Jadwiga Emilewicz i Anna Zalewska na konferencji w Ministerstwa Rozwoju

 

 

Dziś, 12 lipca. w gmachu Ministerstwa Rozwoju odbyła się konferencja , zatytułowana „Pracodawca – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”, w której uczestniczyli: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwiga Emilewicz, oraz – jak to określono w komunikacie MEN – „ponad 200 osób przedstawicieli środowiska pracodawców i specjalnych stref ekonomicznych”.

 

 

Oto widok sali, w której, zdaniem MEN, zasiadło 200 osób – uczestników tej konferencji

 

 

Jak to ma w zwyczaju – pani minister Zalewska w swoim „stanowczym” stylu wygłosiła kilka przemówień, w których, m. in. podkreśliła, że reforma szkolnictwa zawodowego nie jest możliwa bez zaangażowania pracodawców.

 

 

Debata „Razem do celu” z udziałem zaproszonych gości – na temat roli pracodawców w kształceniu zawodowym

 

 

Jak nietrudno to ustalić (na podstawie analizy programu konferencji), spotkanie to było jeszcze jednym forum, na którym WŁADZA przekazywała LUDOWI swój punkt widzenia na problem, a owi partnerzy – zaproszeni goście –  (7 osób + wiceminister Machałek) dostali  55 minut (30% czasu całej konferencji) na wyrażenie swoich stanowisk „w sprawie”

 

Jeszcze więcej informacji o tej kolejnej „pokazówce” mieli ci, którzy znaleźli czas, aby śledzić tę konferencję na ministerialnym kanale Yoytube. Zobaczymy, czy zostanie tam zamieszczony plik z wideorejestracją tego wydarzenia.

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Warto tę wiadomość uzupełnić o dwie informacje, z których wynika, że bezpośrednio przed dzisiejszą konferencją kierownictwo MEN podjęło starania, aby zdobyć „źródłowe” informacje o kształceniu zawodowym – w tym o dual systemie.:

 

 

Informacja z dn. 5 lipca 2017r.

 

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN uczestniczyła w wizycie studyjnej poświęconej tematyce dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech. […]

 

Więcej  –  TUTAJ

 

 

Informacja z dn. 6 lipca 2017 r.

 

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w spotkaniu dotyczącym dualnego systemu szkolnictwa zawodowego w Szwajcarii.

 

Więcej  –  TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Komentarz redakcji:

 

Dziwnie to wygląda, gdy za szkolnictwo  zawodowe odpowiada i na ten temat się wypowiada osoba, która jest magistrem filologii polskiej i która co prawda przez 23 lata  pracowała jako nauczycielka, ale w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze. (Przy okazji: w żadnej oficjalnej biografii pani Marzeny Machałek nie podano w jakiej szkole pracowała jako nauczycielka!)

 

Ona i jej szefowa – minister Zalewska,  jak dwie neofitki, podpytują Niemców i Szwajcarów o ich system kształcenia zawodowego, udając że zapisują na tym obszarze białą kartę. A tak nie jest. Od kilku lat, jeszcze pod rządami poprzedniej koalicji, prowadzono szerokie działania, zmierzające do umocnienia i unowocześnienia tego sektora szkolnictwa.

 

Oto dwa, „pierwsze z brzegu” przykłady:

 

>W Łodzi 8 czerwca 2015 r. odbyła się konferencja, podsumowująca dorobek projektu „Integracja przemysłu i edukacji – szansą dla absolwentów szkół zawodowych”. [Więcej – TUTAJ]

 

>W Warszawie, 23 października 2015 r. na II Kongresie Edukacja i Rozwój, zorganizowanym przez wydawnictwo Wolters Kluwer szkolnictwu zawodowemu poświęcono sporo miejsca.Mówiła o tym, między innymi, Magdalena Wantoła-Szumera – ówczesna naczelnik wydziału w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN, ale także Łucja Orzechowska –  dyrektor Departamentu Edukacji w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Zaprezentowała ona praktyczne rozwiązania prawne, instytucjonalne i finansowe w zakresie współpracy szkół i zakładów pracy na terenie Białegostoku. [Więcej – TUTAJ]

 

 Zostaw odpowiedź