Archiwum kategorii 'z gimnazjów'

9 kwietnia 2015 roku na ulicach Zduńskiej Woli odbył się happening „Jesteśmy Przyjaciółmi Lasu 2015”. Akcja ta miała na celu przybliżenie wszystkim mieszkańcom miasta wiedzy o polskich lasach i zwrócenie uwagi na potrzebę ich ochrony oraz popularyzację wiedzy o ludziach, którzy o nie dbają. Organizatorem happeningu była Sieć Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli, której w tym mieście przewodzi Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej. Happening ów był pierwszym punktem programu lokalnych obchodów tej ogólnopolskiej akcji, organizowanych przez Sieć w Zduńskiej Woli.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Do udziału w Happeningu zduńskowolska Sieć zaprosiła przedstawicieli władz powiatu, miasta, okolicznych gmin, a także Nadleśnictw Poddębice i Kolumna oraz lokalne telewizje, prasę i radio. W akcji udział wzięło blisko 800 osób.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Gośćmi byli m.in. Starosta Powiatu Zduńska Wola Pan Wojciech Rychlik, Prezydent Miasta Zduńska Wola Pan Piotr Niedźwiecki, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Zduńska Wola Pani Krystyna Niewiadomska, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna, Leśnicy Nadleśnictw Kolumna i Poddębice. Nad bezpieczeństwem uczestników Happeningu czuwali policjanci Komendy Policji w Zduńskiej Woli oraz uczniowie szkół policyjnych w Wojsławicach
i Karsznicach.

 

Czytaj dalej »W lutym i w marcu placówki zrzeszone w Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli realizowały kolejne etapy projektu edukacyjno-ekologicznego „Zdrowa i kolorowa sztafeta żywieniowa”.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

VI etap „Sztafety” odbył się 23 lutego w Publicznym Przedszkolu nr 7 „Pod Zielonym Semaforem” w Zduńskiej Woli. Kolorem obowiązującym na tym spotkaniu był kolor biały. Królowały tam nabiał, czosnek i biała rzodkiew. Dzieci i młodzież prezentowały informacje o właściwościach białych warzyw i różnych produktów spożywczych. Z pomocą swoich nauczycieli i opiekunów przygotowały sałatki, twarożki, jogurty. Uczestnicy wzięli udział w konkursach i zabawach tematycznych.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Czytaj dalej »W minioną niedzielę już po raz trzeci samorząd uczniowski Gimnazjum nr 34 w Łodzi, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 był współorganizatorem, odbywającej się na terenie szkoły imprezy, której celem było zgromadzenie środków w ramach XXIII Finału WOŚP. Inicjatorem i głównym organizatorem tej akcji był pan Waldemar Ciesiołkiewicz z Łódzkiej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów i Weteranów.

 

Do samorządu uczniowskiego należało prowadzenie bufetu, gdzie za symboliczną kwotę można było kupić herbatę, kawę oraz ciasto domowej roboty, z którego dochód zasilił kwotę, uzyskaną z licytacji wielu drobnych przedmiotów, takich jak kalendarze, paletki do tenisa, koszulki, kartki okolicznościowe, obrazy, szaliki WOŚP itp. Uczniowie pomagali także przy sędziowaniu turnieju tenisa stołowego, jaki rozegrano w ramach tej imprezy. Oto zdjęcia, ilustrujące to wydarzenie:

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Czytaj dalej »Już czwarty raz, z okazji Międzynarodowego Miesiąca Ochrony Zwierząt , w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli zorganizowano akcję „Przytul zwierzaka” . Uczniowie w okresie września i października gromadzili karmę, zabawki, koce, ręczniki, posłania i wszystkie inne artykuły służące do pielęgnacji zwierząt. Do akcji tej Zespół Szkół zaprosił wszystkie placówki należące do Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych, które bardzo chętnie włączyły się do akcji.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

29 października 2014r., w imieniu wszystkich placówek zduńskowolskiej Sieci Ekologicznej, uczniowie Klubu Młodego Ekologa z Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, wraz z dziećmi i uczniami Publicznego Przedszkola Nr 3 oraz Szkoły Podstawowej Nr 2, z opiekunkami, pojechali do Schroniska dla Zwierząt w Czartkach, z którym Zespół Szkół współpracuje w zakresie edukacji ekologiczno – przyrodniczej.

 

Czytaj dalej »Już drugi raz, w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, działający tam uczniowski Klub Młodego Ekologa pod kierunkiem nauczycielek edukacji ekologicznej, Pań Marty Pałuszyńskiej i Anety Piontek, zorganizował akcję „Pomóżmy dzikim zwierzętom leśnym przetrwać zimę”. Społeczność szkolna, we wrześniu i październiku, gromadziła kasztany, żołędzie, orzechy, różnego rodzaju ziarna, które stanowić będą pożywienie zwierząt leśnych zimą.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Do swojej akcji Zespół Szkół zaprosił wszystkie placówki należące do Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych, której przewodniczy. Społeczności szkolne i przedszkolne tych placówek bardzo chętnie włączyły się do akcji. W efekcie uzbierano ogromną ilość pożywienia dla zwierząt.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

21 października 2014r. uczniowie Klubu Młodego Ekologa Zespołu Szkół, wraz z opiekunkami, w imieniu wszystkich placówek zduńskowolskiej Sieci Ekologicznej, pojechali do Leśnictwa Wilamów, podległego Nadleśnictwu Poddębice, z którym Zespół Szkół od dawna współpracuje w zakresie edukacji ekologiczno – przyrodniczej dzieci i młodzieży.

