Wczoraj, 9 grudnia, Sylwester Pawłowski (SLD) został wybrany przewodniczącym Komisji Edukacji Rady Miejskiej Łodzi. Wiceprzewodniczącym Komisji wybrano radnego PiS Waldemara Budę. Zasiada on po raz pierwszy w radzie. Klub Radnych PO zapowiedział, że wskaże swojego kandydata na wiceprzewodniczącego Komisji na kolejnym posiedzeniu.

 

Pawłowski i Buda                      Foto: www.facebook.com/notes/rada-miejska-w-%C5%82odzi/

Od lewej: W. Buda i S. Pawłowski

 

Oto pełny skład Komisji Edukacji:

 

1. Sylwester Pawłowski ( SLD) – przewodniczący
Był już w swej karierze radnego przewodniczącym Rady Miejskiej Łodzi i przewodniczącym jej Komisji Oświaty.Zasiadał w niej w latach 1988-1990 oraz 1994-2005. Był radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego w latach 1996-1998 oraz posłem na Sejm RP w latach 2005-2007 i 2009-2011. S. Pawłowski sprawował również funkcję wiceprezydenta Łodzi (1998 – 2002). [odz.sld.org.pl/politycy/854-pawlowski.html]
2. Waldemar Buda (PiS) – wiceprzewodniczący
Radca prawny. Od 10 lat współpracuje z europosłem Januszem Wojciechowskim, prowadzi jego biuro poselskie. Udziela bezpłatnych porad prawnych. [http://waldemarbuda.pl/]

 

Członkowie komisji
3. Małgorzata Bartosiak (PO)
Nauczycielka w XXVI LO, gdzie uczy geografii i podstaw przedsiębiorczości. Pracuje także w jako konsultant w ŁCDNiKP. Przez większą część poprzedniej kadencji była przewodniczącą Komisji Edukacji. W tej została przewodniczącą Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej.

4. Bartłomiej Dyba-Bojarski PiS
Absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Od 12 lat jest radcą prawnym. Przez dziewięć lat członek PiS. W partii należał do zespołu przygotowującego program na tegoroczne wybory samorządowe. Jest jednocześnie przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej. [http://e-radcyprawni.com.pl/]

5. Tomasz Głowacki PiS
Skończył historię na Uniwersytecie Łódzkim. W notce biograficznej podano, że jest nauczycielem historii w łódzkich szkołach. Należy do Prawicy RP Marka Jurka. Został także przewodniczącym Komisji Jednostek Pomocniczych. T Głowacki jest działaczem Rady Osiedla Radogoszcz, w której od 2005 r. sprawuje funkcję przewodniczącego Zarządu. [http://www.prawica-lodz.pl/tomasz-glowacki]

6. Andrzej Kaczorowski PO
Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UŁ. Skończył studia podyplomowe: organizacja zarządzania pomocą społeczną. Był dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, od czterech lat jest dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Aktualnie został przewodniczącym Komisji Ładu Społeczno-Prawnego.

7. Karolina Kępka PO
Radna trzeciej kadencji. W minionej przewodniczyła komisji kultury rady miejskiej. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika i Wydziału Prawa i Administracji na UŁ. Obecnie przewodniczy Komisji Kultury.  [http://dlalodzi.info.pl/ludzie/karolina-kepka.html]

8. Mariusz Przybyła PO
Debiutuje w radzie miejskiej. Ukończył Wychowanie Fizyczne w Wyższej Szkole Umiejętności w Łodzi z tytułem licencjat. Pracuje w firmie kurierskiej Fedex na stanowisku kierowca wózka widłowego. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego. Bezpartyjny. [http://lksfans.pl/mariusz-przybyla-z-mandatem-radnego/]

9. Rafał Reszpondek PO
Był radnym w latach 2006-2010.Jako radny walczył o łódzkie zabytki i bezpłatne parkowanie na ulicach Łodzi w weekendy. Ukończył nauki polityczne w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania. Pracuje w miejskiej spółce – Grupowej Oczyszczalni Ścieków jako wicedyrektor ds. marketingu, wcześniej był także doradcą marszałka i wojewody. [http://www.lodz.platforma.org/aktualnosc/40050/rafal-reszpondek]

10. Marcin Zalewski PiS
Absolwent pedagogiki społecznej Uniwersytetu Łódzkiego i wychowanek Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi. W latach 2006-2010 był prezesem Stowarzyszenia SALOS przy Parafii św. Teresy w Łodzi. W latach 2007-2010 był członkiem Zarządu Krajowego i Inspektorialnego Salos RP. Członek zespołu programowego PiS w Łodzi. [https://www.facebook.com/marcin.zalewski.5070]

 

Z komisją zadeklarowała swoją współpracę:

Małgorzata Niewiadomska-Cudak (SLD)
Była radną IV, V i VI kadencji – w poprzedniej kadencji jej wiceprzewodnicząca. Aktualnie została wybrana wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Łodzi

 

Ukończyła cztery fakultety – dwa kierunki na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej oraz Zarządzanie oświatą i dydaktykę przedsiębiorczości w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest doktorem nauk humanistycznych. Specjalizuje się w samorządzie terytorialnym i polityce lokalnej. Pracuje jako adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Prowadzi zajęcia z polityki lokalnej także na Uniwersytecie Łódzkim.

 

P.s.
Redaktor OE odsyła do felietonu nr 55 z dnia 23 listopada, który zakończony został tymi słowami:

Trudno w tej chwili prognozować skład Komisji Edukacji nowej kadencji. Zakładając, że wejdą do niej trzy radne, które były członkami tej komisji poprzednio (radne: Bartosiak, Bartczak i Niewiadomska-Cudak), można założyć, że ponownie wybrany z listy PiS Krzysztof Stasiak (2704 głosów), który współpracował z ta komisją w poprzedniej kadencji, zgłosi teraz w niej swe członkostwo.

 

Wielką niewiadomą jest Sylwester Pawłowski,(SLD) wybrany ponownie radnym po kilku latach przerwy – w tym bycia posłem na Sejm, który to w latach 1998-2002 był wiceprezydentem Łodzi. Odpowiadał wtedy m.in. za oświatę.[…]

 

Jak widać – tylko część ówczesnych przepowiedni sprawdziła się. Ale za to osoba radnego Sylwestra Pawłowskiego została trafnie zdiagnozowana…Zostaw odpowiedź