Widok ogólny „narady” dla szkół podstawowych i gimnazjów w dn. 30.08.2018 r.

 

 

Już od kilku tygodni na stronie ŁKO witał każdego kto ją otworzył taki banerek:

 

Foto: www.kuratorium.lodz.pl

 

 

Pod zakładką <Komunikaty> poszukiwacz konkretnych informacji mógł przeczytać, konsekwentnie, takie oto zdanie:

 

W załączniku przedstawiamy harmonogram narad Łódzkiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek z województwa łódzkiego.”

 

… gdzie, nadal konsekwentnie, napisano:

 

„... zapraszam na narady podsumowujące rok szkolny 2017/2018 oraz inaugurujące nowy rok 2018/2019, które zostaną przeprowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem” [Ten załącznik   –   TUTAJ]

 

 

I oto dzisiaj, nie tylko dyrektorzy łódzkich przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, ale także z powiatów: pabianickiego, zgierskiego, łęczyckiego, brzezińskiego i łódzkiego wschodniego doczekali się, że wreszcie także i do nich przemówił nasz wojewódzki reprezentant MEN.

 

Cóż z tego, ze organizatorzy zaprosili na trzy różne terminy dyrektorów: przedszkoli (na godz.9:00), szkół podstawowych i gimnazjów (na godz. 11:30), a szkół ponadgimnazjalnych, placówek, poradni psychologiczno – pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli (na godz. 14:00), to nie przewidzieli, że na to wydarzenie, jakby to by koncert Rolling Stones’ów, waliły tłumy zdyscyplinowanych podwładnych ŁKO.

 

 

Oto obraz sytuacji w holu Sali Widowiskowej PŁ przy Al. Politechniki o godz. 11:30, kiedy to powinna rozpoczynać się druga tura „narad”.

 

 

Oto „wąskie gardło” tej sytuacji: każdy przybyły musiał podpisać się na liście obecności i odebrać plik różnych pism i materiałów.

 

 

W tym czasie sala „świeciła pustkami”.

 

Każdego, kto zasiadł już na widowni witał taki „niekonsekwentny” w stosunku do treści zaproszenia, slajd:

 

 

 

Z ponad piętnastominutowym „poślizgiem” rozpoczęło się wreszcie owo „narado-spotkanie”. „Zagaiła” je osoba, która nie przedstawiając się, powitała z imienia i nazwiska (zawsze serdecznie) obecnych na sali: Łódzkiego Kuratora Oświaty pana Grzegorza Wierzchowskiego, panią wicekurator Jolantę Kuropatwę, dyrektora OKE w Łodzi panią Danutę Zakrzewską, a z imienia i nazwiska tylko jednego dyrektora kuratoryjnego wydziału – pana Andrzeja Krycha (Wydział Nadzoru Pedagogicznego).

 

Ta sama pani zaprezentowała slajd z programem spotkania, który następnie odczytała:

 

„Wystąpienie ŁKO, wystąpienie dyrektora A. Krycha który przedstawi sprawozdanie ze sprawowania nadzoru pedagogicznego w kończącym się roku i plan tegoż nadzoru na kolejny rok szkolny, następnie wizytatorki z Wydziału Rozwoju Edukacji przedstawią zagadnienia dotyczące pracy z uczniem ze secjlnymi potrzebami edukacyjnymi. Kolejnym punktem porządku spotkania będzie „kilka słów o pracy dyrektora szkoły-placówki, później będzie informacja dotycząca Wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Po tych informacjach pani dyrektor OKE w Łodzi Danuta Zakrzewska poinformuje o tegorocznych egzaminach – głównie dla ósmoklasistów. Konferencję zakończy wystąpienie przedstawicieli Izby Administracyjno-Skarbowej w Łodzi”

 

 

Wasz sprawozdawca relacjonuje spotkanie dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów, gdyż uczestniczył tylko w tym – i to zdołał na nim wysiedzieć tylko do końca wystąpienia dyr. Krycha. Oto najważniejsze refleksje tych dwu pierwszych wystąpień:

 

ŁKO rozpoczął swe wystąpienie od wygaszenia rzutnika, gdyż postanowił mówić „z głowy” (i – klasycznie – z notatek), nie wspierając się prezentacją. Najpierw wyraził swą radość, że jest „taka duża frekwencja – to znaczy, że pastwo nie pomyśleli, że nic ciekawego nie będzie na tej naradzie„, by po kilku zdaniach okolicznościowych uwago stwierdzić: „Zacznę od kierunków polityki oświatowej, nie będę ich omawiał, […] myślę że państwo doskonale w tych kierunkach się orientujecie, […] ale chciałbym powiedzieć o innych bardzo istotnych sprawach związanych z nowym rokiem szkolnym, z nowymi regulacjami, z nowymi przepisami”.

 

 

I dalej mówił o sprawach, które niewątpliwie znane były obecnym na sali dyrektorom – choćby ze strony MEN, albo też które wkrótce znajdą się na stronie ŁKO.

 

Najciekawsze było dementowanie fake news’ów (tak proszę państwa, kurator zna takie słowo – skomentował!) o tym, że za rok szkoły ponadgimnazjalne (ponadpodstawowe?) nie pomiewszczą dwu ostatnich roczników absolwentów gimnazjów i absolwentów nowej ośmioklasowej szkoły podstawowej. Przytoczył argument, że jest to nieprawda, gdyż: „są to roczniki najgłębszego niżu demograficznego. […] W tych latach (dwa roczniki, urodzone w 2003 i 2004 roku) w całej Polsce rodziło się ok.350 tys.dzisci. Dla porównania – były takie lata (np.rocznik 1983), w których rocznie rodziło się ok. 700 tys. dzieci. […] W samej Łodzi w r. 2003 urodziło się 5500 dzieci, a rok później – 5700. A niedawno były takie roczniki, ze rodziło się 12 000 dzieci.

 

 

Nie widzimy powodu, dla którego musielibyśmy streszczać tu tego ok. półgodzinnego wystąpienia. Kto był – ten słyszał. Kto nie był – widocznie nie musiał, więc po co mu te szczegóły! Także mijałoby się z rozsądkiem sprawozdawanie ponad półgodzinnej prelekcji pana dyrektora Krycha, gdyż mówił on, ilustrując to równolegle (nie zawsze właściwie wyświetlanymi) slajdami prezentacji, o której już na wstępie ogłosił, ze będzie wkrótce dostępna na stronie kuratorium.

 

W dalszej części owego spotkania Wasz reporter nie uczestniczył – co chciał zobaczyć i o czym się przekonać – zrealizował do tego momentu.

 

Fotki przemawiającego ŁKO także nie zamieszczamy – komu tego brakuje, odsyłamy do analogicznej relacji z przed roku, a także sprzed dwóch lat – niczym istotnym ta dzisiejsza nie różniła by się…

 

Nie trzeba chyba dodawać, że pan kurator nie skorzystał z rad, jakich udzielał mu przed rokiem redaktor i felietonista OE w jednej osobie – krytykując nazywanie takich spotkań „naradami” i doradzając jak takie rzeczywiste narady dla dyrektorów mogłyby przebiegać.

 

Tekst i (nieliczne) zdjęcia
Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź