Na stronie MEN pojawiła się informacja o tym, że minister Kluzik-Rostkowska zaprosiła 17 lipca do na dziś do siedziby ministerstwa przedstawicieli trzech nauczycielskich związków zawodowych, z którymi nie powiodły się rozmowy, podjęte w miniony czwartek, 16 lipca. Na spotkanie przyszli jedynie reprezentanci ZNP. Oto fragmenty tej informacji:

 

 

Minister Joanna Kluzik-Rostkowska zaproponowała, by związkowcy w ciągu tygodnia zdecydowali, czy są w stanie dyskutować o problemach oświaty, mając świadomość, że w 2016 r. nie są możliwe podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Czy są w stanie porozmawiać o sprawach ważnych z punktu widzenia uczniów, rodziców i nauczycieli, czy postulaty płacowe są dla nich najważniejsze i bez poruszania tego tematu nie podejmą żadnych innych rozmów.[…]

 

Joanna Kluzik-Rostkowska zaproponowała dyskusję ponad podziałami politycznymi na temat rozwiązań, które zawsze będzie można zaimplementować jako korzystne dla systemu polskiej edukacji. Zaapelowała do Związku Nauczycielstwa Polskiego o odpowiedź w najbliższych dniach, czy powrócą do tej formuły dyskusji, czy obstają przy żądaniach płacowych.

 

Wiceprezes ZNP Krzysztof Baszczyński zaznaczył, że związkowcy chcą rozmawiać, ale na temat swoich wcześniej zgłaszanych postulatów, w tym m.in. o wynagrodzeniach nauczycieli, odpowiedzialności JST za oświatę, przekazywaniu szkół oraz nadzoru pedagogicznego.

 

Na spotkaniu w gmachu MEN obecni byli również wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki oraz wiceprezes Zarządu Głównego ZNP Grzegorz Gruchlik i członek Zarządu Głównego ZNP Ewa Ziółkowska.[…]

 

 

Cała informacja TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

 

A oto jak lapidarnie poinformowano o tym kolejnym nieudanym spotkaniu na stronie ZNP:

 

 

„Sztuka dla sztuki” – rozmowy w Ministerstwie Edukacji Narodowej

 

22 lipca br. przedstawiciele kierownictwa Związku spotkali się z Ministrem Edukacji Narodowej, po raz kolejny apelując o podjęcie rozmów w sprawie postulatów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dyskusja nie doprowadziła do żadnych rozstrzygnięć, bowiem minister Joanna Kluzik-Rostkowska nie chce rozmawiać w sprawach podnoszonych przez ZNP.

 

Związek oczekuje na zmianę stanowiska Ministra Edukacji Narodowej. Kontynuowanie rozmów z pominięciem fundamentalnych kwestii oświatowych podnoszonych przez Związek uważamy za bezprzedmiotowe.

 
Źródło: www.znp.edu.plZostaw odpowiedź