Archiwum kategorii 'z zawodówek'

 

W  miniony piątek, 17 marca, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim odbył się finał I Mistrzostw Piotrkowa i Powiatu w Informatyce. Był to, zorganizowany przez tą szkołę konkurs, adresowany do uczniów gimnazjów z Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego zainteresowanych informatyką.

 

Do konkursu zgłosiło się 12 trzyosobowych drużyn z następujących szkół: z Gimnazjów nr 2 i nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim, Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie, z Gimnazjum w Szydłowie, Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym, Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, a także z gimnazjów działających w Zespołach Szkolno-Gimnazjalnych w Czarnocinie i w Niechcicach.

 

 

Pierwszy etap konkursu odbył się 10. marca 2017 roku. Wówczas to uczestnicy  rozwiązywali test  online z wiedzy o informatyce..

 

Czytaj dalej »Foto:www.piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/artykul

 

 

Do „Obserwatorium Edukacji” dotarła informacja, że 10 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Tryb. odbyła się uroczystość wręczenia nowym członkom Szkolnego Koła SIMP legitymacji członkowskich. Napisano o tym na stronie  piotrkowskiej mutacji portalu naszemiasto.pl. Oto fragmenty tej informacji:

 

Szkolne Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) działa w szkole zaledwie od początku roku, a placówka już może pochwalić się wyjątkowym wyróżnieniem – ZSP nr 2 w Piotrkowie jest drugą szkołą w Polsce, gdzie funkcjonuje tego rodzaju szkolna organizacja. Koło zrzesza 44 członków – uczniów klas technikum*.[…]

 

Pomysł utworzenia Szkolnego Koła SIMP zrodził się na bazie współpracy szkoły z oddziałem piotrkowskiego SIMP- u. Rokrocznie absolwenci stają w szranki konkursu „Technik Absolwent Roku” (w roku ubiegłym absolwent technikum teleinformatycznego – Krzysztof Jonczyk uzyskał wyróżnienie). Przedstawiciele SIMP uczestniczą w organizowanym przez szkołę Pikniku Nauki i Techniki EXPLORER oraz zasiadają w jury konkursu „Mechanik” organizowanego dla gimnazjalistów.

 

Cała informacja „SIMP w Piotrkowie. Uczniowie Piomy dostali legitymacje”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl

 

 

*Oto co o możliwości członkostwa uczniów techników w tym stowarzyszeniu mówi Statut SIMP. Patrz  – Wyciąg ze Statutu SIMP

 

 

24 lutego 2017 r. członkowie Szkolnego Koła SIMP mieli okazję zwiedzli Elektrownię Bełchatów.

 

 

 Foto: www.zsp2.piotrkow.pl

 

Uczeń ZSP nr 2 w Piotrkowie Tryb. w trakcie zajęć praktycznych w MBL Poland Sp. z o.o.

 

 

Otrzymaliśmy informację, ze portal naszemiasto.pl, w jego mutacji dla Piotrkowa Trybunalskiego, zamieścił kolejny artykuł red. Katarzyny Renkiel, poświęcony Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Tryb. Oto jego fragmenty:

 

Kilkudziesięciu uczniów czterech klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie w ramach lekcji odbywa praktyki zawodowe w różnych firmach.

 

Dwie klasy technikum i dwie szkoły zawodowej na „Piomie” o profilach technik mechanik i operator obrabiarek skrawających kształcą się jako jedni z nielicznych w Piotrkowie w systemie dualnym. – To oznacza, że kształcenie teoretyczne odbywa się w szkole, a praktyczne w zakładach pracy – mówi Lidia Łopusiewicz, dyrektor szkoły. […]

 

Zajęcia praktyczne zaczynają się już od pierwszej klasy. Uczniowie chodzą 1-2 razy w tygodniu na cały dzień do zakładu pracy i tam mają do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt, na którym będą w przyszłości pracować – dodaje.

 

Czytaj dalej »Foto:www.uml.lodz.pl

 

Wczoraj, 24 lutego, w łódzkiej „Budowlance” (Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15) odbyło się – kolejne w cyklu „Dni Doradztwa Zawodowego” – spotkanie, adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych. Ich celem jest prezentacja oferty łódzkich szkół zawodowych (od 1 września – branżowych). W spotkaniu uczestniczył Tomasz Trela – wiceprezydent Łodzi. Oto fragment informacji, jaką o tym wydarzeniu zamieszczono na oficjalnej stronie UMŁ:

 

Profesjonalna szkoła zawodowa to profesjonalna współpraca z przedsiębiorcami, którzy oferują szkolenia, staże, a później także pracę – powiedział Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi. – Warto postawić na szkołę zawodową, ponieważ daje dużą szansę na stabilną pracę za dobrą pensję. I nie ma żadnych przeszkód, aby po później kontynuować naukę i skończyć studia.

