Archiwum kategorii 'z gimnazjów'

W środę, 8 marca, w Filii MDK w Karsznicach odbył się II Zduńskowolski Konkurs Recytatorski zduńskowolskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych. Tegoroczna edycja przebiegła pod hasłem „Na zimowo – bardzo zdrowo” i miała na celu promocję zdrowego styl życia.

 

Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli w konkursie tym był reprezentowany w dwu kategoriach. Jednak najlepiej sprawili się uczniowie gimnazjum, którzy zdobyli I miejsce w kategorii „Szkoły ponadpodstawowe”.

 

Zdobywcy I miejsca: NATALIA PICHLAK, BARTŁOMIEJ KĘPNIAK, DAMIAN KOLASA, KACPER BALCERZAK wraz z opiekunką Panią i Martą Pałuszyńską.

 

 

Ponadto dwie reprezentacje zdobyły wyróżnienia:

 

W kategorii „Przedszkole” – SZYMON RATAJCZYK I TOMASZ KRYSIA –  pod kierunkiem pań: Magdaleny Kłosek i Marii Gajki

 

 

W kategorii „Szkoły Ponadpodstawowe” – uczniowie klasy III ZU SZPdP: KRZYSZTOF KIKOWSKI, MATEUSZ MATUSIAK, DAMIAN OFMAN, ADAM GOŁDA – pod kierunkiem pani Moniki Frądczak

 

 

Podczas obrad Jury Na scenie odbywała się zabawa taneczna. Przedszkolaki z Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej świetnie bawiły się w gronie innych dzieci ze zduńskowolskich przedszkoli.

 

 

 

Z wykorzystaniem informacji i zdjęć

nadesłanych przez Martę Paluszyńską  z Z.Sz. im. M. Grzegorzewskiej w Zd. Woli

zredagował Włodzisław Kuzitowicz

 16 września 2016r. w Łodzi odbyła się konferencja ,,Edukacja ekologiczna – nowe możliwości”, w której udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych z terenu całego województwa łódzkiego. Konferencja została zorganizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

3

Reprezentantki Sieć Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli

 

Z Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli w konferencji uczestniczyły nauczycielki:  mgr Marta Pałuszyńska i mgr Agnieszka Pańko, reprezentując wspólnie z mgr Agnieszką Besser-Krysiak – nauczycielką Gminnego Przedszkola w CzechachSieć Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli.

 

2

Foto:www.zainwestujwekologie.pl

 

Czytaj dalej »Nie bacząc na sprzeciw związkowców z oświatowej „Solidarności” Urząd Miasta Łodzi zaprezentował wczoraj informator pt. „6 latki w szkole? Jesteśmy gotowi”. Trafi on w najbliższych dniach do rodziców przedszkolaków.

 

6-latki

 

Oto co na jego temat, a także szerzej o całej akcji promocji posyłania sześciolatków do łódzkich szkół podstawowych, napisał na swej stronie Tomasz Trela – Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi:

 

Czytaj dalej »W miniony poniedziałek, 12 października, w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi odbyła się uroczystość nadania imienia Stanisława Barańczaka klasom dwujęzycznym prowadzonym w tej szkole od siedmiu lat.

 

SONY DSC

Przemawia mgr Bogusław Olejniczak – dyrektor PG Nr1 w Łodzi

 

 

Stanisław Barańczak niewątpliwie stanowi doskonały wzór dla uczniów klas dwujęzycznych. Sam posługiwał się biegle dwoma językami, polskim – językiem ojczystym, oraz angielskim – językiem emigracji. Jego dwujęzyczność pozwoliła mu wykładać na jednym z najlepszych uniwersytetów amerykańskich – Harvard University, a także odnosić sukcesy w pracy tłumacza, przekładając na język polski najwybitniejszych poetów anglojęzycznych. Był również znakomitym polskim poetą i krytykiem literackim, znanym z zamiłowania do języka. W swoim życiu zawsze pozostawał wierny najwyższym wartościom, walczył z systemem totalitarnym pomimo represji. Zmarł w grudniu zeszłego roku.

 

 

Czytaj dalej »Wczoraj, 10 czerwca, w Szkole Podstawowej Nr 10 w Zduńskiej Woli odbył się IX etap „Sztafety żywieniowej”. Jest ona podzielona na dziesięć etapów. Każdy etap to spotkanie drużyn reprezentujących placówki Sieci. Odbywają się one raz w miesiącu, zawsze w innej placówce, która wtedy jest gospodarzem jej kolejnego etapu. Placówki przekazują sobie „pałeczkę sztafety” – jest to jakiś składnik spożywczy, którego charakterystykę prezentują. „Sztafeta” jest kolorowa, co oznacza, że każdy etap określony jest innym kolorem, w którym dzieci i uczniowie poszukują i prezentują zdrowe składniki spożywcze i możliwości wykorzystania ich w kompozycji posiłku.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Ta cykliczna impreza, promująca w atrakcyjnej formie zdrowe nawyki żywieniowe, organizowana jest w ramach edukacyjno-ekologicznego projektu „Zdrowa i kolorowa sztafeta żywieniowa”. Jest on realizowany przez placówki zrzeszone w Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli.

