…, żeby czworo chciało na raz, czyli o tym, jak nie doszło do podjęcia przez delegacje związków zawodowych prac nad zaproponowanymi przez MEN tematami o przyszłości oświaty.

 

 

Na czwartek 16 lipca minister Joanna Kluzik-Rostkowska zaprosiła do siedziby MEN przedstawicieli wszystkich oświatowych związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego, Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz Branży Nauki, Oświaty i Kultury Forum Związków Zawodowych. Przedstawiamy krótką historię tej inicjatywy, opowiedzianą z perspektywy zapraszającego i trzech zaproszonych: MEN, ZNP, KSOiW NSZZ „Solidarność” oraz Forum Związków Zawodowych.

 

Zacznijmy od informacji, jaką MEN zamieściło jeszcze przed zakończeniem spotkania. Oto jej fragment:

 

Przed wejściem na spotkanie Broniarz i Misiuk w rozmowie z dziennikarzami zwrócili uwagę, że związki zawodowe już kilka miesięcy temu wystąpiły do ministerstwa o merytoryczną rozmowę na tematy ważne dla oświaty i nie doczekały się pozytywnej reakcji ze strony MEN.

 

Zespoły, o których mówi pani minister, dotyczą rzeczy ważnych, ale nie najważniejszych dla polskiej oświaty” – powiedziałą Misiuk. Jak podkreśliła, liczy na rozszerzenie tematyki zespołów o kwestie dotyczące warunków płacy i pracy nauczycieli. Zaznaczyła, że dobre warunki pracy nauczycieli to dobre warunki edukacji uczniów. Misiuk nie wykluczyła, odejścia od stołu rozmów, jeśli ta tematyka nie zostanie uwzględniona przez resort edukacji.

 

Z kolei Broniarz poinformował, że Związek przystąpi do prac proponowanych przez Kluzik-Rostkowską. Jednocześnie podkreślił, że ZNP oczekuje od rządu odpowiedzi na postulaty i propozycje przedstawione przez Związek. Przypomniał, że do najważniejszych zalicza zwiększenie finansowania oświaty i podkreślenie edukacji publicznej prowadzonej przez samorządy jako podstawę systemu edukacji w Polsce. […]

 

 

Cała informacja TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

W tym czasie na stronie ZNP:

 

Minister zaprasza na spotkanie 16 lipca. Prosi ZNP o „wsparcie w planach utworzenia platformy ponad podziałami”.

 

Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska w liście do prezesa ZNP Sławomira Broniarza (z 9 lipca 2015 r.) zaprasza przedstawicieli ZNP na spotkanie, które odbędzie się 16 lipca br. w gmachu ministerstwa.

 

Z moich licznych rozmów z przedstawicielami związków zawodowych reprezentujących nauczycieli wynika potrzeba stworzenia wspólnych zespołów tematycznych, które wypracowałyby propozycje zmian w systemie oświaty – wyjaśnia szefowa MEN.

 

Dodaje, że prosi przedstawicieli ZNP „o wsparcie w planach utworzenia platformy ponad podziałami i wzięcie odpowiedzialności za działania, które będą służyć uczniom”.

 

 

Cała informacja TUTAJ

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 

 

 

O tym samym na stronie KSOiW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. Oto fragment oświadczenia:

 

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” straciła zaufanie do ekipy aktualnie sprawującej władzę. Obecna propozycja tylko nas w tym utwierdza. Związkom zawodowym nie proponuje się rzeczowej rozmowy o warunkach pracy i płacy nauczycieli i pracowników oświaty – a przypominamy, że to jest głównym powodem aktualnie trwającego sporu zbiorowego, w jaki wszedł nasz Związek – tylko PR-owskie działanie, które ma poprawić wizerunek rządu przed wyborami. W takich działaniach nie będziemy brać udziału!

 

 

Całe oświadczenie TUTAJ

 

 

Źródło: www.solidarnosc.org/oswiata/

 

 

 

Trzecia centrala związkowa informacji o spotkaniu nie zamieściła.

 

 

 

A PO ROZMOWACH…

 

 

Na stronie MEN pojawił się komunikat:

 

 

Na czwartkowe spotkanie Joanna Kluzik-Rostkowska zaprosiła przedstawicieli wszystkich oświatowych związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego, Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz Branży Nauki, Oświaty i Kultury Forum Związków Zawodowych.

 

W zaproszeniu minister edukacji poprosiła związki o wsparcie w planach utworzenia platformy ponad podziałami i wzięcie współodpowiedzialności za działania, które będą służyć uczniom. Związkowcy zaproszenie przyjęli.

 

– W trakcie naszych kilkunastu spotkań wielokrotnie pojawiał się postulat powołania zespołów merytorycznych. Ostatnio, 30 czerwca w Katowicach, raz jeszcze przypomniało mi o tym ZNP. Rozmawiajmy – powiedziała szefowa MEN.

 

Joanna Kluzik-Rostkowska przypomniała zaproponowane tematy prac zespołów:

 

> Dyrektor szkoły – nauczyciel, urzędnik, menager, wykonawca poleceń? – autonomia i kompetencje dyrektora, sposób wyboru.

> Kierunek: potrzeby dzieci. Kształcenie przyszłych nauczycieli. Co warto zmienić?

> Dlaczego uczniowie muszą brać korepetycje? Szkoła sprzyjająca rozwojowi ucznia – rola rodziców, nauczycieli, dyrektora.

> Dni wolne od nauki, niewolne od opieki – jak szkoły radzą sobie z obowiązkiem zapewnienia opieki uczniom w trakcie m.in. przerw świątecznych.

