W poniedziałek 16 listopada na stronie ZNP zamieszczono takie oto zaproszenie:

 

 

Prosimy nauczycieli i nauczycielki o udział w krótkim badaniu sondażowym na temat warunków zdalnej pracy. To tylko 5 pytań (plus dwa pytania w ramach metryczki).

 

Wyniki badania zostaną wykorzystane do dalszych działań na rzecz usprawnienia zdalnej nauki oraz zapewnienia nauczycielom odpowiednich warunków pracy i możliwości jak najszerszego udziału w doskonaleniu zawodowym.

 

Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety do 23 listopada.

 

Dziękujemy!

ANKIETA TUTAJ

 

 

Źródło: www.znp.edu.pl

  

Wczoraj (17 listopada) na stronie „Gazety Prawnej” zamieszczono artykuł, zatytułowany „Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej – 5 lat później [RAPORT]” Oto początkowe akapity tego tekstu:

 

Grupa ekspertów Open Eyes Economy HUB stworzyła raport „Państwo i my – osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej – 5 lat później” pod redakcją prof. Jerzego Hausnera, w którym prezentuje szeroką analizę polskiej państwowości z uwzględnieniem poszczególnych sektorów. […]

 

 

Pięć lat wcześniej – osiem grzechów głównych

 

W raporcie „Państwo i my” eksperci zwracają uwagę m.in. na brak wyobraźni strategicznej i suwerennej myśli rozwojowej. Według nich w przypadku nadzwyczajnego wydarzenia o dużej skali państwo nie podejmuje natychmiastowych skutecznych działań zaradczych i ratunkowych. Pełne działania naprawcze wychodzą mu jeszcze gorzej, podobnie jak zmiany strukturalne, które mogą zapobiec negatywnym wydarzeniom bądź ograniczyć ich skutki. Kraj traci zdolność do uruchamiania zbiorowego wysiłku, który jest niezbędny, aby osiągać długofalowe cele i ze skutecznością odpowiadać na wyzwania. Nieskuteczne działania podejmowane ad hoc osłabiają przywództwo państwowe. […]

 

Druga część raportu „Państwo i my” to szczegółowa analiza dotycząca gospodarki, ochrony zdrowia, samorządności terytorialnej, społeczeństwa obywatelskiego, kultury, edukacji i kompetencji oraz gospodarowania wodą w kontekście kryzysu wywołanego koronawirusem. Została opracowana na podstawie 82 alertów opracowanych przez 8 zespołów eksperckich, 7 raportów syntetycznych podsumowujących te alerty oraz 25 dodatkowych ekspertyz. Blisko 150 ekspertów zajmujących się różnymi dziedzinami życia społecznego i gospodarczego od marca br. analizowało sytuację wywołaną pandemią COVID-19, opisywało, jaki wpływ wywierała na owe dziedziny, oraz formułowało rekomendacje potrzebnych działań. Eksperci pracowali jako wolontariusze. […]

 

 

Edukacja i kompetencje

 

Czytaj dalej »Kontynuując nasze poszukiwania na stronie ŁKO aktualnego terminarza Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych [przypominamy: stan z 12 listopada, udokumentowany w naszym materiale: Łamigłówki i preferencje oficjalnej strony Łódzkiego Kuratorium Oświaty, oraz z 16 listopada: Za lojalność i zasługi, za staż w tym urzędzie długi…], dzisiaj także wejrzeliśmy pod wiadomą zakładkę, i… i SUKCES! Oto co tam zobaczyliśmy:

 

 

Terminarz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2020/2021” – plik do pobrania w formacie .doc – TUTAJ

 

 

Zainteresowani organizacją szkolnego etapu z fizyki, geografii i j. francuskiego niechaj tam zajrzą już teraz, gdyż będą je musieli przeprowadzić – odpowiednio – w dniach 25, 26 i 27 listopada!

