Jak wiadomo, w wyniku wejścia w życie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która przywróciła wiek obowiązku szkolnego dla dzieci w wieku 7-u lat, od 1 września 2016 r. w klasie pierwszej szkoły podstawowej naukę rozpoczną obowiązkowo dzieci siedmioletnie, a na wniosek rodziców także sześcioletnie. Natomiast dzieci sześcioletnie będą realizowały obowiązek przygotowania przedszkolnego. Z tego powodu w MEN powstał projekt rozporządzenia, zmieniający podstawę programową dla nauczania zintegrowanego. Oto fragmenty komunikatu, jaki wczoraj zamieszczono w tej sprawie na stronie ministerstwa edukacji:

 

Jeszcze przed skierowaniem rozporządzenia do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych prezentujemy projekt zmian podstawy programowej w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

 

To odpowiedź na liczne pytania, szczególnie ze strony nauczycieli i rodziców.

 

Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag w zakresie projektowanych zmian za pomocą Formularza. Czekamy na uwagi do piątku 11 marca, do godziny 23.59.[…]

 

Zmieniona podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej będzie, jak dotychczas, spójna z wymaganiami podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej dla II etapu edukacyjnego (klasy IV–VI szkoły podstawowej).

 

Istotne zmiany zawiera załącznik nr 1 – w tym zmiany dotyczące kształtowania umiejętności czytania i liczenia (punkty – 13,14) oraz w załącznik nr 2 – kwestie edukacji wczesnoszkolnej, w tym zalecane warunki realizacji.[…]

 

Zgodnie z zapowiedziami dotyczącymi ogólnopolskiej debaty „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana” na temat zmian w edukacji, projekt rozporządzenia będzie skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych w marcu.

 

 

Załącznik nr 1 – Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego –

 

Załącznik nr 2 – Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
Źródło: www.men.gov.pl

 

Zapoznaj się także z treściami na Facebook’u < Cała Polska czyta podstawy programowe >Zostaw odpowiedź