Foto:www.facebook.com/radamlodziezy

 

Uroczystość inauguracji pracy Rady Dzieci i Młodzieży RP przy MEN III kadencji 2018/2019

 

 

9 lipca na oficjalnej stronie MEN zamieszczono komunikat: „Wystartował nabór do Rady Dzieci i Młodzieży – zgłoś się do 11 września”. Oto jego dwa fragmenty::

 

Rusza nabór do piątej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian i propozycji rozwiązań.[…]

 

Na zgłoszenia czekamy do 11 września br. Wyniki naboru będą opublikowane na stronie internetowej MEN w październiku. […]

Źródło:www.gov.pl/web/edukacja/

 

Oto screen’y z innego komunikatu na tejże stronie:

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/

 

 

Poszukując informacji na temat aktualnych losów naboru kandydatów do nowej kadencji RDiM weszliśmy na jej fanpage. A tam taka informacja z 27 października:

 

Źródło: www.facebook.com/radamlodziezy

 

 

Komentarz redakcji:

 

Batdzo, bardzo będziemy ciekawi kogo ostatecznie wybiorą selekcjonerzy z MEN. A poza tym jest to bardzo interesujący wskaźnik narastajacej fali młodych ludzi, gotowych przekazywać opinie w „sprawach planowanych zmian i rozwiązań” w obszarze „objętym działem administracji rządowej oświata i wychowanie”. Oczywiście istotnym zagadnieniem tego „opiniowania” jest nie tylko stopień w jakim będą ci modzi ludzie mogli wpływać na decyzje ministerstwa, ale trakże czyje opinie będą przekazywali: swoich środowisk, czy raczej swoje prywatne?

 

Niestety, sądząc po owych przedłużających się procedurach rekrutacji, mamy obawy, że członkami rady mogą zostać ci kandydaci, których dotychczasowy „dorobek” będzie dobrze rokował na ich przyszłe opinie. [WK]Zostaw odpowiedź