0

 

W dniach 13 – 14 maja, już po raz drugi, w auli zamojskiej Bursy Międzyszkolnej nr 2 odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli-Wychowawców Burs i Internatów, której tegoroczny temat brzmiał: „Bursa i Internat szansa na lepszą edukację.” Pierwsza konferencja odbyła się 15 i 16 maja ub. roku. O konferencji tej informowaliśmy 20 maja w materiale zatytułowanym „Konferencja o zapomnianym elemencie systemu edukacji”.

 

1

 

W pierwszym rzędzie tegorocznej konferencji siedzą – od lewej: dyr. Waldemar Leszczyński, Jan Lelonek*, wicekurator Eugeniusz Pelak, Agnieszka Kowal**

 

 

Konferencja ta, jak i poprzednia,  adresowana była do władz oświatowych, a zwłaszcza do dyrektorów i  nauczycieli-wychowawców burs oraz internatów. Priorytetowym jej celem było wzmocnienie roli burs i internatów w środowisku lokalnym, a także rozwój form współpracy, integrowanie środowiska burs i internatów oraz nieustanne podnoszenie jakości ich pracy.

 

 

Pomysłodawcą i organizatorem konferencji był dyrektor Bursy Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu pan Waldemar Leszczyński, który w swojej placówce stworzył miejsce do spotkania się ze specjalistą z dziedziny pedagogiki oraz okazję do wymiany doświadczeń między przedstawicielami burs i internatów z których przyjechali jej uczestnicy.

 

 2

 

Konferencję otworzył, witając wszystkich jej uczestników, jej gospodarz, dyrektor Bursy Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu –  pan Waldemar Leszczyński.

 

 

 

3

 

Pierwszym, który zabrał głos, przedstawiając informację pt. „Współpraca burs ze środowiskiem w oparciu o wyniki ewaluacji w województwie lubelskim” był Lubelski Wicekurator Oświaty pan Eugeniusz Pelak.

 

 

Drugim było wystąpienie dyrektora Waldemara Leszczyńskiego, który przedstawił temat „Prezentacja roli i form współpracy bursy i internatu ze środowiskiem lokalnym”.

 

 

5 Jędrzejko

 

Po przerwie głos zabrał, prezentując referat pt. „Dzieci i młodzież w ponowoczesnym świecie – etiologia współczes- nych problemów wychowawczych i zaburzeń zachowania. Delegacja dla skutecznej profilaktyki dr hab. Mariusz Jędrzejko – dyrektor naukowy Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, wykładowca w Katedrze Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

 

 6 łodzianka

 

Marzena Podsiedlik – dyrektor Bursy Szkolnej Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Łodzi

 

 

II Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli-Wychowawców Burs i Internatów zgromadziła przedstawicieli z różnych zakątków kraju. Swoje prezentację roli i form współpracy bursy i internatu ze środowiskiem lokalnym przedstawili: Waldemar Leszczyński – dyrektor Bursy Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu, Teresa Płoszaj – dyrektor Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego nr 1 w Krakowie, Marzena Podsiedlik – dyrektor Bursy Szkolnej Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Łodzi , Laura Filipiak – kierownik Bursy Szkolnej nr 2 w Poznaniu i Halina Przybylska – dyrektor Bursy Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie.

 

 

Podsumowując konferencję jej organizator – dyrektor Waldemar Leszczyński powiedział:

 

Ta konferencja jest również przykładem współpracy, jaką podjęliśmy w celu podnoszenia jakości naszej pracy oraz sprostaniu wyzwaniom, jakie przynosi nam wciąż zmieniająca się rzeczywistość. Myślę, że już dziś musimy poszukiwać naszego miejsca w tej nowej rzeczywistości, coraz częściej podejmujemy działania wykraczające poza naszą statutową działalność, pełniąc różnorodne funkcje w środowisku, co dobitnie pokazały wypowiedzi uczestników konferencji. Jestem przekonany, że po raz kolejny daliśmy przykład, że bursy i internaty są placówkami stanowiącymi ważne ogniwo w systemie oświaty. Liczę na kolejne nasze spotkanie w tak szerokim gronie i zachęcam Państwa do dialogu i współpracy.

 

 

Program II Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli-Wychowawców Burs i Internatów –  TUTAJ

 

Więcej o II Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli-Wychowawców Burs i Internatów w Zamościu – w informacji nadesłanej przez organizatorów  –  TUTAJ

 

 

 

* Kierownik oddziału zamiejscowego Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Zamościu

** Dyrektor Wydziału Oświaty w Zamościu

 

 

 

Powyższą relację, na podstawie informacji i zdjęć

nadesłanych przez organizatorów

z Bursy Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu

opracował Włodzisław Kuzitowicz

 Zostaw odpowiedź