Od piątku do niedzieli ub. tygodnia ( 6-8 marca 2015 r.), na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbyła się XII Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty. Jej organizatorzy, to – od lat – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) i już nie po raz pierwszy – Instytut Spraw Publicznych UJ.

 

OSKKO 1

 

Wzięło w niej udział, jak podają organizatorzy, ponad 500 osób – dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych, a także urzędników organów prowadzących i nadzoru pedagogicznego – niekoniecznie tylko członków Stowarzyszenia.

 

 

OSKKO 2

Przybyłych na otwarcie konferencji powitali: Ewa Halska – Prezes OSKKO i Marek Pleśniar – wieloletni dyrektor biura Stowarzyszenia.

 

Z niezwykle bogatego, zróżnicowanego w swej ofercie, tak pod względem adresatów jaki problematyki, programu dwudniowych prac konferencji należy wymienić udział wiceminister edukacji narodowej Joanny Berdzik (była wieloletnią prezes OSKKO), a także wystąpienie dr Marcina Smolika – dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, poprzedzone wprowadzeniem w problematykę sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, które dokonał dr Jacek Strzemieczny – prezes zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

OSKKO 2a Berdzik

 

OSKKO  2b

 

 

W oczekiwaniu na relacje z tego przebogatego w treści wydarzenia, które już wkrótce znajdą się zarówno na oficjalnej stronie internetowej OSKKO, jak i na jego fanpejdżu, dziś poinformujemy jedynie o łódzkich akcentach tej konferencji.
Należą do nich sobotnie wystąpienia, które organizatorzy ulokowali w największej auli ( 320 miejsc). Najpierw był to warsztat „ Co warto (a czego nie warto) robić w ramach działań wychowawczych w szkole” który poprowadził dr hab. Jacek Pyżalski, co prawda profesor UAM w Poznania, ale łodzianin z zamieszkania (brak zdjęcia), oraz szkolenie, poprowadzone przez, także łodziankę, sędzię Annę Marię Wesołowską, na temat „Przeciwdziałanie przemocy, edukacja prawna”.

 

OSKKO 2c

 

Szczegółowe treści tego wykładu, to: Znęcanie i prześladowanie w szkole (mobbing i bullying). Jak szkoły w Polsce walczą z problemem; w jaki sposób mogą reagować i edukować nauczyciele; rola szkoły w walce z prześladowaniem uczniów przez rówieśników. Rola rówieśników i nauczycieli w przeciwdziałaniu bulllyingowi.

 

 

Zachęcamy do powrotu do problematyki tej konferencji, gdy tylko pojawią się relacje z jej przebiegu.

 

Na podstawie materiałów dostępnych
na stronie www.oskko.edu.pl oraz www.facebook.com/OSKKOedupl
opracował Włodzisław KuzitowiczJedna odpowiedź to “W Krakowie obradowała kierownicza kadra polskiej oświaty”

  1. Felieton nr 71. O tym gdzie toczyły się ważne i poważne dyskusje o polskiej edukacji | Obserwatorium Edukacji napisał:    […] o przebiegu, organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, XII Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty, jaka w dniach 6-8 marca odbyła się na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej […]

Zostaw odpowiedź