy w oświacie. Te problemy to przede wszystkim:

 

-jakość kształcenia

,

-wynagrodzenia nauczycieli w kontekście kolejnego roku i przyszłych lat,

 

-zapis w Karcie Nauczyciela mówiący o tym, że tegoroczne podwyżki obowiązują tylko od 1 września do 31 grudnia br.,

 

-brak dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli wychowania przedszkolnego (efekt porozumienia rządu z oświatową „S”),

 

-wynagrodzenia pracowników szkolnej administracji i obsługi,

 

-sytuacja budżetowa jednostek samorządu terytorialnego w kontekście nowych zadań i braku ich finansowania,

 

-narastający brak nauczycieli kształcenia ogólnego, przedszkolnego i branżowego,

 

-nauczanie indywidualne.

 

Czytaj dalej »Dla wielu politycznym wydarzeniem wczorajszego dnia była konferencja prasowa, na której – cytując tytuł informacji TVN24 – „Opozycyjna koalicja zaprezentowała sztab wyborczy. ‚To jest nowy początek'”. Oto jej fragment:

 

(…) W środę w Warszawie z dziennikarzami spotkali się liderzy ugrupowań i środowisk, które zamierzają stworzyć opozycyjną koalicję na jesienne wybory parlamentarne. Byli to między innymi: przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, sekretarz generalny Nowoczesnej Adam Szłapka, liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, prezydent Sopotu Jacek Karnowski, prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. Na jego czele stanął poseł PO Krzysztof Brejza. (…) [Źródło: www.tvn24.pl]

 

 

Więcej informacji zawiera artykuł „Koalicja Obywatelska przedstawiła sztab wyborczy. Na czele Krzysztof Brejza”, zamieszczony na tronie portalu „Wirtualna Polska”:

 

(…) Na czele sztabu wyborczego stanie Krzysztof Brezja.Gwarantujemy fachowość, determinację odwagę i pokorę. Będziemy ciężko pracować i zabieramy się do tego dzisiaj – wyjaśnił lider zespołu. (…) W jego skład wejdzie Małgorzata Kidawa-Błońska, która zajmie się organizacjami pozarządowymi i działaniami na rzecz frekwencji. Adam Szłapka z Nowoczesnej będzie sekretarzem i koordynatorem 16 sztabów wojewódzkich i 41 okręgowych. Za sprawy kobiet i ochronę środowiska odpowiedzialna będzie Barbara Nowacka z Inicjatywy Polskiej. Prezydentowi Sopotu Jackowi Karnowskiemu przypadło szkolnictwo i edukacja. (…) [Źródło: www.wiadomości.wp.pl]

 

 

Foto: Tomasz Gzell/PAP [www.wiadomosci.dziennik.pl]

 

Jacek Karnowski podczas wczorajszej konferencji prasowej – w środku, obok przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny

 

 

Rozwinięciem tego news’a o sztabie wyborczym PO – KO jest tekst zamieszczony na portalu <DO RZECZY>, zatytułowany „Brejza szefem sztabu wyborczego PO-KO. „Drużyna specjalistów od zwycięstw”. Oto fragment;

 

(…) Wiadomo, że w skład sztabu PO-KO weszli: Małgorzata Kidawa-Błońska (zajmie się sprawą NGO-sów i kampanią na rzecz wysokiej frekwencji), Adam Szłapka (sekretarz sztabu, będzie koordynować prace 16 sztabów wojewódzkich i 41 sztabów regionalnych), Barbara Nowacka (sprawy kobiet, ochrony środowiska), Jacek Karnowski (zajmie się sprawami edukacji, szkolnictwa).

 

-Drużyna specjalistów od zwycięstw. osób, które cechują się fachowością, determinacją i pokorą. Głęboka pokora, ciężka praca i słuchanie obywateli. To gwarantujemy – powiedział Krzysztof Brejza. (…)                                                                                                                                                  [Źródło: www.bojanczyk.dorzeczy.pl]

 

 

 

Komentarz redakcji

 

Czytaj dalej »