 

Czytaj dalej »20 października 2014r. w Publiczne Przedszkole Nr 3 w Zduńskiej Woli odbyło się już drugie spotkanie w ramach projektu edukacyjno – ekologicznego „Zdrowa i kolorowa sztafeta żywieniowa” realizowanego w roku szkolnym 2014/2015 przez placówki zrzeszone w Sieć Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli. Istotą tego projektu jest wdrażanie dzieci i młodzieży do zdrowego stylu życia, a więc zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej. Uczestnicy Projektu, poprzez udział w różnego rodzaju działaniach, uczą się o wartościach odżywczych i zdrowotnych różnorakich składników i produk- tów spożywczych, uczą się komponowania jadłospisów zgodnie z zasadami „Piramidy żywieniowej”, uczestniczą w zabawach ruchowych i konkurencjach sportowych.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

„Sztafeta” podzielona jest na 10 etapów. Każdy etap to comiesięczne spotkanie drużyn reprezentujących placówki Sieci, zawsze w innej placówce, która wtedy jest gospodarzem etapu. „Sztafeta” jest kolorowa, to znaczy, że każdy etap określony jest innym kolorem, w którym dzieci i uczniowie poszukują i prezentują zdrowe składniki spożywcze i możliwości wykorzystania ich w kompozycji posiłku.

 

Czytaj dalej »W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli przystąpił do Ogólnopolskiego Programu „Szkoły dla Ekorozwoju” Fundacji Partnerstwo dla Środowiska . Jest to, realizowany przez tę Fundację od 12 lat, program edukacyjny aktywności ekologicznej dzieci i młodzieży z placówek w nim uczestniczących.

 

13 września 2013r. Kapituła Programu „Szkoły dla Ekorozwoju” zadecydowała o przyznaniu 49 certyfikatów Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej, wśród których znalazł się Zespół Szkół ze Zduńskiej Woli. O Certyfikat ubiegało się wiele Przedszkoli i Szkół z całego kraju! Zespół Szkół stał się tym samym placówką centralną dla aktywności ekologicznej w swoim środowisku lokalnym. W efekcie, od stycznia 2014 roku, oficjalnie przewodniczy Zduńskowolskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych* na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i powiatów do niego przyległych, którą patronatem objął Starosta Powiatu Zduńska Wola – Pan Wojciech Rychlik.

 

 1a'

Przedstawiciele przedszkoli i szkół ekologicznych certyfikowanych przez Fundację „Partnerstwo dla Środowiska” z województwa łódzkiego, na zjeździe „Szkół dla Ekorozwoju”. Kraków, 29 września 2014

 

17 września 2014r. Kapituła Programu „Szkoły dla Ekorozwoju” zadecydowała ponownie o przyznaniu Zespołowi Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli certyfikatu, świadczącego o spełnieniu na najwyższym poziomie wymagań założonych w Programie „Szkoły dla Ekorozwoju” w obszarze działalności edukacyjno – ekologicznej. Zespół Szkół otrzymał MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT „ZIELONA FLAGA”, a aplikacja Szkoły o certyfikat została jedną z trzech najwyżej ocenionych w województwie łódzkim.

 

Czytaj dalej »Uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 w Łodzi realizowali w mijającym roku szkolnym szereg projektów, wzbogacających ofertę edukacyjną tej unikalnej w naszym mieście placówki. Były to: „Festiwal czterech kultur:, „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych”, „Inkubator Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich”, oraz program międzynarodowej wymiany Comenius „Forever Europe”. Oto więcej informacji o tych przedsięwzięciach:

 

Comenius

 

Czytaj dalej »10 lutego 2014 roku w Łodzi odbyła się konferencja pt. „Jak ubiegać się o certyfikaty Szkół dla Ekorozwoju. Prezentacja dobrych praktyk przedszkoli i szkół w zakresie działań podejmowanych na rzecz ekorozwoju”. Organizatorami konferencji były Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska” z siedzibą w Krakowie oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Czytaj dalej »W roku szkolnym 2013/2014 w  Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli realizowany jest program edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo”. Oprócz zajęć teoretycznych, podczas których uczniowie poznają zasady zdrowego żywienia, uczą się obliczania wskaźników BMI, odczytywania informacji z opakowań produktów żywnościowych, czy poznają problemy marnowania żywności na świecie i sposoby przeciwdziałania im w życiu codziennym, uczestniczą też w zajęciach praktycznych – cyklu „Lekcji zdrowego gotowania”.

 

 1

  Czytaj dalej »