Foto: www.pl.wikipedia.org

 

Na stronie portalu oswiata.abc.com, powołując się na PAP, zamieszczono dziś informację o decyzjach, jakie zapadły podczas wczorajszego posiedzenia Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 1837), jakie wczoraj odbyło się w Sejmie, w sali im. Wojciecha Trąmpczyńskiego.

 

O tym, że rządowy projekt ustawy o zmianie sposobu finansowania zadań oświatowych zawiera obszerny fragment wprowadzający dość istotne zmiany w Karcie nauczyciela informowaliśmy 25 września w materiale, zatytułowanym „Będą zmiany w Karcie Nauczyciela – bez ustawy o zmianach w Karcie Nauczyciela. Poniżej zamieszczamy obszerne fragmenty z tekstu, zatytułowanego „Sejmowa podkomisja przeciwna wykreśleniu zmian w Karcie Nauczyciela:

 

 

[…] Wniosek o wykreślnie z projektu całego artykułu 76 zawierającego zmiany w Karcie złożyła posłanka Urszula Augustyn (PO). Wniosek ten poparł wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński.

Powołał się na opinię przewodniczącego Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Zacytował fragment, w którym zauważono, że „przedmiotowe zmiany w Karcie Nauczyciela są rozległe (…) i pozostają w luźnym związku z zasadniczą treścią projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który w głównej mierze dotyczy materii i zakresu prawa finansowego i administracyjnego. Gdy tymczasem materie regulowane w Karcie pozostają w obszarze szeroko rozumianego zatrudnienia nauczycieli”.[…]

 

Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna) mówiła, że o ile zmiany w projekcie dotyczące finansowania porządkujące pewne kwestie i uszczelniające system są uzasadnione i można je poprzeć, to nie rozumie, dlaczego do projektu włączono zmiany w Karcie. „Karta jest dokumentem dość archaicznym i dokumentem, który trzeba zmieniać, (…) ale to są zbyt ważne rzeczy by „upychać” je w ustawie o finansowaniu oświaty” – powiedziała. […]

Przeciwko wykreśleniu zapisów nowelizującycyh KN był Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

 

Przypomniał, że od wielu lat nie tylko środowiska samorządowe wnosiły propozycje nowelizacji Karty Nauczyciela. „Po drugie: ja nie ze wszystkimi propozycjami się zgadzam (…), ale to nie jest tak, że ta regulacja jest przeciwko nauczycielom, ale jest otwarciem się na nauczycieli. Trzecia sprawa: te kwestie dotyczą wprost finansowania. To nie jest tak, że musimy czekać na wystrzał armatni, po to by znowelizować Kartę Nauczyciela” – powiedział. […]

Do tych wypowiedzi odniosła się minister Zalewska.Cytaty z opinii Rady Legislacyjnej, to są cytaty, których już nie ma” – powiedziała. „Wydyskutowaliśmy to, udowodniliśmy Rządowemu Centrum (Legislacji), że bezwzględnie każdy zapis Karty Nauczyciela, który się w projekcie pojawił, ma związek z finansowaniem” – wyjaśniła. […]

 

To co zostało wydyskutowane zostało zapisane (w projekcie), ale będziemy dyskutować dalej – podkreśliła. „Każda z tych spraw została omówiona na zespole, albo w grupie roboczej, zostało to podsumowane na konferencji 30 kwietnia” – dodała minister. […]
Wniosek Augustyn o odrzucenie poparło 4 członków podkomisji, 7 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Następnie przystąpiono do procedowania nad blisko 40 zmianami w Karcie Nauczyciela, które zawarte są w artykule 76 projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Komisja odrzuciła poprawki PO do tego artykułu.(PAP)

 

 

 

Pełny tekst informacji „Sejmowa podkomisja przeciwna wykreśleniu zmian w Karcie Nauczyciela”   –   TUTAJ

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

Zobacz także:

ZNP:  Nowelizacja Karty Nauczyciela w sejmowej podkomisji  –  TUTAJZostaw odpowiedź