Źródło: www.facebook.com/sejmdzieciimlodziezy/

 

Postanowiliśmy, na tydzień przed wyznaczonym na 27 września br. terminem (odwołaną z planowanej, tradycyjnej daty, wyznaczonej wcześniej na dzień 1 czerwca 2018 r. – decyzją z dnia 25 maja 2018 r., podpisaną przez Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego) XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, przypomnieć o tym, publikując fragmenty umieszczonej 6 września na stronie Sejmu RP informacji:

 

27 września 2018 r. w gmachu Sejmu w Warszawie odbędzie się posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży. W związku z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości oraz przyszłoroczną rocznicą wyborów do Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej tegoroczny temat przewodni sesji brzmi: „Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”.[…]

 

Celem XXIV sesji SDiM jest kształtowanie postaw patriotycznych, podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej oraz państwowej. Ma ona też na celu popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o Sejmie Ustawodawczym II RP.[…]

 

Posiedzenie SDiM poprzedziło posiedzenie komisji. Złożona z 38 uczestników i uczestniczek komisja, która obradowała w dniu 13 maja 2018 r., oprócz projektu uchwały przygotowała także dwa pytania do ministra edukacji narodowej. Posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży poprzedzi zwiedzanie śladami parlamentaryzmu w Warszawie dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników i uczestniczek, które odbędzie się 26 września 2018 r.

 

SDiM jest projektem edukacyjnym, którego głównym organizatorem jest Kancelaria Sejmu. Do grona współorganizatorów XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży należą Instytut Pamięci Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Źródło: www.sejm.gov.pl

 

Strona Sejmu Dzieci i Młodzieży    –    TUTAJ

 

Ogólnopolska lista osób zakwalifikowanych do XXIV sesji  SDiM     –    TUTAJ

 

Lista osób zakwalifikowanych do XXIV sesji  SDiM ze szkół woj.  łódzkiego  –  TUTAJ

 

Zobacz także:

Portal DZIEJE.PL:  „27 września posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży”      –     TUTAJ

 

Komentarz redakcji:

Zamieściliśmy listę osób, zakwalifikowanych do uczestniczenia w  XXIV sesji  SDiM, opublikowaną jeszcze w maju – przed decyzją Marszałka Sejmu o zmianie terminu jej odbycia – nie 1 czerwca, jak nakazywała tradycja, a przeniesieniu na – wtedy bliżej nieokreślony – termin wrześniowy.

 

Pamiętając, że 1 czerwca odbyło się alternatywne posiedzenie – w Audytorium Maximum UW, w którym  uczestniczyło ok. 400 młodych ludzi – w tym od 150 do 200 to osób wybranych do odwołanego przez marszałka Kuchcińskiego XXIV Sejmu Dzieci i Młodzieży, będziemy śledzić owo posiedzenie 27 września, także pod kątem obecności na nim wszystkich, zakwalifikowanych tam wiosną 2018 r.posłów. [WK]Zostaw odpowiedź