22 czerwca informowaliśmy o rozpoczynającym się okresie egzaminów zawodowych. Od dziś trwają ich praktyczne elementy.  Dzisiaj, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi – Zofii Wrześniewskiej, pozyskaliśmy kilka zdjęć, ilustrujących sytuację w tej szkole „tuż przed…”

 

Zdjęcia obrazują „stan gotowości” do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w kwalifikacji TG. 07 – „sporządzanie potraw i napojów”. Jest to jedna z kwalifikacji w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych”. Do tego egzaminu przystąpi w tej szkole 140 osób – absolwentów sześciu klas.

 

 

Pierwsza grupa gotowa do egzaminu:

 

 

 

Organizatorzy egzaminu przestrzegają zasad wymuszonych pandemią:

 

 

 

Stanowiska pracy czekają na egzaminowanych:

 

 

 

 

 

Oto przykład zadania w wersji z ubiegłego roku. Tegoroczne są objęte tajemnicą – będzie można je udostępnić dopiero 9 lipca:

 

Źródło:www.arkusze.pl/zawodowy/tg07-2019-czerwiec

 

 

Zdający zgłaszają gotowość „dzieła” do oceny – talerz z przygotowanym według instrukcji daniem – przez podniesienie ręki.

 

 

Informację opracował,

z wykorzystaniem nadesłanych zdjęć,

Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź