W środę 10 lutego w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie odbyła się debata z udziałem Witolda Bańki – Ministra Sportu i Turystyki oraz Anny Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele środowisk nauczycielskich i trenerskich.

 

Debata w min sportu 2

 

Poruszono zagadnienia związane z kształceniem dzieci i młodzieży w ramach zajęć wychowania fizycznego. Debata podzielona została na trzy bloki tematyczne: 1) Kształcenie wczesnoszkolne w ramach lekcji wychowania fizycznego prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, 2) Projekt Narodowej Bazy Talentów prowadzony przy udziale AWF, MEN oraz MSIT jako kuźnia młodych talentów, 3) Szkolne Kluby Sportowe (SKS).

 

 

debata w min sportu 1

 

[…] Podczas debaty poruszono wiele zagadnień, m.in. pojawił się problem komercjalizacji obiektów sportowych, zwrócono uwagę na konieczność polepszenia edukacji nauczycieli wychowania fizycznego m.in. poprzez dokształcenie metodyczne i studia podyplomowe. Wielokrotnie podczas spotkania poruszono tezę, że wychowanie fizyczne to nie tylko sport, ale także przygotowanie do zdrowego stylu życia, kształtowanie prawidłowych nawyków. Pani Minister Zalewska zaznaczyła, że bardzo ważna jest nauka wychowania fizycznego*, bowiem to właśnie na tych lekcjach wychowuje się człowieka.

 

 

Drugim podjętym przez prelegentów tematem była informacja o tworzeniu Narodowej Bazy Talentów. Podkreślono, że jest to bardzo innowacyjny projekt, w ramach którego proponuje się wprowadzić podstawowe testy sprawnościowe (m.in. podciąganie, zwis na drążku, skok w dal z miejsca, bieg na 60m, 600m, 800m) jako standard w szkołach. Wyniki wprowadzane byłyby do systemu informatycznego. Umożliwiłoby to monitorowanie i odkrywanie młodych talentów w sporcie oraz poznanie rzeczywistego stanu sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki zaznaczyli jednak, że proponowana baza nie zastąpi mozolnej pracy trenerów. W ocenie MSiT ma to być ogólnodostępna, powszechna baza informacji, do której mogliby sięgać zarówno rodzice, uczniowie, nauczyciele oraz trenerzy. Projekt będzie realizowany w porozumieniu z AWF Warszawa i MEN.

 

 

Podczas debaty poruszono również kwestię powrotu do zapomnianych już SKS-ów (szkolne kluby sportowe). Minister Bańka podkreślił: Sam trafiłem w szkole na SKS i tak zaczęła się moja przygoda ze sportem. Dzięki wprowadzeniu do szkół SKS-ów możliwe stałoby się urealnienie trzeciej i czwartej godziny wychowania fizycznego, a także podniesienie pozycji i jakości wychowania fizycznego w procesie rozwoju dzieci i młodzieży. Dodatkowo dzięki zajęciom SKS możliwy stałby się taki rozwój sportu szkolnego, aby każdy uczeń mógł w nim aktywnie i dobrowolnie uczestniczyć. […]

 

 

Zapraszamy do obejrzenia zapisu z briefingu prasowego po debacie – TUTAJ

 

 

Źródło: www.msport.gov.pl

 

 

 

Swoją relację z tej debaty zamieściło także Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oto jej fragment:

 

Chcemy, aby organy prowadzące decydowały o tym jak będzie wyglądała czwarta godzina lekcji wychowania fizycznego. Pozwoli to na umożliwienie uczniom zorganizowania takich zajęć, które realnie ich interesują – powiedziała Minister Anna Zalewska. – Ważne jest, aby szkolne sale sportowe tętniły życiem i funkcjonowały także popołudniami – dodała szefowa MEN.

 

W dyskusji istotny był głos środowiska nauczycielskiego i trenerskiego. Uczestnicy podkreślali jak istotne jest wzmocnienie roli sportu w życiu uczniów.

 

Najważniejszą kwestią jest zaszczepienie chęci rywalizacji sportowej wśród młodych ludzi – powiedział Piotr Majewski, nauczyciel i trener polskiej reprezentacji we florecie. – Widzimy odwracanie się dzieci od sportu i rywalizacji sportowej i to trzeba zmienić – dodał Piotr Majewski.

 

Minister edukacji podkreśliła, że wszystkie wnioski i pomysły, które zostały poruszone przez uczestników dzisiejszej debaty zostaną uwzględnione w trwającej ogólnopolskiej debacie „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”.

 

Do końca czerwca czekamy na konkretne propozycje na temat zmian w polskim systemie edukacji – dodała Anna Zalewska.

 

 

Źródło: www.men.gov.plZostaw odpowiedź