Wczoraj w Łodzi, w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2 przy al. I Dywizji, odbyła się III Ogólno- polska Konferencja „Rok szkoły zawodowców – kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w świetle przemian i oczekiwań rynku pracy”. Oto szczegółowa jaj problematyka:

• Zmiany w kształceniu zawodowym – nowa formuła edukacji.
• Funkcja kształcenia zawodowego specjalnego jako katalizator aktywizacji zawodowej ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.
• Klasyfikacja zawodów w odniesieniu do możliwości ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.
• Uwarunkowania sukcesu absolwenta szkoły zawodowej specjalnej na zmieniającym się rynku pracy.

 

0

 

Wzięło w niej udział ok. 90 dyrektorek i dyrektorów, nauczycielek i nauczycieli ze specjalnych szkół zawodowych i ośrodków szkolno-wychowawczych nie tylko z Łodzi i miejscowości naszego regionu, ale także z wielu miast z terenu całej Polski, takich jak: Pabianice, Turek, Kalisz, Łask, Kutno, Opoczno, Zduńska Wola, Skierniewice i Stemplew, ale także ze Słupska, Starogardu Gdańskiego, z Częstochowy, Białegostoku i Rzeszowa.

 

1
W imieniu gospodarzy wszystkich przybyłych gości powitała pani Iwona Kowalska – dyrektor ZSZ Sp. nr 2.

 

 

Po wprowadzeniu w tematykę konferencji, w wykonaniu współorganizatorów konferencji: Janusza Moosa – dyrektora ŁCDNiKP i Marka Ćwieka – Prezesa Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP oraz wystąpieniach gości honorowych, w tym Jana Kamińskiego – Łódzkiego Kuratora Oświaty i Małgorzaty Niewiadomskiej-Cudak – wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Łodzi, rozpoczęła się pierwsza, merytoryczna część konferencji. Oto tematy wystąpień i ich referentki:

 

2

Referat „Działania MEN w kontekście zmian w kształceniu zawodowym specjalnym” wygłosiła Elżbieta Matejka – radca ministra w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN

 

 

 

3

Drugim był referat Klasyfikacja zawodów w odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną”* w wykonaniu Doroty Igielskiej – radcy ministra w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN

 

 

 

4

Uwarunkowania sukcesu absolwentów z niepełnosprawnością intelektualną na zmieniającym się rynku pracy* – to temat komunikatu z własnych badań, który wygłosiła dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM w Poznaniu i jednocześnie dyrektorka Wydziału Edukacji UMŁ.

 

 

4aa

Ostatnim indywidualnym wystąpieniem I części konferencji był referat zat.Działania zespołów eksperckich MEN i rekomendacje poprzedzające wprowadzenie reformy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w odniesieniu do przygotowania zawodowego”*. Wygłosiła go Jolanta Wojciechowska – konsultant ŁCDNiKP oraz prezes Stowarzyszenia Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym „Efekt Motyla”.

 

 

Pierwszą część zakończył panel „Klasyfikacja zawodów a możliwości ucznia z niepełnosprawnością intelektualną”. Moderatorami dyskusji był dyr. Janusz Moos i pani prezes Jolanta Wojciechowska.

 

5a   Panel I

Miejsca dla paneli stów zajęli (siedzą od lewej):

1. Beata Jachimczak, profesor UAM w Poznaniu, dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ
2. Małgorzata Sienna – kier. Ośrodka Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP
3. Maria Michalak – konsultant w Ośrodku Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP
4. Elżbieta Matejka – radca ministra w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych
5. Dorota Igielska – radca ministra w Departamencie Kształcenia Zawodowego
6. Aneta Madziara – kierownik Ośrodka Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP
7. Elżbieta Wilczyńska – główny specjalista d/s kształcenia specjalnego w WE UMŁ

 

 

Po przerwie uczestnicy wysłuchali kolejnych referatów. Były to wystąpienia:

 

6

System doradztwa zawodowego a zmienność rynku pracy”* – wygłoszone przez Małgorzatę Sienną – kierownika Ośrodka Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP

 

 

7

„Nowa formuła egzaminów zawodowych – szanse i zagrożenia” – referent: Marek Szymański – kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

 

 

Ostatnim elementem drugiej części konferencji był II panel na temat: „Uwarunkowania sukcesu ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w odniesieniu do potrzeb rynku pracy”.Dyskusją kierował także J. Moos.

 

8Panel II

Miejsca dla paneli stów zajęli (siedzą od lewej):

1. Monika Góra – Pełnomocnik d/s Jakości Zakładów Przemysłu Cukierniczego UNITOP OPTIMA
2. Agnieszka Szymańska – dyrektor SOSW nr 1 w Łodzi
3. Ewa Rudomino – wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
4. Marek Szymański – kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych OKE w Łodzi,
5. Mirosław Kwiatkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
6. Remigiusz Żulicki – Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji ŁCDNiKP

 

 

Ostatnim akcentem, po podsumowaniu konferencji przez jej organizatorów, był lunch, na który zaproszono wszystkich jej uczestników.

 

9

We wręczanych przy wejściu teczkach uczestnicy konferencji znaleźli publikację, informującą o dobrych praktykach łódzkich placówek zawodowego kształcenia specjalnego.

 

*Pliki z prezentacjami, które towarzyszyły tym referatom, dołączono za zgodą ich autorek.

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław Kuzitowicz

 

Zobacz także informację o tej konferencji na stronie ŁKO: O kształceniu zawodowym specjalnym

 

Zobacz także felieton nr 72, zatytułowany „Mój niedosyt pokonferencyjny”, w którym autor dzieli się swoimi refleksjami, powstałymi w trakcie uczestniczenia w tej konferencjiZostaw odpowiedź