Wczoraj w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi odbyła się konferencja, podsumowująca dorobek projektu „Integracja przemysłu i edukacji – szansą dla absolwentów szkół zawodowych”.

 

 

1

 

Uczestniczyli w niej licznie, obok przedstawicieli władz wojewódzkich i miejskich (wicewojewoda Jarosław Klimas, wicekurator Konrad Czyżyński, przewodniczący RMMŁ Tomasz Kacprzak) nauczyciele i dyrektorzy, a przede wszystkim uczniowie 12 techników: 6 z Łodzi, 2 z Pabianic i po 1 z Rawy Mazowieckiej, Łowicza, Kleszczowa i Zelowa.

 

 

Projekt ten realizowany był w okresie od grudnia 2013 r. Do czerwca 2015 r. w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem było zwiększenie jakości oferty i konkurencyjności 12 techników z województwa łódzkiego w obszarze organizacji i zarządzania produkcją w zawodach mechatronicznych oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych 288 uczestniczących w projekcie uczniów z klas III i IV o kierunkach: elektrycznym, elektronicznym, mechatronicznym i mechanicznym.

 

 

2

 

Konferencję otworzył, powitał gości i jej uczestników oraz przedstawił jej cele Janusz Moos – dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, który, po wystąpieniach oficjeli – wystąpił jako pierwszy referent, wprowadzając w zagadnienia konferencji referatem, zatytułowanym „Rynek pracy oczekuje specjalistów. Szkoła zawodowa jako droga do sukcesu zawodowego.” Ta nowa jakość polskich szkół zawodowych wykluwała się właśnie podczas realizacji tego projektu, gdyż jak powiedział J. Moos „Szkoła zawodowa wprowadzając takie treści do oferty edukacyjnej odpowiada na zmiany w organizacji i komunikacji w firmach oraz na mechatronizację techniki”.

 

 

Jako druga zabrała głos koordynatorka projektu, Julia Mrówczyńska-Pałgan, której wystąpienie, zatytułowane w zaproszeniu„Koncepcja projektu i jego efekty” na tytułowym slajdzie prezentacji zostało nazwane „ Integracja przemysłu i edukacji – szansą dla absolwentów szkół zawodowych – podsumowanie projektu”.

 

 

3

 

Warto w tym miejscu przytoczyć podstawowe wskaźniki osiągniętych w wyników tego projektu: 95% uczestniczących uczniów osiągnęło kompetencje w zakresie organizacji zarządzania produkcją, także 95% uczniów podniosło wiedzę (w części teoretycznej) w zakresie organizacji zarządzania produkcją. 30 najlepszych uczestników wzięło udział w stażach i praktykach, zorganizowanych w ramach projektu. [Więcej: Plik z prezentacją]

 

 

4

 

Kolejnym mówcą był dr inż Witold Morawski – przedstawiciel firmy Festo Sp. z o.o, głównego partnera w zakresie wykorzystywanych technologii, który przedstawił udział tej firmy w projekcie.

 

 

5

 

Jeden z owoców projektu – Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją”, w imieniu czteroosoboweo zespołu jego autorów, przedstawił Andrzej Żelazko – dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi. [Plik z prezentacją]

 

 

6

 

Po nim głos zabrał, mówiąc na temat „Innowacyjne rozwiązania techniczno-organizacyjne wykorzystane w projekcie”   Zdzisław Dybikowski – trener i administrator Platformy Edukacyjnej projektu.

 

 

 

7

 

Po tym, ostatnim z zaplanowanych, merytorycznych wystąpień zabrała głos Barbara Kapruziak – kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, która poinformowała o kryteriach procedury wyłaniania grupy najlepszych uczestników projektu, którzy wzięli udział w stażach i praktykach, a którzy podczas tej konferencji otrzymają certyfikaty zdobytych podczas uczestniczenia w projekcie kompetencji.

 

 

I w ten sposób można już było przystąpić do tej, wyczekiwanej przez uczestników projektu, uroczystości. Oto zdjęcia trzech grup uczestników, wyróżnionych publicznym wręczeniem certyfikatów”

 

Lista osób odbierających certyfikaty

 

 

8

Uczniowie zakwalifikowani na staże zawodowe w pierwszym etapie realizacji projektu

 

 

9

 Uczniowie zakwalifikowani na staże zawodowe w drugim etapie realizacji projektu

 

 

10

 Uczniowie wyróżniający się, którzy z braku miejsc nie zakwalifikowali się na staże zawodowe

 

 

 

Ostatnim akcentem konferencji była dyskusja. Jednymi z zabierających w niej głos byli;

 

 

11

 

Mariusz Adamczewski – nauczyciel Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi, który w swym wystąpieniu nie tylko wyraził swe uznanie wobec wszystkich, dzięki którym ten projekt powstał i został zrealizowany, ale też podzielił się swymi wrażeniami z wizyty studyjnej w Bawarii, gdzie w ramach innego projektu poznawał tamtejszą szkołę zawodową. Dowiedział się tam, że współpracuje ona z – dla nas nieprawdopodobna – liczbą 1200 firm! I że to te firmy inicjują tę współpracę, nie szkoła doprasza się o nią. Wyraził wiarę, że doczeka jako nauczyciel, takich samych czasów w Polsce.

 

 

12

 

Patryk Rudzki – uczestnik projektu z  Zespołu Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz.który, który podziękował pracownikom ŁCDNiKP za to, że zorganizowali ten projekt, dzięki któremu on i pozostali uczestnicy mogli rozwinąć swe umiejętności. Dzięki temu on znalazł już pracę, jeszcze przed ukończeniem stażu.

 

 

 

Na zakończenie spotkania wszyscy zostali zaproszeni do kuluarów, gdzie czekały nie tylko kawa i herbata, ale także ciepły posiłek.

 

 

 

Teks i zdjęcia: Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź