10 lutego na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych zamieszczono obszerną informację, zatytułowaną „Nauczyciele o lekcjach WF”. Oto jej początek:

 

Nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych dobrze oceniają zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego. Zajęcia WF uczą współpracy też z rówieśnikami, budują poczucie bezpieczeństwa poprzez współdziałanie w grupie rówieśniczej oraz zwiększają wiarę uczniów w ich możliwości. Problemem jest jednak często infrastruktura szkoły i zaplecze sportowe w miejscowości.

 

Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie szkół podstawowych. Uczestniczyło w nim 1212 nauczycieli reprezentujących 300 szkół, w tym 838 nauczycieli uczących co najmniej jeden oddział klas I–III i 441 nauczycieli uczących co najmniej jeden oddział klas IV–VI. 67 nauczycieli uczyło i tu i tu.

 

 

Cały materiał – TUTAJ

 

 

 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że już 4 grudnia 2015 roku, na tej samej stronie, zamieszczono plik PDF, zatytułowany „Wychowanie fizyczne w opiniach dyrektorów i nauczycieli. Organizacja kształcenia, podstawa programowa i ocenianie uczniów w szkołach podstawowych. Towarzyszyła temu taka notka:

 

Nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych dobrze oceniają zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego. Zajęcia WF uczą współpracy też z rówieśnikami, budują poczucie bezpieczeństwa poprzez współdziałanie w grupie rówieśniczej oraz zwiększają wiarę uczniów w ich możliwości. Problemem jest jednak często infrastruktura szkoły i zaplecze sportowe w miejscowości. Warunkuje to, gdzie dzieci się przebierają i jaki mają wybór zajęć. Nauczyciele są zgodni, że to, jak wyglądają zajęcia w klasach I-III, ma wpływ na podejście dzieci do WF-u w kolejnych latach.

 

 

Plik PDF z powyżej przywołanym raportem   –  TUTAJ

Źródło: www.ibe.edu.pl

 

 

Ciekawe, czy to przypadkowy zbieg okoliczności, że IBN na swej stronie przypomniał o opublikowanym na początku grudnia ub. roku raporcie „Wychowanie fizyczne w opiniach dyrektorów i nauczycieli. Organizacja kształcenia, podstawa programowa i ocenianie uczniów w szkołach podstawowych” akurat tego samego dnia , w którym w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie odbywała się debata z udziałem Witolda Bańki – Ministra Sportu i Turystyki oraz Anny Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej – właśnie na temat kształcenia dzieci i młodzieży w ramach zajęć wychowania fizycznego, gdzie jednym z trzech jej wiodących nurtów był problem „Kształcenie wczesnoszkolne w ramach lekcji wychowania fizycznego prowadzone przez nauczycieli”?

 

Czyżby autorzy tego raportu, lub choćby reprezentujący ich pracownicy IBN, nie zostali tam zaproszeni? [WK]Zostaw odpowiedź