Na stronie MEN pojawił się komunikat, zatytułowany „Bursa i internat szansą na lepszą edukację – konferencja z udziałem wiceministra edukacji”. Z jego pierwszej części można dowiedzieć się, że w miniony piątek, 15 maja, sekretarz stanu Tadeusz Sławecki wziął udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli-Wychowawców Burs i Internatów „Bursa i internat szansą na lepszą edukację”, zorganizowanej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty i Bursę Międzyszkolną Nr 2 w Zamościu.

 

Bursa 1

 

Jej celem było zainteresowanie władz rządowych i samorządowych aktualną problematyką pracy burs i internatów oraz kierunkami ich rozwoju.

 

Jednym z głównych tematów było podjęcie współdziałania między placówkami w aspekcie wzbogacania oferty edukacyjnej i kompensacyjno-wyrównawczej oraz podnoszenia jakości pracy burs i internatów. Konferencja była okazją do prezentacji dobrych praktyk placówek, wzajemnej wymiany doświadczeń oraz do spotkania ze specjalistami z dziedziny pedagogiki.

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 
Więcej o tej wartej upowszechnienia inicjatywie można przeczytać na stronie głównego organizatora – Bursy Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu. Oto fragment tej relacji:

 

Konferencja była okazją do stworzenia płaszczyzny do dyskusji na temat dotychczasowych efektów prowadzonych działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także prezentacji dobrych praktyk w tym zakresie.

 

Bursa 2

 

Prezentacji wybranych przykładów dobrych praktyk dokonał Dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 2 Pan Waldemar Leszczyński oraz Dyrektorzy burs: Pani Laura Filipiak z Poznania, Pani Halina Przybylska z Warszawy, Pani Teresa Płoszaj z Krakowa oraz Pani Anna Hostyńska z Lublina.

 

Przedstawiono także jakość prowadzonych działań wychowawczych i opiekuńczych w oparciu o wyniki ewaluacji przez Panią wicekurator Annę Dudek – Janiszewską oraz zaprezentowano temat : „ Efektywna komunikacja z rodzicami”, przygotowany przez dr Małgorzatę Sitarczyk z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

 

W licznych wypowiedziach wielokrotnie podkreślano fakt, że do burs i internatów trafia młodzież z małych miejscowości oddalonych od szkół o wiele kilometrów, dla której zgodnie z Konstytucją powinny zostać stworzone odpowiednie warunki opiekuńczo – wychowawcze. Dlatego ważne jest, by młodymi ludźmi zajmowała się wykwalifikowana kadra specjalistów, a bursy i internaty oferowały bogatą ofertą edukacyjną.

 

W celu wyrównania szans edukacyjnych, ważne jest wzmocnienie tego typu placówek wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycieli – wychowawców. Inicjatywa ta została przekazana do MEN, a Minister Tadeusz Sławecki miał możliwość odpowiedzieć na pytania nauczycieli. W konferencji wzięło udział ponad sto osób z czego sześćdziesiąt zgłosiło się z całej Polski.

 

Po południu uczestnicy spotkania zwiedzali Zamość z przewodnikiem, a na drugi dzień wzięli udział w zwiedzaniu Roztocza, przechodząc trasę na Bukową Gorę oraz wyjeździe do Górecka Kościelnego. Ważnym punktem programu było spotkanie podsumowujące konferencję z udziałem Prezydenta Miasta Zamość, Pana Andrzeja Wnuka.

 

 

Cała relacja z ilustracjami TUTAJ

 

 

Źródło:www.bursa2zamosc.pl/

 

 
Zobacz także relację w lokalnej telewizji – TUTAJZostaw odpowiedź