Wolters Kluwer – wydawca  miesięczników: „Dyrektor Szkoły – Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej”  oraz „Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola” już 11 kwietnia ogłosił III edycję Konkursu na Super Dyrektora Szkoły i Super Dyrektora Przedszkola. „Obserwatorium Edukacji” postanowiło upowszechnić tę ideę wśród swoich czytelników.

 

Superdyrektorzy

Nominowani do tytułu „Super Dyrektor” podczas gali w roku 2014

 

Seper Dyrektorzy 2015 bis

Nominowani do tytułu „Super Dyrektor” podczas gali w roku 2015

 

Trzeba przypomnieć, że w poprzednich edycjiach (w latach 2014 i 2015 ) ogłoszenie osób nominowanych do tego tytułu oraz laureatów – zdobywców odbyło się podczas  kolejnych Krajowych Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, które odbywały się w Warszawie w ramach pierwszych dwu Kongresów „Edukacja i Rozwój”. Odsyłamy do relacji z tych wydarzeń  –  TUTAJ i TUTAJ

 

 

Oto obszerny fragment komunikat organizatorów o tegorocznej edycji konkursu:

 

 

„Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej” oraz „Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola” mają zaszczyt ogłosić III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor.

 

Celem konkursu jest wyłonienie i ukazanie szerszemu środowisku edukacyjnemu dyrektorów liderów, którzy szukając nowych pomysłów i stosując pionierskie metody, łączą w swych działaniach profesjonalizm skutecznych menedżerów, wychowawców i nauczycieli.

 

Super Dyrektorzy to osoby, które budują szkołę, przedszkole jako uczącą się społeczność posiadającą wspólnie wypracowaną wizję i standardy pracy oraz tworzącą przyjazną atmosferę, która sprzyja edukacji i buduje odpowiedzialność za osiągnięcia uczniów. Placówkę otwartą na środowisko, dbającą o relacje z rodzicami oraz bliższym i dalszym otoczeniem.

 

Zgłoszenia kandydatów w 2015 r. potwierdziły, że mamy wielu wspaniałych dyrektorów, którzy z wielką pasją dbają o rozwój podległych im placówek oraz wprowadzają nowe rozwiązania pedagogiczne i organizacyjne. Na łamach naszych czasopism często prezentujemy sylwetki i osiągnięcia takich osobowości, ale wiemy, że w Polsce jest ich znacznie więcej.

 

Kandydatów do prestiżowego tytułu Super Dyrektor mogą zgłaszać pracownicy szkoły, przedszkola lub innej placówki oświatowej, uczniowie i rodzice, a także pracownicy organu prowadzącego, kuratorium oświaty, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą. Zgłoszona osoba powinna być czynnym zawodowo dyrektorem i posiadać minimum pięcioletni staż pracy na tym stanowisku w danej placówce.

 

Zwycięzcę konkursu wybierze kapituła niezależnych ekspertów, a ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie uroczystej gali na XVIII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli w październiku 2016 r.

 

Zgłoszenia należy przysyłać do 15.07.2016 r., zgodnie z zasadami i regulaminem, które znajdą Państwo w zakładkach do niniejszej strony.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „SUPERDYREKTOR” – III edycja

 

Jak zgłosić dyrektora do konkursu?

 

Formularz rejestracji kandydata

 

 

 

Źródło:www.superdyrektor.pl

 

 

 Zostaw odpowiedź