 

I tylko zaskoczyła nas możliwość posługiwania się przez redaktora(ów) oficjalnej strony ŁKO zaawansowaną techniką (z kategorii filmów science fiction) podróży w czasie: przy zamieszczonej dziś lub wczoraj o bardzo, bardzo późnej porze informacji, widnieje data < Listopad 12, 2020 >.Wszystkich, którzy nie mogli wczoraj śledzić uroczystości wręczenia nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” informujemy o finale tego wydarzenia:

 

Znamy laureatów 14. edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”

 

Foto: www.efc.edu.pl

 

W tym roku Kapituła Nagrody wyróżniła Agnieszkę Jankowiak-Maik, nauczycielkę historii i wiedzy o społeczeństwie w III Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, aktywistkę edukacyjną, autorkę bloga „Babka od histy”, redaktorkę naczelną serwisów internetowych CiekawostkiHistoryczne.pl i TwojaHistoria.pl. Laureatka otrzymała statuetkę oraz nagrodę finansową w wysokości 15 tys. zł.

 

Agnieszka Jankowiak-Maik została doceniona za konsekwencję w działaniu na rzecz budowania szkoły otwartej na zmieniający się świat, pokazującej jak obcować z innością, otwartej na uczenie się od uczniów, wrażliwej na potrzeby słabszych i wykluczonych, budującej kompetencje, które pozwalają pogłębiać relacje międzyludzkie.[…]

 

Wyjątkowo w tym roku Kapituła podjęła decyzję o przyznaniu nagrody specjalnej Dariuszowi Martynowiczowi, nauczycielowi języka polskiego w Zespole Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, jednemu z inicjatorów akcji lokalnej „Region-mural Kliszczacy”.

 

Czytaj dalej »Foto: www.prawo.pl

 

Dzisiaj proponujemy lekturę tekstu zaczerpniętego z portalu mama:Du, zatytułowanego Ta nauczycielska metoda pogłębia podziały i wzbudza strach. Znamy ją wszyscy, dzieci też”. Jego autorka – Sandra Skorupa podjęła w nim nieczęsto nagłaśniany temat, który w minionych latach był przez nikogo nie kwestionowaną, oczywistością, lecz który współcześnie nabrał zupełnie nowego znaczenia. Tym tematem jest publiczne ogłaszanie, na forum wszystkich uczniów klasy, jaką kto otrzymał ocenę ze sprawdzianu czy innej pracy.

 

Oto fragmenty tego tekstu i link do jego pełnej wersji:

 

Przyspieszone bicie serca, spocone dłonie i skurcze żołądka to uczucia towarzyszące wielu uczniom podczas ogłaszania szkolnego „wyroku”. Bo właśnie w ten sposób uczniowie nazywają lekcje, podczas których nauczyciel czyta na głos na forum klasy oceny z kartkówek czy sprawdzianów. Psychologowie tłumaczą, komu służą oceny i jak oswoić dziecko z czytaniem ich na głos.

 

 

Czytanie ocen na głos na forum klasy

 

Docierają do nas głosy, że wciąż w wielu szkołach nauczyciele praktykują czytanie ocen na głos. Część pedagogów wskazuje, że nie jest to zgodne z RODO i mieli w swoich placówkach szkolenia w tym zakresie. W niektórych szkołach zakazuje się nie tylko czytania na głos ocen, ale również nazwisk.

 

Czytaj dalej »Foto: www.google.com

 

Dziś (16 listopada) na „Portalu Samorządowym” zamieszczono komunikat:

 

88 tysięcy podpisów pod petycją o odwołanie Przemysława Czarnka

 

Jutro w Sejmie, Senacie i kancelarii Premiera złożona zostanie petycja o odwołanie Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. 88 tys. podpisów w tej sprawie zebrała inicjatywa „STOP deMENtażowi edukacji”.

 

Za inicjatywą stoją nauczyciele szkolni i akademiccy, pracownicy naukowi i studenci.

 

Jak piszą, jeszcze przed zaprzysiężeniem kandydatura Przemysława Czarnka budziła sprzeciw dużej części środowiska naukowego, ponieważ „polityk ten wsławił się licznymi wypowiedziami o charakterze szowinistycznym, mizoginicznym oraz nienawistnym wobec osób nieheteronormatywnych„. Podczas sprawowania urzędu natomiast „dopuścił się otwartych gróźb pozbawienia środków finansowych tych uczelni, które umożliwiły pracownikom i studentom wzięcie udziału w ogólnopolskich protestach przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego oraz prześladowania nauczycieli, którzy zaangażowali się w ten protest obywatelski„.

