Tradycyjnie już – w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi –  o odbyły się dzisiaj dwa zebrania dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu Miasta Łodzi, powiatu łódzkiego wschodniego, kutnowskiego, łęczyckiego, brzezińskiego, pabianickiego i zgierskiego. O godzinie 9:00  rozpoczęła się – jak woli to nazywać komunikat kuratoryjny – „narada” z dyrektorami samodzielnych szkół i przedszkoli, zaś trzy godziny później zgromadzili się tam dyrektorzy gimnazjów, liceów, zespołów szkół ponadgimnazjalnych, zespołów szkolno-gimnazjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i pozostałych placówek oświatowo-wychowawczych.

 

1

 

„Obserwatorium Edukacji” na godzinę zawitało na to drugie zebranie, które było klasyczną formułą odprawy szefostwa z podwładnymi i nie maiło żadnej cechy narady, czyli jak określają to słowo słowniki – „uzgadniania poglądów w jakiejś sprawie przez większą liczbę osób”.

 

2

 

Pierwszym mówcą był oczywiście Łódzki Kurator Oświaty – dr Grzegorz Wierzchowski.

 

Przykro to pisać, ale znakomita część tego wystąpienia składała się z informacji o dotychczas podjętych przez MEN decyzjach w sprawie przygotowywanej reformy systemu edukacji oraz o kierunkach polityki oświatowej państwa  – ogólnie dostępnych w mediach i internecie. Także końcowy fragment tego przydługiego wystąpienia dotyczył przedsięwzięcia, o których informacja znajduje się na stronie ŁKO, że 19 października  2016 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie będzie zorganizowana Łódzka regionalna konferencja rad rodziców.

 

3

 

Po szefie głos zabrała powołana w czerwcu nowa wicekurator, także historyczka z wykształcenia i była nauczycielka tego przedmiotu – pani Elżbieta Ratyńska

 

Było to równie mało wnoszące do wiedzy zebranych w auli dyrektorów wystąpienie. I ona także powróciła do ogólnie znanych kierunkach polityki oświatowej państwa. Przywołała przedstawione przez minister Zalewską w Toruniu propozycje akcji „Książka w każdym domu” i „Czytamy w szkole”. Podkreśliła wagę kształtowania postaw i wychowania do wartości, a także nadanie „właściwej” rangi historii (wycieczki do miejsc historycznych, spotkania z ciekawymi ludźmi, współpraca z takimi partnerami, jak Związek Piłsudczyków RP, środowiskami kombatanckimi AK czy IPN). Zaagitowała także zebranych do włączenia szkół w akcję „Rozśpiewajmy naszą Łódź, rozśpiewajmy nasze województwo” (10 listopada  – Festiwal Piosenek Patriotycznych). Dalej mówiła o wolontariacie uczniowskim, o utworzeniu na stronie kuratorium zakładki „Dobre praktyki” i powróciła do apelu o udział przedstawicieli szkół w konferencji dla rad rodziców.

 

Dalej głos zabierali urzędnicy kuratoryjni ze szczebla dyrektorów wydziałów: Nadzoru Pedagogicznego i Rozwoju Edukacji. Wystąpił także prezes Okręgu Łódzkiego Związku Piłsudczyków RP.

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław Kuzitowicz

 Zostaw odpowiedź