16 września 2016r. w Łodzi odbyła się konferencja ,,Edukacja ekologiczna – nowe możliwości”, w której udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych z terenu całego województwa łódzkiego. Konferencja została zorganizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

3

Reprezentantki Sieć Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli

 

Z Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli w konferencji uczestniczyły nauczycielki:  mgr Marta Pałuszyńska i mgr Agnieszka Pańko, reprezentując wspólnie z mgr Agnieszką Besser-Krysiak – nauczycielką Gminnego Przedszkola w CzechachSieć Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli.

 

2

Foto:www.zainwestujwekologie.pl

 

Tematyka konferencji obejmowała ofertę edukacji ekologicznej WFOŚiGW w Łodzi oraz ŁCDNiKP, skierowaną do nauczy- cieli i uczniów województwa łódzkiego i oferowane formy wsparcia w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej. Zaprezentowano także wyniki badań ankietowych efektywności i celowości form wsparcia beneficjentów WFOŚiGW          w Łodzi.

 

1

Autorki relacji przed siedzibą WFOŚiGW w Łodzi

 

Konferencja odbyła się w budynku nowej siedziby WFOŚiGW w Łodzi, który jest najbardziej nowoczesnym budynkiem energooszczędnym pasywnym, na terenie województwa łódzkiego. Uczestnicy konferencji, pod kierunkiem specjalisty do spraw eksploatacji, z zainteresowaniem zwiedzili nową siedzibę Funduszu. Uznaniem cieszyły się również nowopowsta- jące ścieżki edukacyjne i sale dydaktyczne bogato wyposażone w eksponaty przydatne w edukacji ekologicznej dzieci       i młodzieży.

 

Na zakończenie konferencji, przy słodkim poczęstunku, uczestnicy nawiązywali kontakty, wymieniali wiedzę i doświad- czenia.

 

Relację, w oparciu o nadesłane przez

mgr Martę Pałuszyńską i mgr Agnieszkę Pańko

tekst i zdjęcia*, zredagował

Włodzisław Kuzitowicz

 

 

* Z wyjątkiem zdjęcia, opatrzonego informacją o źródle pochodzeniaZostaw odpowiedź