Sala widowiskowa Politechniki Łódzkiej przy al. Politechniki była dzisiaj miejscem, do którego podążali na spotkanie, zorganizowane przez Łódzkie Kuratorium Oświaty, dyrektorki  przedszkoli – na godz. 9-ą,  dyrektorki i dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów – na godz. 11-ą, a szkół ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych – na godz. 13:30. Dzisiejszy termin wyznaczono dla szkół i placówek z terenu Miasta Łodzi, oraz powiatów: pabianickiego, zgierskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, brzezińskiego i łódzkiego wschodniego.**

 

Wasz reporter uczestniczył w spotkaniu dedykowanym kierownictwu szkół podstawowych i gimnazjów, oraz – tylko w początkowej jego części – tego, które odbyło się jako, trzecie. Wszystkie one miały bardzo podobny przebieg: po powitaniu przybyłych – jako pierwszemu oddawano głos przedstawicielowi Politechniki Łódzkiej – gospodarza obiektu, w którym odbywały się spotkania.  Pierwszym „merytorycznym” mówcą był zawsze Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty, po nim prezentowane było sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego mijającego roku szkolnego i jego plan na najbliższy rok szkolny, a następnym elementem programu było przedstawienie zmian w prawie oświatowym – tych, które już weszły w życie i tych, które dopiero wejdą w pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego. W dwu ostatnich spotkaniach zabierała także głos Danuta Zakrzewska – dyrektorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, która informowała o aktualnych zadaniach, wynikających z obowiązku przeprowadzenia w szkołach egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.

 

 

Dyrektorki i dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów zajęli wszystkie miejsca siedzące, kilkanaście osób musiało stać.

 

Nie ma sensu relacjonowanie treści owych wystąpień przekazujących informacje o nadzorze i zmianach w prawie – prezentacje, którymi ilustrowali swe wystąpienia prelegenci, (jak zapewnił kurator) będą dostępne na oficjalnej stronie ŁKO.

 

Warto natomiast przekazać chociaż kilka fragmentów z wystąpień pana kuratora Wierzchowskiego – wybranych z jego wypowiedzi podczas drugiej tury spotkań, a także tego fragmentu, który w trzeciej turze poświęcił szkołom przygotowującym uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

 

Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty przemawia podczas II tury „narady”*

 

Oto cytaty wybranych fragmentów  z wystąpienia ŁKO, skierowanego do dyrektorów  szkół podstawowych i gimnazjów:

 

Chciałem Państwu podziękować, jako dyrektorom, jako […] osobom które również były odpowiedzialne za wszystkie działania związane z ustalaniem sieci szkół. Bardzo aktywni byli też rodzice,[…] Dziękuję Wam za wykonaną tą pracę- to były niełatwe rozmowy, niełatwe decyzje. […] Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, i z zadowoleniem, że i dyrektorzy i nauczyciele w tej sytuacji stanęli na wysokości zadania, jeżeli chodzi o ten pierwszy etap, który polegał na wdrażaniu nowej struktury szkół. Ale reforma to nie tylko nowa struktura szkół […], ale to przede wszystkim reforma programowa, a nawet bym powiedział więcej – reforma strategiczna, reforma całego systemu edukacji. Przecież to nie koniec. To dopiero początek. […]

 

Pani minister nie zostawiła dyrektorów szkół w całej Polsce samyc [poruszenie na sali, śmiechy],  ponieważ ministerstwo opracowało specjalny poradnik dla rodziców. Lada moment on się ukaże na stronach internetowych – bardzo proszę, aby to przekazać rodzicom. […]

 

Następnie kurator Wierzchowski zaprezentował i omówił kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018, skupiając się szczególnie na piątym: „Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły”:

 

„…ważne jest to, żeby tej dziedziny nie zaniedbać. Ja wiem, że dyrektor szkoły ma mnóstwo spraw na głowie […], ale w momencie kiedy cała praca wychowawcza szkoły zostanie zaniedbana, no to wtedy problemy wychowawcze narastają i często skutkują sytuacjami skrajnymi. […] Dlatego moja prośba, mój apel do Państwa: Przyjrzyjcie się pracy wychowawczej waszych szkół, waszych nauczycieli. Podkreślam – NAUCZYCIELI, a nie tylko wychowawców klas. Każdy nauczyciel również pracę wychowawczą jest zobowiązany realizować. […]

 

 

Dyrektorki i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, poradni i pozostałych placówek podczas III tury „narady”*

 

Jako ostatni w Sali Widowiskowej Politechniki Łódzkiej zajęli dyrektorki i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli i pozostałych placówek oświatowo-wychowawczych. Tym razem na widowni pozostawało bardzo dużo wolnych miejsc siedzących.

