Minął tydzień od wyborów, tydzień oczekiwań na ich wyniki, tydzień totalnej kompromitacji nowego programu do informa- tycznej obsługi wyborów samorządowych, który za 429 tysięcy złotych wyprodukowała łódzka firma Nabino, kierowana przez dwoje trzydziestolatków, absolwentów Politechniki Łódzkiej. Liczyłem na to, że dzisiaj będę już dysponował oficjal- nymi protokołami wyników wyborów do łódzkiej Rady Miejskiej. Właśnie dopiero podczas pisania tego felietonu na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pojawiło się  obwieszczenia komisarza wojewódzkiego, zawierające informacje o tym kto został wybrany do Rady Miejskiej w Łodzi (s. 179 – 181) , ale nadal brak informacji ile głosów otrzymali ci kandydaci, którzy w tych wyborach nie uzyskali mandatów.

 

Póki co dokonam bilansu sytuacji powyborczej w obszarze dotychczasowego składu Komisji Edukacji Rady Miejskiej     m. Łodzi. Na początek przypomnę jej skład – stan na koniec kadencji: Przewodniczącą była Wiesława Zewald, wiceprze- wodniczącymi – Piotr Adamczyk, Elżbieta Bartczak i Małgorzata Niewiadomska-Cudak. Członkami komisji byli: Małgo- rzata Bartosiak, Henryk Czyżewski, Grażyna Gumińska, Joanna Kopcińska i Ewa Majchrzak. Informowano wtedy także iż z komisją współdziałał Krzysztof Stasiak z PiS. Jak przedstawia się sytuacja w wyniku wyborów?

 

Radnymi zostały wybrane ponownie: Elżbieta Bartczak (2542 głosów) i Małgorzata Bartosiak (2068głosów) – obie startowały z list PO oraz Małgorzata Niewiadomska-Cudak (2235 głosów) z listy SLD. Henryk Czyżewski – przewo niczący Regionu Łódzkiego Partii Demokratycznej, startował z listy PO do Rady Miejskiej w okręgu nr 8 – nie został radnym. Natomiast Piotr Adamczyk (były przewodniczący Klub Radnych PiS) kandydował na radnego Sejmiku Woje- wódzkiego w okręgu sieradzkim i – jak informuje obwieszczenie na str.  223  – z liczbą12750 głosów został tam wybrany. Natomiast Joanna Kopcińska, przegrawszy wybory na prezydenta Łodzi, znalazła się na liście radnych PiS w  Sejmiku Wojewódzkim z okręgu łódzkiego, zdobywając 28127 głosów. Nigdzie nie startowały: Ewa Majchrzak i Wiesława Zewald.

 

Przypomnę, że ta ostatnia, gdy jeszcze należała do PO, była Łódzkim Kuratorem Oświaty i wiceprezydentem m. Łodzi w okresie władzy komisarycznej – po odwołaniu z funkcji prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego. W minionej kadencji – także z listy PO – została radną, jednak po ponad dwu latach, wraz kilkoma innymi radnymi tej partii, została z niej wyrzucona i – wraz z pozostałymi członkami frakcji tzw. „florystów” (zwolenników Krzysztofa Kwiatkowskiego, prezesa NIK) – współtworzyła Klub Radnych Łódź 2020. W wyniku koalicji z klubami opozycyjnymi wobec PO została przewodniczącą Komisji Edukacji i była nią do końca kadencji Jak widać jest to zapewne koniec aktywności społeczno-politycznej tej byłej dyrektorki I LO i byłej dyrektorki OKE w Łodzi.

 

Trudno w tej chwili prognozować skład Komisji Edukacji nowej kadencji. Zakładając, że wejdą do niej trzy radne, które były członkami tej komisji poprzednio (radne: Bartosiak, Bartczak i Niewiadomska-Cudak), można założyć, że ponownie wybrany z listy PiS Krzysztof Stasiak (2704 głosów), który współpracował z ta komisją w poprzedniej kadencji, zgłosi teraz w niej swe członkostwo.

 

Wielką niewiadomą jest Sylwester Pawłowski,(SLD) wybrany ponownie radnym po kilku latach przerwy – w tym bycia posłem na Sejm, który to w latach 1998-2002 był wiceprezydentem Łodzi. Odpowiadał wtedy m.in. za oświatę. Jak sam napisał o swej roli, „wdrożyłem reformę systemu edukacji w Łodzi„. Dotyczy to oczywiście okresu, w którym koalicja AWS-UW skróciła do 6-u lat podstawówki i powołała gimnazja. To w tym czasie był on współautorem zmian w sieci łódzkich szkół, w tym planów likwidacji kilku szkół zawodowych. Czy będzie on nadal przejawiał zainteresowanie problemami oświaty – zobaczymy!

 

Oczywiście nie omieszkam śledzić rozwoju sytuacji i informować na bieżąco Czytelników OE o składzie i pierwszych uchwałach nowej Komisji Edukacji Rady Miejskiej m. Łodzi.

 

Włodzisław KuzitowiczJedna odpowiedź to “Felieton nr 55. Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi – przed i po wyborach”

  1. Ukonstytuowała się Komisja Edukacji RM | Obserwatorium Edukacji napisał:    […] P.s. Redaktor OE odsyła do felietonu nr 55 z dnia 23 listopada, który zakończony został tymi […]

Zostaw odpowiedź