Archiwum kategorii 'z gimnazjów'

W miniony poniedziałek, 12 października, w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi odbyła się uroczystość nadania imienia Stanisława Barańczaka klasom dwujęzycznym prowadzonym w tej szkole od siedmiu lat.

 

SONY DSC

Przemawia mgr Bogusław Olejniczak – dyrektor PG Nr1 w Łodzi

 

 

Stanisław Barańczak niewątpliwie stanowi doskonały wzór dla uczniów klas dwujęzycznych. Sam posługiwał się biegle dwoma językami, polskim – językiem ojczystym, oraz angielskim – językiem emigracji. Jego dwujęzyczność pozwoliła mu wykładać na jednym z najlepszych uniwersytetów amerykańskich – Harvard University, a także odnosić sukcesy w pracy tłumacza, przekładając na język polski najwybitniejszych poetów anglojęzycznych. Był również znakomitym polskim poetą i krytykiem literackim, znanym z zamiłowania do języka. W swoim życiu zawsze pozostawał wierny najwyższym wartościom, walczył z systemem totalitarnym pomimo represji. Zmarł w grudniu zeszłego roku.

 

 

Czytaj dalej »Wczoraj, 10 czerwca, w Szkole Podstawowej Nr 10 w Zduńskiej Woli odbył się IX etap „Sztafety żywieniowej”. Jest ona podzielona na dziesięć etapów. Każdy etap to spotkanie drużyn reprezentujących placówki Sieci. Odbywają się one raz w miesiącu, zawsze w innej placówce, która wtedy jest gospodarzem jej kolejnego etapu. Placówki przekazują sobie „pałeczkę sztafety” – jest to jakiś składnik spożywczy, którego charakterystykę prezentują. „Sztafeta” jest kolorowa, co oznacza, że każdy etap określony jest innym kolorem, w którym dzieci i uczniowie poszukują i prezentują zdrowe składniki spożywcze i możliwości wykorzystania ich w kompozycji posiłku.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Ta cykliczna impreza, promująca w atrakcyjnej formie zdrowe nawyki żywieniowe, organizowana jest w ramach edukacyjno-ekologicznego projektu „Zdrowa i kolorowa sztafeta żywieniowa”. Jest on realizowany przez placówki zrzeszone w Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli.

 

 

Czytaj dalej »Z ponad dziesięciodniowym opóźnieniem zamieszczamy relację z Powiatowego Dnia Dziecka, jaki 28 maja, już po raz dwunasty, pod hasłem „Leśna Przygoda”, odbył się w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. W zabawie udział wzięło blisko 1000 dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół całego Powiatu.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Dzieciom towarzyszyli nauczyciele i rodzice oraz zaproszeni goście, m.in. wicestarosta powiatu Zduńska Wola, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, leśnicy Nadleśnictwa Kolumna i Poddębice oraz wielu innych. W zabawie udział wzięły również dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Głownie, przybyłe w ramach współpracy Zespołu Szkół z placówkami Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych w Łodzi.

 

 

Czytaj dalej »Klub Młodego Ekologa, działający w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej zorganizował w dniach 25-27 maja trzydniową „Leśną Szkołę” .Odbyła się ona w Kwaterze Myśliwskiej na terenie Leśnictwa Wilamów, wchodzącym w obszar Nadleśnictwa Poddębice.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Kwatera ta została udostępniona uczestnikom „Leśnej Szkoły” nieodpłatnie, dzięki współpracy Szkoły z Zarządem Koła Łowieckiego nr 1 „Rogacz” w Łodzi. Uczniowie wraz z opiekunami spali w nieodpłatnie wypożyczonych namiotach harcerskich – dzięki uprzejmości Komendanta Hufca ZHP W Zduńskiej Woli, z którym Szkoła współpracuje. Uczestnicy „Leśnej Szkoły” samodzielnie przygotowywali sobie posiłki z produktów częściowo przekazanych przez zaprzyjaźnionych ze Szkołą sponsorów oraz korzystali ze wsparcia szkolnej stołówki.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

W „Leśnej Szkole” udział wzięło 15 uczniów szkolnego Klubu Młodego Ekologa, wraz z ich nauczycielami. Gośćmi „Leśnej Szkoły” byli: Leśniczy Leśnictwa Wilamów Pan Tomasz Graf, Prezes Zarządu Koła Łowieckiego Nr 1 „Rogacz” w Łodzi Pan Czesław Kałużny oraz Łowczy Pan Sławomir Rybka. Zajęcia edukacyjno-przyrodnicze w terenie realizowały z uczniami także opiekunki Klubu Młodego Ekologa: Marta Pałuszyńska i Aneta Piontek.

 

Czytaj dalej »13 maja 2015r. uczniowie szkolnego Klubu Młodego Ekologa, pod kierunkiem opiekunek mgr Marty Pałuszyńskiej i mgr Anety Piontek, wzięli udział w XV Turnieju Wiedzy Ekologicznej, który odbył się w SOSzW w Łasku. W Turnieju startowało 8 drużyn reprezentujących gimnazja z powiatów całego regionu: z Kutna, ze Stemplewa, z Łasku, z Sieradza, z Warty, z Działoszyna, ze Zduńskiej Woli.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Zespół Szkół im. M. Grzegorzewskiej ze Zduńskiej Woli reprezentowali uczniowie: Sandra Kuś i Katarzyna Stefaniak z klasy III Gimnazjum oraz Dawid Małecki z klasy II Gimnazjum.

