Archiwum kategorii 'z zawodówek'

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi  właśnie ogłosił kolejną, już piątą, edycja konkursu, nawiązującego w swej tematyce do postaci patrona tej szkoły –  Marszałka Józefa Piłsudskiego*.

 

konkurs-o-pilsudskim

 

Nazwa tegorocznej edycji nawiązuje do słów z popularnego w dwudziestoleciu międzywojennym wierszyka propagandowego na temat Józefa Piłsudskiego:,,Na tym obrazku jest Pan Marszałek, On kochał dzieci przez życie całe, I tak się męczył i tak się trudził, byście wyrośli na wolnych ludzi” i brzmi:

 

 ,,…byście wyrośli na wolnych ludzi” – współczesny polski patriotyzm z dedykacją dla Marszałka Piłsudskiego w przeddzień stulecia niepodległości”.

 

W tym roku, nieco przewrotnie, konkurs nie jest o Marszałku, lecz dla Niego. Organizatorzy pragną, aby  zbliżająca się setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości skłoniła młodych ludzi do samodzielnego definiowania współczesnego polskiego patriotyzmu poprzez myśli i czyny Marszałka Piłsudskiego. Pytają: Ile z myśli i marzeń Marszałka, można dostrzec w dzisiejszej Polsce?

 

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: Zbigniew Rau – Wojewoda Łódzki, Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi, Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego, Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty, a także instytucje: Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

 

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego. Termin nadsyłania prac mija 13 marca 2017 roku. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane  23 marca 2017r w ZSP20 w Łodzi podczas uroczystego finału.

 

 

W załączeniu  – Regulamin konkursu

 

 

* Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (poprzednia nazwa ZSP nr 20), na wniosek społeczności szkolnej, otrzymał imię Marszałka Józefa Piłsudskiego w roku 1998

 

 

Na podstawie materiałów nadesłanych przez Organizatorów

zredagował Włodzisław Kuzitowicz70-lat-zsp-nr-9

 

W miniony piątek, 21 października, kolejna łódzka szkoła zawodowa obchodziła jubileusz 70-lecia. Tym razem świętowali obecni i byli uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej, przed 1. września 2002 roku znanej jako Zespół Szkół Elektroniczno – Energetycznych, a wcześniej (od 1976r.) działającej jako Zespół Szkół Energetycznych Nr 1 w Łodzi.

 

Jednak jej początki, to wrzesień 1946 roku, kiedy  Ministerstwo Przemysłu i Handlu wydało decyzję powołującą w Łodzi trzyletnią Szkołę Przemysłowo – Energetyczną. To upoważnia jej dzisiejszych spadkobierców do świętowanie w tym roku jubileuszu 70-lecia. Więcej o dziejach Szkoły-Jubilatki TUTAJ.

 

1

Uroczystości poprzedziła Msza Święta, odprawiona z tej okazji w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi.

 

 

2

 

Główna część obchodów jubileuszu odbyła się w siedzibie szkoły i zgromadziła absolwentów, emerytowanych nauczycieli, przedstawicieli władz samorządowych, oświatowych i duchowieństwa łódzkiego, dyrektorów szkół łódzkich oraz reprezentantów instytucji, stowarzyszeń, zakładów i firm współpracujących ze szkołą.

 

 

Czytaj dalej »0

 

Z dość dużym opóźnieniem zamieszczamy informację o kolejnym jubileuszu łódzkiej szkoły zawodowej – 65-leciu t.zw. „Wareckiej”, czyli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, przed     1 września 2002 znanego przez 24 lata jako Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, działający przy ul. Wareckiej na łódzkim Teofilowie.

 

1

 

Uroczystość odbyła się w piątek, 7 października. W specjalnie zaaranżowanej na tę okazję sali gimnastycznej – oprócz uczniów, absolwentów, byłych i aktualnych nauczycieli zasiadło wielu znamienitych gości. Swoją obecnością zaszczycili: wiceprezydent  Łodzi Tomasz Trela, dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ Krzysztof Jurek, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Danuta Zakrzewska, dyrektor ŁCDNiKP Janusz Moos, dyrektor WODN Elżbieta Paciejewska-Stolarz. Byli także przedstawiciele firm i instytucji współpracujących ze szkołą.

 

 

Czytaj dalej »zsp-nr-2-w-piotrkowie

Foto:www.zsp2.piotrkow.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim

 

Jednym z wyzwań, jakie stają rokrocznie przed polskimi szkołami ponadgimnazjalnymi, jest przygotowywanie atrakcyjnej oferty edukacyjnej, która wpisze się zarówno w oczekiwania i potrzeby młodego pokolenia, jak i w aktualne możliwości rynku pracy. Perspektywiczne myślenie, otwartość i gotowość na zmiany to nieodzowny „pakiet startowy” nawet dla tych szkół, które szczycą się wieloletnią tradycją i są słusznie dumne z jej kultywowania.