 

Dni Doradztwa Zawodowego są adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych i mają na celu zapoznać potencjalnych kandydatów z ofertą dalszego kształcenia, pomóc w indywidualnym zaplanowaniu kariery zawodowej a także przekonać, że „zawodówka” to dobry wybór.

 

Foto:www.uml.lodz.pl

 

Podczas spotkania w łódzkiej „Budowlance” Elżbieta Kuskowska, dyrektor ZSP nr 15 oraz wiceprezydent Tomasz Trela w imieniu miasta podpisali porozumienia o współpracy szkoły z firmami: Atlas, Balex-Metal, Janmor, Yacht Yard, Dytrych oraz Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy oddział Łódź. […]

 

Pełny tekst informacji „Bez firm nie ma szkół zawodowych”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.uml.lodz.pl

 

O wydarzeniu tym poinformowała  TV TOYA w programie informacyjnym  –  TUTAJ

 

 

Bogatą galerię zdjęć zamieścił na swej stronie ZSP nr 15    –   TUTAJ 

Dotarła do nas wiadomość, że wczoraj, 9 lutego, przed mikrofonami Radia STREFA FM w Piotrkowie Trybunalskim, redaktor Beata Hołubowicz-Stachaczyk rozmawiała z dyrektorką Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Tryb. Lidią Łopusiewicz i pracującym tam jako pedagog szkolny Michałem Zielonką.

 

W pierwszej części tego nagrania rozmówcy wypowiadają się bardzo pozytywnie o zmianach, jakie dla szkół średnich przyniesie wdrożenie reformy oświaty.

 

Zachęcamy naszych Czytelników do wysłuchania audycji do końca, gdyż dowiedzieć się tam można o wartościowych inicjatywach wzbogacenia oferty edukacyjnej tej szkoły – w tym przygotowań do otwarcia w działającym w Zespole Szkół liceum, już od 1 września tego roku, klasy o profilu dziennikarskim.

 

Dalej dyrektor Łopusiewicz opowiada także o wdrażaniu w klasach działającego w ZSP nr 2 technikum procesu kształcenia zawodowego, realizowanego w ścisłej współpracy z pracodawcami, co nazywane jest w Polsce dualnym systemem kształcenia zawodowego.

 

 

Cały wywiad do wysłuchania   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.youtube.comZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi  właśnie ogłosił kolejną, już piątą, edycja konkursu, nawiązującego w swej tematyce do postaci patrona tej szkoły –  Marszałka Józefa Piłsudskiego*.

 

konkurs-o-pilsudskim

 

Nazwa tegorocznej edycji nawiązuje do słów z popularnego w dwudziestoleciu międzywojennym wierszyka propagandowego na temat Józefa Piłsudskiego:,,Na tym obrazku jest Pan Marszałek, On kochał dzieci przez życie całe, I tak się męczył i tak się trudził, byście wyrośli na wolnych ludzi” i brzmi:

 

 ,,…byście wyrośli na wolnych ludzi” – współczesny polski patriotyzm z dedykacją dla Marszałka Piłsudskiego w przeddzień stulecia niepodległości”.

 

W tym roku, nieco przewrotnie, konkurs nie jest o Marszałku, lecz dla Niego. Organizatorzy pragną, aby  zbliżająca się setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości skłoniła młodych ludzi do samodzielnego definiowania współczesnego polskiego patriotyzmu poprzez myśli i czyny Marszałka Piłsudskiego. Pytają: Ile z myśli i marzeń Marszałka, można dostrzec w dzisiejszej Polsce?

 

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: Zbigniew Rau – Wojewoda Łódzki, Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi, Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego, Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty, a także instytucje: Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

 

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego. Termin nadsyłania prac mija 13 marca 2017 roku. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane  23 marca 2017r w ZSP20 w Łodzi podczas uroczystego finału.

 

 

W załączeniu  – Regulamin konkursu

 

 

* Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (poprzednia nazwa ZSP nr 20), na wniosek społeczności szkolnej, otrzymał imię Marszałka Józefa Piłsudskiego w roku 1998

 

 

Na podstawie materiałów nadesłanych przez Organizatorów

zredagował Włodzisław Kuzitowicz70-lat-zsp-nr-9

 

W miniony piątek, 21 października, kolejna łódzka szkoła zawodowa obchodziła jubileusz 70-lecia. Tym razem świętowali obecni i byli uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej, przed 1. września 2002 roku znanej jako Zespół Szkół Elektroniczno – Energetycznych, a wcześniej (od 1976r.) działającej jako Zespół Szkół Energetycznych Nr 1 w Łodzi.