 

Pierwszym mówcą był prof. dr hab. Grzegorz Bąk – prorektor d.s. kształcenia Politechniki Łódzkiej, który po syntetycznym zaprezentowaniu oferty tej uczelni skoncentrował się na przedstawieniu nowego podejścia tej uczelni do organizowania studentom procesu studiowania. Oto poświęcone temu fragmenty jego wystąpienia:

 

Student powinien sam tworzyć problem, i potem go rozwiązać. […] Przywiązujemy wielką wagę do tego, aby wzbudzić w naszych studentach pewną intelektualną niepokorność wobec zastanej rzeczywistości, bo jest absolutnie kluczowe we współczesnym życiu gospodarczym i technologiach. […] Mamy w Politechnice, to chyba jest rzeczą jeśli nie unikatową to w każdym razie rzadką, na każdym wydziale, pracownię kreatywnego kształcenia. I każdy student ma cały zestaw zajęć, takich, żeby przez te pracownie przejść. […]

 

Dalej pan prorektor mówił o współpracy uczelni ze szkołami ponadgimnazjalnymi i o organizowanych tam konkursach dla młodzieży szkolnej. Profesor pochwalił się także najnowszą inwestycją PŁ – t.zw. „Zatoką Sportu”- najnowocześniejszym obiektem sportowym tego przeznaczenia, nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

 

 

Wystąpienie kuratora Wierzchowskiego różniło się od poprzednio zaprezentowanego  – po pierwsze – nawiązaniem do słów prorektora prof. Grzegorza  Bąka:

 

Mimo, że musimy zejść ten poziom niżej : z politechniki do szkoły średniej, to wydaje mi się, że to co pan rektor powiedział, to jest fundamentalne dla reformy edukacji. […] Aby wszystkie uczelnie wyższe w naszym kraju miały studentów kreatywnych, którzy sobie poradzą  z takimi wyzwaniami .[…] Zobaczcie Państwo czego wymaga się od absolwenta: kreatywności, kreatywnego myślenia, stwarzania sobie problemów i ich rozwiązywania,. […]”

 

Drugą różnicą było rozwinięcie tematu szkół branżowych:

 

„Od 1. Września tego roku rozpoczyna działalność szkoła branżowa. […] To nie jest wcale tylko zmiana nazwy, […] to jest zmiana idei szkolnictwa zawodowego. […] Niech odpowiedzią będzie taki raport Najwyższej Izby Kontroli, który rok temu się ukazał, dotyczący stanu szkolnictwa zawodowego w Polsce, który dla tego systemu – powiedzieć „niekorzystny” to powiedzieć mało powiedzieć. Po prostu wnioski są takie, że wymagają podjęcia natychmiastowych działań. Takiego podjęcia natychmiastowych działań domagają się już pracodawcy. Dlatego nie można z tą reformą czekać kilku lat, bo oni już dzisiaj nie mają rąk do pracy. […] Rozmija się system edukacji zawodowej z oczekiwaniami rynku pracy. […] Wprowadzenie szkoły branżowej I st. , a następnie szkoła branżowa II st. – dwuletnia, kończąca się egzaminem dojrzałości.  I ta ścieżka , która dotychczas była niedrożna ,  też umożliwia studiowanie. […]

 

Dalej „narada” w jej trzeciej edycji przebiegła w analogicznym do poprzednich spotkań rytmie –  treści przedstawianych  informacji mówcy modyfikowali do specyfiki placówek, którymi kierują obecni na sali słuchacze.

 

 

UWAGA:

Wszystkie cytaty są zapisem z nagrania audio i nie były autoryzowane.

 

 

Treść i zdjęcia

Włodzisław Kuzitowicz

 

 

*Narada – zebranie pewnej liczby osób w celu wspólnego podjęcia jakichś decyzji; radzenie nad czymś (Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 2001)

 

**Harmonogram „narad”  podsumowujących rok szkolny 2016/2017 oraz inaugurujących nowy rok 2017/2018   –   TUTAJ

 

 

Zobacz także:

 

Dziennik Łódzki” – Reforma edukacji. Kurator pouczył dyrektorów szkół*

 

*Na tytułowym zdjęciu, siedzący „na pierwszym planie” mężczyzna w jasnej marynarce nie jest dyrektorem szkoły. To autor tej relacji – Wasz reporter z „Obserwatorium Edukacji”.Zostaw odpowiedź