Wygląda na to, że w zjednoczonym ministerstwie od edukacji i nauki nadal jest listopad. Wnioskujemy tak z faktu, iż 5 listopada, w materiale „ Co z kolejnym składem Rady Dzieci i Młodzieży RP przy MEN? ” informowaliśmy:

 

 

Jak widać z poniższego materiału – w MEiN właśnie dobiega końca listopad. Oto zamieszczony 8 grudnia na stronie MEiN komunikat:

 

Powołano Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki

 

 

W poniedziałek 7 grudnia br. Minister Przemysław Czarnek powołał Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Rada jest organem pomocniczym Ministra. […] W skład Rady wchodzi 16 członków i ich zastępców (po jednym z każdego województwa).Kadencja Rady trwa do 30 września 2021 r.

 

W tym roku do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęło aż 331 kandydatur, co oznacza, że na jedno miejsce przypadało aż 10 zgłoszeń! Jest to największe zainteresowanie członkostwem w Radzie od czasu powołania Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej w 2016 r.

 

 

Skład Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki – TUTAJ

 

 

Zarządzenie MEiN z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki – TUTAJ 

 

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja.

 

 

Komentarz redakcji:

 

Czytelniczki i Czytelnicy OE znają nasz pogląd na temat RDiM RP, dlatego dziś ograniczymy się tylko do zamieszczenia powyższego komunikaty – z ocenami i komentarzami zaczekamy do ukonstytuowania się władz tej kadencji Rady oraz jej pierwszych aktywności.

 

Dziś wzbogacimy komunikat podany przez MEiN informacjami o dwojgu reprezentantach województwa łódzkiego w RdiM RP::

 

Eryk Zywert – członek Rady – absolwent III LO w Piotrkowie Trybunalskim, obecnie student I roku prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Z tego tytułu w listopadzie br. został stypendystą Prezydenta Miasta Łodzi (1250 zł/mc) Wcześniej, 21 maja, w Filharmonii Łódzkiej odebrał dyplom o przyznaniu mu Stypendium Naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego. Jako uczeń był dwukrotnym finalistą Olimpiady Filozoficznej. W lutym 2019 roku w konkursie „Od mundurka do togi” (organizowanym od 2016 roku przez Wydawnictwo C.H.Beck oraz Kancelaria Dawid & Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni dla licealistów zainteresowanych w przyszłości pracą w zawodzie prawnika) zajął III miejsce.

 

Martyna Pawul zastępca członka Rady – uczennica II klasy liceum o profilu policyjnym w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy, od 2019 roku – jeszcze gdy była uczennica I klasy – jest radną Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego. [WK]

 Zostaw odpowiedź