Foto: www.zsp2.piotrkow.pl

 

Uczeń ZSP nr 2 w Piotrkowie Tryb. w trakcie zajęć praktycznych w MBL Poland Sp. z o.o.

 

 

Otrzymaliśmy informację, ze portal naszemiasto.pl, w jego mutacji dla Piotrkowa Trybunalskiego, zamieścił kolejny artykuł red. Katarzyny Renkiel, poświęcony Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Tryb. Oto jego fragmenty:

 

Kilkudziesięciu uczniów czterech klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie w ramach lekcji odbywa praktyki zawodowe w różnych firmach.

 

Dwie klasy technikum i dwie szkoły zawodowej na „Piomie” o profilach technik mechanik i operator obrabiarek skrawających kształcą się jako jedni z nielicznych w Piotrkowie w systemie dualnym. – To oznacza, że kształcenie teoretyczne odbywa się w szkole, a praktyczne w zakładach pracy – mówi Lidia Łopusiewicz, dyrektor szkoły. […]

 

Zajęcia praktyczne zaczynają się już od pierwszej klasy. Uczniowie chodzą 1-2 razy w tygodniu na cały dzień do zakładu pracy i tam mają do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt, na którym będą w przyszłości pracować – dodaje.

 

Firma MBL, z którą współpracuje szkoła zapewnia im dostęp do hal produkcyjnych wyposażonych w najnowocześniejsze maszyny na poziomie światowym, w tym – obrabiarki sterowane numerycznie. Opiekunami zajęć są doświadczeni instruktorzy nauki zawodu z piotrkowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego. W planach są także dodatkowe szkolenia i stypendia dla najlepszych uczniów. […]

 

Cały tekst artykułu „Praktyki uczniów piotrkowskiej Piomy”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl

 

 

Komentarz redakcyjny:

To, że red. Katarzyna Renkiel upowszechnia informacje o inicjatywach piotrkowskiej szkoły jest ze wszech miar godne szacunku i pochwały. Jednak nie można nie zauważyć, że pisząc: Kilkudziesięciu uczniów […] w ramach lekcji odbywa praktyki zawodowe w różnych firmachdała dowód braku podstawowej wiedzy o problemie, który podjęła.

 

Otóż w Polsce od kilkudziesięciu lat uczniowie zasadniczych szkół zawodowych uczą się w dwu trybach: teoretycznym – podczas zajęć  lekcyjnych w szkole (2 lub 3 dni w tygodniu) i w ramach zajęć praktycznych – kiedyś prowadzonych przede wszystkim w warsztatach szkolnych, teraz coraz częściej w zakładach produkcyjnych i usługowych. Uczniowie techników mogą mieć także zajęcia praktyczne (dawniej warsztaty – raz w tygodniu), jednak przede wszystkim praktyczną naukę zawodu odbywają w ramach kilkutygodniowej, ciągłej  praktyki zawodowej w firmie, która przyjęła ich na te praktyki – z oderwaniem od zajęć szkolnych.

 

Zajęcia praktyczne uczniów ZSZ u pracodawcy najczęściej odbywają się w formule umożliwienia przez przedsiębiorstwo grupowego wejścia uczniów wraz z nauczycielem praktycznej nauki zawodu, natomiast dualny system kształcenia, wypracowany na terenie Niemiec, to  łączenie nauki teoretycznej prowadzonej w szkole zawodowej dla osób (niekoniecznie małoletnich), którzy umiejętności zawodowe zdobywają w przedsiębiorstwach, zatrudnieni tam w charakterze pracowników.

 

Nie wiemy jak zorganizowana jest praktyczna nauka zawodu w przypadku uczniów Piomy, (w artykule napisano: ”Opiekunami zajęć są doświadczeni instruktorzy nauki zawodu z piotrkowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego”),dlatego nie wiadomo, czy słusznie mówi się tu o dualnym systemie kształcenia – w jego „klasycznym” rozumieniu. [WK]Zostaw odpowiedź