> Nauczyciel – przyjaciel, mistrz, wychowawca, współczujący obserwator? Jak pomóc nauczycielom w wypełnianiu tej roli? Szkoła wolna od przemocy, przyjazna, bezpieczna, czyli jaka?

 

Przedstawiła także reprezentantów MEN wyznaczonych do prac w poszczególnych zespołach.

 

Taki skład gwarantuje ponadpolityczne i merytoryczne prace. Mam nadzieję, że efekt działania zespołów służył będzie każdemu kolejnemu ministrowi edukacji, niezależnie od tego, kto nim będzie – dodała minister edukacji. – Chcemy m.in. zastanowić się, co robić, by uczniowie nie musieli korzystać z korepetycji. Co zrobić, by w szkołach nie dochodziło do takich sytuacji, o jakich – niestety – musieliśmy ostatnio rozmawiać, jak samobójstwo Dominika. Chcemy się zastanowić, czy dyrektor szkoły powinien mieć mniejszą czy większą samodzielność, jak szkolić nauczycieli, by byli oni lepiej przygotowani – tłumaczyła Joanna Kluzik-Rostkowska.

 

Mimo gotowości do rozpoczęcia prac zespołów, nie doszło do tego.[…]

 

 

Cały komunikat TUTAJ

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 
A na stronie ZNP napisano:

 

Wielka manipulacja!!!

 

[…]Zaproponowana przez ministerstwo formuła spotkania zaskoczyła nas, a tematyka całkowicie odbiegała od postulatów formułowanych przez związki zawodowe od wielu miesięcy. Już na wstępie spotkania jasnym stało się, że Pani Minister nie jest gotowa do dialogu i nie chce rozmawiać o niczym poza narzuconymi przez nią samą tematami. […]

 

Ich wybór nie podlegał żadnej dyskusji, mimo że związki jasno wyrażały swój sprzeciw wobec tak fragmentarycznego potraktowania problemu. Szefowa resortu całkowicie zignorowała żądanie spojrzenia na to z szerszej perspektywy i odniesienia się do związkowych postulatów, które powinny być fundamentem zmian w oświacie. Podczas spotkania Związek Nauczycielstwa Polskiego podkreślał, że bez ich uwzględnienia z pewnością nie uda się uzdrowić systemu, a podejmowane wysiłki będą miały jedynie pozorny charakter. Niestety, po stronie ministerialnej nie znaleźliśmy partnera gotowego do otwartej rozmowy. […]

 

Cała informacja TUTAJ

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 
Oto jakie OŚWIADCZENIE zamieszczono na stronie KSOiW NSZZ „Solidarność” w sprawie spotkania w Ministerstwie Edukacji Narodowej w dniu 16 lipca 2015 roku (fragment):

 

 

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” straciła zaufanie do ekipy aktualnie sprawującej władzę. Obecna propozycja tylko nas w tym utwierdza. Związkom zawodowym nie proponuje się rzeczowej rozmowy o warunkach pracy i płacy nauczycieli i pracowników oświaty – a przypominamy, że to jest głównym powodem aktualnie trwającego sporu zbiorowego, w jaki wszedł nasz Związek – tylko PR-owskie działanie, które ma poprawić wizerunek rządu przed wyborami. W takich działaniach nie będziemy brać udziału!

 

KSOiW NSZZ „Solidarność” od kilku lat domaga się ponadpolitycznej debaty o kształcie polskiej oświaty oraz rzeczywistego merytorycznego dialogu w kwestiach proponowanych zmian w prawie oświatowym przez stronę rządową. Ministerstwo pod rządami obecnej koalicji uchylało się od prowadzenia rzeczywistego dialogu społecznego. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na kontrowersyjne i szkodliwe decyzje i działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, które prowadzą do pogarszania jakości kształcenia, opieki i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych. Znacznemu pogorszeniu uległy warunki pracy nauczycieli i pracowników oświaty.

 

Całe ”Oświadczenie” (z filmem, zawierającym konferencję prasową) TUTAJ

 

 

Źródło: www.solidarnosc.org/oswiata/

 
Swoje oświadczenie zamieszczono także na stronie Forum Związków Zawodowych. Oto ono:

 

16 lipca 2015 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej, odbyło się spotkanie oświatowych związków związkowych: Branży Nauki, Oświaty i Kultury Forum Związków Zawodowych, Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz ZNP z Minister Edukacji Narodowej Joanną Kluzik-Rostkowską. Forum Związków Zawodowych reprezentowali: Sławomir Wittkowicz, Przewodniczący Branży Nauki, Oświaty i Kultury FZZ, Przewodniczący WZZ „Solidarność – Oświata” oraz Tadeusz Pisarek, członek ZG FZZ, Przewodniczący NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych.

 

Związkowcy domagają się głównie:
1. Wznowienia prac Grup roboczych: ds. wynagrodzeń nauczycieli oraz ds. czasu i warunków pracy nauczycieli;
2. Pisemnych propozycji rozwiązań ze strony MEN.

 

Więcej informacji na stronie: http://wzzso.pl/joomla/

 

Źródło: www.fzz.org.pl/indexJedna odpowiedź to “W tym największy jest ambaras…”

  1. Kolejna (nieudana) próba dialogu MEN – związki zawodowe | Obserwatorium Edukacji napisał:    […] przedstawicieli trzech nauczycielskich związków zawodowych, z którymi nie powiodły się rozmowy, podjęte w miniony czwartek, 16 lipca. Na spotkanie przyszli jedynie reprezentanci ZNP. Oto fragmenty tej […]

Zostaw odpowiedź