 

Zdaniem autorów inicjatywy Przemysław Czarnek łamie zasady równości obywatelskiej i działa w sprzeczności z misją edukacyjną resortu, którym zarządza.

 

Uczestnicy akcji zapowiadają, że jeśli ich protest zostanie zignorowany są gotowi przystąpić do kolejnych działań, ze strajkiem włącznie.

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 

 

Zobacz także: „Dziennik Łódzki” – „Strajk Kobiet pod Kuratorium Oświaty w Łodzi. Nie dla ministra Czarnka. Będzie petycja o zmianę nazwy al. Jana Pawła II w Łodzi!” – TUTAJ

 Dzisiaj na oficjalnej stronie ŁKO zamieszczono taki oto news:

 

Andrzej Krych nowym wicekuratorem oświaty

 

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powołał dziś nowego wicekuratora oświaty. Został nim Andrzej Krych, doświadczony i wieloletni pracownik Kuratorium Oświaty w Łodzi.

 

 

Nominację na to stanowisko wręczył kurator Waldemar Flajszer.

 

Wiedza, kompetencje  i bogate doświadczenie zawodowe wicekuratora Andrzeja Krycha są rękojmią, że na tym stanowisku będzie dobrze wypełniał swoje obowiązki – podkreślił kurator Waldemar Flajszer.

 

Andrzej Krych w Kuratorium Oświaty w Łodzi pracuje od 1998 roku. W ciągu 22 lat pełnił funkcje wizytatora, kierownika Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, dyrektora Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim, dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji oraz pełniącego obowiązki Łódzkiego Kuratora Oświaty.

 

 

Źródło:www.kuratorium.lodz.pl

 

 

 

P.s

 

Ale nadal nic się nie zmieniło w sprawie informacji o, rzekomo wznowionych, Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2020/2021 – zobacz TUTAJ

 Foto: www.wychowaniefizyczne.net

 

Zdjęcie jest ilustracją artykułu Piotra Nowaka „6 grzechów głównych nauczyciela wychowania fizycznego”, opublikowanego na portalu „wychowaniefizyczne.net

 

Wczoraj prof. Bogusław Śliwerski zamieścił na swoim blogu post, którego tytuł jest wystarczającym uzasadnieniem naszej decyzji, aby go bez zbędnych srótów zamieścić na OE: „Przemoc w szkole jako trauma w pamięci dorosłych”:

 

 

Pisze do mnie dorosła już osoba. Przypomniała mi swoim listem jakże aktualną tezę z psychoanalitycznych badań Alice Miller na temat toksycznego dzieciństwa. Jeszcze długo nasze społeczeństwo nie wyjdzie z aprobaty i aplikacji przemocy w instytucjach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.

 

Być może kary fizyczne i upokarzanie dzieci znika z większości szkół, to jednak zdarzają się tacy pseudonauczyciele kultury fizycznej, trenerzy sportowi, którzy uzurpują sobie prawo do tresowania dzieci i młodzieży. Niby nic takiego, ale kiedy na lekcji wuefu pojawia  się komentarz takiego toksycznego sadysty „Ja wam pokażę, już robić pompki, 20-30-40 …; biegać dookoła sali gimnastycznej – 10-20 -30 okrążeń …itd.”.  Są też i tacy, którzy nie reagują na szyderstwa jednych uczniów w stosunku do tych najsłabszych, najmniej sprawnych.

 

Po latach wraca to we wspomnieniach wywołanych jakimś impulsem. Tak pisze o tym wspomniany czytelnik bloga:

 

Proszę wybaczyć, że się ośmielam, ale chciałbym nieśmiało zapytać o rzecz delikatną, a mianowicie przeszłość związaną z moją szkołą podstawową. Otóż, rzecz miała miejsce w latach 1993 – 1997, miałem wówczas wychowawcę, który rozpoczynał wówczas swoją pracę w szkole podstawowej na wsi, w księstwie łowickim…  Ów nauczyciel znęcał się nade mną, raz nawet w sposób bestialski wyszarpał mnie za uszy przy całej klasie, w obecności nauczycielki od języka polskiego. Za co? Za nic. A może tylko dlatego, że miał poczucie bezkarności,  może chciał się popisać przed swoją koleżanką z pracy? 


