Foto: screen z relacji filmowej [www./tvn24.pl]

 

Marzena Machałek – wiceminister edukacji i Marcin Smolik – dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podczas dzisiejszej konferencji prasowej w MEN (relacja TVN24)

 

 

Dziś rozpoczęła się trzecia seria tegorocznych egzaminów – tym razem wieńcząca kształcenie w szkolnictwie zawodowym. Będą to: egzaminy potwierdzające kształcenie w zawodzie (w dwu formułach: 2012 i 2017) – dla absolwentów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych, oraz egzamin zawodowy (formuła 2019) do którego mogą przystąpić słuchacze szkół policealnych o jednorocznym cyklu kształcenia, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 i słuchacze szkół policealnych o dwuletnim cyklu kształcenia, którzy rozpoczęli kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 i kształcą się w zawodach dwukwalifikacyjnych.

 

Nie cieszy się on taką popularnością mediów jak matura i egzamin ósmoklasisty. Mimo długich poszukiwań nie udało się nam znaleźć żadnej relacji z przebiegi ich pierwszego dnia.

 

Jedynymi mediami, które zamieściły relacje z konferencji prasowej, zorganizowanej dziś na ten temat w MEN była stacja TVN 24 i portal BrandsID. Oto fragment informacji z tego drugiego źródła, zatytułowanej „Machałek: dla ponad 250 tys. osób rozpoczęła się letnia sesja egzaminów zawodowych”:

 

[…] „Dziś zaczyna się kolejny egzamin, ważny egzamin” – powiedziała wiceminister edukacji Marzena Machałek w poniedziałek na konferencji prasowej. Poinformowała, że przeprowadzono już 95 proc. egzaminów maturalnych w obecnej czerwcowej sesji głównej (sesja zaczęła się 8 czerwca, potrwa do 29 czerwca), oraz w ubiegłym tygodniu przeprowadzono egzaminy ósmoklasisty.

 

Wiceminister podała, że w obecnej sesji letniej do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przystąpi 250 tys. osób. Łącznie, w sesji zimowej i letniej, do egzaminów zawodowych przystąpi w 2020 r. ponad 430 tys. zdających.

 

Machałek przypomniała, że egzaminy zawodowe są przeprowadzane dla ponad 400 kwalifikacji w ponad 200 zawodach w sesji zimowej i letniej danego roku.

 

Podała, że spośród wszystkich zdających najwięcej osób w sesji letniej przystąpi do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk (54 tys. zdających). Na kolejnych miejscach znalazły się: technik żywienia i usług gastronomicznych (32,5 tys. zdających), technik logistyk (28,8 tys.) i technik ekonomista (prawie 25 tys.). Popularne – jak mówiła wiceminister – zawody to także: technik pojazdów samochodowych (20,7 tys.), technik usług kosmetycznych (16,3 tys.), technik mechatronik (13,7 tys.), technik hotelarstwa (13,6 tys.), technik elektryk (12,7 tys.) i technik budownictwa (11 tys.).

 

Machałek zaznaczyła, że dla wielu przystępujących obecnie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje to końcowy egzamin zaświadczający o tym, jak są przygotowani do wykonywania zawodu.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik powiedział, że do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystępuje niemal tyle samo osób co do egzaminu maturalnego, a jest on „niewspółmiernie trudniejszy do przygotowania”. Przypomniał, że egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej, co, jak mówił, oznacza nie tylko przygotowanie arkuszy egzaminacyjnych, ale także stanowisko egzaminacyjne do części praktycznej egzaminu.

 

Smolik zaznaczył, że w tym roku ze względu na sytuację epidemiczną było to szczególnie trudne. Egzaminy muszą być przeprowadzane w reżimie sanitarnym. […]

 

Cały artykuł „Machałek: dla ponad 250 tys. osób rozpoczęła się letnia sesja egzaminów zawodowych”TUTAJ

 

 

Źródło: www.brandsit.pl

 

x            x             x

 

 

Także na stronie MEN można przeczytać informację „Tegoroczne egzaminy zawodowe rozpoczęte” –  TUTAJ

 

 

 

Wszystkich, którzy pragnęliby poznać szczegóły i niuanse procedur tych egzaminów odsyłamy na stronę OKE w Łodzi:

 

>Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 – przeprowadzanego w 2020 r.

 

 

>Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2020 r.

 

 

>Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2020 r.

 

 

 

Źródło: www.oke.lodz.pl

 

 Zostaw odpowiedź