 

 

Jedną z takich szkół jest niewątpliwie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, jedna z większych i liczących się placówek oświatowo-wychowawczych naszego miasta i regionu. Do jej atutów – takich jak bogata baza materialna, świetna kadra, sprawne zarządzanie, współpraca ze środowiskiem – należy niezmiennie wysoki poziom kształcenia w zawodach mechanicznych oraz elastyczność reagowania i wpasowywania się w ewoluującą ofertę zawodową dla absolwentów.

 

 

Oto dwa przykłady współpracy tej szkoły z doskonale prosperującymi i rozwojowymi firmami, takimi jak MBL Poland Sp. z o.o. i SIMLOGIC.

 

Czytaj dalej »Erasmus+  to  program, finansowany ze środków unijnych, dzięki któremu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają możliwości wyjazdów na zagraniczne staże i praktyki. Jak poinformował w środę  (25 maja) łódzki dodatek „Gazety Wyborczej”  – „W tym roku do programu zakwalifikowało się 13 szkół z województwa łódzkiego”. Oto kilka fragmentów tego artykułu autorstwa Agaty Kupracz, zatytułowanego w wersji papierowaej „Z Łódzkiego do Włoch. Portugalii, Irlandii Północnej”, a elektronicznej – „Z łódzkiej szkoły do Lizbony. Erasmus plus”:

 

Zespół Szkół nr 1 w Zgierzu do konkursu Erasmus+ stanął po raz trzeci. I zdobył ponad 137 tys. euro. Liliana Lipińska, dyrektorka szkoły:W poprzednich latach uczniowie wyjeżdżali do Irlandii Północnej i Włoch. Jeszcze nie wiemy, dokąd teraz wyślemy dzieci. Zastanawiamy się nad Włochami i Portugalią.[…]

 

 

 szkola

Foto: www.zsethlodz.wikom.pl/

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi

 

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich to jedyna szkoła w Łodzi, która otrzymała dofinansowanie. A otrzymała niemało, bo ponad 105 tys. euro. Jak tłumaczą w szkole, są weteranami w pisaniu wniosków – wylicza Kamila Niewiadomska, dyrektorka szkoły. O dofinansowania staramy się od 2010 r.

 

Czytaj dalej » 1

 

Dzisiaj w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. J.Piłsudskiego w Łodzi, w ramach Dni Doradztwa Zawodowego, odbyły się Mini Targi Edukacyjne. Oprócz szkoły-gospodarza – która udostępniła przybyłym na to wydarzenie gimnazjalistom  pracownie kształcenia zawodowego, swoją ofertę prezentowały nieomal wszystkie łódzkie zespoły szkół zawodowych. (Zabrakło dwu.)

 

 2

 

Pierwszym elementem tych mini targów była uroczystość podpisania przez przedstawicieli stron: ZSP Nr 20 w Łodzi –  w osobie pani Doroty Stefaniak – dyrektora szkoły  i  F&F Filipwski Spółka  j. z Pabianic* – w osobie pana Rafała Filipowskiego – współwłaściciela firmy, oraz przez Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi pana Tomasza Trelę – umowy, rozszerzającej zawartą w lutym ub. roku umowę partnerską miedzy tymi stronami.

 

 2a

 

 

Wiceprezydent Trela uczestniczył także we wręczaniu uprawnień spawalniczych oraz świadectw kwalifikacyjnych SEP uczniom, zdobywającym w tej szkole kwalifikacje w zawodach technik mechanik  (7 osób) i technik elektryk (7 osób), których koszt został sfinansowany przez UMŁ.

 

Czytaj dalej » 1

 

Wczoraj, w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego, odbyła się kolejna gala – już XX – Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych. Od 2007 roku jego głównym organizatorem jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz (od roku szkolnego 2009/2010) z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Początki Przeglądu, którego nazwa kilkakrotnie była przez organizatorów zmieniana, to lata 1996 – 2005, kiedy organizowany był przez łódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 16, znany przed zmianą nazwy jako Zespół Szkół Elektrycznych przy ul. Wileńskiej w Łodzi. Więcej o historii i organizatorach tegorocznej edycji Przeglądu można się dowiedzieć ze strony internetowej ZSP Nr 9  –  TUTAJ

 

 2

 

Galę otworzyła pani Henryka Michalska – dyrektor  ZSP Nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi. W swym wystąpieniu nie tylko powitała gości honorowych i uczniów-uczestników Przeglądu i ich nauczycieli-opiekunów, ale także opowiedziała o jego historii i aktualnej dwudziestej edycji. Zwracając się do obecnych na sali uczestników, którzy nadesłali swe prace konkursowe, przytoczyła słowa Oskara Wilde’a: „Nie istnieje nic takiego, czego by sztuka nie mogła wyrazić”  i dodała: „Prawdziwość tych słów udowadniacie każdego roku poprzez wasze prace plastyczne, fotografie, prace literackie. Bardzo wam za to dziękuje!”