 

Jednak jej początki, to wrzesień 1946 roku, kiedy  Ministerstwo Przemysłu i Handlu wydało decyzję powołującą w Łodzi trzyletnią Szkołę Przemysłowo – Energetyczną. To upoważnia jej dzisiejszych spadkobierców do świętowanie w tym roku jubileuszu 70-lecia. Więcej o dziejach Szkoły-Jubilatki TUTAJ.

 

1

Uroczystości poprzedziła Msza Święta, odprawiona z tej okazji w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi.

 

 

2

 

Główna część obchodów jubileuszu odbyła się w siedzibie szkoły i zgromadziła absolwentów, emerytowanych nauczycieli, przedstawicieli władz samorządowych, oświatowych i duchowieństwa łódzkiego, dyrektorów szkół łódzkich oraz reprezentantów instytucji, stowarzyszeń, zakładów i firm współpracujących ze szkołą.

 

 

Czytaj dalej »0

 

Z dość dużym opóźnieniem zamieszczamy informację o kolejnym jubileuszu łódzkiej szkoły zawodowej – 65-leciu t.zw. „Wareckiej”, czyli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, przed     1 września 2002 znanego przez 24 lata jako Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, działający przy ul. Wareckiej na łódzkim Teofilowie.

 

1

 

Uroczystość odbyła się w piątek, 7 października. W specjalnie zaaranżowanej na tę okazję sali gimnastycznej – oprócz uczniów, absolwentów, byłych i aktualnych nauczycieli zasiadło wielu znamienitych gości. Swoją obecnością zaszczycili: wiceprezydent  Łodzi Tomasz Trela, dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ Krzysztof Jurek, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Danuta Zakrzewska, dyrektor ŁCDNiKP Janusz Moos, dyrektor WODN Elżbieta Paciejewska-Stolarz. Byli także przedstawiciele firm i instytucji współpracujących ze szkołą.

 

 

Czytaj dalej »zsp-nr-2-w-piotrkowie

Foto:www.zsp2.piotrkow.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim

 

Jednym z wyzwań, jakie stają rokrocznie przed polskimi szkołami ponadgimnazjalnymi, jest przygotowywanie atrakcyjnej oferty edukacyjnej, która wpisze się zarówno w oczekiwania i potrzeby młodego pokolenia, jak i w aktualne możliwości rynku pracy. Perspektywiczne myślenie, otwartość i gotowość na zmiany to nieodzowny „pakiet startowy” nawet dla tych szkół, które szczycą się wieloletnią tradycją i są słusznie dumne z jej kultywowania.

 

 

Jedną z takich szkół jest niewątpliwie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, jedna z większych i liczących się placówek oświatowo-wychowawczych naszego miasta i regionu. Do jej atutów – takich jak bogata baza materialna, świetna kadra, sprawne zarządzanie, współpraca ze środowiskiem – należy niezmiennie wysoki poziom kształcenia w zawodach mechanicznych oraz elastyczność reagowania i wpasowywania się w ewoluującą ofertę zawodową dla absolwentów.

 

 

Oto dwa przykłady współpracy tej szkoły z doskonale prosperującymi i rozwojowymi firmami, takimi jak MBL Poland Sp. z o.o. i SIMLOGIC.

 

Czytaj dalej »Erasmus+  to  program, finansowany ze środków unijnych, dzięki któremu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają możliwości wyjazdów na zagraniczne staże i praktyki. Jak poinformował w środę  (25 maja) łódzki dodatek „Gazety Wyborczej”  – „W tym roku do programu zakwalifikowało się 13 szkół z województwa łódzkiego”. Oto kilka fragmentów tego artykułu autorstwa Agaty Kupracz, zatytułowanego w wersji papierowaej „Z Łódzkiego do Włoch. Portugalii, Irlandii Północnej”, a elektronicznej – „Z łódzkiej szkoły do Lizbony. Erasmus plus”:

 

Zespół Szkół nr 1 w Zgierzu do konkursu Erasmus+ stanął po raz trzeci. I zdobył ponad 137 tys. euro. Liliana Lipińska, dyrektorka szkoły:W poprzednich latach uczniowie wyjeżdżali do Irlandii Północnej i Włoch. Jeszcze nie wiemy, dokąd teraz wyślemy dzieci. Zastanawiamy się nad Włochami i Portugalią.[…]

 

 

 szkola

Foto: www.zsethlodz.wikom.pl/

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi

 

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich to jedyna szkoła w Łodzi, która otrzymała dofinansowanie. A otrzymała niemało, bo ponad 105 tys. euro. Jak tłumaczą w szkole, są weteranami w pisaniu wniosków – wylicza Kamila Niewiadomska, dyrektorka szkoły. O dofinansowania staramy się od 2010 r.

 

Czytaj dalej »