Archiwum kategorii 'Eseje i wywiady'

Wywiad z Lidią Aparta, nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi,

laureatką II miejsca w konkursie „Innowacyjny Nauczyciel 2013”

 

       foto AnnaKoludo

                              Foto: Anna Koludo

Lidia Aparta z dyplomem konkursu „Innowacyjny Nauczyciel 2013”

 

 

Włodzisław Kuzitowicz, „Obserwatorium Edukacji”: Jest Pani laureatką II miejsca w konkursie „Innowacyjny Nauczyciel 2013 r.”. Na czym polegała innowacja Pani autorstwa, która zyskała takie uznanie jury tego konkursu?

 

Lidia Aparta: Uczestnictwo w konkursie Innowacyjny Nauczyciel 2013 polegało na przedstawieniu projektu (scenariusza) lekcji dowolnego przedmiotu lub zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Zgłoszona do konkursu praca, pt. „Od quizu do testu – zdobywamy wiadomości z BRD”, dotyczy zajęć pozalekcyjnych koła informatycznego. Innowacja polegała na przeprowadzeniu zajęć, podczas których uczniowie, bazując na wcześniej zdobytej wiedzy i doświadczeniu, przygotowali materiały edukacyjne z wychowania komunikacyjnego dla swoich młodszych kolegów.  W efekcie ich pracy powstał zbiór krzyżówek, quizów, puzzli i testów, wykonanych z wykorzystaniem aplikacji internetowej LearningApps. Ocenie konkursowej podlegała również strona internetowa mojego autorstwa, stworzona dla uczniów przygotowujących się do uzyskania karty rowerowej. Na stronie znajduje się m.in. Program BRD stanowiący kompendium wiedzy z bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla uczniów szkoły podstawowej.

  Czytaj dalej »Wywiad z Teresą Łęcką, dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 19

im. Karola Wojtyły w Łodzi.

 

Włodzisław Kuzitowicz, red. „Obserwatorium Edukacji”: Jednym z priorytetów władz Miasta Łodzi było przywrócenie właściwej rangi szkolnictwu zawodowemu i dążenie do zwiększenia rekrutacji absolwentów gimnazjów do klas pierwszych szkół zawodowych. Jednak nie wszędzie to się udało. Z posiadanych przez OE informacji wynika, że w kierowanym przez Panią zespole szkół to się powiodło. Jakimi sposobami udało się odbudować zawodowy profil tej szkoły?  

 

Teresa Łęcka, dyrektor ZSP Nr. 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi: Filozofia naszej szkoły polega na poszukiwaniu  systemowych rozwiązań dla jej rozwoju i zajęcia stosownego miejsca w systemie łódzkiej edukacji.  Sens naszych działań ukryty jest  w ludziach. To ludzie, którzy pracują w ZSP 19, którzy tu się uczą, posiadają duży  potencjał. Pozytywna energia, która w nich tkwi, a może także ta, która jest w murach naszej szkoły, szkoły  o 144 letniej historii, sprawiają, że po okresie kilkunastu lat regresu, powróciło kształcenie zawodowe. Obecnie ZSP 19  prowadzi kształcenie w dziewięciu  zawodach (informatyk, analityk, logistyk, spedytor, włókiennik, weterynarz, fotograf, fototechnik, t. włókienniczych wyrobów dekoracyjnych) skutecznie odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy.

Czytaj dalej »