W dniu 18 stycznia 2016 roku podczas Dnia Doradztwa Zawodowego, zorganizowanego przez Wydział Edukacji UMŁ w Publicznym Gimnazjum nr 46 w Łodzi, została podpisana umowa patronacka pomiędzy Miastem Łódź, Zespołem Szkól Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi a firmą BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

 

1

 

Miasto Łódź reprezentował Pierwszy Wiceprezydent Tomasz Trela, ZSP nr 9 dyrektor Henryka Michalska (siedzi po prawej), a BSK kierownik Działu Personalnego Elżbieta Grochal (składa podpis – po lewej stronie)

 

 

Podpisanie umowy patronackiej pomiędzy ZSP nr 9 a BSH oznacza rozszerzenie współpracy na nowy zawód – monter mechatronik, którego kształcenia odbywać się będzie w Zasadniczej Szkole Zawodowej, działającej w tym zespole szkół. W ZSP nr 9 w Łodzi kształci się techników mechatroników, w ramach umów o prowadzenie klas patronackich, zawieranych z BSH już od 2008 roku. Od samego początku współpraca ta układa się bardzo dobrze.

 

 

Pracownicy firmy biorą aktywny udział w jak najlepszym przygotowaniu uczniów do wykonywania zawodu mechatronika. Na terenie firmy powstał warsztat, wyposażony na potrzeby szkoły, w którym uczniowie pod kierunkiem nauczyciela i oddelegowanego pracownika firmy mogą zdobywać umiejętności zawodowe – w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy. Dzięki takim umowom szkoła i jej uczniowie mogą także liczyć na wsparcie finansowe ze strony BSH (podręczniki, wycieczki, pomoce dydaktyczne).

 

 

Tekst i zdjęcia nadesłała Henryka Michalska
dyrektor ZSP nr 9 w Łodzi

 

 

 

O podpisaniu tej umowy patronackiej napisano także w łódzkim dodatku „Gazety Wyborczej”: „Mechatronik nie tylko po technikum. BSH podpisało umowę”

 

 

Zobacz także relacje z uroczystości podpisania umowy patronackiej w TV TOYA   –  TUTAJ

 

 

W notatce autorstwa Justyny Kowalewskiej, towarzyszącej tej relacji na internetowej stronie stacji, czytamy:

 

Dobra wiadomość dla uczniów i przyszłych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9. Szkoła rozpoczęła właśnie* współpracę z firmą BSH, producentem sprzętu gospodarstwa domowego. Dla uczniów oznacza to naukę w dobrze wyposażonych pracowniach, praktyki zawodowe i przede wszystkim szansę na pracę po ukończeniu nauki.

 

 

Źródło: www.toya.pl

 

 

*Tą informacją jej autorka wprowadza widzów i czytelników w błąd, gdyż ZSP Nr 9 w Łodzi współpracuje z BSH w ramach umów o prowadzenia klas patronackich, tyle że dotąd jedynie w technikum, już od 2008 roku. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z poświęconego tej współpracy fragmentu artykułu mojego autorstwa, zatytułowanego „Klasy patronackie jako optymalna forma współpracy pracodawców ze szkołami. Doświadczenia łódzkie” –   plik PDF z tym artykułem – TUTAJ.  [Włodzisław Kuzitowicz]Zostaw odpowiedź