 

 

Po okolicznościowych wystąpieniach przedstawicieli współorganizatorów (Janusz Moos – dyrektor ŁCDNiKP oraz Joanna Grzesiak, reprezentująca dyrektor WODN w Łodzi) a także przedstawicieli głównego patrona i sponsora Przeglądu –  Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole  (Iwona Bartosik – przewodnicząca i Włodzimierz Magin – wiceprzewodniczący) konferansjerzy poprosili o zabranie głosu Gościa Honorowego – Bronisława Wrocławskiego –  wybitnego aktora, od lat związanego z Teatrem im. Stefana Jaracza w Łodzi, byłego wieloletniego dziekana Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

 

 3a

 

Pan Bronisław Wrocławski zadedykował młodym artystom, uczestnikom przeglądu,  fragment jednego ze swoich monodramów  – „Obudź się i poczuj smak kawy” Erica Bogosiana, którego bohater stoi przed wyborem drogi swojego życia: może to być szeroka, wygodna autostrada, ale może też być nią wąska, wyboista, ciernista ścieżka…  Zakończył słowami: „Życzę wam moi drodzy, żebyście znaleźli swoją ścieżkę i żebyście doszli na końcu do tego, […] dla siebie ważnego sformułowania: Gdzie ja jestem…”

 

 

Jednak tym, na co wszyscy uczestnicy, którzy nadesłali na konkursy swe prace, najbardziej czekali było ogłoszenie werdyktów trzech komisji oceniających prace w trzech kategoriach. Oto laureaci Przeglądu:

 

Czytaj dalej »W czwartek minionego tygodnia (14 marca), w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi  został podpisany list intencyjny w sprawie sformalizowania współpracy tej szkoły z  działającą już od 50-u lat firmą Famas S.A, produkującą, między innymi,  elastyczne przyłącza  do urządzeń gazowych. Celem tej współpracy jest stworzenie uczniom szkoły możliwości odbywania praktyk oraz, potencjalnych, miejsc pracy dla jej przyszłych absolwentów. Korzyścią dla firmy będzie zapewnienie sobie dopływu pracowników, dobrze przygotowanych, posiadających szczegółowe  kwalifikacje, wymagane na funkcjonujących w niej stanowiskach pracy.

 

 Strony porozumienia

 

Od lewej:M. Mucha, A. Graf i Janusz Bęben – dyrektor ZSP Nr 3

 

W uroczystości, którą akt podpisania porozumienia stał się dla społeczności szkolnej ZSP Nr 3, uczestniczyli – obok przedstawicieli spółki Famas:  Andrzeja Grafa – prezesa Zarządu i Mariusza Muchy – dyrektora ds. sprzedaży w firmie – przedstawiciele władz miasta w osobach: Tomasza Treli – Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi i Małgorzaty Niewiadomskiej-Cudak – Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Łodzi oraz Krzysztofa Jurka – dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ.  Łódzkiego Kuratora  Oświaty reprezentowała Anna Garmulewicz-Polińska  – dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego.

 

Czytaj dalej »9 stycznia tego roku informowaliśmy Czytelników o tym, że Zespół Szkół Pinadgimnazjalnych Nr 20 im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi ogłosił 4. edycję konkurs wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim. Tym razem jego tematyka dotyczyła podróży Marszałka i nazwana skrótem myślowym „Z Bezdan do Nieświeża”.

 

1

 

Wczoraj, 22 marca, w siedzibie szkoły-organizatora odbyła się uroczystość ogłoszenia werdyktu jury konkursu i wręczenia zwycięzcom i finalistom dyplomów oraz nagród.  Przybyłych na uroczystość  gościw tym Jolantę Chełmińską (w okresie od listopada 2007r. do 8 grudnia 2015 r.  pełniącą urząd Wojewody Łódzkiego – w chwili ogłaszania konkursu deklarującą nad nim swój patronat honorowy) oraz uczestników konkursu, ich nauczycieli-opiekunów oraz uczniów ZSP Nr 20 powitała pani Dorota Stefaniak – dyrektor szkoły-gospodarza tej uroczystości.

 

 2

 

Pierwszym akcentem tego wydarzenia było wręczenie pani Jolancie Chełmińskiej, w dowód uznania jej wieloletniego wspierania licznych inicjatyw tej szkoły, Odznaki Przyjaciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Numer 20 Imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Wręczyła ją pani dyrektor ZSP Nr 20 w Łodzi.

 

 

Czytaj dalej »W miniony piątek, 11 marca, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi odbyła się uroczystość podsumowania III edycji Projektu „Dziedzictwo patriotyczne Armii Krajowej” – wspólnego przedsięwzięcia Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i kilkunastu łódzkich szkół ponadgimnazjalnych [Wykaz szkół uczestniczących w projekcie]. W uroczystości podsumowującej ten projekt edukacyjny wziął udział p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk (przy mikrofonie).

 

1

 

Oto co o celu tego projektu napisano na stronie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:

 

Projekt „Dziedzictwo patriotyczne Armii Krajowej” jest prowadzony po to, by kształtować wśród młodzieży postawy patriotyczne, budować więzi z krajem ojczystym i społecznością lokalną, skłaniać do poznawania historii Armii Krajowej w miejscach, w których dokonywały się walki partyzanckie w czasie II wojny światowej, rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania uczniów. Trzecią edycję konkursu wygrali uczniowie łódzkiego XII LO.

 

Czytaj dalej »