Portal oswiata.abc.com omawia artykuł „Dziennika Gazeta Prawna”, w którym gazeta ta informuje o tym, że Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji krytykuje MEN za brak pomysłu na informatyzację szkół. Znalazło się tam stwierdzenie, że „eksperci zwracają uwagę, że polskie szkoły wciąż tkwią w papierze, zwłaszcza jeżeli chodzi o zarządzanie placówką”. Oto przywołana tam na dowód tej tezy wypowiedź eksperta PIIT w zakresie edukacji – Olgierda Buchockiego:

 

Z niedoróbek, niejasności w tej nowelizacji, jak i innych działań w ostatnich latach ewidentnie wyłania się jeden podstawowy problem: MEN nie ma strategii i pomysłu, jak informatyzacja edukacji powinna przebiegać. I nie chodzi o informatyzację polegającą na zakupach sprzętu do szkół, tylko, co ważniejsze, o informatyzację procesów zarządzania edukacją, stworzenie warunków do korzystania przez szkoły i nauczycieli z elektronicznych rozwiązań obiegu dokumentów, raportowania, informowania rodziców o postępach ich dziecka według jednolitych zasad.

 

Pomni złych doświadczeń z lektur autorów, dopasowujących selektywnie wybrane fakty do z góry założonych tez, zapoznajmy się z opublikowanym na stronie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji dokumentem: Uwagi_PIIT_do_ustawy_oswiatowej_2014.08.05

 

Źródło: www.piit.org.plZostaw odpowiedź