Nie mogłem zgłosić tego problemu dyrektorowi szkoły, gdyż on, chociaż nie bił, stosował przemoc mentalną. Wiedziałem, że nic nie mogę osiągnąć. Wstydziłem się o tym powiedzieć w domu, a właściwie wstydziłem się zachowania nauczyciela do dzisiaj. Nie byłem w tym odosobniony, bo bił nie tylko mnie, ale także innych uczniów. 

 

Czytaj dalej »W dzisiejszym felietonie szerzej skomentuję problem, na który zwrócił uwagę dr Tomasz Tokarz w poście na swoim fejsbukowym profilu, którego obszerne fragmenty, opatrzone tytułem „Tokarz szczery do bólu: W szkołach nic się nie zmienia bo… minister nie zarządził” zamieściłem we wtorek 10 listopada.

 

Zacznę od przywołania pierwszego akapitu tego tekstu:

 

Słyszę czasem tezę, że wiadomo co robić, ale nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia, bo mało kto chce realnej zmiany. Środowisko nauczycielskie będzie dużo o zmianie opowiadać i formułować kolejne postulaty, ale to jest tylko taki manewr odwracający uwagę, mający zasugerować, że dopiero musi przyjść zmiana odgórna, by naprawić sytuację, no a skoro zmiany nie zadekretowano – to trzeba robić, to co się robiło (czyli kartkówki, odpytywania i ocenianie).”

 

Ja odebrałem ten tekst jak próbę (rozpaczliwą) sprowokowania nauczycieli – czytelników postów dra Tokarza na jrgo profilu – do sprzeciwu, że się myli, że to nieprawda, że przecież my działamy, zmieniamy nasze szkoły, zmieniamy siebie, swoje postawy do uczniów, do procesu edukacji szkolnej…

 

Ale jedynym odzewem było osiem zamieszczonych pod postem komentarzy – zobacz TUTAJ

 

Moim zdaniem tylko jeden z nich – Wiesława Mariańskiego zawierał myśl, która była odpowiedzią na istotę problemu, sformułowanego w zdaniu: „ Nic się nie zmienia, bo mało kto chce realnej zmiany”. Oto co napisał Wiesław Mariański:

 

Zdecydowana większość ludzi, a nauczyciele są ludźmi, nie jest gotowa do zmiany, nie ma zdolności do zmienia siebie samego od wewnątrz.”

 

I ta teza stała się inspiracją do moich na ten temat przemyśleń:

 

Zacznę od tego, że do żadnych konstruktywnych wniosków nie mogą prowadzić uogólnienia, traktowanie ludzkich zbiorowości – terytorialnych, wyznaniowych czy zawodowych jako jednolitej pod względem posiadanych cech społeczności. Bo wszyscy Ślązacy to…, bo wszyscy mahometanie to…, bo wszyscy nauczyciele…

 

Czytaj dalej » 

Uroczystość ogłoszenia laureata lub laureatki Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” jest unikalną okazją, by wysłuchać i poznać 10 nauczycieli i nauczycielek, którzy i które:

 

-uczą i wychowują w duchu dialogu, tolerancji oraz poszanowania dla innych,

 

-inspirują do działań zgodnych z tymi wartościami,

 

-odgrywają aktywną rolę w swojej szkole oraz społeczności lokalnej.

 

 

W programie m.in.:

 

-Ogłoszenie laureata bądź laureatki Nagrody oraz osób wyróżnionych spośród 10 nominowanych nauczycieli i nauczycielek

 

-Rozmowa z wszystkimi nominowanymi osobami, którą poprowadzi Alicja Pacewicz, ekspertka edukacyjna Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

Wierzymy, że udział w tym wydarzeniu może być dla wielu z Was źródłem inspiracji, nadziei i energii do działania.

 

Serdecznie zapraszamy – 16 listopada 2020 r. o godzinie 16:00.

 

Transmisja odbędzie się na naszym profilu na Facebooku!

 

https://www.facebook.com/fundacjaCEO/