Foto: Grzegorz Gałasiński[www.dzienniklodzki.pl]

 

 

Od 1998 roku, w południe  każdego 1 czerwca – w Dzień Dziecka, pod pomnikiem Pękniętego Serca Matki w parku im. Szarych Szeregów odbywała się uroczystość dekoracji Medalami „Serce – Dziecku”, nadawanych decyzją Kapituły Dziecięco – Młodzieżowej, działającej pod auspicjami Stowarzyszenia Komitet Dziecka.  Do utrwalonej latami tradycji należało, że  tym dniu owym najważniejszym regionalnym wyróżnieniem, przyznawanym dorosłym przez dzieci i młodzież za osiągnięcia w pracy społecznej na ich rzecz było 10 osób. Każdego roku przyznawany był także jeden medal „zbiorowy” – dla organizacji lub instytucji mającej zasługi w działalności na rzecz dzieci.

 

W tym roku ta kilkudziesięcioletnia tradycja została złamana: uroczystość  odbyła się już w środę, 30 czerwca, a medal odebrało tylko siedem osób i jedna instytucja.

 

Nie będziemy relacjonować przebiegu środowej uroczystości, opisywać kto z oficjeli był tam obecny i co powiedział. Odsyłamy zainteresowanych tymi tematami do relacji w mediach.  Poinformujemy jedynie  (za „Dziennikiem Łódzkim”) kto w tym roku został odznaczony  Medalem „Serce – Dziecku”:

 

 

 

                                                               Medalem „Serce – Dziecku” odznaczono:

 

1.Dariusz Błażejewski, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Doceniono jego działania związane z polskością na Wołyniu, co dla uczniów stanowi przykład miłości do ojczyzny.

2.Teresa Bujak, nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, m.in. pracuje z uczniami w Kole Teatralnym „Blask”, promuje wolontariat.

 

3.Jan Dobrowolski, emerytowany pułkownik, nauczyciel XXV LO m.in. doskonali umiejętności pomocy przedmedycznej uczniów.

 

4.Adam Drabik to ceniony instruktor (zuchmistrz) Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej Okręgu Łódzkiego.

 

5.Jerzy Marlicki jest przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w dzielnicy Polesie: organizuje np. turnusy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

 

6.Małgorzata Niemczyk – posłanka na Sejm RP,  jest inicjatorką akcji „Podziel się Wigilią” na rzecz uczniów szkół kształcenia specjalnego.

 

7.Wojciech Zdziarski, starosta powiatu łęczyckiego, m.in. wspiera akcje harcerzy.

 

Medal zbiorowy przypadł XV LO w Łodzi. Wyróżnia się ono pracą na rzecz dzieci. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Komitet Dziecka uczestnicząc co roku w organizacji imprezy choinkowo-noworocznej. Wolontariusze pomagają w nauce dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 116.

 

Należy także podkreślić, że uroczystość ta nieprzypadkowo organizowana była  od lat w Dniu Dziecka  i w tym właśnie miejscu, gdzie stoi pomnik, odsłonięty w 1971 roku dla upamiętnienia  męczeństwa dzieci, zmarłych i więzionych w działającym od 1942 r. aż do stycznia 1945r. na tym właśnie terenie obozie, gdzie kilka tysięcy małych więźniów w wieku od 6 do 16 roku życia było zmuszanych do ciężkiej pracy, gdzie dzieci były bite i głodzone. To właśnie medale, przyznawane przez dzieci dorosłym, zasłużonym w działalności dla dobra dzieci, jest dowodem na tryumf Dobra nad Złem!

 

Poniżej zamieszczamy kilka (zaczerpniętych z innych źródeł) zdjęć, ilustrujących tegoroczną uroczystość pod Pomnikiem „Pękniętego Serca Matki” w parku Szarych Szeregów na łódzkich Bałutach:

 

Foto: Sebastian Szwajkowski [www.radiolodz.pl]

 

Za chwilę dzieci uhonorują dorosłych Medalami „Serce – Dziecku”

 

 

Foto: Sebastian Szwajkowski [www.radiolodz.pl]

 

Laureaci odbierają przyznane im medale.

 

 

Foto: Sebastian Szwajkowski [www.radiolodz.pl]

 

Kwiaty pod pomnikiem składa delegacja SP nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi – szkoły, która od lat aktywnie kultywuje pamięć dzieci więzionych w Obozie na Przemysłowej

 

 

 

Informację, na podstawie materiałów dostępnych w Internecie,

opracował Włodzisław Kuzitowicz

 

 

 

                           O środowej uroczystości poinformowały:

 

„Dziennik Łódzki” – Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka w Łodzi. Medale „Serce – Dziecku” przyznane.   –   TUTAJ

 

Radio Łódź  –  39. Spotkanie Pokoleń. Złożyli kwiaty przed Pomnikiem „Pękniętego Serca”   –   TUTAJ

 

Portal Urzędu M. Łodzi Aktualności – Spotkanie pokoleń   –   TUTAJ

 

 

Komentarz redakcji:

 

Prawdopodobną przyczyną zmiany terminu tej uroczystości było przewidywanie przez organizatorów – Stowarzyszenie Komitet Dziecka – że w piątek 1 czerwca 2018 roku szkoły będą nieczynne i trudno byłoby o frekwencje  podczas uroczystości.  Mamy nadzieję, że nie było innych powodów…  Ale dziwi nas, że Kapituła Dziecięco – Młodzieżowa Medalu znalazła tylko 7 osób godnych tego wyróżnienia. Czyżby tak mało zgłoszono wniosków?

 

 

Jednak nie można nie przypomnieć, że to pierwszy rok, w którym zaistniało „konkurencyjne” dla tej łódzkiej tradycji wydarzenie: Święto Polskich Dzieci Wojny, zorganizowane także pod tym samym pomnikiem 7 maja przez Stowarzyszenia Dzieci Wojny. Co będzie za rok?   Czy znów będą to dwa wydarzenia?…

 

 

Przy okazji zapoznawania się z informacjami o środowej uroczystości, zamieszczanymi przez łódzkie media zauważyliśmy jeden „faktograficzny”, poważny  błąd. Otóż w notatce zamieszczonej na oficjalnej stronie UMŁ, jak też w informacji na stronie Radia Łódź,  podano, że było to „39. Spotkanie Pokoleń”.  Taka ilość uroczystości jest niemożliwa, gdyż jeśli pierwsza odbyła się w 1988 roku, to do 2018 roku  mogło odbyć się  jedynie 31 takich spotkań pod Pomnikiem „Pękniętego Serca Matki” (3 – do 1990r, po 10 w dwu dekadach do 2010 roku i tegoroczne było 8. w tej dekadzie)   [WK]Zostaw odpowiedź