Gdy w sobotę 4 kwietnia informowaliśmy o wystąpieniu RPD do MEN w sprawie odwołania kwietniowych i majowych terminów egzaminów i zamieściliśmy tam komentarz: „Aktualnie pełniący urząd Rzecznika Praw Dziecka Mikołaj Pawlak nadal nie widzi problemu”, odsyłając linkiem na stronę tego urzędu – daliśmy się zwieść sprytnemu kamuflażowi, jaki zastosował RPDz w swoim wystąpieniu do MEN z dnia 3 kwietnia.

 


Informację o tym wystąpieniu, zamieszczoną na stronie biura RPD zatytułowano „Rzecznik do szefa MEN: 10 godzin zdalnych lekcji? Uczniowie są przeciążenii – niestety – i nie doczytaliśmy, że w jej ostatnim akapicie, po licznych utyskiwaniach na temat mankamentów zdalnego nauczania, zamieszczono fragmenty wystąpienia, w którego – dopiero -17-ym akapicie (patrz poniżej)  – podjęto temat egzaminów:

 

 

Szanowny Panie Ministrze, rodzice i uczniowie nie chcą dłużej trwać w niepewności. (…) Chodzi o opracowanie i upublicznienie projektów reorganizacji kalendarium zajęć szkolnych, o decyzje odnośnie egzaminów ósmoklasistów i maturalnych, terminu zakończenia roku szkolnego i zasad naboru do szkół wyższego szczebla, a w przypadku szkół średnich – opracowanego w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu zmian zasad naboru do szkół wyższych.”

 

 

Pełna treść wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej z dn. 3 kwietnia 2020 roku                                                                                                                                                                      – TUTAJ

 

 

Źródło: www.brpd.gov.pl

 Zostaw odpowiedź