 

 

Czytaj dalej »Z ponad dziesięciodniowym opóźnieniem zamieszczamy relację z Powiatowego Dnia Dziecka, jaki 28 maja, już po raz dwunasty, pod hasłem „Leśna Przygoda”, odbył się w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. W zabawie udział wzięło blisko 1000 dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół całego Powiatu.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Dzieciom towarzyszyli nauczyciele i rodzice oraz zaproszeni goście, m.in. wicestarosta powiatu Zduńska Wola, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, leśnicy Nadleśnictwa Kolumna i Poddębice oraz wielu innych. W zabawie udział wzięły również dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Głownie, przybyłe w ramach współpracy Zespołu Szkół z placówkami Sieci Przedszkoli i Szkół Ekologicznych w Łodzi.

 

 

Czytaj dalej »Klub Młodego Ekologa, działający w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej zorganizował w dniach 25-27 maja trzydniową „Leśną Szkołę” .Odbyła się ona w Kwaterze Myśliwskiej na terenie Leśnictwa Wilamów, wchodzącym w obszar Nadleśnictwa Poddębice.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Kwatera ta została udostępniona uczestnikom „Leśnej Szkoły” nieodpłatnie, dzięki współpracy Szkoły z Zarządem Koła Łowieckiego nr 1 „Rogacz” w Łodzi. Uczniowie wraz z opiekunami spali w nieodpłatnie wypożyczonych namiotach harcerskich – dzięki uprzejmości Komendanta Hufca ZHP W Zduńskiej Woli, z którym Szkoła współpracuje. Uczestnicy „Leśnej Szkoły” samodzielnie przygotowywali sobie posiłki z produktów częściowo przekazanych przez zaprzyjaźnionych ze Szkołą sponsorów oraz korzystali ze wsparcia szkolnej stołówki.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

W „Leśnej Szkole” udział wzięło 15 uczniów szkolnego Klubu Młodego Ekologa, wraz z ich nauczycielami. Gośćmi „Leśnej Szkoły” byli: Leśniczy Leśnictwa Wilamów Pan Tomasz Graf, Prezes Zarządu Koła Łowieckiego Nr 1 „Rogacz” w Łodzi Pan Czesław Kałużny oraz Łowczy Pan Sławomir Rybka. Zajęcia edukacyjno-przyrodnicze w terenie realizowały z uczniami także opiekunki Klubu Młodego Ekologa: Marta Pałuszyńska i Aneta Piontek.

 

Czytaj dalej »13 maja 2015r. uczniowie szkolnego Klubu Młodego Ekologa, pod kierunkiem opiekunek mgr Marty Pałuszyńskiej i mgr Anety Piontek, wzięli udział w XV Turnieju Wiedzy Ekologicznej, który odbył się w SOSzW w Łasku. W Turnieju startowało 8 drużyn reprezentujących gimnazja z powiatów całego regionu: z Kutna, ze Stemplewa, z Łasku, z Sieradza, z Warty, z Działoszyna, ze Zduńskiej Woli.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Zespół Szkół im. M. Grzegorzewskiej ze Zduńskiej Woli reprezentowali uczniowie: Sandra Kuś i Katarzyna Stefaniak z klasy III Gimnazjum oraz Dawid Małecki z klasy II Gimnazjum.

 

Czytaj dalej »9 maja 2015 roku, uczniowie Klubu Młodego Ekologa Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, pod kierunkiem opiekunek Klubu mgr Marty Pałuszyńskiej i mgr Anety Piontek oraz pod opieką mgr Agnieszki Pańko, wzięli udział w „Podchodach Leśnych w Dębowcu”, zorganizowanych w ramach działalności Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli. Głównym organizatorem zabawy było Publiczne przedszkole nr 3 w Zduńskiej Woli we współpracy z Leśnictwem Dębowiec podlegającym Nadleśnictwu Kolumna. W zabawie udział wzięło blisko 90 osób.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Spotkanie rozpoczął leśniczy Leśnictwa Dębowiec. Opowiedział dzieciom i młodzieży o największych zagrożeniach dla lasów i przypomniał, jak należy zachowywać się w lesie, by pobyt w nim był bezpieczny. Wskazał, jak postępować, w trudnych sytuacjach w lesie, np. podczas spotkania z dziką zwierzyną, podczas ukąszeń owadów. Przedstawił też zasoby przyrodnicze Leśnictwa Dębowiec. dzieci i młodzież pod kierunkiem Leśniczego ćwiczyły rozpoznawanie drzew po ich charakterystycznych cechach.

 
Czytaj dalej »20 kwietnia 2015 roku, o godzinie 17.00, w zduńskowolskim „Ratuszu” została uroczyście otwarta pokonkursowa wystawa prac plastycznych, pod hasłem „Jesteśmy Przyjaciółmi Lasu 2015”. Organizatorami wystawy były Sieć Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli, pod przewodnictwem Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej oraz zduńskowolskie Centrum Integracji „Ratusz”. Pomysłodawcami wystawy i koordynatorami organizacji tego wydarzenia były nauczycielki Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej – Panie Marta Pałuszyńska, Aneta Piontek, Agnieszka Pańko. Wystawa była jednym z wydarzeń lokalnych obchodów ogólnopolskiej akcji Towarzystwa Przyjaciół Lasu w Warszawie „Dni Przyjaciół Lasu 2015”, organizowanych przez Sieć w mieście. Honorowy patronat nad akcją w kraju objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Podobnie, jak ogólnopolska akcja, tak i wystawa, miała charakter edukacyjny. Celem jej było przybliżenie wszystkim wiedzy o polskich lasach i zwrócenie szczególnej uwagi na ich ważną rolę dla przyrody i ludzi oraz na potrzebę ich ochrony przed zgubnymi skutkami działalności człowieka. Miała też przybliżyć wszystkim wiedzę o ludziach, którzy o te lasy dbają.

 

Czytaj dalej »