 

Czytaj dalej »9 maja 2015 roku, uczniowie Klubu Młodego Ekologa Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, pod kierunkiem opiekunek Klubu mgr Marty Pałuszyńskiej i mgr Anety Piontek oraz pod opieką mgr Agnieszki Pańko, wzięli udział w „Podchodach Leśnych w Dębowcu”, zorganizowanych w ramach działalności Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli. Głównym organizatorem zabawy było Publiczne przedszkole nr 3 w Zduńskiej Woli we współpracy z Leśnictwem Dębowiec podlegającym Nadleśnictwu Kolumna. W zabawie udział wzięło blisko 90 osób.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Spotkanie rozpoczął leśniczy Leśnictwa Dębowiec. Opowiedział dzieciom i młodzieży o największych zagrożeniach dla lasów i przypomniał, jak należy zachowywać się w lesie, by pobyt w nim był bezpieczny. Wskazał, jak postępować, w trudnych sytuacjach w lesie, np. podczas spotkania z dziką zwierzyną, podczas ukąszeń owadów. Przedstawił też zasoby przyrodnicze Leśnictwa Dębowiec. dzieci i młodzież pod kierunkiem Leśniczego ćwiczyły rozpoznawanie drzew po ich charakterystycznych cechach.

 
Czytaj dalej »20 kwietnia 2015 roku, o godzinie 17.00, w zduńskowolskim „Ratuszu” została uroczyście otwarta pokonkursowa wystawa prac plastycznych, pod hasłem „Jesteśmy Przyjaciółmi Lasu 2015”. Organizatorami wystawy były Sieć Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli, pod przewodnictwem Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej oraz zduńskowolskie Centrum Integracji „Ratusz”. Pomysłodawcami wystawy i koordynatorami organizacji tego wydarzenia były nauczycielki Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej – Panie Marta Pałuszyńska, Aneta Piontek, Agnieszka Pańko. Wystawa była jednym z wydarzeń lokalnych obchodów ogólnopolskiej akcji Towarzystwa Przyjaciół Lasu w Warszawie „Dni Przyjaciół Lasu 2015”, organizowanych przez Sieć w mieście. Honorowy patronat nad akcją w kraju objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Podobnie, jak ogólnopolska akcja, tak i wystawa, miała charakter edukacyjny. Celem jej było przybliżenie wszystkim wiedzy o polskich lasach i zwrócenie szczególnej uwagi na ich ważną rolę dla przyrody i ludzi oraz na potrzebę ich ochrony przed zgubnymi skutkami działalności człowieka. Miała też przybliżyć wszystkim wiedzę o ludziach, którzy o te lasy dbają.

 

Czytaj dalej »9 kwietnia 2015 roku na ulicach Zduńskiej Woli odbył się happening „Jesteśmy Przyjaciółmi Lasu 2015”. Akcja ta miała na celu przybliżenie wszystkim mieszkańcom miasta wiedzy o polskich lasach i zwrócenie uwagi na potrzebę ich ochrony oraz popularyzację wiedzy o ludziach, którzy o nie dbają. Organizatorem happeningu była Sieć Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli, której w tym mieście przewodzi Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej. Happening ów był pierwszym punktem programu lokalnych obchodów tej ogólnopolskiej akcji, organizowanych przez Sieć w Zduńskiej Woli.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Do udziału w Happeningu zduńskowolska Sieć zaprosiła przedstawicieli władz powiatu, miasta, okolicznych gmin, a także Nadleśnictw Poddębice i Kolumna oraz lokalne telewizje, prasę i radio. W akcji udział wzięło blisko 800 osób.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Gośćmi byli m.in. Starosta Powiatu Zduńska Wola Pan Wojciech Rychlik, Prezydent Miasta Zduńska Wola Pan Piotr Niedźwiecki, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Zduńska Wola Pani Krystyna Niewiadomska, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna, Leśnicy Nadleśnictw Kolumna i Poddębice. Nad bezpieczeństwem uczestników Happeningu czuwali policjanci Komendy Policji w Zduńskiej Woli oraz uczniowie szkół policyjnych w Wojsławicach
i Karsznicach.

 

Czytaj dalej »W lutym i w marcu placówki zrzeszone w Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli realizowały kolejne etapy projektu edukacyjno-ekologicznego „Zdrowa i kolorowa sztafeta żywieniowa”.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

VI etap „Sztafety” odbył się 23 lutego w Publicznym Przedszkolu nr 7 „Pod Zielonym Semaforem” w Zduńskiej Woli. Kolorem obowiązującym na tym spotkaniu był kolor biały. Królowały tam nabiał, czosnek i biała rzodkiew. Dzieci i młodzież prezentowały informacje o właściwościach białych warzyw i różnych produktów spożywczych. Z pomocą swoich nauczycieli i opiekunów przygotowały sałatki, twarożki, jogurty. Uczestnicy wzięli udział w konkursach i zabawach tematycznych.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Czytaj dalej »W minioną niedzielę już po raz trzeci samorząd uczniowski Gimnazjum nr 34 w Łodzi, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 był współorganizatorem, odbywającej się na terenie szkoły imprezy, której celem było zgromadzenie środków w ramach XXIII Finału WOŚP. Inicjatorem i głównym organizatorem tej akcji był pan Waldemar Ciesiołkiewicz z Łódzkiej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów i Weteranów.

 

Do samorządu uczniowskiego należało prowadzenie bufetu, gdzie za symboliczną kwotę można było kupić herbatę, kawę oraz ciasto domowej roboty, z którego dochód zasilił kwotę, uzyskaną z licytacji wielu drobnych przedmiotów, takich jak kalendarze, paletki do tenisa, koszulki, kartki okolicznościowe, obrazy, szaliki WOŚP itp. Uczniowie pomagali także przy sędziowaniu turnieju tenisa stołowego, jaki rozegrano w ramach tej imprezy. Oto zdjęcia, ilustrujące to wydarzenie:

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Czytaj dalej »